גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רוזנשטיין נגד הפרקליטות: אין הצדקה למנוע חופשה מהכלא

העבריין הכלוא זאב רוזנשטיין, לשעבר "היעד מספר 1 של המשטרה", טען כי שב"ס סירב לבקשתו לצאת לחופשה מהכלא, וזאת לכאורה נוכח מידע מודיעיני שהובא כחומר חסוי לביהמ"ש ● נציב הביקורת על הפרקליטות, דוד רוזן, מצא כי תלונתו מוצדקת ● הפרקליטות: "נערכת בדיקה ביחס לידיעות בטרם העברתן לביהמ"ש"

דוד רוזן, נציב הביקורת על הפרקליטות / צילום: איל יצהר
דוד רוזן, נציב הביקורת על הפרקליטות / צילום: איל יצהר

יהיו כנראה מי שיבליעו חיוך למשמע המשפט הבא: נציב הביקורת על מייצגי המדינה בערכאות, השופט המחוזי בדימוס דוד רוזן, מצא כי תלונתו של העבריין הכלוא זאב רוזנשטיין, שבמרכזה טענה לטיפול לא ראוי של הפרקליטות במידעים מודיעיניים המובאים כחומר חסוי לבתי משפט, היא תלונה מוצדקת; וכי חלה על הפרקליטות חובה לנהוג בזהירות מיוחדת בהצגת מידע חסוי בפני בתי המשפט.

רוזנשטיין, שכונה בעבר "היעד מספר 1 של משטרת ישראל", נעצר בנובמבר 2004 במסגרת שיתוף-פעולה בין משטרת ישראל וארה"ב, בחשד לסחר בסמים. ב-2006 הוא הוסגר מישראל לארה"ב, שם הועמד למשפט בגין הפצת מיליוני כדורי אקסטזי. ב-16 בינואר 2007 הוא נידון ל-12 שנות מאסר, 3 שנות מאסר על-תנאי וקנס בסך 17,500 דולר. רוזנשטיין מרצה את תקופת המאסר בבית כלא בישראל. 

במסגרת עסקת הטיעון הודה רוזנשטיין בישראל בקשירת קשר לביצוע רצח. הוא הודה בכך שהוא שילם לרוצחים שכירים מבלארוס על-מנת שירצחו את האחים יעקב ונסים אלפרון. זו הייתה הפעם הראשונה בה הודה רוזנשטיין במעורבות במלחמות בין ארגוני פשע. במסגרת עסקת הטיעון נידון רוזנשטיין לחמש שנות מאסר בפועל, שנוספו על עונש המאסר שנגזר עליו בארה"ב, כך שבסך-הכול הוא נידון ל-17 שנות מאסר. 

"מסורב חופשות"

רוזנשטיין, המרצה את מאסרו בכלא איילון ומוגדר אסיר בקטגוריה א' בעניין מסוכנות, התלונן, באמצעות עו"ד פנחס (פיני) פישלר, על כך ששירות בתי הסוהר סירב לבקשתו לאשר לו יציאה לחופשה, "וזאת לכאורה נוכח 'מידעים מודיעיניים' המצויים בידי גורמי המודיעין של משטרת ישראל ושב"ס". 

רוזנשטיין טען כי על סמך מידעים מודיעיניים עלומים, הוא "מסורב חופשות" במשך שנים רבות ב"עתירות אסיר" שהוא מגיש לבתי המשפט, וכי על סמך מידעים אלה נדחו גם בקשותיו לחנינה מנשיא המדינה ולוועדת השליש.

עו"ד פישלר טוען כי הפרקליטות משמשת כ"צינור" להעברת מידעים מודיעיניים, שנאספו על-ידי גורמי המודיעין של משטרת ישראל ושל שירות בתי הסוהר לבתי המשפט ולוועדות השחרורים, "מבלי לבקר, לבחון או לבדוק את גורמי המודיעין ואת האינפורמציה הנמסרת לידיה ובאמצעותה לערכאות השונות. מתווה זה הפך לפרקטיקה ונורמה נוהגת של הפרקליטות בתיקים אלה, והדבר פסול, בלתי תקין ומנוגד לחוק".

