ירידה בהיקף המשכנתאות החדשות באפריל; גידול בהיקפן בשלישון הראשון של השנה

בחודש אפריל ניתנו הלוואות בסך כולל של 4.98 מיליארד שקל • מדובר בירידה של כ-5.7% לעומת חודש מרץ • בהשוואה לחודש המקביל אשתקד דווקא מדובר על עלייה משמעותית של כ-20%

נדל"ן בת"א/צילום:אייל יצהר
נדל"ן בת"א/צילום:אייל יצהר

היקף המשכנתאות החדשות שניתנו בחודש אפריל 2019 עמד על 4.98 מיליארד שקל, כך שמתחילת השנה היקף המשכנתאות החדשות שניתנו על ידי הבנקים הסתכם בכ-20.45 מיליארד שקל - גידול של כ-12.1% ביחס לשלישון הראשון ב-2018. כך עולה מנתוני בנק ישראל שהתפרסמו היום.

לפיהם בחודש אפריל אמנם נרשמה האטה ביחס לחודש שקדם לו, אלא שהיקף נטילת המשכנתאות מתחילת השנה ממשיך להיות ער במיוחד - בהתאם למגמה עליה דווח בדוחות הכספיים לרבעון הראשון במערכת הבנקאית.

מנתוני בנק ישראל עולה כי סך הלוואות המשכנתא שניתנו באפריל מצביע על ירידה של כ-5.7% ביחס לסך של כ-5.28 מיליארד שקל שנרשם במרץ. ואולם, ביחס לאפריל אשתקד, מדובר בעלייה משמעותית של יותר מ-20%, היות שבאותו חודש ניתנו הלוואות בסכום כולל של כ-4.15 מיליארד שקל. למרות הירידה לעומת מרץ 2019, היקף נטילת המשכנתאות מתחילת השנה ממשיך להיות ער במיוחד - בהתאם למגמה עליה דווח בדוחות הכספיים לרבעון הראשון במערכת הבנקאית.

מנתוני בנק ישראל עולה בנוסף כי נמשכת העלייה בשיעור המשכנתאות במינוף גבוה, כשחלקן של ההלוואות שניתנו במינוף שגבוה מרמה של 60% משווי הנכס עמד באפריל על כמעט 36% מסך ההלוואות החדשות. מדובר במגמה קבועה שמורגשת מאז אמצע 2017, וביתר שאת מלפני כ-12 חודשים, בצל שינויים רגולטוריים שהוביל הפיקוח על הבנקים.

למעשה, שיעור המשכנתאות במינוף שגבוה מ-60% צמח כמעט לחלוטין בסגמנט המינוף שבין 60% ל-70% מערך הנכס, כאשר באפריל ובמרץ 2019 השוק חזר לשיעור הלוואות במינוף גבוה יחסית מתוך סך ההלוואות החדשות שהיה מוכר בשוק בפעם האחרונה באפריל 2015, לפני ארבע שנים. עם זאת, לשוק המשכנתאות יש עוד כברת דרך לעבור בטרם ישוב לרמה שאפיינה את השוק בשלהי 2012, אז עמד שיעור הלוואות במינוף גבוה מ-60% משווי הנכס. וזאת על רמה של כ-40% מסך ההלוואות החדשות שניתנו אז.

חלקן של ההלוואות במינוף של 45% עד 60%, עמד באפריל השנה על 34.1%, בדומה לשיעורן במרץ ומתחת לשיעור המייצג שאפיין את חלקן של ההלוואות האלה בשנתיים האחרונות. גם חלקן של ההלוואות בשיעורי מינוף נמוכים יותר, של 30% עד 45% קטנו במידת מה ביחס למה שאפיין את השוק אשתקד. לצד זאת מציין בנק ישראל כי 14.1% מסך ההלוואות היו במשכנתאות ל"דירות להשקעה", כאשר הלוואות אלה היוו כ-13.3% מההיקף הכספי של ההלוואות החדשות שניתנו באפריל 2019.

כמו כן, מעיבוד נתוני בנק ישראל עולה כי באפריל 2019 עמדה ההלוואה הממוצעת על כמעט 700 אלף שקל, וזאת לעומת הלוואה בהיקף ממוצע של כ-694 אלף שקל בכל השלישון הראשון של 2019. לעומת זאת, במחצית השנייה של 2018 עמד היקף ההלוואה הממוצע על 712 אלף שקל. בסך הכל, בארבעת החודשים הראשונים של 2019 נלקחו 29.5 אלף משכנתאות חדשות, כשבכל אחד מארבעת החודשים נלקחו מעל 7,100 הלוואות חדשות.

צרו איתנו קשר *5988