גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

החו"ל משתלם: תשואה של עד 7.1% במחצית 2019 לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות

כ-29.9% מנכסי הקרנות החדשות המקיפות מושקעים בנכסים בחו"ל ובמט"ח; בביטוחי המנהלים שיעור זה עומד על 31.7% ● ב-12 החודשים האחרונים התשואה עמדה על 5%-5.1%, בדומה לממוצע השנתי בשלוש השנים האחרונות ● הבולטים בתשואות: בתי ההשקעות אנליסט ואלטשולר שחם

איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט, ונועם רוקח, סמנכ"ל ההשקעות אנליסט / צילום: איל יצהר, גלובס
איציק שנידובסקי, מנכ"ל אנליסט, ונועם רוקח, סמנכ"ל ההשקעות אנליסט / צילום: איל יצהר, גלובס

בשנים האחרונות גוברים הקולות לפיהם הגופים המוסדיים השקיעו בחו"ל נתח גדול מדי מההשקעות שהם מנהלים עבור הציבור. על פי קולות אלה, המוסדיים שמנהלים את החיסכון לטווח ארוך של הציבור, דרך קופות הגמל, קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים, וגם דרך קרנות ההשתלמות שהינן מכשיר חיסכון שונה, התמודדו עם העובדה ששוק ההון הישראלי "קטן עליהם" באמצעות הוצאת נתחים הולכים וגדלים של כספי הציבור שהם מנהלים לשווקים זרים, בשעה שמוטב היה לכולם אם היו מקצים חלק מהכספים שעברו לחו"ל לפרויקטים ולהשקעות בישראל - דבר אשר היה מקדם את הצמיחה בת הקיימא של המשק המקומי.

בין אם היציאה לחו"ל של המוסדיים מוגזמת או לא, היא עובדה קיימת, ובבסיסה היא הדבר הנכון לעשותו - גם בגלל ששוקי ההון בישראל אכן קטנים מדי על צרכני המוסדיים, ולמשל אין פה מספיק פרויקטים של תשתיות, וגם בגלל הצורך בפיזור סיכונים גיאוגרפי, למשל בשל סכנת המלחמה המאיימת תדיר.

כך או כך, נכון לסוף יוני, 23.4% מנכסי קופות הגמל לתגמולים הם נכסים בחו"ל ובמט"ח (בדומה לשיעור של הנכסים הללו מסך נכסי קרנות ההשתלמות), וזאת לעומת 11.7% בסוף 2007. בשקלים מדובר על סכום נוכחי של כ-56 מיליארד שקל ש"חונים" בנכסים בחו"ל ובמט"ח, וזאת לעומת סך של כ-19.4 מיליארד שקל בלבד בסוף 2007 - גידול אדיר של כמעט פי 3.

בסוף 2018 שיעור הנכסים בחו"ל ובמט"ח היה גבוה יותר מאשר היום ועמד על כמעט 24.1%. ואולם, לאור הגידול בנכסי התיק כולו, בשל התשואות החיוביות, ולנוכח ההפקדות של הכספים החדשים, הרי שבשקלים מדובר מתחילת השנה בגידול. עיבוד נתוני הגמל נט מלמד שהגידול האבסולוטי בתקופה האמורה מסתכם בכמעט 3 מיליארד שקל בנכסים בחו"ל ובמט"ח בקופות הגמל לתגמולים.

בפנסיה החדשה ובביטוחי המנהלים שמנוהלים בשוקי ההון המציאות דומה ואף מובהקת יותר. כך, נכון לסוף יוני השנה כ-29.9% מנכסי הקרנות החדשות המקיפות מושקעים בנכסים בחו"ל ובמט"ח, כשבשקלים מדובר ביותר מ-110 מיליארד שקל. זאת, לעומת שיעור של כ-12.8% בסוף 2007 וסך כספי של כ-6 מיליארד שקל בלבד.

בביטוחי המנהלים היציאה לחו"ל משמעותית אף יותר, כששיעור הנכסים בחו"ל ובמט"ח עומד על 31.7%. בשקלים מדובר על נכסים בחו"ל ובמט"ח בהיקף של כ-109 מיליארד שקל. התיק הכי גדול עדיין בתחום ביטוחי המנהלים הוא הפוליסות המשתתפות ברווחים, שם שיעור הנכסים שמושקעים בנכסים בחו"ל ובמט"ח ממש מוביל את המחנה ועומד על 34.3% - כלומר, יותר משקל מכל שלושה שקלים של המבוטחים שמחזיקים בפוליסה משתתפת ברווחים קשור לחו"ל או למט"ח. אגב, בהסתכלות על חשיפה בפועל במונחי דלתא עולה כי יותר מ-40% מהתיק של הפוליסות המשתתפות ברווחים חשוף לחו"ל.