רוזנשטיין טוען כי במידעים המודיעיניים אין כל ממש, וכי גורמים בעלי עניין סוחרים במידעים כאלה בין כותלי בית הסוהר, אולי אף מחוצה לו, "רק כדי לבוא חשבון עמו ו/או כדי לקבל הקלות והטבות לאותם מוסרי המידע".

"הדעת אינה סובלת", ציין עו"ד פישלר, "קיום מצב בו 'מידע מודיעיני' מתקבל, אם בכלל מתקבל, ולא נבחן ונבדק עד דק, באיזמל מנתחים, בטרם מובא כ'עובדה מוגמרת' למגרשו של בית המשפט או למגרש ועדת השחרורים בכלא. מדובר בסוגיה חשובה ועקרונית לה השלכות רבות גם לאסירים רבים אחרים. קם הצורך לבקר את עבודת הפרקליטות בכל הקשור לבחינת 'מידעים מודיעיניים' המתקבלים ברשותה ממשטרת ישראל ושב"ס ומועברים על-ידה לבית המשפט".

הנציב רוזן העמיד במרכז הבדיקה את השאלה אם קמה חובה לבחון את הפרקליטות דווקא במקרים קשים, וקבע כי "בשלה העת לבחון את הפרקליטות הכיצד היא באה לבחון את הנתונים והמידעים, תוכנם, אמינותם, עדכניותם, בטרם תציג אותם בפני הערכאות השונות, או שמא מועברים לידיעת בית המשפט בבחינת 'העתק הדבק'".

הפרקליטות התחמקה מתגובה

הנציב רוזן ביקש את התייחסות פרקליטות מחוז מרכז לטענות, אולם התשובה שהתקבלה הייתה שהתלונה למעשה מופנית כלפי חטיבת המודיעין במשטרה ולגורמי המודיעין בשב"ס, ומכיוון שהם לא נמנים עם מייצגי המדינה בערכאות, מדובר בתלונה שאין מקום לבררה.

רוזן פנה פעם שנייה לפרקליטות בבקשת התייחסות לתלונה, אולם הפרקליטות חזרה על עמדתה, לפיה אין מקום לברר אותה באמצעות הנציבות. הפרקליטות ענתה לנציב כי אין לה אמצעים לבחון את אמיתות תוכנו של מידע מודיעיני, והסבירה כי "בחינת אמיתות תוכנו של מידע מודיעיני היא מלאכה מודיעינית מובהקת, שאינה שוכנת לפתחה של הפרקליטות אלא לפתחם של גורמי המודיעין, ושלהם בלבד".

רוזן דחה על הסף את טענת הפרקליטות כאילו על התלונה להיות מופנית לגורמי המודיעין במשטרה ובשב"ס, וקבע כי מתשובות הפרקליטות "עשויה להצטייר תמונה לפיה הנטען בתלונה אכן משקף את הפרקטיקה הנוהגת".

בהחלטתו מדגיש רוזן כי "לא ניתן לקבל בשום פנים ואופן, ולא ככותרת עיתונאית, גישה לפיה הפרקליטות ובאי-כוחה בבית המשפט הם בבחינת 'צינור אטום' להעברת מידע לבית המשפט. הפרקליטות אינה משולה ל'צינור' ובוודאי לא ל'צינור אטום' שדרכו מועברים נתונים, מסמכים ועמדות משפטיות. הפרקליטות מייצגת את המדינה, וכל שמועבר על-ידה לבית המשפט נתון לשליטתה ואחריותה. הפרקליטות סוברנית להחליט האם מידע מסוים יועבר לבית המשפט אם לאו.

"מוסכם כי אין בידה של הפרקליטות להשפיע על מקורות המידע ואון התגבשותו. ברם, בכוחה לבחון ולראות סיווג המידע והערכתו על-ידי גורמי המודיעין, והאם הוא מתיישב ו/או נתמך, אליבא דגורמי המודיעין המוסכמים במידע אחר, או שמא הוכלא במין שאינו מינו".

"החומר אינו פתוח ונגיש לעותר"

רוזן הדגיש בהחלטתו כי על הפרקליטות לנהוג בזהירות רבה בהצגת עובדות לבית המשפט, לאחר בדיקה ובחינה; וכי "פרקליט לא יכול להגן על החלטת הרשות המינהלית, ובענייננו החלטת שב"ס, מבלי שבדק ובחן את סבירותה, מידתיותה, חוקיותה, נכונותה והשיקולים שעמדו בבסיס קבלתה, ובכללם 'החומרים החסויים' המצויים בתיק. דברים אלה מקבלים יתר תוקף דווקא ב'עתירות אסיר', נוכח העובדה כי החומר אינו פתוח ונגיש לעותר, וממילא תוכן החומר וממצאיו אינם עומדים במבחן של חקירה נגדית וטיעון הצד השני".

