גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש: "אין כל הצדקה שעורך דין ממשרד גדול יבקש דחייה ערב הדיון"

עורך דין ממשרד יגאל ארנון ביקש בשעת ערב מאוחרת לדחות מועד דיון מקדמי בתיק אזרחי המתנהל במחוזי בבאר-שבע, בשל נסיבות רפואיות משפחתיות מיוחדות ● השופט שלמה פרידלנדר פסק כי עליו לפצות את הצד השני בהוצאות משפט של 6,000 שקל: "על עורך הדין בעל הנבצרות לדאוג להחלפתו ע"י עו"ד אחר"

השופט שלמה פרידלנדר / צילום: דוברות בתי המשפט
השופט שלמה פרידלנדר / צילום: דוברות בתי המשפט

אנשים שנטלו חלק בהליך משפטי או עקבו מקרוב אחרי ניהול משפט, יודעים כי הגשת בקשות לשינויים, דחיות או ביטול מועדי דיון הם עניין מקובל. הסיבות השכיחות לבקשות כאלה הן קיומם של דיונים חופפים, נסיבות אישיות או רפואיות של אחד הצדדים או עורכי הדין ועוד. לרוב מדובר בבקשה שמגיש אחד מהצדדים להליך, בהסכמתו הקולגיאלית של הצד השני, ומאושרת על-ידי בית המשפט די בנקל.

כללי האתיקה של עורכי הדין כוללים סעיף ייחודי, הנושא את הכותרת "יחסי חברים", שבו נקבע כי "עורך דין יגלה כלפי חברו למקצוע יחס חברי, ובכלל זה יסכים לבקשה לשינוי מועד כאשר חברו נקרא לשירות מילואים פעיל, חלה או שרוי באבל". עורך דין שאינו מקפיד על הכלל האמור, יכול למצוא את עצמו מועמד לדין משמעתי.

מכיוון שמדובר בבקשות שכיחות המוגשות במרבית המקרים בהסכמת הצדדים, בית המשפט נוטה לאשר כמעט באופן אוטומטי בקשות כאלה. רק במקרים חריגים, למשל כשאחד מהצדדים מגיש מספר רב של בקשות לשינוי מועדי דיון, ויוצר רושם שהוא מבקש לעכב באמצעותן את בירור ההליך, נוטה בית המשפט לדחות בקשות כאלה.

עם זאת, מסתבר כי לא כל השופטים רואים בעין יפה את הנוהג שהשתרש זה מכבר בקרב עורכי הדין ובתי המשפט. כך, למשל, הוציא לאחרונה שופט בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, שלמה פרידלנדר, החלטה שממנה ניתן להבין כי הוא אינו רואה בעין יפה את הנוהג האמור.

הבקשה שהגיעה לפתחו של פרידלנדר עסקה במקרה של עורך דין מהסניף התל-אביבי של משרד עורכי הדין יגאל ארנון. בשל נסיבות רפואיות משפחתיות מיוחדות ביקש עורך הדין לדחות את מועד הדיון המקדמי שהיה אמור להתקיים למחרת, בתיק אזרחי המתנהל בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

עורך הדין, שביקש וקיבל את הסכמתו הקולגיאלית של בא-כוח הצד שכנגד, הגיש בקשה בהתאם לדין. מכיוון שהבקשה הוגשה בשעת ערב מאוחרת, ולא היה ברור למגישה מה תהיה החלטת השופט, המבקש דאג לעורך דין מקומי שייצג אותו בדיון ויטען לעניין בקשת הדחייה בלבד, ככל שיהיה בכך צורך.

בזבוז 'זמן אולם' שיפוטי ועבודה יקר

על אף שממבט ראשון נראה המקרה שגרתי למדי, שופט המחוזי בבאר-שבע, שלמה פרידלנדר, לא קיבל בעין יפה את התנהלות עורך הדין ופסק כי עליו לפצות את הצד השני בהוצאות משפט "מופחתות" בסך 6,000 שקל ואת קופת המדינה ב-1,500 שקל נוספים. זאת, על אף שהסיבה שבגינה לא התייצב עורך הדין לדיון דווקא כן זכתה לאהדת השופט - ולמרות זאת לא מנעה ממנו לכנות את החלטת עורך הדין להגיש בקשה לשינוי מועד הדיון - כ"החלטה שגויה".