מבחינת המוסדיים המטרה העליונה שלהם היא להשיא תשואה טובה ככל הניתן עבור המבוטחים והעמיתים בהסתכלות על טווחי זמן ארוכים, תוך התחשבות ברמות סיכון נאותות (הרי חיסכון פנסיוני אינו קרן גידור או השקעה בסיכון גבוה). אחד הכלים המרכזיים שהם רואים לנגד עיניהם בהקשר זה הוא היציאה לחו"ל וזה מעיד על כך שהם כנראה ימשיכו להוציא יותר לחו"ל, וזאת למרות הטענות על יציאה מהירה וגדולה מדי לחו"ל.

תשואות עם רוח גבית משוקי העולם

בכל אופן, היציאה לחו"ל היא לא מטרה כי אם כלי, בדרך להשאת תשואה, ובינתיים נראה שזה עובד. נתוני המחצית הראשונה בשנת 2019 מלמדים כי קופות הגמל לתגמולים רשמו בששת החודשים האחרונים תשואה נומינלית ברוטו של כ-6.7% בממוצע, בעוד שקרנות ההשתלמות הציגו תשואה ממוצעת של 7.1%.

תשואות חיוביות אלה נבעו מגאות בשוקי ההון בארץ ובעולם, והן השכיחו כמעט לגמרי את הנפילות החזקות שהיו באותם השווקים ברבעון האחרון של 2018, ובעיקר בחודש דצמבר. עם זאת, בשקלול התשואות החלשות של הרבעון הרביעי אשתקד, וגם תוצאות הרבעון השלישי אשתקד, הרי שב-12 החודשים האחרונים קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות הציגו תשואות של כמעט 5% ושל כ-5.1%, בהתאמה. מספרים אלה טובים למדי, בטח בעולם של אינפלציה לא גבוהה, והם דומים מאוד לתשואות השנתיות הממוצעות שהשיגו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות בשלוש השנים האחרונות. 

תשואות קרנות ההשתלמות מחצית ראשונה ב-2019

התשואות הממוצעות טובות, אך הן לא מספרות את כל הסיפור. בשוקי הגמל וההשתלמות יש שונות רבה בין השחקנים השונים הפועלים בשווקים אלה, ושנחלקים לקופות וקרנות שפתוחות לכל הציבור ושמנוהלות על ידי בתי השקעות וקבוצות הביטוח, ולקופות וקרנות ענפיות ומפעליות. כך, לצד גופים שרואים את התשואה הממוצעת מלמטה יש כאלה שרואים אותה רק במראה האחורית, ומשיגים תשואה גבוהה יותר עבור עמיתיהם.

בחינת נתוני אתר הגמל-נט שמפעילה רשות שוק ההון מלמדים כי נכון ליוני השנה יש שני גופים שבולטים הרבה יותר מעל היתר בתשואות בגמל ובהשתלמות, וזה נכון לגביהם גם בבחינות לתקופות זמן ארוכות יותר: בתי ההשקעות אנליסט, שבניהול המנכ"ל איציק שנידובסקי ושאת השקעותיה מנהל נועם רוקח, ואלטשולר שחם, שבניהול המנכ"לים המשותפים גילעד אלטשולר ורן שחם, ושאת השקעותיה מנהל לצד אלטשולר גם דני ירדני. לצידם עוד כמה גופים שבולטים לחיוב בדירוגי התשואות בשני מכשירי החיסכון הללו, ובשלל קבוצות הגילאים בקופות לתגמולים, והם הלמן אלדובי, שהשקעותיו מנוהלות על ידי אמיר גיל, כלל ביטוח, שאת השקעותיו מנהל יוסי דורי, וילין לפידות, שבהובלת מייסדיו והמנכ"לים המשותפים דב ילין ויאיר לפידות.

תשואות קופות הגמל לתגמולים מחצית ראשונה ב-2019

אז מיהם הגופים המובילים? בקופות הגמל לתגמולים הכלליות, שהן שריד לעולם שלפני המעבר לניהול חיסכון לטווח ארוך בקבוצות תלויות גיל, מדובר באנליסט גמל ישראל עם תשואה של 6.9% ב-12 החודשים האחרונים, ואחריו הלמן-אלדובי גמל ישראל וקופת בר של כלל ביטוח. במסלולים לגילאי עד 50 מדובר בהובלה של אנליסט, של הלמן-אלדובי ושל אלטשולר שחם, בסדר יורד.

