משה ברקת יתיר למוסדיים להחזיק עד 7.5% ממניות חברות הביטוח, כמו בבנקאות

כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס", רשות שוק ההון תאפשר למוסדיים להחזיק עד 7.5% ממניות מוסדיים אחרים שללא גרעיני שליטה, במקום מגבלה של 5% כיום • הממונה על רשות שוק ההון: "תחוזק עצמאותה ומקצועיותה של ועדת ההשקעות המנהלת כספי עמיתים"

משה ברקת / צילום: תמר מצפי
משה ברקת / צילום: תמר מצפי

"רשות שוק ההון יוצאת לשורת הסדרות הקשורות למעורבות המוסדיים בשוק ההון", כך אמר הערב (ד') ד"ר משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון, שנשא דברים בכנס הביטוח השנתי של מכון קסירר בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת ת"א. בין היתר מדובר במתן הכשר להשקעה של מוסדיים במניות חברות הביטוח ובתי השקעות ללא גרעין שליטה בהיקף גבוה יותר מ-5% ועד 7.5%, כמו גם בכך שהחלטות השקעה לגבי אסיפות כלליות שנעשות מתוך כספי המשקיעים תתקבלנה בנפרד מאלה שמתקבלות בהשקעות הנוסטרו של המוסדיים.

במסגרת דבריו ציין ברקת כי "רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון יוזמת שורת הסדרות בתחומי ההשקעות, שתכליתה להגביר את המעורבות של הגופים המוסדיים בחברות בהן הם משקיעים, לטובת העמיתים והחוסכים".

לדבריו, במסגרת הרפורמה הרשות תאפשר לגופים המנהלים כספי חוסכים, בהבחנה מהשקעות ה'נוסטרו' של התאגידים, להחזיק עד 7.5% במניות גופים מוסדיים בלא שולט, תוך דרישה כי יפעלו באופן מיודע ועצמאי בעת השתתפותם באספות מחזיקי ניירות ערך.

למעשה מדובר בהרחבה של מציאות שכבר קיימת עבור המוסדיים בכל הנוגע להחזקה במניות הבנקים, ורק עבור תיקי הלקוחות של המוסדיים. ברשות שוק ההון מציינים בהקשר זה כי "במסגרת ההסדרה המתוכננת, תפרסם הרשות טיוטת מדיניות היתר החזקה לפיה יתאפשר לגופים המנהלים כספי לקוחות (קרנות פנסיה, קופות גמל, חברות ביטוח, קרנות נאמנות וקרנות סל) להחזיק עד 7.5% (חלף 5%) במניות גופים מוסדיים ללא בעל שליטה, בכפוף לקבלת היתר מהממונה על רשות שוק ההון, כאשר המגבלות החלות כיום על בעלי השליטה ועל חשבונות הנוסטרו ימשיכו להתקיים".

הכוונה הזו של רשות שוק ההון נחשפה לראשונה ב"גלובס", כבר בנובמבר. אז פרסמנו כי ל"גלובס" נודע כי רשות שוק ההון בוחנת לעומק להתיר לשוק המוסדי להחזיק יותר מ-5% ועד 7.5% ממניות של גופים מוסדיים, ובעיקר לחברות הביטוח, וזאת על מנת להמשיך ולהכשיר את הקרקע לחברות ללא גרעיני שליטה, כאשר ההחזקה האמורה תותר רק מתוך תיקי העמיתים והמבוטחים. בבנקים, נזכיר, יש ארבעה גופים ללא גרעין שליטה: לאומי, הפועלים, דיסקונט ובנק מוניציפלי (לשעבר דקסיה).

כמו כן, בצמרת רשות שוק מסבירים הערב כי "לגופים המוסדיים השפעה משמעותית על החברות הנסחרות בבורסה, היות ובאופן מצרפי הם המחזיקים בבלוק המניות הגדול ביותר ברוב החברות, למעט בעל השליטה, ככל וישנו". נוסף על כן הם מציינים, "השפעת המוסדיים על השוק עשויה להתעצם, לאור העלייה במספר החברות בהן אין בעל שליטה".

על רקע זה, כאמור, הרשות מבקשת לקבוע במקביל כי הגופים המוסדיים שתחת פיקוחה ייאמצו "סדרי התנהלות חדשים בהצבעות באספות בעלי מניות. גופים אלו ידרשו לקבל החלטות הצבעה באופן עצמאי מהחלטות ההצבעה של גופי הנוסטרו. כמו כן גופים אלו ידרשו להתבסס על אנליזה עצמאית בשונה מהנהוג היום", החליט ברקת.
על כך מוסיף ברקת בקובעו כי "במסגרת תיקון תקנות נוסף, אשר הוגש על ידי שר האוצר, תחוזק עצמאותה ומקצועיותה של ועדת ההשקעות המנהלת את כספי העמיתים, היות ויכהנו בה רק נציגים חיצוניים נטולי זיקה לחברה המנהלת או לבעל השליטה, אשר עומדים בדרישות כשירות ומקצועיות גבוהות".

עוד הוא מסר בהקשר זה כי "האפשרות של ציבור החוסכים להגדיל את החזקתם בגופים מוסדיים שבהם אין שולט, תשרת בראש ובראשונה את החוסכים לפנסיה, שיוכלו ליהנות מהשקעות אלה וגם תסייע בשימור יציבותם ואיתנותם של גופים מוסדיים בלא שולט" תוך שהוסיף כי "לעניין השתתפות הגופים המוסדיים באסיפות כלליות, אני סבור כי אחריות חברי וועדת ההשקעות והפועלים מטעמה כלפי העמיתים, מחייבת אותם לשקול באופן עצמאי, מיודע, נטול אינטרסים זרים או ניגודי ענינים את אופן הצבעתם באסיפות הכלליות. החשיבות של ניהול ההשקעה ומיצוי הזכויות הגלומות בה עבור העמית, לרבות על דרך של השתתפות באסיפה, חשוב לא פחות מביצוע ההשקעה עצמה. העלאת סטנדרט המעורבות של הגופים המוסדיים בחברות הנסחרות בבורסה, צפויה להוביל לשיפור הממשל התאגידי בחברות הנסחרות, ושכלול השוק".

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988