גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביהמ"ש: "אין כל הצדקה שעורך דין ממשרד גדול יבקש דחייה ערב הדיון"

עורך דין ממשרד יגאל ארנון ביקש בשעת ערב מאוחרת לדחות מועד דיון מקדמי בתיק אזרחי המתנהל במחוזי בבאר-שבע, בשל נסיבות רפואיות משפחתיות מיוחדות ● השופט שלמה פרידלנדר פסק כי עליו לפצות את הצד השני בהוצאות משפט של 6,000 שקל: "על עורך הדין בעל הנבצרות לדאוג להחלפתו ע"י עו"ד אחר"

השופט שלמה פרידלנדר / צילום: דוברות בתי המשפט
השופט שלמה פרידלנדר / צילום: דוברות בתי המשפט

אנשים שנטלו חלק בהליך משפטי או עקבו מקרוב אחרי ניהול משפט, יודעים כי הגשת בקשות לשינויים, דחיות או ביטול מועדי דיון הם עניין מקובל. הסיבות השכיחות לבקשות כאלה הן קיומם של דיונים חופפים, נסיבות אישיות או רפואיות של אחד הצדדים או עורכי הדין ועוד. לרוב מדובר בבקשה שמגיש אחד מהצדדים להליך, בהסכמתו הקולגיאלית של הצד השני, ומאושרת על-ידי בית המשפט די בנקל.

כללי האתיקה של עורכי הדין כוללים סעיף ייחודי, הנושא את הכותרת "יחסי חברים", שבו נקבע כי "עורך דין יגלה כלפי חברו למקצוע יחס חברי, ובכלל זה יסכים לבקשה לשינוי מועד כאשר חברו נקרא לשירות מילואים פעיל, חלה או שרוי באבל". עורך דין שאינו מקפיד על הכלל האמור, יכול למצוא את עצמו מועמד לדין משמעתי.

מכיוון שמדובר בבקשות שכיחות המוגשות במרבית המקרים בהסכמת הצדדים, בית המשפט נוטה לאשר כמעט באופן אוטומטי בקשות כאלה. רק במקרים חריגים, למשל כשאחד מהצדדים מגיש מספר רב של בקשות לשינוי מועדי דיון, ויוצר רושם שהוא מבקש לעכב באמצעותן את בירור ההליך, נוטה בית המשפט לדחות בקשות כאלה.

עם זאת, מסתבר כי לא כל השופטים רואים בעין יפה את הנוהג שהשתרש זה מכבר בקרב עורכי הדין ובתי המשפט. כך, למשל, הוציא לאחרונה שופט בית המשפט המחוזי בבאר-שבע, שלמה פרידלנדר, החלטה שממנה ניתן להבין כי הוא אינו רואה בעין יפה את הנוהג האמור.

הבקשה שהגיעה לפתחו של פרידלנדר עסקה במקרה של עורך דין מהסניף התל-אביבי של משרד עורכי הדין יגאל ארנון. בשל נסיבות רפואיות משפחתיות מיוחדות ביקש עורך הדין לדחות את מועד הדיון המקדמי שהיה אמור להתקיים למחרת, בתיק אזרחי המתנהל בבית המשפט המחוזי בבאר-שבע.

עורך הדין, שביקש וקיבל את הסכמתו הקולגיאלית של בא-כוח הצד שכנגד, הגיש בקשה בהתאם לדין. מכיוון שהבקשה הוגשה בשעת ערב מאוחרת, ולא היה ברור למגישה מה תהיה החלטת השופט, המבקש דאג לעורך דין מקומי שייצג אותו בדיון ויטען לעניין בקשת הדחייה בלבד, ככל שיהיה בכך צורך.

בזבוז 'זמן אולם' שיפוטי ועבודה יקר

על אף שממבט ראשון נראה המקרה שגרתי למדי, שופט המחוזי בבאר-שבע, שלמה פרידלנדר, לא קיבל בעין יפה את התנהלות עורך הדין ופסק כי עליו לפצות את הצד השני בהוצאות משפט "מופחתות" בסך 6,000 שקל ואת קופת המדינה ב-1,500 שקל נוספים. זאת, על אף שהסיבה שבגינה לא התייצב עורך הדין לדיון דווקא כן זכתה לאהדת השופט - ולמרות זאת לא מנעה ממנו לכנות את החלטת עורך הדין להגיש בקשה לשינוי מועד הדיון - כ"החלטה שגויה".