בקבוצות לגילאי 50 עד 60 וגילאי 60 ומעלה ההובלה בתשואות ל-12 החודשים האחרונים נכון לסוף יוני 2019 נמצאת בידי אנליסט ואלטשולר שחם שמחליפים ביניהם את ההובלה והסגנות.

בקרנות ההשתלמות שתי הקרנות המצטיינות הן של אלטשולר שחם, שמוביל את הדירוג לקרנות הגדולות ולקרנות הקטנות יותר. לצידו בולטים לחיוב הקרנות הלמן-אלדובי השתלמות כללי, פסגות שיא השתלמות ישראל, ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי וכלל השתלמות כללי. 

עוד כתבות

וואהן, השבוע / צילום: רויטרס - Aly Song

סין אחרי המלחמה: כך נראית החזרה לשגרה במקום שבו הכל התחיל

התושבים מסתובבים עם מסכות, הילדים עדיין לומדים מהבית, על תיירות אין מה לדבר והעסקים הקטנים לא מצליחים להרים את הראש. המסע הסיני לשגרה החל לפני חודשיים, וכבר אפשר לראות שגם כשאין יותר נדבקים בקורונה, החזרה לנורמליות איטית וארוכה

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

פרשנות: העליון ביטל את פוטנציאל השווי - ויצר פוטנציאל לצרות

פסק הדין של ביהמ"ש העליון, שנדרש לסוגיית הפיצויים כתוצאה מתוכנית בנייה פוגעת, קבע כי יש לנטרל את רכיב הפוטנציאל משווי הנכס ● ההחלטה תמריץ ועדות תכנון לפעול ליצירת מערכת מלאכותית של מחירים, שמנותקת ממחירי השוק

גייטס ומנדלה, לפני 17 שנה בפורום שעסק באיידס / צילום: Jeff Christensen, רויטרס

מפוליו ועד קורונה: ביל גייטס היה הראשון לזהות

כך הפך ביל גייטס לאביר המחלות הזיהומיות: מייסד מיקרוסופט היה מהראשונים לזהות שמחלות ויראליות הן אחת הבעיות המרכזיות של הכפר הגלובלי

מוזיאון הלובר, צרפת / צילום: AP Photo, AP

מסביב לעולם ב-360 מעלות: 5 סיורים וירטואליים תרבותיים במיוחד

תכננתם לבלות את חופשת הפסח בחו"ל, וכעת אתם מוצאים את עצמכם בעיקר על הספה, מחפשים איך להעסיק את הילדים? גם בימים אלה תוכלו להעניק להם ניחוח תרבותי מרחבי העולם

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

משרד התקשורת מעריך: לא נידרש לחקיקה שתעצור את ניידות המספרים

תהליך החקיקה לעצירת ניידות המספרים הוא למקרה קיצון בלבד שנראה כרגע שאינו באופק ● שר התקשורת אמסלם מקיים היום דיון בנושא

רחוב בתל אביב תחת הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מתנדב מד"א נפגע מאבנים שהושלכו במאה שערים; מספר המתים מהנגיף בישראל עלה ל-43

מספר החולים בארץ עומד על 7851 אנשים. מספר החולים במצב קשה עומד על 115, מתוכם 98 חולים מונשמים ● מספר הנדבקים בקורונה ברחבי העולם עומד על 1,141,425 איש. 61,205 מתו מהמחלה ● חולץ היום על ידי המשטרה מטייל ששבר את רגלו בעת טיול בנחל כזיב בניגוד להוראות, בכנרת נאלצו הפקחים להרחיק 50 איש שלא נשמעו להוראות הסגר

לא נוגעים באורח החיים. סטוקהולם, בשבוע שעבר / צילום: David Keyton, AP

בשבדיה חיים כמעט כאילו אין קורונה: האם זה ייגמר באסון?

בתי הספר פתוחים, המסעדות מלאות והרחובות שוקקי חיים ● ראש הממשלה התנצל מעומק לבו כשהודיע שמעתה מותר לשבת במסעדות רק סביב שולחנות ולא על הבר ● ליאורה לויאן עוברת את משבר הקורונה בגטבורג ונפעמת מהסירוב המוחלט של השבדים לצאת מהשגרה ● האזינו לפודקאסט "דברים שרואים משם"

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

וול סטריט ננעלה בירידות; הנפט קפץ בעוד 12%

המשק האמריקאי איבד 701 אלף משרות בחודש מרץ ושיעור האבטלה קפץ לרמה של 4.4% לעומת 3.5% בפברואר ● טסלה קפצה לאחר שדיווחה על מסירת כ-88,400 כלי רכב ברבעון הראשון ● בורסות אירופה ננעלו בירידות

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

יצחק קלפטר /  צילום: מילנר משה - לע"מ

הקלפטר בן 70: זה הזמן לחזור ל"יצחק", אלבום הבכורה

אלבום הבכורה של יצחק קלפטר חוגג השבוע יום הולדת עגול, אלבום  שהופך את ההסתגרות הביתית להרבה יותר נסבלת.

