גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בזמן שהיא מונחת על המדף: חברת הנדסת המים תהל נקלעה לקשיים תזרימיים ושווייה נשחק

מדוחות החברה האם קרדן אן.וי עולה כי בשל עיכובים בסגירה הפיננסית של פרויקטים, ותזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, נאלצה תהל לנצל קווי אשראי לזמן קצר שעמדו לרשותה ● דירקטוריון תהל אישר באחרונה תוכנית חירום שפיתחה הנהלת החברה

אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ
אריאל חסון, מנכל קרדן אן.וי / צילום: יחצ

בכירי חברת ההחזקות הקורסת קרדן אן.וי. , עושים בשנתיים האחרונות מאמצים גדולים למכירת החברה הבת, תהל גרופ (TGI), במטרה לפרוע חלק מחובותיה של קרדן אן.וי למחזיקי האג"ח שלה. עם זאת, דוחות קרדן אן.וי לרבעון הראשון של 2019, שפורסמו אתמול, חושפים כי גם תהל עצמה נקלעה בחודשים האחרונים לקשיים תזרימיים, וכי שווייה המוערך (לצורך מכירה או רישום מניותיה למסחר בבורסה בת"א) הולך ונשחק.

תהל היא חברת הנדסה שמעניקה שירותי תכנון וניהול הקמה של פרויקטים בתחום תשתיות המים. את הרבעון הראשון של 2019 סיימה תהל עם הפסד של 2.9 מיליון אירו המיוחס לבעלי המניות, וזאת בהשוואה להפסד של 337 אלף אירו שרשמה ברבעון המקביל. הגידול בהפסד נבע ביקר מהשפעה שלילית בגין הפרשי שער והוצאות חד-פעמיות.

"פעילות תשתיות המים שלנו עמדה בפני עיכובים במספר פרויקטים, אשר אנחנו צופים כי ניתן יהיה לסגור ברבעונים הקרובים", הסביר מנכ"ל קרדן אן.וי, אריאל חסון. "הוצאות הפרשי שער והוצאות חד-פעמיות הקשורות להתייעלות בתהל השפיעו על התוצאות הכוללת".

תהל ההפסדים מתרחבים, המזומנים מצטמצמים והאשראי גדל

ציפיות העבר מול האפשרויות הנוכחיות

את 2018 סיימה תהל גם עם רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 2 מיליון אירו בלבד, ועניין זה לבדו מעיד על הפער העצום בין ציפיות דירקטוריון קרדן אן.וי בעבר לבין האפשרויות הנוכחיות, בכל הקשור למחיר שיתקבל ממכירת תהל. אם בתחילת התהליך עוד קיוו בקרדן אן.וי לקבל סכום של 120 מיליון אירו לפחות ממכירת החזקותיה (98.43%) בתהל, הרי שבדוח הנוכחי כבר מציינת קרדן אן.וי סכום של 85 מיליון אירו בלבד שעשוי להתקבל מהמכירה.

לדברי קרדן אן.וי, היא מנהלת כיום מגעים עם מספר גורמים בנוגע למכירת החזקותיה בתהל, אולם במקביל היא בוחנת חלופות נוספות, למקרה שלא ניתן יהיה להשלים את המכירה במועד הנדרש על-ידי נאמני סדרות האג"ח שלה. אחת החלופות המרכזיות היא חלוקת מניות תהל למחזיקי האג"ח של קרדן כפירעון חלק מהחוב כלפיהם, בהתאם לשווי המניות שייקבע בעת רישומן למסחר בבורסה.

לקרדן אן.וי חוב של 1.3 מיליארד שקל (322 מיליון אירו) למחזיקי האג"ח שלה מסדרות א' ו-ב', לאחר שפרעה להם לאחרונה סכום של 145 מיליון שקל (36.5 מיליון אירו). מלבד ההחזקה בתהל, מחזיקה קרדן אן.וי גם בפעילות נדל"ן בסין, שאמורה לתרום גם היא בעתיד לפירעון חלק מהחוב למחזיקים.

