גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בלי חקיקה, בלי תקנים, בלי פיקוח

מחיר הדמים שמשלם ענף הבנייה קשור ישירות לחוסר הצלחתה של הממשלה על שלוחותיה להסדיר את התחום

אזור קריסת העגורן ביבנה/ צילום: ג'וזף
אזור קריסת העגורן ביבנה/ צילום: ג'וזף

על רקע התאונה הקטלנית שהתרחשה השבוע ביבנה, בואו ניתן לעובדות להגדיר את מצב הבטיחות בתחום הבנייה עבודה בישראל. בשמונה השנים האחרונות נפלו בממוצע יותר משני עגורנים בשנה - זהו נתון חמור, בעיקר כשמביאים בחשבון שעגורנים נבנים בלב שטחים עירוניים, באזורים הומי אדם, באזורי מגורים, ליד מוסדות חינוך, צירי תנועה וכו'. רדיוס הפגיעה של עגורן יכול להיות יותר מ-60 מטר בנופלו, כלומר פוטנציאל גדול לתאונה עם הרבה נפגעים. בבואנו לדון בסוגיה, חייבים לזכור שהיקפי הבנייה לגובה בישראל רק צפויים להמשיך ולעלות בשנים הבאות.

הנה דוגמה לעומק הבעיה והזלזול בשטח, שאותה הצגתי בספטמבר אשתקד בוועדת הרווחה של הכנסת: בביקורת של מינהל הבטיחות והבריאות לאחר תאונה, התברר ששני עגורני ענק, שמוצבים מעל בית חולים בלינסון בפתח תקווה, היו חסרי בדיקת בודק מוסמך ומפעילם החזיקו ברישיונות מזויפים ואחד מהם היה קטין. מיותר לציין את היקף תנועת האזרחים נמצאים ברדיוס הנפילה הפוטנציאלי של עגורן כזה ומשמעותה של קריסה באזור.

כשנכנסתי לתפקיד ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית באפריל 2018 (תפקיד אותו עזבתי במחאה לאחר כחצי שנה), כבר ידענו על גודל המשבר והצבנו אותו בראש סדר העדיפות, למורת רוחם של חלק ממקבלי ההחלטות.

לאור הניתוח העמוק שביצענו למשק העגורנים, שכלל גם הצלבת מידע של שלושה מחקרים לא תלויים, שניים בארץ ואחד בחו"ל, מחקרים שהתבססו על ניתוח של מאות תאונות וכמעט תאונות. הוגדרו הפערים והותנעה פעילויות "חירום" בענף זה ,פעילות שאני מקווה שנמשכה גם לאחר התפטרותי.

עגורן צריח הוא מבנה הנדסי כבד וגבוה ונכון להיום לא קיימת חקיקה או נוהל שמגדירים את מארג המסמכים והאישורים שנדרשים כדי לבנות אותו. אין הגדרה של מרכיבי העגורן, אישורי מתקין ובודק חשמל, מעקב אחר שינויים שבוצעו לעגורן, שנת ייצור ובדיקות של כל מרכיב. ביקשנו ממכון התקנים לכתוב מודל ל"תיק עגורן צריח". המודל הוצג להתייחסות פורום מפעילי ומאחזקי העגורנים בכנס חירום בסוף אוקטובר אשתקד. קיומו של תיק כזה הוא מחויב המציאות, וזה רק שלב ביניים עד שיינתן פיתרון עמוק יותר בצורת חקיקה, תקנות ונהלים.

כ-1,800 עגורנים מוצבים כיום בישראל, כאשר כל אחד מהם חייב להיבדק על ידי בודק מוסמך לפחות פעמיים בשנה. בנוסף, עגורן חייב להיבדק לאחר שהוא מוקם או לאחר תיקון בעיה חמורה. כיום היקף הבודקים המוסמכים עומד על כ-10 בלבד - נדרש לפחות לשלש את מספרם כדי שיהיה לעמוד בהיקף הפעילות באופן מקצועי .

במקביל, יש לטפל בביטוח ייעודי לעוסקים בתחום, שמתקשים היום לבטח את עצמם.

אחת הסיבות המרכזיות לנפילת עגורני צריח היא חשיפה לרוחות חזקות, בעיקר כשמפעיל העגורן שוכח לשחרר את הבלם בסיום העבודה, כדי לאפשר למנוף להסתובב עם הרוח ולא לייצר מומנט נפילה חזק.