רוזן הצביע על הנחיית פרקליט המדינה (מספר 12.8), לפיה "כדי למנוע הבאת עובדות בלתי בדוקות בעתירות אסירים, יש לנהוג בזהירות רבה בכל הנוגע למידע הנמסר על-ידי הפרקליטות לבית המשפט, ועל הפרקליט המופיע בתיק להזמין את תיק שב"ס וכן לזמן את נציג שב"ס בפניו לקבלת הסברים ומידע. על הפרקליט לבסס את טיעוניו גם על החומר המצוי בתיק, לאחר שנבדק על-ידו, ולא להסתפק במידע הנמסר בעל-פה מפי נציגי שב"ס".

בסיכומו של דבר החליט רוזן כי התלונה בעניין זאב רוזנשטיין מוצדקת, והמליץ למייצגי המדינה בערכאות לבחון להבא את המידע לגבי רוזנשטיין בפניותיו הבאות. כמו כן המליץ רוזן "לנקוט צעדים שיהא בהם לרענן ולחדד הנחיית פרקליט המדינה מספר 12.8 שעניינה הטיפול וההופעה בעתירות אסיר נגד שירות בתי הסוהר, ולנהוג ביתר דווקנות וזהירות בהצגת מידע חסוי בפני בית המשפט". 

ממשרד המשפטים נמסר בתגובה: "כפי שנמסר לנציב רוזן במענה לפנייתו, הפרקליטות סבורה כי התלונה, העוסקת בבחינה איכותית של מידעים מודיעיניים, מופנית מטבע הדברים רובה ככולה לגופים אשר אינם כפופים לביקורת הנציב, והם חטיבת המודיעין במשטרה וגורמי המודיעין בשירות בתי הסוהר. יחד עם זאת, ברור כי נערכת בדיקה ביחס לידיעות בטרם העברתן לבית המשפט. החלטת הנציב התקבלה, והיא תיבחן כמקובל".

עוד כתבות

איתן אורנשטיין / צילום: דוברות בתי המשפט

קריסת אורתם סהר: ביהמ"ש הותיר סיכוי לשיקום החברה

השופט אורנשטיין מינה את עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה כנאמנים זמניים לחברה ולשתי חברות קשורות שנכנסו לקשיים ● על אף שמצא כי הן "חדלות פירעון לפי הגדרת החוק", וכי חובותיהן מסתכמות בעשרות מיליוני שקלים, הוא נמנע מלהוציא להן בשלב זה צו לפתיחת הליכים

עמיר לונדון, מנכ"ל קמהדע. "מרגישים בנוח עם התחזיות" / צילום: אפי שמח

קמהדע: הסכם ייצור שיכניס כ-100 מיליון דולר לאורך 12 שנה החל מ-2023

חברת התרופות מדווחת על מסמך עקרונות מחייב לייצור מוצר מסחרי המאושר על-ידי ה-FDA ● לאחר העברת הטכנולוגיה הנדרשת מהיצרן הנוכחי צפויה קמהדע להתחיל בייצור מסחרי בתחילת 2023

יעקב פרי / צילום: תמר מצפי, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

דיווחים בגרמניה: ראש השב"כ לשעבר בעקבות "שוד התכשיטים הגדול בהיסטוריה"

CGI Group, שבראשה עומד ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי, מעורבת לפי הדיווחים בניסיון למצוא מי שדד תכשיטים ויהלומים בשווי רב ממוזיאון היסטורי בדרזדן לפני שבועיים ● המשטרה מציעה פרס של חצי מיליון אירו למידע על השוד

בני גנץ ויאיר לפיד / צילום: שלומי יוסף

לפיד: לא אדרוש רוטציה; גנץ לנתניהו: הודע אם אתה עומד על החסינות

יו"ר כחול לבן, בני גנץ, אמר היום כי הוא קורא לנתניהו להודיע לאזרחי ישראל אם הוא מתכוון להתעקש על החסינות עבור עצמו. "אני חוזר ופונה לרה"מ, אם תוותר על החסינות, אנו נהיה שותפים לתחילת שיח" ● לפיד: "לא תהיה רוטציה. גנץ הוא המועמד שלנו לראשות הממשלה"