תהל מתמקדת בביצוע פרויקטים בתחום המים ברחבי העולם באמצעות חברות בנות שבהחזקתה, הפועלות באפריקה, במזרח אירופה, בהודו, בישראל ובאזורים נוספים ברחבי העולם. ברבעון הראשון גדלו הכנסות תהל מביצוע עבודות בכ-12%, ל-35.4 מיליון אירו.

עם זאת, ברווח הגולמי נרשמה דווקא ירידה של 16% ל-4.5 מיליון אירו, עקב תמהיל פרויקטים בעלי רווחיות נמוכה יחסית, שנבע מעיכובים בפרויקטים באפריקה בעלי רווחיות גבוהה. מסיבה זו גם נשחק שיעור הרווחיות הגולמית ל-12.7% בלבד מההכנסות, לעומת 17% ברבעון המקביל אשתקד.

במקביל, רשמה תהל ברבעון הראשון הוצאות נוספות של 1 מיליון אירו בגין תוכנית התייעלות, ואף סבלה מזינוק בהוצאות המימון ל-3.2 מיליון אירו, לעומת 0.5 מיליון אירו בלבד ברבעון המקביל. בחברה הסבירו, כי הזינוק החד בהוצאות המימון נבע בעיקר מהפרשי שער שליליים (היחלשות האירו מול השקל ומטבעות נוספים בעולם), ומהוצאות ריבית בגין גידול בניצול קווי אשראי, כתוצאה מעיכובים בסגירה פיננסית של פרויקטים מסוימים.

תהל סיימה את הרבעון הראשון עם הון עצמי של 38.7 מיליון אירו, המהווה 16.8% בלבד מסך המאזן ועם מזומנים בשווי של 7.1 מיליון דולר בלבד. לשם השוואה, בתום הרבעון המקביל היו ברשות החברה מזומנים בשווי כפול של 14 מיליון דולר.

לדברי תהל, היא זכתה ברבעון הראשון בהזמנות חדשות בהיקף של 43.4 מיליון אירו, שהגדילו את צבר ההזמנות שלה ל-691.9 מיליון אירו, נכון לסוף מארס 2019. נוסף על צבר ההזמנות, חברות בקבוצת תהל התקשרו או קיבלו הודעות בדבר זכייה בפרויקטים נוספים בהיקף של 363 מיליון אירו, אולם אלו טרם צורפו לצבר ההזמנות, בשל היעדר סגירה פיננסית.

כתבי ויתור על אמות מידה פיננסיות

בשל עיכובים בסגירה הפיננסית לפרויקטים אלו, וקבלת מקדמות בגינם, ועקב תזרים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת, נאלצה תהל לנצל קווי אשראי לזמן קצר שעמדו לרשותה. לדברי קרדן אן.וי, בצל האי-ודאות לגבי מועד קבלת המקדמות האמורות, והארכת קווי האשראי, וכדי להתמודד עם כל תוצאה שלילית העלולה להיגרם מכך, הכינה הנהלת תהל, בראשות המנכ"ל סער ברכה, תוכנית שמטרתה לגרום לתזרים מזומנים מספק לפעילותה. עם זאת, רואי החשבון של תהל כללו בדוחותיה הפניית תשומת לב לנושאים אלו.

מבט על היקף האשראי הבנקאי שנטלה תהל מגלה, כי נכון לסוף מארס הסתכם אשראי זה ב-56.8 מיליון אירו, לעומת 50.2 מיליון אירו נכון לסוף דצמבר 2018, ובהשוואה ל-35.6 מיליון אירו נכון לסוף מארס 2018. אחת הסיבות לכך היא היעדר כניסת מזומנים מספקת לקופתה של תהל ב-15 החודשים האחרונים.