אפשר למזער סיכונים כאלה באמצעות הגבלת הצבת עגורנים עד 90% מגובה העבודה המקסימלי המותר - מה שיגדיל משמעותית את יציבותו. כמו כן יש למפות את משטרי הרוחות בגבהים של 60 מטר - נתון שחייבים להביא בחשבון בתהליך התכנון והצבת העגורנים , ניתוח כזה הטלנו על המכון המטאורולוגי באוגוסט האחרון.

כמו כן יש לחייב קשירת עגורנים, במיוחד באזורים עירוניים. אפשר לרתום עגורן למבנה שמוקם, כדי להגדיל את יציבותו. ברוב המקרים היום הדבר הזה לא מבוצע, לרוב משיקולי עלות. ככל שהתכנון ההנדסי של המבנה והמנוף מאפשרים זאת, נכון לחייב רתימת העגורן למבנה - אם בהיתרי בנייה שמפיקות הרשויות המקומיות ואם באמצעות רגולציה של המדינה.

קיימים שני בעלי מקצוע מרכזיים בתחום הפעלת העגורנים: האחד הוא מפעיל העגורן והשני הוא האתת, שמכוון אותו מהקרקע. אנחנו חייבים לשפר את תהליך ההכשרה שלהם, בין היתר על ידי אימונים בסימולטור. כמו כן, נכון יהיה להתנות חידוש עיתי של הרישיון במעבר של מבחן ידע.

אחת הבעיות הקשות של זיופי תעודות רישיון של מפעילי עגורנים צומצמה משמעותית כבר בסוף שנה שעברה, לאור הנפקה של תעודות פלסטיק קשות לזיוף ופרסום תמונות המנופאים באתר המינהל. כך ניתן להצליב בין התעודה למפעיל העגורן.

ישנן היום מערכות טכנולוגיות חדשות שמאפשרות שיפור ברמת הבטיחות של המנופים. למשל, מערכת למניעת התנגשות, מערכת לבקרת עומס העמסה, מערכת למדידת רוח ואף מערכות אופטיות שמשפרות את שדה הראייה ומבטלות "אזורים מתים" של מפעיל העגורן, ומקטינה את התלות באתת - יש לחייב שימוש באמצעים אלה, לדוגמה דרך היתרי הבנייה של הרשויות המקומיות.

בנוסף, יש לרענן את משק העגורנים. נכון להיום כ-50% מעגורני הצריח במדינה הם בני 50-20 שנה. זהו משק מיושן. חוקרים מקצועיים לא מצאו קשר מובהק בין תאונות לגיל העגורן, אבל כן נמצא קשר בין תאונות לתחזוקת העגורנים. כיום נושא זה פרוץ, ולא מוגדרים בעלי מקצוע, שאמורים לטפל ולתחזק עגורני צריח. הטיפול והתחזוקה מבוצע על ידי בעלי מקצוע שהוסמכו על ידי בעלי העגורנים בלבד. בנוסף, גם חלק ניכר מחלקי החילוף של העגורנים לא נמצאים תחת בקרה. לבקשתנו מכון התקנים הסכים להכניס לתוכנית העבודה שלו לשנה זאת כתיבת תקן לתחזוקת עגורנים.

למרות שלא נמצא קשר מובהק בין תאונות לגיל העגורן, יש להגביל את גיל העגורן כנהוג בחלק ממדינות ה-OECD. יש לתמרץ את בעלי העגורנים הישנים להחליפם בחדשים עם תמרוץ כספי ממשלתי. ייתכן שאפשר להשתמש בהחלטת הממשלה 1320 לתיעוש הבנייה. הגבלה זאת תמזער את התלות באחזקה ותכניס בדרך עקיפה מערכות טכנולוגיות חדשות שקיימות בעגורנים החדשים.

אינני יכול להתייחס למשק ולמצב העגורנים במדינה, בלי להתייחס למצבו של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה. במינהל עובדים אנשים יקרים מאוד, חדורי מוטיבציה, שעושים כל אשר ביכולתם כדי לקדם את הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל.

ראיתי אותם עובדים לילות כימים, גם שלא תוגמלו על כך, במטרה לקדם את הבטיחות. וזאת, למרות הביקורת הנוקבת על מצב הבטיחות בעבודה. לצערי, המינהל נמצא היום במצב שבו הוא "רודף אחרי הזנב של עצמו".