לדברי השופט, "אין כל הצדקה שעורך דין ממשרד גדול יבקש דחיית דיון ערב הדיון, קרי: בעיתוי שברור כי לא יתאפשר לבית המשפט ולצד שכנגד להקצות את משבצת הזמן המתפנה לעניין אחר, ולפיכך ייגרם בזבוז 'זמן אולם' שיפוטי יקר, וזמן עבודה יקר של התובעים ובא-כוחם (4 עורכי דין!)". 

לפי קביעת השופט, אי-יכולתו של עורך דין להגיע לדיון בשל נסיבות אישיות, לא אמורה להוביל לשינוי מועד הדיון, אלא להחלפתו בעורך דין אחר, בין שמדובר במשרד גדול ובין שמדובר במשרד קטן. "בנסיבות של נבצרות אישית - שומה על עורך הדין בעל הנבצרות לדאוג להחלפתו על-ידי עורך דין אחר. בוודאי כך כאשר מדובר בישיבת קדם-משפט ראשונה, שגם עורך דין שאינו מכיר את התיק יוכל להתכונן לה כדבעי ערב הדיון. חובה זו חלה גם על עורכי דין הפועלים במשרדים קטנים. על עורכי דין כאלה להתקשר עם עמיתים בהסדרי גיבוי הדדיים".

לדברי פרידלנדר, "אחרת - יהיה במבנה משרדם משום הפרה צפויה שיטתית של החובה המקצועית, האתית והדיונית להתייצב לדיונים; ומעין 'מימון דק' של עסק עריכת הדין, הצפוי לגרום נזקים לצדדים שלישיים עקב היעדר גיבוי.

"כידוע, אילוצים אישיים - גם אם הם בלתי צפויים במישור הקונקרטי - הם צפויים לחלוטין במישור המושגי. לפיכך, חובה להיערך מראש, באמצעות הסדרי גיבוי הדדיים, לכל צרה שלא תבוא. במיוחד קיימת ציפייה סבירה ליצירת מנגנוני גיבוי כאמור במשרדים גדולים, כמשרד בא-כוח הנתבעת. בעיניי זה מביך מאוד, מבחינת משרד עתיר מוניטין שכזה, שאין בו - אם אומנם אין בו - מנגנון יעיל להחלפת עורך דין שאירעה לו נבצרות כזו, כדי שלא תתחייב דחיית דיון בבית המשפט".

למנוע נזקים ולחסוך התייצבות לדיון לשווא

השופט פרידלנדר התייחס לטעות נוספת שלהשקפתו ביצע עורך הדין (שביקש דחייה), והיא העובדה שהוא ביקש לדחות את הדיון ערב הדיון בשעה מאוחרת. השופט קבע כי במקרים כאלה על עורך הדין ליידע את המזכירה הראשית של בית המשפט, ולא להסתפק בהגשת הודעה כתובה באמצעות מערכת "נט המשפט".

לדבריו, "כאשר מוגשת בקשת דחיית דיון ערב הדיון, בשעה מאוחרת - אין לצאת מתוך הנחה שהשופט הדן בהליך יראה אותה לפני הדיון. אין כל תועלת בכך שיראה אותה בבוקר, עובר לדיון, לאחר שכבר התכונן לדיון; ולאחר שבהיעדר החלטה על דחיית הדיון - כל המתייצבים לדיון מטעם הצד שכנגד כבר נאלצו לצאת לדרכם אל בית המשפט.