לדברי השופט, "אין כל הצדקה שעורך דין ממשרד גדול יבקש דחיית דיון ערב הדיון, קרי: בעיתוי שברור כי לא יתאפשר לבית המשפט ולצד שכנגד להקצות את משבצת הזמן המתפנה לעניין אחר, ולפיכך ייגרם בזבוז 'זמן אולם' שיפוטי יקר, וזמן עבודה יקר של התובעים ובא-כוחם (4 עורכי דין!)". 

לפי קביעת השופט, אי-יכולתו של עורך דין להגיע לדיון בשל נסיבות אישיות, לא אמורה להוביל לשינוי מועד הדיון, אלא להחלפתו בעורך דין אחר, בין שמדובר במשרד גדול ובין שמדובר במשרד קטן. "בנסיבות של נבצרות אישית - שומה על עורך הדין בעל הנבצרות לדאוג להחלפתו על-ידי עורך דין אחר. בוודאי כך כאשר מדובר בישיבת קדם-משפט ראשונה, שגם עורך דין שאינו מכיר את התיק יוכל להתכונן לה כדבעי ערב הדיון. חובה זו חלה גם על עורכי דין הפועלים במשרדים קטנים. על עורכי דין כאלה להתקשר עם עמיתים בהסדרי גיבוי הדדיים".

לדברי פרידלנדר, "אחרת - יהיה במבנה משרדם משום הפרה צפויה שיטתית של החובה המקצועית, האתית והדיונית להתייצב לדיונים; ומעין 'מימון דק' של עסק עריכת הדין, הצפוי לגרום נזקים לצדדים שלישיים עקב היעדר גיבוי.

"כידוע, אילוצים אישיים - גם אם הם בלתי צפויים במישור הקונקרטי - הם צפויים לחלוטין במישור המושגי. לפיכך, חובה להיערך מראש, באמצעות הסדרי גיבוי הדדיים, לכל צרה שלא תבוא. במיוחד קיימת ציפייה סבירה ליצירת מנגנוני גיבוי כאמור במשרדים גדולים, כמשרד בא-כוח הנתבעת. בעיניי זה מביך מאוד, מבחינת משרד עתיר מוניטין שכזה, שאין בו - אם אומנם אין בו - מנגנון יעיל להחלפת עורך דין שאירעה לו נבצרות כזו, כדי שלא תתחייב דחיית דיון בבית המשפט".

למנוע נזקים ולחסוך התייצבות לדיון לשווא

השופט פרידלנדר התייחס לטעות נוספת שלהשקפתו ביצע עורך הדין (שביקש דחייה), והיא העובדה שהוא ביקש לדחות את הדיון ערב הדיון בשעה מאוחרת. השופט קבע כי במקרים כאלה על עורך הדין ליידע את המזכירה הראשית של בית המשפט, ולא להסתפק בהגשת הודעה כתובה באמצעות מערכת "נט המשפט".

לדבריו, "כאשר מוגשת בקשת דחיית דיון ערב הדיון, בשעה מאוחרת - אין לצאת מתוך הנחה שהשופט הדן בהליך יראה אותה לפני הדיון. אין כל תועלת בכך שיראה אותה בבוקר, עובר לדיון, לאחר שכבר התכונן לדיון; ולאחר שבהיעדר החלטה על דחיית הדיון - כל המתייצבים לדיון מטעם הצד שכנגד כבר נאלצו לצאת לדרכם אל בית המשפט.

"עבור נסיבות כאלה, שבהן מוגשת בקשה דחופה ערב הדיון, קיים בבית המשפט מנגנון של יצירת קשר טלפוני עם המזכירה הראשית או סגניתה, אשר יוצרות קשר עם השופט, מיידעות אותו בבקשה הדחופה, מקבלות ממנו החלטה על אתר ומודיעות אותה לצדדים. כך, במקרה שבו אין מנוס מהגשת הבקשה, ניתן להקטין את הנזק על-ידי טיפול מיידי בה; כדי שבמקרה של החלטה שיפוטית לדחות את הדיון - ניתן יהיה לפחות להודיע על כך למתייצבים האחרים ולחסוך את התייצבותם לשווא".

הביקורת של השופט פרידלנדר לא הסתיימה בכך. הוא ביקש להדגיש כי הסכמת הצד השני לדחיית מועד הדיון, שאכן התקבלה במקרה זה, עדיין אינה משמשת כערובה לכך שבית המשפט יקבל אותה. "אין להניח שהדיון יידחה על יסוד הסכמת הצד שכנגד כשלעצמה. כל עוד לא התקבלה החלטה שיפוטית הדוחה את הדיון - ברירת המחדל היא שהבקשה תידחה, על יסוד הגישה העדכנית במינהל השיפוטי כאמור, והדיון יתקיים במועדו". 

יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין, עו"ד מנחם מושקוביץ, מסר בתגובה: "מדובר בהחלטה לא ברורה. דחיית דיונים היא עניין שנעשה בדיעבד ולא מלכתחילה, בטח ובטח כשמדובר במקרים רפואיים. תמהני כמה דיונים נדחו עקב מחלת אחד השופטים והדיינים, ואיש לא העלה על דעתו להעביר את התיק לשופט אחר. הקשר בין עורך הדין המייצג והלקוח שלו אינו קשר פקידותי גרידא אלא מערכת יחסים המושתתת על יחסי אמון והיכרות מעמיקה את התיק. מייצג חלופי לדיון היה מגיע ומבקש דחייה בהסכמה, לא יותר מזה. צר לי על ההחלטה". 

עוד כתבות

גרטה טונברג/ צילום: רויטרס

המלצה חמה: להשקיע בהתמודדות עם משבר האקלים

הפחתת פליטת גזי חממה, טיפול באשפה, צמצום השמדת יערות וטיפול במחסור במים הם האתגרים המרכזיים אותם יש לפצח כדי לטפל בהתחממות העולמית ובאקלים הקיצוני ● נראה כי העולם מוכן לשינוי אמיתי, והמאבק במשבר האקלים יגרום למשקיעים להתמקד בתעשיות ובחברות שיובילו את המערכה

שרת האוצר של הודו, נירמלה סירתמן / צילום: רויטרס, Anushree Fadnavis

הזדמנות הפז של הודו: מי אמר שבמלחמות כולם מפסידים?

עוד מתקופת קדחת ה-BRIC בשנות ה-2000, נכנסה הודו לתודעת המשקיעים כיריבה כלכלית פוטנציאלית לפנומן הצמיחה הסיני ● החלק הארי מהתחזיות האוטופיות לגביה לא התממשו בשל מכשולים מהותיים, שעדיין קיימים במדינה עתירת האוכלוסין ● ייתכן כי הסביבה הגיאו-פוליטית הנוכחית - מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין - מספקת לה הזדמנות פז לפרוץ הפעם את תקרת הזכוכית הכלכלית

שיחות טלפון / צילום: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

חושבים שהעתיד הוא תקשורת בהודעות טקסט? קבלו את הקאמבק המפתיע של שיחות הטלפון

צעירים מנהלים שיחות וידאו כשהטלפון מופנה לתקרה, משוחחים בצ'טים קוליים באתרי גיימינג מבלי לשחק כלל ומשתמשים באפליקציות קוליות מתוחכמות ● השיחות פינו את מקומן לטובת הודעות וגלישה באינטרנט, אך האם הן בדרך לקאמבק מפתיע?

פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

סגירה שלילית בבורסה: ת"א 90 איבד 1.1%; טאואר צנחה בכ-5%

ננו דיימנשן זינקה ב-14.4%, טלרד זינקה ב-7.7% על רקע הליכי התייעלות, קסטרו קפצה ב-6.7%, מניות הקנאביס הרודיום ושיח מדיקל עלו ביותר מ-6% כ"א ● מנגד, קרדן אן.וי צנחה ב-17.7%, אופקו צללה ב-10.16%, המשביר איבדה 6.3% ורדהיל נפלה ב-6%

מאזדה MX-30, הרכב החשמלי הראשון של החברה / צילום: יח"צ

חשמלית ושמה מאזדה: הושק דגם חשמלי לענקית הרכב היפנית

הרכב, MX-30, מגיע בתצורה של ג'יפון ומציע טווח נסיעה של כ-200 קילומטר בין טעינות

יאיר טרצ'יצקי / צילום: שלומי יוסף

אחרי שמונה שנים: ארגון העיתונאים נפרד סופית מההסתדרות

זאת כפי שפורסם ב"גלובס" ● הארגון החדש יוקם במסגרת של עמותה, ובשלב זה לא צפויים להתנהל שינויים בכל הנוגע לגביית דמי החבר מכ-3,500 העובדים שהוא מייצג ● יו"ר ארגון העיתונאים, יאיר טרצ'יצקי: "המתווה אליו הגענו עם ההסתדרות מייצר בסיס לצמיחה משמעותית והרחבת הפעילות"

אילן רביב

מיצובישי מצטרפת למיטב דש בחברת הניהול של הקרן לרכישת תיקי הכנסות של חברות טכנולוגיה

קרן ההון סיכון של התאגידית של הקונצרן הזר התחייבה להשקיע סך של עד 4 מיליון דולר בחברת הטכנולוגיה וניהול הקרנות ליקווידיטי מבית מיטב דש ● ההשקעה תומר למניות בהתאם לשווי שייקבע בעתיד

מוטי אלמליח / צילום: ורדי כהנא

לאחר נפילה של כ-80% במניה: טלרד תצמצם פעילות בארה"ב בניסיון לבלום ההפסדים ותבצע מחיקת ערך מהותית

תוכנית ההתייעלות כוללת צמצום הוצאות בהיקף שנתי מוערך של כ-6 מיליון דולר, תוך הקטנת מצבת כוח האדם והקטנת היקפי הוצאות אחרות של הפעילות ● "בבסיס תוכנית ההתייעלות", ציינה החברה, "מעבר למתכונת פעילות ממוקדת במתן שירות ומכירה ללקוחות", ולהערכתה יישומה יאפשר לקבוצה כולה לעבור לרווחיות

טראמפ וארדואן / צילום: רויטרס - Kevin Lamarque

טראמפ: "הסנקציות על טורקיה יבוטלו; הפסקת האש קבועה"

נשיא ארה"ב התייחס הערב להפסקת האש בסוריה ● "הסנקציות יבוטלו אלא אם יקרה משהו שאנחנו לא נהיה מרוצים ממנו"

נתי כהן/  צילום: כדיה לוי

לאן נעלמו השידורים באיכות 4K בישראל, ומתי נזכה ליהנות מרמת שידור כמו באירופה?

לקראת שידורי אירועי ספורט מרכזיים, מפעילות הטלוויזיה מתחרות על ליבו של הצרכן דרך איכות השידור, אך מיד לאחר סיום המשחקים, השידורים חוזרים לאיכות שידור נמוכה ● האם גם לפני טוקיו 2020 הסיפור יחזור על עצמו, ומתי ישראל תיישר קו עם איכות השידור הנהוגה בעולם המערבי?

ביטקוין / צילום: רויטרס

שער הביטקוין ירד ל-7,500 דולר - שפל של 5 חודשים

בזמן שמארק צוקרברג משיב לשאלות הקונגרס האמריקאי בשימוע על פרויקט המטבע הדיגיטלי של פייסבוק, צנח הביטקוין למחירו הנמוך ביותר מאז 18 במאי

ניר צוק, מנכ"ל פאלו אלטו  / צילום: תמר מצפי

גיל שויד, מאחוריך: פאלו אלטו וניר צוק עקפו את צ'ק פוינט גם בשכר

האופציות הזניקו את השכר של צוק ל-36 מיליון דולר ב-2019 ● פאלו אלטו, המספקת פתרונות לאבטחת מידע, כבר נסחרת בשווי של 20 מיליארד דולר, אף שאינה רווחית לפי כללי החשבונאות המקובלים