למינהל מגוון עיסוקים עצום - פיקוח על 65 אלף מפעלים, 13 אלף אתרי חקלאות, אלפי הסמכות בעלי מקצוע בתחום הבטיחות, 130 אלף מעליות, 13 אלף אתרי בנייה, כלל חומרי הנפץ במדינה שאינם בשימוש צבאי, מאות מרכזים עם סיכוני קרינה, הרפואה התעסוקתית במדינה ועוד. ניתוח מדוקדק שערכנו הראה שמעבר ל-130 התקנים הקיימים של המינהל, שכ-20% מהם לא מאוישים, חסרים לו לא פחות מ-160 תקנים נוספים. לאחרונה הובטחו למינהל 60 תקנים נוספים, בלבד.

בנוסף להיקף כוח-האדם החסר, יש לזכור שבשנים האחרונות פרשו ממטה המינהל מומחים רבים. אנשים שצברו את ניסיונם במשך שנים רבות עזבו, והמינהל לא מצליח לגייס לשורותיו מומחים חדשים. הסיבה העיקרית - השכר הלא אטרקטיבי של המשרד. כך יוצא שתחומים מקצועיים רבים נשארו ללא מוביל מקצועי במטה המינהל - כמו, באופן טרגי, תחום הבטיחות בבנייה.

למרות האתגרים הרבים שעומדים בפני המינהל, ניתן לשפר את המצב, בעיקר עם כניסתה של ממשלה חדשה. נידרש לאפשר לראש המינהל הבא לבצע את תפקידו ללא התערבות חיצונית (כמוגדר בחקיקה), ובמקביל להעמיד לרשותו בעדיפות עליונה את כול המשאבים המתאימים באופן המיידי.

הכותב הוא לשעבר ראש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה והרווחה

עוד כתבות

שדה תעופה/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

פסיקה: במסגרת טיול מאורגן גם לסוכנות הנסיעות יש אחריות לפצות במקרה של רישום יתר בטיסה

בית משפט לתביעות קטנות בכפר סבא פסק כי חברת הנסיעות פגסוס תשלם 2,387 שקל לנוסעים שרכשו ממנה טיול מאורגן למרוקו שחזרתם לארץ עוכבה בשל רישום יתר בטיסת חזור ● השופט קבע כי אחריותה היא לדאוג ככל יכולתה לכך שלא יתרחשו במהלך הטיול תקלות ושיבושים מהותיים  – ובזה החברה התרשלה

הבורסה בתל אביב / צילום: Shutterstock

הבורסה רחוקה מלממש את הפוטנציאל: מחזור שפל של 315 מיליון שקל בת"א אתמול

מחזורי המסחר הגדולים ביותר למניה בודדת עמדו אתמול על פחות מ-10 מיליון שקל בכל אחת משתי מניות הבנקים הגדולים – לאומי והפועלים ● יתר מניות ת"א 35 ריכזו מחזורי מסחר של מיליוני שקלים בודדים כל אחת

Libra המטבע הדיגיטלי של פייסבוק / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

המטבע הדיגיטלי של פייסבוק על כוונת המחוקקים בארה"ב - והביטקוין צנח לשפל של שבועיים

בקונגרס האמריקאי הועלתה הצעת חוק המבקשת למנוע מחברות הייטק גדולות להנפיק מטבעות דיגיטליים, כפי שמתכננת חברת פייסבוק במסגרת פרויקט ליברה ● שער הביטקוין נפל ב-10% ביממה האחרונה ואיבד קרוב ל-1,500 דולר מערכו, בעוד המטבע של את'ריום צנח 17%

אורי לוין / צילום: איל יצהר, גלובס

מינוי מתוך הבית: אורי לוין מונה לתפקיד מנכ"ל בנק דיסקונט

לוין, שמכהן כיום כמנכ"ל בבנק אי.די.בי ניו יורק מקבוצת דיסקונט, יחליף את המנכ"לית הפורשת לילך אשר טופילסקי ● מועד תחילת הכהונה ייקבע בהמשך

מפעל לייצור כלי עבודה בסין / צילום: רויטרס

מחיר מלחמת הסחר 1: כלכלת סין צמחה בקצב האיטי ביותר מאז 1992

מתחי הסחר עם ארה"ב והימנעות של עסקים מהשקעות גדולות גברו בהשפעתם על התמריצים שהגיעו מבייג'ינג ● כלכלנים צופים כעת הקלות נוספות מטעם המדינה לעידוד הצמיחה

