גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

העליון: אי-עמידה במגבלת הגיל בביטוח מקיף או צד ג' תביא להפחתת הכיסוי

השופט יצחק עמית, שנותר בדעת מיעוט, ציין כי הטלת חובה על חברות הביטוח לשלם תגמולי ביטוח במצבים של אי-עמידה במגבלת גיל, עלולה להוביל לעליית תעריפי הביטוח ולהשפעה שלילית על הכוונת התנהגותם של מבוטחים

תאונת דרכים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
תאונת דרכים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

בית המשפט העליון קבע היום (ג') בדעת רוב כי-אי-עמידה במגבלת הגיל לעניין ביטוח מקיף או צד ג' - הכולל מגבלת גיל - לא תביא לשלילת הכיסוי אלא להפחתתו.

השאלה שעמדה במוקד פסק הדין ואף גרמה לחילוקי דעות בין השופטים הייתה - מה הדין כאשר נגרם נזק לרכוש בשעה שהרכב היה נהוג בידי אדם שלא עמד במגבלת הגיל שנקבעה בפוליסות ביטוח הרכב (מקיף או צד ג'): האם יש ותישלל כליל זכותו של בעל הפוליסה לקבל תגמולי ביטוח - או שמא מדובר ב"החמרת סיכון" כהגדרה בחוק חוזה ביטוח, שבגינה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח מופחתים בהתאם ליחס בין מחיר פוליסה "רגילה" למחיר פוליסה שכוללת מגבלת גיל?

השופטת דפנה ברק-ארז והשופט עופר גרוסקופף, שהיו בדעת הרוב, קבעו כי אי-עמידה במגבלת גיל מהווה "החמרת סיכון" המזכה את המבוטח בתגמולי ביטוח מופחתים. דעת הרוב נימקה את החלטתה בכך שהיא מתבססת על פרשנות עבר שניתנה על-ידי בית המשפט העליון לסעיף 18 לחוק חוזה ביטוח, על עיקרון המידתיות וכן לנוכח תכליתם הפרו-צרכנית של דיני הביטוח.

שופטי הרוב נחלקו בשאלה מתי התנהלותו של מבוטח תעלה כדי "כוונת מרמה" שתוביל לשלילת זכותו לקבל תגמולי ביטוח.

השופטת ברק-ארז (אליה הצטרף השופט עמית) סברה כי כאשר אי-העמידה במגבלת הגיל היא פרי התנהלות מתמשכת מצד המבוטח (כגון הורה שִאפשר לילדו לנהוג ברכב מזמן לזמן), הרי שמדובר בכוונת מרמה השוללת את הכיסוי הביטוחי. זאת, לדבריה, להבדיל ממצב שבו אי-העמידה במגבלת הגיל נבעה מהתנהלות חד-פעמית, כגון טעות רגעית.

מנגד סבר השופט גרוסקופף (שנותר בעניין זה במיעוט) כי יש לפרש בצמצום את סייג המרמה, להגבילו למקרים שבהם המבוטח ביקש להטעות את המבטח, ולמנוע ממנו מידע הדרוש לצורך בירור חבותו (אם במועד רכישת הפוליסה ואם לאחר התרחשות מקרה הביטוח).

השופט עמית בדעת יחיד מזהיר מפני השלכות שליליות

וגם דעת מיעוט הייתה. השופט יצחק עמית - שהיה במיעוט גם בפסק הדין מאתמול בו התקבל ערעורם של מוצאי גופתו של החייל מג'די חלבי, בו נקבע כי הם זכאים לקבל מהמדינה את הפרס הכספי בסך 10 מיליון דולר שהובטח למי שימסור על חלבי מידע - קבע כי אי-עמידה במגבלת גיל מובילה מלכתחילה לשלילת הכיסוי הביטוחי.

לגישתו של השופט עמית, מבוטח הרוכש פוליסת ביטוח מוזלת הכוללת מגבלת גיל, בוחר ביודעין מוצר ביטוחי מוגדר ומוגבל, ובכך הוא תוחם את גבולותיו של הסיכון המבוטח. משכך, בין השאר, מסקנתו העיקרית הייתה כי "אין לראות אי-עמידה במגבלת גיל כהחמרת סיכון, אלא כחריגה מגבולות חוזה הביטוח המביאה לשלילת הכיסוי הביטוחי".

השופט עמית מצא לנכון להציף את החשש כי הטלת חובה על חברות הביטוח לשלם תגמולי ביטוח במצבים של אי-עמידה במגבלת גיל, עלולה להוביל להשלכות רוחב שליליות: הן על שוק הביטוח (כגון העלאת תעריפי הביטוח) והן על הכוונת התנהגותם של מבוטחים.