"עבור נסיבות כאלה, שבהן מוגשת בקשה דחופה ערב הדיון, קיים בבית המשפט מנגנון של יצירת קשר טלפוני עם המזכירה הראשית או סגניתה, אשר יוצרות קשר עם השופט, מיידעות אותו בבקשה הדחופה, מקבלות ממנו החלטה על אתר ומודיעות אותה לצדדים. כך, במקרה שבו אין מנוס מהגשת הבקשה, ניתן להקטין את הנזק על-ידי טיפול מיידי בה; כדי שבמקרה של החלטה שיפוטית לדחות את הדיון - ניתן יהיה לפחות להודיע על כך למתייצבים האחרים ולחסוך את התייצבותם לשווא".

הביקורת של השופט פרידלנדר לא הסתיימה בכך. הוא ביקש להדגיש כי הסכמת הצד השני לדחיית מועד הדיון, שאכן התקבלה במקרה זה, עדיין אינה משמשת כערובה לכך שבית המשפט יקבל אותה. "אין להניח שהדיון יידחה על יסוד הסכמת הצד שכנגד כשלעצמה. כל עוד לא התקבלה החלטה שיפוטית הדוחה את הדיון - ברירת המחדל היא שהבקשה תידחה, על יסוד הגישה העדכנית במינהל השיפוטי כאמור, והדיון יתקיים במועדו". 

יו"ר ועדת האתיקה הארצית בלשכת עורכי הדין, עו"ד מנחם מושקוביץ, מסר בתגובה: "מדובר בהחלטה לא ברורה. דחיית דיונים היא עניין שנעשה בדיעבד ולא מלכתחילה, בטח ובטח כשמדובר במקרים רפואיים. תמהני כמה דיונים נדחו עקב מחלת אחד השופטים והדיינים, ואיש לא העלה על דעתו להעביר את התיק לשופט אחר. הקשר בין עורך הדין המייצג והלקוח שלו אינו קשר פקידותי גרידא אלא מערכת יחסים המושתתת על יחסי אמון והיכרות מעמיקה את התיק. מייצג חלופי לדיון היה מגיע ומבקש דחייה בהסכמה, לא יותר מזה. צר לי על ההחלטה". 

עוד כתבות

האחים ויליגר / צילום: אביב חופי

אחרי שנתיים בתפקיד: סמנכ"ל הכספים של וילי פוד התפטר

אמיר קפלן, סמנכ"ל הכספים של וילי פוד, התפטר היום, כך מדווחת החברה לבורסה ●  מקומו מדווחת היום החברה על מינוי סמנכ"ל כספי חדש - יצחק ברבי, שהיה חשב ומשנה לסמנכ"ל הכספים בחברה ● החברה עוסקת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי מזון ונסחרת בשווי שוק של 323 מיליון שקל

הירח / צילום: shutterstock

מה המרחק וכמה זכו לצעוד עליו - כמה אתם שולטים במסע לירח?

מה שם הטיל, היכן נחתה אפולו 11 ואת מי הותירו ארמסטרונג ואולדרין מאחור בחללית? 11 שאלות על תוכנית אפולו

מהגרי עבודה מחכים בתור לכניסה ללשכת האוכלוסין והגירה בת"א / צילום: תמר מצפי

פחות מלבנון ומאוגנדה: מדינת היהודים לא מובילה בקליטת הגירה

גירוש האימהות הפיליפיניות עורר ויכוח על מדיניות ההגירה של שר הפנים • השר טוען להגנתו שישראל קולטת עולים יותר מאשר המדינות שקולטות מהגרים ופליטים • אבל המספרים מראים שהיתרון של ישראל הולך ונשחק, וכיום מדינות אחרות נושאות בנטל הגירה כבד מאיתנו

ג’ף בזוס, מנכ”ל אמזון /  צילום: רויטרס, JOSHUA ROBERTS

מנפלאות הפריים דיי: אמזון מכרה בטעות ציוד צילום ב-95 דולר במקום באלפי דולרים

חובבי צילום שעקבו אחרי מחיר המצלמות והעדשות הם המנצחים האמיתיים של פריים דיי - פריטים שעולים עד ל-13 אלף דולר נמכרו בטעות בפחות מ-100 דולר ● ההפתעה: אמזון תכבד את העסקאות

וול סטריט IBM /  צילום: Reuters, Brendan McDermid

וול סטריט ננעלה בירוק על רקע דברי וויליאמס; הזהב טס

נשיא הפד של ניו יורק דוחק בהורדת הריבית והעביר את וול סטריט לעליות ● עונת הדוחות נמשכת: הלילה לאחר המסחר מיקרוסופט צפויה לפרסם דוחות ● מורגן סטנלי עולה ב-1.4% לאחר שהבנק היכה את תחזית הרווח למניה ב-9 סנט ● פיליפ מוריס ואיביי קופצות לאחר הדוחות ● אפל זוכה להעלאת המלצה מצד בית ההשקעות ריימונד

סחורה סחורות ספינה יבוא יצוא / צלם: רויטרס

מתכננים עסקאות בינלאומיות? שימו לב לחסמים ולחשיפות

יבוא שירותים לישראל מייצר סוגיות וחשיפות מס לא מבוטלות, הן לתאגיד הזר והן לתאגיד המקומי ● הנה כמה מהסוגיות והחשיפות העיקריות שיש לשים לב אליהן

בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף

ערעור בר רפאלי: לא מאבק נגד תשלום 8 מיליון שקל מס, אלא כדי לא להיכנס לכלא

אסור להתבלבל, המאבק שמנהלת הדוגמנית בר רפאלי היום בזירה האזרחית קשור בעבותות ברזל למאבק שהיא מנהלת בזירה הפלילית, במסגרתה הוחלט לאחרונה להעמידה לדין על שורת עבירות מס והעלמת הכנסות ● המלחמה של הדוגמנית המצליחה בזירה הפלילית, המלחמה לא להיכנס לכלא, מתחילה בזירה האזרחית ● פרשנות

השור של וול סטריט / צילום: שאטרסטוק

"לפעול במהירות": הסגנים של פאואל מדברים על הורדה אגרסיבית של הריבית

נשיא הפד של ניו יורק, ג'ון וויליאמס, אמר כי יש להקדים תרופה למכה ולחתוך הריבית ● למרות שדבריו התבססו על מחקרים ולא על ישיבת הפד האחרונה, למשקיעים זה הספיק כדי לחמם מנועים לקראת שיאים חדשים ● אחרי וויליאמס, סגנו של פאואל, קלרידה, הוסיף רמז למדורה, ועלו הסיכויים להורדת ריבית כפולה

יאיר לפיד, פודקאסט לשבת / עיבוד תמונה: אפרת לוי

עם הגב לים: הפודקאסטים הטובים ביותר לסוף השבוע

כמה חם היה השבוע? ● מספיק חם כדי לקפוץ לטבילה בים, שלמרבה הצער מלא במדוזות  ● זאת הזדמנות נהדרת לשבת על הספה עם מזגן ולהינות מפודקאסטים שעשו לנו את השבוע ● פודקאסט לשבת ● האזינו

שירי דובר / צילום: מתן פורטנוי, גלובס

הורים, את הספרים האלה הילדים שלכם כבר קראו?

ז'אנר ספרי ההשראה על נשים מובילות לאורך ההיסטוריה הוא מומלץ ומבורך, רק חבל שלפעמים נשכח קהל היעד החשוב ביותר שלו

עורך דין  עודד ערן / צילום: איל יצהר

אין הפתעות באסיפה הכללית בפועלים: היו"ר עודד ערן קיבל אישור המוסדיים

בעלי המניות בבנק אישרו את מינוי הדירקטור המכהן ראובן קרופיק ואת נעם הנגבי, ד"ר דוד צביליחובסקי ודוד אבנר

דונלד טראמפ / צילום: Yuri Gripas, רויטרס

המשימה: להשתחרר מהחיבוק של טראמפ (אבל בלי להגזים)

נשיא ארה"ב יצק השבוע רוטב גזעני על אומצת הבחירות שלו בהתקפה על נאמנותן של ארבע צירות קונגרס רדיקליות ● הוא מקווה כנראה להביך את המפלגה הדמוקרטית, אבל מביך גם את ישראל ואת ידידיה ● איך למזער את הנזק ארוך הטווח של הזיהוי הרעיוני עם טראמפ? המשימה הזו צריכה להעסיק את ישראל

קוולקום / צילום: אלי סונג, רויטרס

הנציבות האירופית הטילה על קוולקום קנס של 242 מיליון יורו

ענקית השבבים קוולקום נקנסה, מפני שלדברי הנציבות תמחרה את מוצריה באופן שנועד לכפות על המתחרה שלה לצאת מהשוק ● מדובר בקנס השני שמוטל על החברה ע"י הנציבות ● קוולקום אמרה כי תערער על ההחלטה, שלדבריה "לא נתמכת ע"י החוק, עקרונות הכלכלה או עובדות השוק"

אדם נוימן / צילום: צילום: רויטרס Eduardo Munoz ,

לפני ההנפקה: אדם נוימן מימש מניות ווי וורק ב-700 מיליון דולר לפני ההנפקה

היקף ועיתוי המימוש נחשב יוצא דופן בהתחשב בכך שהמייסדים מחכים בדרך כלל עד לאחר ההנפקה הציבורית כדי לממש אחזקות ● על פי הדיווח, נוימן כבר הקים פמילי אופיס כדי להשקיע את ההכנסות

סנוניות של חורף / איור: עומר הופמן

השבוע של רוג'ר פדרר וסרינה וויליאמס, אגדות הטניס שמסרבות להזדקן

סרינה וויליאמס ורוג’ר פדרר, עשו לי את השבוע ● שני ילידי 1981, בני 38, שלא ערים לכך שעבר זמנם, והגיעו לגמר אליפות ווימבלדון

לחיות ולמות בתל אביב / צילום כריכת הספר

"לחיות ולמות בתל אביב" של שלמה זנד: כשהיסטוריון מנסה לכתוב מותחן

בספר “לחיות ולמות בתל אביב”, שכתב פרופ’ שלמה זנד, הגיבור הוא היסטוריון שמזכיר את המחבר ● חוץ מהיסטוריונים והיסטוריה, יש גם שוטרים, אנשי שב”כ ומוסד, אנשי שמאל רדיקלים ואף סקס לרוב

אש עוד תבוא / באדיבות פסטיבל הקולנוע בירושלים

פסטיבל הקולנוע בירושלים: 5 סרטים שלא כדאי להחמיץ

רוב הסרטים שיוקרנו בפסטיבל לא יגיעו לבתי הקולנוע בארץ ● מי שיעלה לרגל יוכל לצפות בכמה יצירות מיוחדות

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

נעילה שלילית בבורסה: ת"א 90 נפל 1.2%, דלק צנחה בעוד 5.6%

דלק משלימה נפילה של 15% מאז ההודעה על עסקת שברון; נאלצה לצמצם את היקף הגיוס למימון העסקה ● חברת הדירוג פיץ' העלתה את תחזית דירוג האשראי של כיל מ"יציבה" ל"חיובית" ● חברת סייפ-טי דיווחה על קבלת "הזמנה משמעותית" מחברת תשתיות ישראלית

מיקרוסופט / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דאטה שנאסף במיקרוסופט מצביע על חשש מהתערבות בבחירות לנשיאות ארה"ב

לפי פוסט שפורסם לאחרונה בבלוג הרשמי של מיקרוסופט, בשנה האחרונה עשו כ-800 ניסיונות פריצה לארגונים הממוקדים בדמוקרטיה, עובדים מקרוב עם מפלגות או פוליטיקאים, או חוקרים נושאים שמרכזיים בקמפיינים פוליטיים, ע"י האקרים שרובם היו מרוסיה, איראן וצפון קוריאה

פיני רובין / צילום: איל יצהר

עו"ד פנחס רובין קיבל פרס על מפעל חיים

מדריך הדירוג העולמי של עורכי דין ציימברס העניק לראשונה בישראל פרס מפעל חיים ● את הפרס הוחלט להעניק לעו"ד פנחס רובין, ראש משרד גורניצקי ושות', על תרומתו לעולם המשפט