חן ליכטנשטיין, מנכל אדמה / צילום: תמר מצפי

אדמה: הרווח הנקי המתואם ירד ב-15% עד 22% במחצית הראשונה של 2019

החברה, שמניותיה נסחרות בבורסת שנזן בסין, מעריכה כי רשמה רווח נקי מתואם של 123-133 מיליון דולר ● זאת בהשוואה ל-2018, שם הרווח הנקי המתואם היה 157 מיליון דולר ● לדברי הנהלת החברה, שיבושי מזג אוויר קיצוניים בצפון אמריקה, אירופה ואסיה עיכבו והפחיתו צריכת מוצרי הגנת הצומח

דוכן פירות וירקות / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

העלאת הריבית מתרחקת: מדד המחירים לצרכן הפתיע את השוק - ירד ביוני ב-0.6%

בעקבות המדד הנמוך מהצפוי ירד קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים ל-0.8% ● זו הפעם הראשונה מאז יוני אשתקד שקצב האינפלציה יורד אל מתחת לאחוז, כלומר מתחת לרף התחתון ביעד האינפלציה של בנק ישראל ● מדד מחירי הדירות החדשות עלה בחודשים אפריל-מאי ב-0.6% לעומת מרץ-אפריל

נגיד בנק ישראל, פרופ' אמיר ירון./ צילום: רפי קוץ

הנגיד הפיל את הדולר? שפל של למעלה משנה מול השקל

הדולר ירד במהלך המסחר היום לשפל של 3.53 שקלים לדולר, השער הנמוך ביותר מאז אפריל 2018; זאת על רקע דבריו של נגיד בנק ישראל, שאמר כי הבנק עשוי להעלות את שער הריבית בחודשים הקרובים ● גורמים נוספים התומכים במגמת התחזקות השקל היא מכירות מט"ח עונתיות על ידי יצואנים ומחזורי המסחר הדלילים בקיץ

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

לא פוראבר: חברת הנדל"ן סטרוברי פילדס בוחנת פדיון מוקדם של האג"ח שהנפיקה בת"א

החברה הזרה, שהנפיקה שתי סדרות אג"ח שהיקפן כ-570 מיליון שקל, צפויה להשתלב במהלך הנפקה של חברה אם בארה"ב ● מדובר בחברת נדל"ן זרה שלישית מתחילת השנה שצפויה לעזוב את הבורסה בת"א

דב קוטלר / צילום: איל יצהר / צילום: איל יצהר, גלובס

כפי שנחשף ב"גלובס": דיקטוריון בנק הפועלים בחר בדב קוטלר למנכ"ל במקום אריק פינטו

קוטלר שימש בעבר כמנכ"ל חברת כרטיסי האשראי ישראכרט, בית ההשקעות פריזמה ובנק אגוד ● הוא יחליף בתפקיד את אריק פינטו ● לשלישייה הסופית הגיעו גם ידין ענתבי ודורון ספיר

איל יגב ודדי גולדברג, Upreal נדל"ן / צילום: תמר מצפי

תא"ל במיל' נגד מפקד הטייסת לשעבר: תביעת מיליונים נגד בעלי אפריל בטענה לתרמית משקיעים

דדי גולדברגר, מפקד טייסת בעברו, ושותפו אייל יגב, נתבעים בסכום של 7.5 מיליון שקל על ידי משקיעים פרטיים מהם גייסו כספים עבור פרויקט נדל"ן בברוקלין ● בראש קבוצת התובעים, שהשקיעו מאות אלפי שקלים כל אחד, עומד תא"ל במיל' בחיל האוויר ● שנה לפני קריסת "ברוקלנד אפריל", בה הוחזק הפרויקט הכושל, מכרו גולדברגר ויגב את מניותיהם בה לשותפם בועז גלעד תמורת מיליוני דולרים

בנימין נתניהו ואביגדור ליברמן / צילום: חיים בורנשטיין

אחרי עשור רה"מ נזכר "לקחת אחריות" על מחדל הדיור הציבורי: אלה הבעיות הדחופות

זכאי הסיוע בדיור נדחקים כבר שנים מסדר היום ● בסוף השבוע האחרון, כשקמפיין הבחירות ברקע, הצהיר ראש הממשלה בנימין נתניהו שהוא "לוקח אחריות", וספג ביקורת מ"ישראל ביתנו" כמי שמנסה "לגנוב" מהם מנדטים ● "גלובס" עושה סדר ומנתח את הבעיות הדחופות של התחום