ברבעון הראשון של 2019 הציגה תהל תזרים מזומנים שלילי של 11 מיליון אירו מפעילות שוטפת, וזאת בהמשך לתזרים מזומנים שלילי של 17 מיליון אירו מפעילות שוטפת, שהציגה תהל בשנת 2018 כולה. לצורך מימון פעילותה, נדרשה כאמור תהל להאריך חלק מקווי האשראי לזמן קצר שמעמידים לה הבנקים ומוסדות פיננסיים אחרים.

להערכת הנהלת תהל, יוארכו קווי אשראי אלו לתקופה נוספת, במידת הנדרש. עם זאת, חלק מהחברות הבנות בקבוצת תהל לא עמדו באמות מידה פיננסיות מסוימות המיוחסות לקווי האשראי הבנקאי לזמן קצר, ונאלצו בשל כך לקבל מהבנקים כתבי ויתור בקשר עם הפרות אלו.

"הנהלת תהל צופה התפתחויות חיוביות בנוגע לאירועים הלא ודאיים שתוארו לעיל", כותבים רואי החשבון. "עם זאת, כדי להתמודד עם התפתחויות שליליות לארועים שתוארו לעיל, אישר דירקטוריון תהל בחודש מארס 2019 תוכנית חירום, אשר פותחה על-ידי הנהלת תהל. תוכנית זו תאפשר להנהלת תהל לנקוט צעדים למכירת נכסים בתוך מספר חודשים ולייצר תזרימי מזומנים מספקים ל-12 החודשים הקרובים". 

עוד כתבות

ליאור שליין והשר גלעד ארדן / צילומים: ישראל סלם, תמר מצפי

פרשנות: הכירו את החוקר שדורש מפוליטיקאים להפסיק לשקר ויש לו גם תוכנית שתגרום לזה לקרות

ד"ר אלעד אורג מהקריה האקדמית אונו מציע להטיל על עובדי ציבור חובה משפטית עקרונית לומר את האמת לציבור • המקרה של ליאור שליין והשר גלעד ארדן כמשל ● פרשנות

מחווה ליגאל בשן/ צילום: שלומי פינטו

עכשיו התור לגעגוע: מופע מחווה ליגאל בשן הדגיש את חסרונו

במחווה ליגאל בשן, במלאת שנה למותו, הגוונים הרבים ביצירתו התלכדו לצבע של אהבה והדגישו את חסרונו

פרופסור איליאן מיחוב / צילום: שלומי יוסף

"אנחנו שוכחים שלצמיחה יש גם צד שלילי"

פרופ' איליאן מיחוב, דיקן INSEAD, מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים, גדל בבולגריה הקומוניסטית, למד בפרינסטון, הפך לקפיטליסט מושבע – ועכשיו משוכנע שהשיטה זקוקה לתיקון דחוף, והוא יכול להגיע רק מכיוון המגזר העסקי ● ראיון

הצבעה בקריאה הראשונה על חוק פיזור לכנסת ה-22 / צילום: דוברות הכנסת - גדעון שרון, יח"צ

ממימון מפלגות עד כלים חד פעמיים - כמה אתם שולטים בחדשות?

מתי יתפטר נתניהו מתפקידיו כשר, איפה נבחרה ראשת הממשלה הצעירה ביותר בעולם ואת מי הכי חיפשו השנה הישראלים בגוגל? 10 שאלות מסיפורים שהיו השבוע בחדשות

ד”ר איציק מזרחי/ צילום: איל יצהר

"יקר בישראל, אבל התיירים מגיעים למרות המחירים. זה פרדוקס": מנכ"ל בוקינג ישראל בראיון

ד"ר איציק מזרחי, מנכ"ל בוקינג ישראל, מסביר בראיון ל"גלובס" מדוע הפכה פלטפורמת הזמנות מקומות הלינה והאירוח הבינ"ל לכל-כך פופולרית ● "מדד ההצלחה של בוקינג דומה במידה רבה לפורמט של ייעוץ עסקי שכולל ניהול תשואה וניהול תוכן כדי למקסם את העבודה"