ניר זיכלינסקי ויעקב עמידרור / צילום: יח"צ

מאמינים בקנאביס: ניר זיכלינסקי ויעקב עמידרור מצטרפים לשיח מדיקל

חברת הקנאביס הרפואי שיח מדיקל הודיעה על הרחבת הדירקטוריון, במסגרתה ימונה רו"ח ניר זיכלינסקי ליו"ר, והאלוף במיל' יעקב עמידרור יצטרף כדירקטור

רפי פרץ/ רובי קסטרו - וואלה חדשות

לקראת פגישת גנץ עם הנשיא: רפי פרץ הציע עצמו כמתווך בינו לנתניהו

גורמים בכירים בסביבת נתניהו אומרים כי "חבל שהרב רפי פרץ לא מבין שמה שהוא עושה רק סודק את הגוש. כפי שלא הצליח לתווך בין נתניהו לבין ליברמן, אין לו מה להתחנן בפני גנץ שלא רוצה אותנו"

משה גפני/ צילום: שלומי יוסף

מחיר השיתוק הפוליטי: הממשלה עוצרת תשלומים לספקים

החשב הכללי והממונה על התקציבים בפנייה חריגה ליו"ר ועדת הכספים, משה גפני: נאלצנו לעצור תשלומים לספקים. עשרות בקשות תקציביות ממתינות על שולחנך חודשים ● גפני טען כי מאחר ונבחרה כנסת חדשה האוצר צריך להגיש מחדש לאישור את כל הבקשות שהוגשו לוועדה הקודמת

סאטיה נאדלה / צילום: דניס בליבוס, רויטרס

לקראת דוחות מיקרוסופט: האם פעילות הענן תמשיך להיות מנוע הצמיחה של החברה?

ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט היא הראשונה מבין הענקיות שמפרסמת דוחות כספיים ● קצב הצמיחה של פעילות הענן מאט, אך החברה מגדילה את נתח השוק

מיה יניב, יו"רית ועד עובדי סלקום / כדיה לוי

רגע לפני הפיטורים: ההסתדרות גיבשה תוכנית "הצלה" לשוק הסלולר

ההסתדרות תגיש תוכנית למשרד התקשורת שקוראת לפצל את חברות בזק והוט מפעילות הסלולר שלהן, להפחית את אגרות התדרים ולאפשר הקלות בחבילות הצרכניות שיכללו דקות וגלישה פלוס מכשיר ● אולם התוכנית לא מתמודדת עם הסוגייה הבוערת ביותר - דרישת החברות להתייעלות

מפעל שבבים בישראל./ צילום: יחצ

מלחמת הסחר וחולשה בביקושים גרעו 11.5% מהכנסותיה של טקסס אינסטרומנט; הנמיכה תחזיות

יצרנית המוליכים למחצה טקסס אינסטרומנט האמריקאית הנמיכה תחזיות, מתחת לציפיות השוק ● מניות הסקטור כולו נסחרות תחת לחץ ● החברה פספסה את התחזיות לרבעון השלישי בשורה העליונה

מלון שרונה העתידי / הדמיה: חברת נצבא

טרנד הבוטיק חלף? נצבא תקים מלון ענק סמוך לנתב"ג - וזו רק הסנונית הראשונה

"יש לנו אמון בענף התיירות בישראל", אומר ל"גלובס" מנכ"ל משותף בחברת איירפורט סיטי נצבא, פריאל אטיאס, לאור כוונת החברה לפתוח 2,200 חדרים ב-6 בתי מלון ברחבי הארץ בשנים הקרובות ● המהלך מצטרף לכניסת של חברות נדל"ן נוספות כמו ישראל קנדה לתחום

ד"ר אלרן חבר / צילום: יח"צ

ביומיקה של אבוג'ן תפתח מוצר המבוסס על גילויים של זוכת פרס נובל עדה יונת

יונת פענחה את מבנה הריבוזום של החיידק העמיד ואילו ביומיקה מקבוצת אבוג'ן תפתח את התרופה שיכולה לפעול נגד מבנה כזה