יובל שטייניץ/ צילום: איל יצהר

אכזבה: רק שתי חברות זרות חדשות מתמודדות במכרז על רשיונות הגז הימיים

שתי קבוצות המונות חמש חברות, ישראליות וזרות, הגישו הצעות במכרז של משרד האנרגיה ל-19 רשיונות חיפושי נפט וגז ● שני השמות החדשים - SOCO ו-CAIRN - לא מוכרים בזירה הישראלית ● אקסון מובייל וחברות מובילות נוספות שרכשו את מסמכי המכרז החליטו שלא לגשת ● שטייניץ: "ממשיכים לפעול להפיכת ישראל למעצמת אנרגיה אזורית"

השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

וול סטריט ננעלה בשיא חדש: מניית טבע צנחה 7.7%; מנוצ'ין הפיל את הביטקוין

שר האוצר האמריקאי מנוצ'ין המשיך את קו ההתנגדות של הבכירים בארה"ב נגד הליברה של פייסבוק ● בורסות אירופה ננעלו בעליות בהובלת הדאקס הגרמני ● טבע סופגת הורדת המלצה מצד מורגן סטנלי, שחתך בנוסף את מחיר היעד ל-6 דולרים ● סימנטק דוחה את ההצעה של ברודקום לרכישתה, ומנייתה צנחה

אריק פינטו/ צילום:  איל יצהר

יום של הכרעות בפועלים ובדיסקונט: פינטו הופיע בפני דירקטוריון הפועלים

הדירקטוריונים של הפועלים ושל דיסקונט יבחרו היום מנכ"לים חדשים לבנקים ● הבורד של הפועלים יבחר בין כמה מועמדים: קוטלר, ענתבי וספיר ● אורי לוין צפוי להתמנות למנכ"ל בנק דיסקונט ● על פי הערכות פינטו תומך במועמד פנימי לתפקיד המנכ"ל

 

הבניינים ברחוב בן יהודה 52 / צילום: איל יצהר, גלובס

הדירה שלכם, המרפסת של המדינה: הדרישות של נת"ע

הקמת הרכבת הקלה מחייבת לא רק הריסה והפקעה של בניינים שלמים, אלא גם של חלקי בניינים ומרתפים

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

אי אמון מהול בהפתעה: במינוי דב קוטלר למנכ"ל הפועלים עצר הדירקטוריון את "שרשרת הירושה"

ההמלצה של ועדת האיתור והבחירה של הדירקטוריון מלמדות על רצון עז להביא לבנק משהו שונה, לתת קונטרה של ממש ולעצור את רצף המינויים הפנימיים ● בנק הפועלים הפך במרוצת השנים לבית גידול למנהלים מצוינים בכל המערכת הבנקאית ולכן מדובר בהפתעה

בנימין נתניהו, יאיר לפיד / צילומים: יוסי סמיר, אמיר מאירי, עיצוב: טלי בוגדנובסקי

חרף ניסיון נתניהו: שיח הפנים בנושא דת ומדינה "גובר" על האיום האיראני

מוקדם יותר נתניהו שיגר סרטון וידיאו המגנה את ההתייחסות של שרת החוץ של האיחוד האירופי שבו היא מבקשת להחיות את הסכם הגרעין מול איראן ● אולם, בארץ המערכת הפוליטית ממשיכה לגעוש בעקבות המתח בין דת למדינה שעלה לכותרות בימים האחרונים

דוד אדרי / צילום: תמר מצפי

כמעט 12 שנה אחרי שהאירועים התרחשו – ביהמ"ש העליון יכריע מחר בבוקר בתיק הרצת האג"ח בבית ההשקעות פסגות

חקירת הפרשה התפוצצה ב-2010, אז התברר כי רשות ניירות ערך חוקרת חשד לתרמית חמורה בניירות ערך שביצעו בכירי פסגות לשעבר וכן מנהלים זוטרים יותר בבית ההשקעות הגדול במדינה בספטמבר 2007 ●

בנימין נתניהו וזאב אלקין / צילום: קמפיין הליכוד, יח"צ

קמפיין הליכוד במגזר הרוסי מתניע; נתניהו: "בעיות המגזר הרוסי לא נפתרו"

היום נערכה הפגישה הראשונה הרחבה של נתניהו עם 25 פעילים של מטה השטח הרוסי של הליכוד ● לפי הודעה שהוציא מטה הליכוד, הפעילים שהוזמנו היום למפגש עבדו בעבר עם מפלגת ישראל ביתנו ● נתניהו: "ליברמן לא עשה כלום. הוא רק ידע לתת סיסמאות"