 אלדד בן משה / צילום: יחצ

אלדד בן משה, מנכ"ל נשר הנכנס, רכש 5% ממניות משאב

את תפקידו החדש בנשר, יתחיל בן משה בתקופה הקרובה ● בימים האחרונים הוא רכש כ-5% ממניות משאב ב-60-80 מיליון שקל

שי באב"ד ומשה כחלון / צילום: ליאור מזרחי

מבקר המדינה החדש מרוקן מתוכן את הדוח על הגירעון

ל”גלובס” נודע כי מהדוח שצפוי להתפרסם בסוף החודש הוסרו פרקים שלמים והוא לא יכלול אמירות אישיות שהופיעו בטיוטה, על התערבות פוליטית בעבודת הדרג המקצועי במשרד האוצר • בדיון בכנסת גילה המבקר כי הוא התערב באופן אישי במחלוקת שנוצרה במשרדו בנושא

וירג'ין אטלנטיק / צילום: יחצ

אפקט התחרות: וירג'ין אטלנטיק רוצה את לקוחות היוקרה של אל על ושל בריטיש

החברה יוצאת בפעילות המזמינה את חברי מועדון הנוסע המתמיד בדרגת פלטינום ויותר באל על להשוות את סטטוס הנוסע המתמיד שלהם למשך שנה

משה קורן / צילום: שלומי יוסף

"כל הדיירים רוצים השבחה של הנכס, אבל לא כולם צריכים דירות גדולות"

מנהל ההתחדשות העירונית בחברת אזורים, משה קורן, מציע לדיירים בפרויקטי פינוי-בינוי אפשרות לקבל דירה של אזורים, לאו דווקא איפה שהם גרים ● היוזמה נועדה לתת לחברה יתרון בשוק התחרותי: "יש לי חברה גדולה שאני יכול להשתמש בגודל שלה. אין סיבה להגביל את הדיירים"

מפעלים של קליל ונירלט, מותג של אינרום / צילום: איל יצהר

לצד העלייה במכירת הדירות בישראל: שיפור בתוצאותיהן של חברות מוצרי הבנייה ברבעון השלישי

לאחר שנה וחצי מאתגרות - סנטימנט חיובי בשוק, שינויי מט"ח ועיתוי חגי תשרי המריצו את תוצאות החברות בתחום ברבעון שחלף: רווחי אינרום וקליל זינקו בכ-25% וחמת רשמה את השיפור הדרמטי ביותר בדרך לקפיצה של 180% ברווח ל-9 מיליון שקל

משמר החופים הלובי וסירת מהגרים / צילום: HANI AMARA, רויטרס

במאבק של אירופה נגד המהגרים, החלומות של האפריקאים הופכים במהרה לסיוט בלב ים

הסכם כלכלי בין לוב לאיטליה, שזכה לתמיכת האיחוד האירופי אך גם לביקורת מצד צרפת, מביא להקטנה משמעותית של היקף ההגירה • במקביל האפריקאים שנמלטים ממלחמות ועוני ממשיכים לנסות לחצות את הים - רק כדי להיות מוחזרים למתקני כליאה בלוב שבה מתקיימת מלחמת אזרחים

ג'ייסון וויליאמסון וזיו גפני./ צילום: איל יצהר

“בתאגידים לא מבינים שמנכ”ל סטארט-אפ צריך לתקן את הלפטופ שלו בעצמו”

ג'ייסון וויליאמסון מאורקל וזיו גפני מ-J.P. Morgan, שמובילים שיתופי פעולה עם סטארט-אפים, שוחחו בכנס "גלובס" על האתגרים והבעיות ● וויליאמסון: "שיתופי הפעולה נראים טוב על הנייר, אבל קשה להוציאם לפועל"

מתקן ההתפלה בשורק / צילום: איל יצהר

המכרז להקמת שורק ב': ועדת המכרזים אישרה מחדש את החלטתה להעביר את IDE והאצ'יסון לשלב הסופי