בכל הקשור לעמדתו של השופט גרוסקופף (שהתקבלה), ציין השופט עמית כי עיון מעמיק בה מעלה כי "היא מבוססת על תפיסה המבקשת להרחיק את חוזה הביטוח מעולמם של דיני החוזים, ולהחליפו במשטר חדש של מעין 'אחריות מיוחדת' של המבטח, אחריות המנתקת עצמה ממפגש הרצונות של המבטח והמבוטח". לדבריו, "מדובר בתפיסה העומדת בניגוד למושכלות יסוד שבבסיס חוזה הביטוח, שהוא בראש ובראשונה כפי ששמו מעיד עליו - חוזה".

למרות שנותר בדעת מיעוט, גישתה של השופטת ברק-ארז - הסוברת כי נהיגה על-ידי נהג צעיר בעת שפוליסת הביטוח אינה מכסה נהגים צעירים, נחשבת ברגיל מקרה של החמרת סיכון - עשויה להוביל במקרים רבים לתוצאה מעשית דומה לזו שהגיע השופט עמית. זאת, לאור גישתה ש"מקרים שבהם נרכשת פוליסה שאינה מכסה נהגים צעירים, מתוך כוונה שגם נהג צעיר יעשה שימוש ברכב המבוטח כעניין שבשגרה, הם מקרים מובהקים של 'כוונת מרמה' ששוללת את הזכאות לפיצוי".

השופט ברק-ארז הדגישה בחוות-דעתה כי למרות מה שהשתמע מפסק דינו של השופט עמית, גישתה שונה בפן המעשי מזו של השופט גרוסקופף, ואין בה מה שמוגדר על-ידי השופט עמית "כפייתה של חברת הביטוח להתחייבות חוזית כלפי כלל הנהגים הצעירים שינהגו ברכב".

הטעם לכך, לדבריה, נעוץ בעובדה שכל אחד משופטי דעת הרוב מחזיק בגישה שונה ביחס לפרשנות המונח "כוונת מרמה" שבסעיף 19 לחוק, העשויה להוביל לתוצאות שונות מאוד במקרים רבים, ובהם - כל אותם מקרים שבהם נהג ברכב נהג שאינו נמנה עם הנהגים בגילאים המכוסים על-ידי הפוליסה, והדבר היה תולדה של "שיטה".

הרקע לסיפור מתחיל בשרון שמביקו (המבוטח) אשר רכש מידי הכשרה חברה לביטוח בע"מ (המבטחת) פוליסת ביטוח מקיף עבור הרכב שבבעלותו. הפוליסה כללה החרגה מפורשת המגבילה את השימוש ברכב לנהגים מגיל 30 ומעלה.

בחלוף כחמישה חודשים מחתימת חוזה הביטוח, בתאריך 21.3.2014, יצאו המבוטח ואבי פיקאלי (אחד מעובדיו) לנסיעה ברכב. מי שנהג ברכב היה פיקאלי, שהיה כבן 23 באותה העת, ולצדו ישב המבוטח. איתרע מזלם של השניים, ובמהלך אותה הנסיעה אירעה תאונה בה פגע רכבו של המבוטח ברכב שנעצר לפניו. כתוצאה מהפגיעה נהדף הרכב הנפגע קדימה ופגע גם הוא ברכב שלפניו. לרכב הנפגע נגרם בעקבות התאונה נזק משמעותי' והוא הוכרז "אובדן גמור" (Total Loss).

המבטחת של הרכב הנפגע, חברת איי.די.איי, ובעליו של הרכב הגישו תביעה לבית משפט השלום נגד פיקאלי, וזאת בגין הנזק שנגרם לרכב הנפגע והנזק הכספי שנגרם לבעליו. בעקבות כך הגיש האחרון הודעת צד ג' נגד הכשרה חברה לביטוח, שביטחה כאמור את הרכב הפוגע.

את אבי פיקאלי (המערער) ייצגו עורכי הדין ג'ון גבע ושלומי הדר, את הכשרה חברה לביטוח ייצגו עורכי הדין דביר דמנד ומתנאל אזרד, את איי.די.איי חברה לביטוח ייצגו עורכי הדין אלי ישראלי והילה ארז-רון, ואת היועץ המשפטי לממשלה ייצגה עו"ד רעות לונדין.

עוד כתבות

נחום איצקוביץ / צילום: איל יצהר, גלובס

מנהל רשות ההשקעות עזב כנס לאחר מחאה של עשרות משתתפים

כנס משותף למשרד הכלכלה והתעשייה ולעיריית קריית שמונה שהתקיים היום בקריית שמונה התפוצץ זמן קצר לאחר שהחל, וזאת לאחר שעשרות ממשתתפיו התפרצו בצעקות ובשריקות לעבר מנהל רשות ההשקעות, נחום איצקוביץ'

משה כחלון / צילום: איל יצהר

דווקא בשלהי כהונתו של כחלון "מחיר למשתכן" מציגה שיא במכירת דירות

בליל נתונים ממשלתיים שפורסמו היום מציג שיאי מכירות בתוכנית, קיצור משך הזמן לרכישת דירה ואת ממוצע ההנחות מול דירות "רגילות" • "גלובס" עושה סדר במספרים

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון / צילום: איל יצהר

אבי לוי מפנה חלק מתמורת המכירה של מניות מליסרון לרכישת השליטה בחברת להב אל.אר

מנכ"ל מליסרון לשעבר, שמכר את עיקר מניותיו בענקית הנדל"ן המניב תמורת כ-280 מיליון שקל, צפוי להשקיע כ-100 מיליון שקל במניות חברת הנדל"ן והאנרגיה הירוקה, והוא יהפוך לבעל השליטה בה, במקום אלי להב ואיליק רוז'נסקי

מטוס של חברת התעופה האוסטרלית קוואנטס / צילום: שאטרסטוק

החוויה המפחידה של נוסעי קוואנטס: מה גרם למגלשות החירום של המטוס להיפתח?

נוסעי טיסת 575 פונו הבוקר מהמטוס באמצעות מגלשות החירום אחרי שעשן סמיך מילא את תא הנוסעים

ג'אק סבג, מנכ"ל שותפות רא"מ / צילום: אסף לב

המחשבה להפיק נפט בישראל פרנסה לא מעט סאטיריקנים: ראיון עם האיש שרוצה להחזיר אותה לאופנה

המחשבה להפיק נפט מאדמת הארץ ישראל פרנסה לא מעט סאטיריקנים, אבל לאחרונה נראה כי המשקיעים מאמינים מעט יותר להבטחות של השותפות רא"מ ● בראיון ל"גלובס", המנכ"ל ג'אק סבג מדבר על אתגרי המימון שבדרך ועל התקוות להכנסות גבוהות בעתיד

ניר שטרן/ צילום: תמר מצפי

מציאות כמעט בלתי אפשרית: דז'ה-וו למשקיעים בסלקום

למרות המציאות הענפית הקשה, רבים מאמינים כי השקעה סבלנית בפלטפורמה העסקית של סלקום עוד תביא עמה תשואות גבוהות בעתיד ● נראה כי אופוריה מוגזמת ביחס לשינוי כיוון בתנאי השוק עלולה להסתיים בפעם המי יודע כמה במפח-נפש

גינה ציבורית בחריש / צילום: שלומי יוסף

בדיקת "גלובס": העיר חריש צומחת מהר, אז למה לא כל הדירות נחטפות, ומה הם הפרויקטים החלשים?

היצע הדירות הנרחב בעיר החדשה חריש מסייע לחברות הבונות בה להרחיב את פעילותן, אך בחלק מהמקרים שיווק יחידות הדיור הופך למאתגר ● נתוני המכירות של החברות הציבוריות הבונות בעיר לא מצביעים על קשיים רוחביים, אך כוללים כמה פרויקטים עם היקפי מכירות נמוכים למדי

נפגעי הקורקינטים - סופ"ש 13-14 בדצמבר

בסופ"ש באיכילוב: 15 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

אלון חסן / צילום: אמיר מאירי

דעה: למה אלון חסן לא יחזיר את השכר שקיבל כשהושעה, למרות שהורשע בפלילים

עמדת ההסתדרות בנוגע לפיטורי אלון חסן, ובפרט בכל הקשור להשבת השכר, היא עניין שכדאי לשים אליו לב ● דעה

בוריס ג’ונסון / צילום: רויטרס

הבחירות בבריטניה: 4 מסקנות בעקבות הניצחון המוחץ של ג'ונסון

ההפסד הצורב ביותר של מפלגת הלייבור מאז 1935 מראה שהציבור הבריטי דחה את הרפורמות הקיצוניות שקורבין הציע ● במה שונה ג'ונסון מתאצ'ר, והאם הוא יצליח לשמור על סקוטלנד וצפון אירלנד בממלכה? ● ניתוח "גלובס" לתוצאת הבחירות בבריטניה

כלב / צילום: שאטרסטוק

ווף על הבוף: חברת קנזון של יוצאי בבילון תשווק קנאביס לכלבים עצבניים

החברה, שהקימה חנות מקוונת למסחר בקנאביס באירופה, תציע שני מוצרים המכילים CBD בלבד (החומר הפעיל הלא ממסטל בקנאביס): לטיפול בכאבי מפרקים ולהרגעה ● השימוש ב-CBD לטיפול בכלבים הוא שוק קיים, אם כי לא גדול, במדינות בהן ה-CBD הוא חוקי

ילדים בטהראן עוטים מסיכות נגד זיהום אוויר / צילום: STR New, רויטרס

זיהום אוויר כבד הביא לסגירת בתי הספר בטהראן

מדובר בזיהום גבוה פי 6 מהמותר עפ"י ארגון הבריאות הבינלאומי

הבורסה בתל אביב/ צילום: שלומי יוסף

המסחר בבורסה ננעל בירידות; להב אל.אר זינקה ב-18%

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון לשעבר, צפוי להפוך לבעל השליטה בלהב אל.אר ● הכשרת היישוב זינקה ביותר מ-10% על רקע הנפקת מניות מוצלחת ● מחזור המסחר הסתכם ב-575 מיליון שקל

 בית חולים הדסה עין כרם / צילום: איל יצהר

הסכסוך בדרך לביהמ"ש? נשות הדסה רוצות לממש את הווטו ולהדיח את רוטשטיין

הארגון, שהוא הבעלים של ביה"ח הדסה בירושלים, מבקש לסלק מתפקידו את מנהל בית החולים בטענה שהוא פועל נגדו • בהדסה דוחים את "הניסיון לגמד את עשייתו" של רוטשטיין • במשרד הבריאות מסכימים שרוטשטיין אינו טיפוס "קל", אבל אומרים שאין לו כרגע תחליף

דירות חדשות/צילום: אייל יצהר

מדד המחירים ירד ב-0.4%; מחירי הדירות טיפסו ב-2.6% בשנה האחרונה

מחירי הירקות והפירות ירדו ב-4.2% וגררו את המדד לירידה ברף התחתון של התחזיות לחודש נובמבר ● מחירי הדירות במחוז תל אביב עלו ב-1.2% בספטמבר-אוקטובר ● קצב האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים עומד על 0.3% בלבד

יהלום בצורתו הגולמית מוצג למכירה במרכז אפריקה / צילום: Emmanuel Braun, רויטרס

רוסיה מציעה להפסיק את החרם על "יהלומי הדמים" של אפריקה

רוסיה מציעה לעצור את החרם על יהלומי הדמים שמגיעים מהרפובליקה המרכז אפריקאית ● "יהלומי דמים" הוא הכינוי שניתן ליהלומים שתהליך הייצור שלהם נעשה באמצעות פגיעה והרג של בני אדם

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

לקראת השבוע בשווקים: סין וארה"ב צפויות לקבוע מועד לחתימה; "הדרך להסכם סחר כולל עדיין רחוקה"

אחרי זינוק של 11% מהשפל באוגוסט, האם הליש"ט תמשיך לזנק על רקע הברקזיט המתקרב? ● הדרמה בשוק הריפו נמשכת ● שלל נתוני מאקרו יפורסמו בעולם, בהם הריבית ביפן והייצור בסין ● בשוק המקומי, בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח ● התחזית השבועית של "גלובס"

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

מבוי סתום במו"מ: ההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה בבנק הפועלים

לטענת ההסתדרות, הרקע לסכסוך הוא מבוי סתום במו"מ על הסכם שכר; חלוקת דיבידנדים בסך מיליארד שקל לבעלי המניות על רקע מכירת המניות בישראכרט, ללא תגמול לעובדים; והליכי התייעלות של ההנהלה, שהרעו את תנאי העובדים ● פועלים: "שלב הדיונים טרם מוצה"

דודי אפל / צילום: אמיר מאירי

נדחתה על הסף תביעת דודי אפל נגד מיכאל צ'רנוי וזאב רום

ביהמ"ש קבע כי התביעה על סך 239 מיליון שקל שהגיש דודי אפל התיישנה זה מכבר, שכן מטענות שהעלה אפל בהליכים קודמים עולה כי כל העובדות הנדרשות לצורך הוכחת תביעתו, שנוגעת לעסקה שהתרחשה ב-2001, היו ידועות לו כבר אז

עופר נמרודי / צילום: פרטי

הכשרת הישוב הנפיקה מניות לראשונה אחרי 30 שנה - והתחילה להרוס את בית מעריב, שיהפוך למגדל יעקב נמרודי

לאחר שהשלימה את השינוי במבנה ההון שלה, גייסה החברה של משפחת נמרודי 162 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של מניות למוסדיים ● לאחר ההנפקה מחזיקה המשפחה בכ-60% מהון המניות של הכשרת הישוב