רחוב הקניות המקושט/ צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

תענוגות של חורף: כך חוגגים בבודפשט את חג המולד

השילוב של שוקי כריסמס מקושטים, מעיינות חמים, יופי אדריכלי, אוכל טוב ומחירים זולים הופך את בודפשט ליעד אידיאלי לחופשה אורבנית עונתית קצרה

קצין ומרגל/ צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג

אנטי־רומן: הסרט החדש של רומן פולנסקי גנרי ונטול ברק

"קצין ומרגל" של רומן פולנסקי נעדר חידוש וברק, ויוצרו רומז שגם הוא קורבן רדיפה, ממש כמו דרייפוס, גיבור הסרט

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

אנליסטים: ההסכם עם סין רחוק מלהיות הישג מפואר לטראמפ

תחת הכותרת "סין תחמנה את טראמפ" כותב "וושינגטון פוסט": בהסכימה להוריד את המכסים, הסירה ארה"ב נטל כבד מעל סין תמורת הבטחות שבייג'ינג תקיים או לא תקיים בעתיד ● המחלוקות הגדולות נותרו על השולחן: הסובסידיות המסיביות שמעניקה סין לחברות ממשלתיות, והנוהג הסיני לדרוש ידע טכנולוגי מחברות זרות תמורת הזכות לפעול בסין

מלון הר ציון ירושלים - 7 כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: איל יצהר, גלובס

מרד בהרצליה, זעם המתווכים ועזריאלי עולים לי-ם. כותרות הנדל"ן

בכמה מכר שלמה אליהו את מלון הר ציון בירושלים לעזריאלי, למה 300 מתווכים הגיעו השבוע לבית ציוני אמריקה בת"א, פרטים ראשונים על ההגרלה העשירית של מחיר למשתכן וגם: תוכנית ההתחדשות העירונית הגדולה של קרית ים קיבלה אור ירוק

פארק הייטק ברעננה./ צילום: א.ס.א.פ קריאייטיב / Shutterstock

"שוק ההייטק ימשיך להיות שוק של מועמדים ולא של חברות"

לפי נתונים של חברת ההשמה נישה, הואט קצב הצמיחה של שכר העובדים בהייטק, ו-70% מההשמות התבצעו בתפקידים בטווח שכר של 16-30 אלף שקל

שי נוביק/ צילום: איל יצהר

"למשקיעים לא אכפת שהצלנו עכברים. הם רוצים ניסויים קליניים"

זו הפעם השנייה שיזם הביוטק שי נוביק לוקח חברה כושלת, יוצק אותה לשלד בורסאי ומנסה להוציא אותה מהבוץ ולגרום למשקיעים להאמין בפתרון הרפואי שהיא מפתחת ● זה הצליח לו עם פרולור והורמון הגדילה – האם הוא יצליח עם אנלייבקס והתרופה לתגובה קטלנית של המערכת החיסונית?

רוני צ’אן/ צילום: שלומי יוסף

"היזהרו מהכסף הגדול שמגיע מסין": ראיון עם המיליארדר שממליץ לישראל להיות פרנואידית

המיליארדר רוני צ'אן, מעשירי הונג קונג, מזהיר מההשפעת מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין על ישראל ("בסוף תצטרכו לבחור צד") • בראיון ל"גלובס", איל הנדל"ן וההשקעות מציע לחברות ישראליות שמעוניינות בשוק הסיני לפעול מהר ומסביר שהמשא ומתן בין טראמפ לבייג'ין הוא העמדת פנים

סוחרים בבורסת NYSE / צילום: רויטרס Lucas Jackson

הדיווח על הסכם סחר עקרוני בין ארה"ב וסין הזניק את בורסות וול סטריט לשיא

דיווחים על הסכם סחר שמתקרב בין ארה"ב לסין שלחו את מדד S&P 500 לשיא, בעוד העלאת המכסים הצפויה ב-15 לחודש מתקרבת ● ה-ECB בראשות קריסטין לגארד הותיר את הריבית ללא שינוי ברמה אפסית ● תורים ארוכים בקלפיות בבריטניה ● דיווח על צו מניעה מה-FTC נגד פייסבוק הכביד על המניה

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: הטיפשות והשקר הולכות יד ביד לעבר השקיעה

אנחנו חיים בשקרים כמו שהדג חי במים ● אבל שקרים אינם המים, הם כתמי הנפט ושקיות הניילון שמזהמים את הים ● דעה

שרלי ג’טר וד”ר סמפסון דיוויס - צילום: Sam Maller

"הפעם רק אני יכולה להוציא את עצמי מהבור": איך מתעלים מול קשיים?

הוא נכנס לכלא בגיל 17 אחרי ששדד יחד עם חבריו סוחרי סמים וחילק את הכסף לעניים ● היא התמודדה עם מחלת הסרטן במקביל ללימודיה בקולג’, ומדי שבועיים נסעה מאטלנטה לניו יורק כדי לעבור טיפולים ● שרלי ג'טר וד"ר סמפסון דיוויס מגלים בראיון ל'ליידי גלובס' מה הופך אנשים לעמידים יותר בפני קשיים ומכשולים

פרופ’ פרטה דסגופטה / צילום:רפי קוץ

"לפי החישוב שלי, כדור הארץ יכול להכיל רק 2 מיליארד אנשים"

פרופ' פרטה דסגופטה, מכלכלני הקיימות המובילים בעולם, מסביר שהאנושות צריכה להתכווץ ב-75% כדי לשרוד, ושאם נשנה את דפוסי הצריכה נוכל למנוע את רוע הגזירה ● בראיון ל"גלובס", הוא טוען שהמשבר הסביבתי מתחיל באשליה שהטבע בא בחינם

קונסטנט דולהרט / צילום: שלומי יוסף

בינה מלאכותית ומתיחת ענק באינסטגרם: ראיון עם האמן ההולנדי שמנהל מערכת יחסים עם הטכנולוגיה

קונסטנט דולארט מהולנד הבין שהדרך להעביר מסרים על טכנולוגיה היא באמצעות שימוש בה ● הוא יצר תמונה של אנגלה מרקל באמצעות בינה מלאכותית וכדי להבין את המניעים של חברות הטכנולוגיה הוא גייס במימון המונים והקים חברה משלו

הנסיך צ'ארלס מנסה את משקפי Google Glass  / צילום: Mark Blinch, רויטרס

דעה: לא כל הנוצץ זהב: למה נכשלו המשקפיים החכמים של גוגל

בקול ענות חלושה הודיעה גוגל בסוף השבוע על קצן של משקפי הגוגל גלאס להמונים. מדוע קרס המיזם היומרני ומה אפשר ללמוד מכך על היכולת לחזות את "הדבר הבא"

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

בדרך לפרישה קרובה מהאיחוד האירופי: ניצחון היסטורי לג'ונסון בבחירות בבריטניה

לפי מדגמים ותוצאות חלקיות, השמרנים בבריטניה זכו בבחירות ברוב גדול, הסולל את הדרך לפרישה מהאיחוד האירופי כבר בינואר 2020 ● "ניצחון בקנה מדה היסטורי", הכריז ג'ונסון ● ה"לייבור" הובסו, קורבין הודיע שיעזוב עד הבחירות הבאות ● עם פרסום המדגמים, הפאונד זינק ב-2.3%

מחוז שינג'יאנג בצפון מערב סין שבו מתגורר המיעוט המוסלמי, האויגורים / צילום: רויטרס

לא רק מלחמת הסחר: מכונת היח"צ של סין עובדת שעות נוספות בניסיון לשכנע שאין מחנות ריכוז במדינה

סין מרכזת את מאמציה בעיקר באינדונזיה, המדינה בעלת האוכלוסיה המוסלמית הגדול בעולם בניסיון לשכנע כי מחנות הריכוז לחינוך מחדש בתחומה, הם "מרכזים להכשרה מקצועית ומאבק בקיצוניות"