בעקבות ביקורת שמתח ביהמ"ש  על ועדת המכרזים להתפלה, היא הסכימה לבטל את החלטתה לפיה IDE והאצ'יסון, מפעילות מתקן ההתפלה שורק א' שלגביו התגלו ממצאים חמורים למרמה, ימשיכו לשלב הבא במכרז להקמת מתקן שורק ב', וערכה דיון מחודש במועמדותן

ולדימיר פוטנין, מנכ"ל נורניקל  / צילום: Maxim Shemetov, רויטרס

ענקית המתכות הרוסית נורניקל התחילה ניסוי בפלטפורמת בלוקצ'יין

על פי דיווח ב"בלומברג", המערכת הניסיונית, שתשמש למסחר במטבעות דיגיטליים מגובים במתכות, צפויה להיחשף בקרוב למשקיעים בארה"ב, בשווייץ ובאיחוד האמירויות ● בעל השליטה בנורניקל הוא האוליגרך ולדימיר פוטנין, הנחשב לגדול עשירי רוסיה

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

מחזיקי אג"ח אפריקה מתבקשים לאשר גישור קצר עם מוטי בן משה ביחס לפיקדון של 100 מיליון שקל

בתום חודשים ארוכים של מחלוקת ואיום בתביעות הדדיות פרסמו אתמול נאמני האג"ח של אפריקה זימון לאסיפת מחזיקים ● באסיפה יתבקשו מחזיקי האג"ח להצביע על הצעת החלטה, "לאשר ולהורות לנאמן לפנות להליך גישור למשך שבועיים עם כלל חברות בן משה"

פול וולקר / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

פול וולקר, יו"ר הפד לשעבר שחתום על ריסון האינפלציה, הלך לעולמו בגיל 92

הבנקאי הביישן שכיהן כיו"ר הפד תחת הנשיאים ג'ימי קרטר ורונלד רייגן שהשפיע במידה רבה גם על התפתחות הרגולציה בסקטור הבנקאות, ועל שמו נקרא חוק וולקר

נתניהו השבוע בכנס הליכוד וגנץ מחזיר את המנדט לנשיא / צילומים: שלומי יוסף, רויטרס

הסיכום הכספי בין כחול לבן לליכוד בבחירות הבאות: תוספת של 62 מיליון ש'

לאחר ההסכמה על מועד הבחירות שנקבע ל-2 במרץ, הליכוד וכחול לבן הגיעו להסכמה נוספת הנוגעת למימון מערכת הבחירות השלישית ב-12 החודשים האחרונים ● בליכוד ביקשו להוסיף תקציב של 130 מיליון שקל, כחול לבן סירבו ולבסוף סוכם על סכום הנמוך במחצית

גידי מרק ובן וונג  / צילום: ג'ניה פמייר

מה גרם לקבוצה סינית לתרום לארגון תגלית

וגם: במחשבה טובה נבחר ועד מנהל לקידום מטרותיה של העמותה

מפעלי ים המלח / צילום: רויטרס

המלחמה על קרן העושר: רשות המסים בדרך לחקיקה נגד כיל, שוקלת גם הליכים משפטיים

במשרד האוצר זועמים על כיל: השומה שהגישה לשנת 2018 כוללת תרגילים חשבונאיים, שחוסכים ממנה תשלום מס לקרן העושר • גורם ממשלתי: "יש כאן כמעט חצייה של הגבול הפלילי" • באוצר אומרים כי חברות נוספות מתחמקות מתשלום תמלוגים • כיל: אנחנו פועלים בשקיפות ולפי חוק

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 9 בדצמבר 2019

אתמול באיכילוב: 19 נפגעי תאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

בני גנץ, בנימין נתניהו / כדיה לוי, מאיר אמירי

טיוטת ההסכם מוכנה, והמכשול היחיד לממשלת אחדות - החסינות לנתניהו

ל"גלובס" נודע כי בין כחול לבן והליכוד יש כבר טיוטת הסכם ממשית, הקובעת כי נתניהו יהיה ראש ממשלה עד חודש מאי, ואחר כך יפרוש, ולא יכהן בתפקיד מיניסטריאלי או יהיה חבר בקבינט, אך יקבל עדכונים ביטחוניים ומדיניים ויוגדר "ראש ממשלה בנבצרות" ● בינתיים, נתניהו לא מתייחס לסוגיית החסינות