רשות המיסים / צילום: איל יצהר

בפחות מיממה: 40 אלף עסקים נמצאו זכאים למענקי סיוע

ביום שני הקרוב צפויים עשרות אלפי עסקים לראות את סכום הכסף לו הם זכאים - בין 3,000 ל-6,000 שקלים - בחשבונם ● מטרת הרשות להעביר כמה שיותר כספי מענקים שאושרו לפני חג הפסח

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

עז מסתובבת בעיירת החוף הנופש כְלַנְדִידְנו בצפון ווילס / צילום: Pete Byrne/PA, AP

עוד יבואו ימים אחרים: 10 תמונות מהשבוע של העולם בצל הקורונה

כמו ארגון טרור שנשקו העיקרי הוא האימה והשפעתו המיידית היא הפחד והשיתוק – כך פועלת הקורונה על אזרחי העולם ● גלובס מציג את השבוע שהיה מסביב לעולם בתמונות

דונלד טראמפ / צילום: Alex Brandon, Associated Press

דעה: המשל על הנמלה, הצרצר, המגפה והפדרל רזרב

הנמשל העולה מהמעשייה המפורסמת - האחריות האישית של כל אדם למעשיו –היה אחד מאבני היסוד של האבות המייסדים של אמריקה ● מאז קמה "אמריקה התאגידית", שבה חברות הענק ומנהליהן לא נדרשים לשאת באחריות לכישלונותיהם ● הקורונה והכלכלה - מה הלאה?", כתבה שנייה בסדרה

אוגוסט. ,G7 מנהיגי העולם בכנס באוגוסט / צילום: רויטרס Philippe Wojazer

האם נגיף הקורונה יביא לסוף עידן הגלובליזציה?

החודשים הקרובים ירגישו כמו סוף עידן הגלובליזציה לכאורה ● ייתכן שהם יהיו סוף השלב הראשון שלה, אבל יהיה השלב הבא, שיהיה פחות אופורי וגם פחות מכאיב ● האם התהליכים והפעילוית הכלל-עולמיות שנוצרובמאה השנים האחרונות בין מדינות העולם ימנעו נסיגה מתמשכת לאחור

לירון ברייר–דנציגר / צילום: תמונה פרטית

"החודש שילמתי דמי ביטוח לאומי ומע"מ והכול. זה לא יחזור אליי בשום צורה"

לירון ברייר-דנציגר, צלמת ואמנית שהתרגלה ליומן עמוס בשגרה, מצאה עצמה עם גל ביטולים והפסקה חדה בפעילות ● "להיות עצמאי בישראל זה קשה. ולהיות אישה עצמאית, זה עוד יותר קשה. לא מרגישים שדואגים לנו"

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

האם מספר המתים באיטליה גבוה בהרבה מהנתונים הרשמיים ?

ניתוח של "וול סטריט ג'ורנל" מעלה כי באזורים שהוכו במיוחד במגפה, איטליה לא מדווחת על אלפי מקרי מוות ●   "אנשים מתים מבלי שנבדקו כי הזמן והמשאבים מוגבלים", אומר יוג'ניו פוסאטי, סגן ראש העיר קוצ'אליו

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

ברקת יאפשר למוסדיים לדחות אג"ח ולהחליף חוב בקלות לחברות לוות שנקלעו למשבר

מנייר התייעצות שתפרסם רשות שוק ההון עולה כי התוכנית שלה לשיקום החברות הטובות שנקלעו לקשיי החזר באג"ח תכלול בין היתר דחייה של עד שנה בתמורה לתוספת בריבית של 0.55% ועד 3.5%, ללא תספורת בחוב 

ארץ נהדרת, ספיישל קורונה / צילום: קשת

הטלוויזיה הישראלית בקורונה: החולים, המחלימים והמתחסנים

משבר הקורונה קיבע סופית את מעמדה של קשת כמדורת השבט החדשה בישראל - ובה בעת הבליט את הגיבנת הכלכלית והאסטרטגית שנושאת על גבה המתחרה רשת ● ולמה ייתכן מאד שהתאגיד דווקא ייצא נשכר מהמגפה? ● "גלובס" עם סקירה מתחייבת ותחזית לא בהכרח קודרת

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מה חושבת הווירולוגית הבכירה בישראל על הסיכוי למצוא חיסון לקורונה

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר