גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פרשת השוחד בטבע: מבטחי נושאי המשרה ישלמו 50 מיליון דולר, והתביעה הנגזרת תמחק

בעקבות 519 מיליון הדולר שטבע נאלצה לשלם לרשויות בארה"ב נוכח פרשת השוחד בקופקסון, הוגשה נגד החברה בקשה לעיון במסמכים בטרם הגשת תביעה נגזרת ● בעקבות הבקשה הוקמה בטבע ועדה בלתי תלויה, שקבעה כי סיכויי התביעה נמוכים, אך מוטב להגיע לפשרה ● שכר-הטרחה של מגישי הבקשה: 1.6 מיליון דולר

מפעל של טבע / צילום: איל יצהר
מפעל של טבע / צילום: איל יצהר

שנתיים וחצי אחרי שענקית התרופות טבע  נאלצה להודות בביצוע מעשי שוחד ברוסיה, מקסיקו ואוקראינה בקשר למכירת תרופת הקופקסון, והגיעה עם הרשויות בארה"ב להסדר לפיו תשלם בגין מעשיה אלה קנס בגובה של למעלה מחצי מיליארד דולר; ושנה וחצי אחרי שחתמה על הסדר עם משרד המשפטים הישראלי לפיו תשלם קנס של 75 מיליון שקל בשל אותה פרשה - אמש (ד') הוגש לאישור בית המשפט המחוזי בתל-אביב הסדר פשרה נוסף בנוגע לפרשה. הפעם מדובר בהסדר פשרה אליו הגיעו טבע ובעל מניות בחברה, שלומי טלמור, שהגיש בקשה לעיין במסמכים לפני הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת נגד החברה בשל מעשי השוחד האמורים.

במסגרת ההסדר, שעדיין כפוף לאישורו של השופט חאלד כבוב, חברות הביטוח של נושאי המשרה שאותם ביקש בעל המניות מהחברה לתבוע, תשלמנה סכום כולל של 50 מיליון דולר. זאת, בתמורה לסילוק סופי ומוחלט של כל עילות התביעה שקיימות לחברה נגד נושאי המשרה והדירקטורים שלה בקשר לפרשת השוחד. בהסדר הפשרה שהוגש לאישורו של כבוב, לא צוין עבור מי מנושאי המשרה שכיהנו בתקופה הרלוונטית תשלמנה המבטחות.

ההסדר לפיו יפצו נושאי המשרה את טבע באמצעות מבטחיהם ב-50 מיליון דולר, הושג בתום משא-ומתן שנוהל בין ועדת תביעת אד-הוק שהקימה טבע לבין המבקש לאשר את התביעה הנגזרת, והוא קיבל את אישור דירקטוריון טבע.

כפי שנהגו חברות ציבוריות נוספות במרוצת השנים האחרונות, לאחר הגשת הבקשה לאישור התביעה הנגזרת הקימה טבע ועדת תביעות בלתי תלויה שתבחן, בין היתר, גם את הטענות שהועלו נגדה בבקשה הנגזרת. לפי החלטת הדירקטוריון החברה, תפקיד הוועדה היה "לבחון האם על טבע לנקוט הליכים משפטיים נגד דירקטורים, נושאי משרה ועובדים מטעמה ומטעם חברו- בת שלה, או כל גורם אחר, בעקבות החתימה על ההסדרים עם הרשויות בארה"ב והמעשים המפורטים בהם".

לפי ועדת התביעות, 50 מיליון דולר הם "סכום ראוי, בהתחשב בסיכונים ובסיכויים הכרוכים בהגשת תביעה על-ידי טבע נגד הדירקטורים ונושאי המשרה, שלפי הערכת הוועדה סיכוייה של טבע לנצח בה רחוקים מלהיות מובהקים".

ועדת התביעות: סיכויי התביעה נמוכים; פשרה היא הדרך העדיפה

בראש הוועדה עמד שופט בית המשפט העליון יוסף אלון, והיו חברים בה גם חמי פרס, דירקטור בלתי תלוי בטבע, ופרופ' גדעון פרחומובסקי מהאוניברסיטה העברית. תחילה היה חבר בוועדה גם שופט ותובע פדרלי אמריקאי, ג'ון גלסון, אך מאוחר יותר הוא פרש מתפקידו, לדבריו בשל היקף ההשקעה אליה נדרש במסגרת עבודת הוועדה.

לפי הבקשה המשותפת שהגישו מגיש הנגזרת וטבע לאישור הסכם הפשרה, הוועדה "פעלה באופן עצמאי ובלתי תלוי, ובכלל זה - הועדה קבעה לעצמה את סדרי עבודתה, מינתה בעצמה את יועציה, קבעה בעצמה את אופן איסוף העובדות ובחינתן על-ידיה, קיימה את כל הדיונים המהותיים שלה במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים". במסגרת זו שכרה הוועדה את שירותיו של עו"ד אהרן מיכאלי ממשרד גולדפרב-זליגמן, את ד"ר אסף אקשטיין מהקריה האקדמית אונו ומשרד עורכי דין אמריקאי.

לאחר שנתיים במהלכן בחנה הוועדה מסמכים שהוצגו לה על-ידי טבע, ושבמהלכן גם הופיעו בפניה דירקטורים ונושאי משרה (כיום ובעבר) בחברה, הגישה הוועדה את מסקנותיה וקבעה כי סיכויי ההצלחה של תביעה אפשרית שתוגש על-ידי טבע נגד נושאי המשרה שלה - אינם גבוהים, וכי ניהולה "אינו לטובת החברה". 

בכל הנוגע להערכת סיכויי תביעה בעילה של הפרת חובת אמונים של נושאי המשרה, הוועדה קבעה כי "לא ניתן לבסס תביעה לפיה הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים פעלו מתוך אינטרסים אישיים המנוגדים לאינטרסים של החברה או למען מטרה אישית או זרה". לכן, קבעה הוועדה, "סיכויי תביעה בעילה זו, של הפרת אמונים, נמוכים".

לקביעה זו יש משמעות חשובה גם בפן הביטוחי, שכן אם היה נקבע כי נושאי המשרה בטבע הפרו את חובת האמונים שלהם לחברה - הם היו נאלצים לשלם את הסכום מכיסם.

בכל הקשור לתביעה בעילת הפרת חובת הזהירות נגד הדירקטורים ונושאי המשרה, קבעה הוועדה: "לא ניתן יהיה להגדיר תביעה בעילה זו כמופרכת או כתלושה על פניה". עם זאת, קבעה הוועדה, "מדובר בתביעה קשה ומורכבת, אשר סיכוייה להתקבל נמוכים מסיכוייה להידחות".

מכאן, המלצת הוועדה לטבע הייתה כי "טובת החברה במובנה הרחב מחייבת במצב דברים שכזה לבחון בקפידה אפשרות של הימנעות מפתיחה בהליכים משפטיים מורכבים וסבוכים, וזאת בדרך של חתירה להסדר עם מבטחי האחריות האישית של הדירקטורים ונושאי המשרה האחרים", ונסללה הדרך לניהול המשא-ומתן להשגת הפשרה.

עוד סוכם במסגרת הסדר הפשרה כי תשלום סכום הפשרה ימצה את חובות המבטחים לפי פוליסת הביטוח בכל הקשור לתביעה שתוגש על-ידי החברה או בשמה בכל הנוגע לפרשת השוחד, למעט אם תיפתח חקירה נוספת מחוץ לישראל בקשר לפרשה, או אם יעלו טענות לגבי הפרשה שלא עלו בטרם הגיעו להסכם.

בנוסף, הצדדים הסכימו כי עורכי הדין יוקי שמש ועמית מנור, שהגישו את הבקשה לתביעה נגזרת, יזכו לשכר-טרחה של 1.6 מיליון דולר. מנור ושמש לא היו היחידים שהגישו נגזרת נגד טבע בגין פרשת השוחד, ובמהלך השנתיים האחרונות נאלצו לנהל מספר מאבקים משפטיים גם נגד מגישים נוספים, עד שבית המשפט העליון קבע כי התביעה שהגישו השניים היא התביעה העדיפה ובעלת הסיכויים הטובים ביותר.

הצדדים לבית המשפט: יש לאשר את הפשרה גם מכיוון שהדירקטוריון אישר אותה

יחד עם הסדר הפשרה, הגישו כאמור שני הצדדים גם בקשה לאישורו, ובה פורטו הטעמים שמצדיקים זאת לשיטתם. בין היתר, נטען בבקשה כי יש לאשר את הסכם הפשרה לאור החלטת הדירקטוריון שאישרה אותה.

לטענת שני הצדדים, "על החלטת הדירקטוריון של חברה, אם לאמץ דרישה של בעל מניות כי החברה תיפרע ממי שגרם לה נזק בדרך של הגעה לפשרה עם אותו מזיק לכאורה, חל 'כלל שיקול-הדעת העסקי'. לפי עיקרון זה, כל עוד ההחלטה שהתקבלה על-ידי הגורמים המוסמכים בחברה היא מיודעת, בתום-לב ונקייה מניגוד עניינים - הרי שבית המשפט לא יתערב בה ולא יחליף את שיקול-דעתם של הגורמים המוסמכים בחברה, בשיקול-דעתו".

עוד טענו הצדדים כי ועדת התביעות שמינתה טבע, "בניגוד למקרה הרגיל בו חברה ממנה ועדת תביעות מקרב חברי הדירקטוריון בלבד", היא ועדה חיצונית בלתי תלויה. מכאן טענו כי יש לתת משקל רב ל"תום-ליבה וכנות מאמציה של החברה לבחון את האחריות של הדירקטורים ונושאי המשרה לנזקים אפשריים שנגרמו לחברה בעקבות פרשת השוחד". 

עוד כתבות

יצחק תשובה / צילום: תמר מצפי

יצחק תשובה מגדיל החזקותיו בדלק: רכש מניות הקבוצה ב-44 מיליון שקל

מדובר ברכישה של קרוב ל-1% מהונה המונפק של דלק ובכך תשובה עלה להחזקה של 61.7% ממניותיה של הקבוצה ● בחודש האחרון איבדה דלק כ-20% מערכה, מה שמשקף לקבוצה שווי שוק של 5.13 מיליארד שקל

אביגדור ליברמן / צילום: ישראל ביתנו

פרשנות: שבוע וקצת לבחירות, הכל על כתפי ליברמן והוא עוד עשוי לחזור לחיק הימין ובגדול

ההבדלים בין החקירה בפרשת המימד החמישי לפרשות נתניהו גדולים וניכרים ● אלא שגם גנץ נקט השבוע בפוליטיקה קטנה כשסירב לעימות ● ומעל לכל השאלה המסקרנת מכל היא מה מתכנן ליברמן, ולכך יש כבר כמה תשובות אפשריות

כלב ברחבת הוותיקן / צילום: Andrew Medichini, AP

מהקורונה ועד הודו: 10 תמונות מהעולם שעשו לנו את השבוע

סוף השבוע הגיע וזה זמן טוב להעיף מבט אחורה על אירועי העולם ● התמונות שאספנו עבורכם פותחות צוהר לאירועים גדולים וקטנים מסביב לגלובוס ● הם לאו דווקא האירועים הכי חשובים בעולם, אלא רגעים מיוחדים שנלכדו בעדשת המצלמה ● שבוע טוב

הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

נעילה שלילית בבורסה בתל אביב בהובלת הבנקים; טבע עלתה בכ-3%

מדד ת"א 35 איבד 0.5%, מדד ת"א 90 השיל 0.8% ומדד הבנקים נפל ב-1.4% ● אלביט מערכות איבדה 1.9%, ארפורט סיטי ירדה בכ-1% במחזור גבוה ● קומפיוג'ן זינקה בכ-8% על רקע חידוש השת"פ עם בריסטול מאיירס

ח"כ היבא יזבק / צילום: איציק הררי, ועדת הבחירות המרכזית

עתידות: היום שבו דנה השופטת יזבק בפסילתו של רה"מ יאיר נתניהו

בישראל של 2048 הציבור התרגל לחיות מבחירות לבחירות • אז מי מקבל את ההחלטות בממשלות המעבר, איך המדינה מתפקדת במערכות הבחירות האינסופיות ולמה הוחרב משרד המשפטים • דיסטופיה שכולה פרי הדמיון ● דעה

שער בכניסה לשכונה בעיר שנחאי / צילום: רויטרס ALY SONG

המשטר הסיני בכל פינת רחוב: המלחמה בקורונה, גרסת השכונה

780 מיליון סינים, מחצית מאוכלוסיית המדינה, נמצאים עדיין תחת הגבלות תנועה שונות כדי למנוע את התפשטות הנגיף ● מי שאחראיות על יישום ההגבלות הן השכונות והקהילות, שלפעמים הולכות רחוק מדי

מסיבת עיתונאים של "ימינה" ביישוב אלקנה / צילום: מפלגת ימינה

מפלגת ימינה ניסתה לעשות צחוק ממשבר האקלים וחטפה מהגולשים

מפלגת ימינה העלתה סרטון הלועג למשבר האקלים, וחטפה ביקורת מהגולשים, וגם מפעילי המפלגה ופעילי סביבה בציונות הדתית ● עידו בוכמן, מנהל הפורום הסביבתי בבית היהודי: "אילו זה היה תלוי בי הייתי גונז אותו כבר היום. מישהו במחלקת ה"קופירייט" עשה טעות חמורה"

אבישי אברהמי / צילום: יונתן בלום

הכנסות Wix ב-2020 צפויות להתקרב למיליארד דולר; למרות הצמיחה המהירה, החברה עדיין לא מרוויחה

חברת האינטרנט צמחה בשנת 2019 ב-26.1% בהכנסות, שהגיעו לרמה של כ-761 מיליון דולר ● Wix סיימה את השנה עם הפסד נקי בסך 86.4 מיליון דולר, גבוה מההפסד שנרשם ב-2018

פרופ’ ורד אהרונסון./ צילום: כדיה לוי

מה הסיכוי שנתאהב בסירי והיא תחזיר לנו אהבה

מדוע קל לנו יותר לחיות עם רובוט שלא נראה ונשמע אנושי, ואיך מכונה יכולה לאבחן מחלות לפי הקול שלנו ● פרופ' ורד אהרונסון, חוקרת רובוטיקה ומייסדת המרכז לעיבוד שפה במכללת אפקה, מלמדת רובוטים לזהות רגש בקול של בני אדם, "כדי שיוכלו למלא תפקיד חשוב בחברה"

ריאן מואנד / צילום: יונתן בלום

מכפר ברא לכפר שמריהו: הכירו את האיש שעומד מאחורי החברה הערבית היחידה בבורסה של תל אביב

בגיל 42 הפך ריאן מואנד לבעלים של חברת אשראי חוץ בנקאי שהנפיקה לאחרונה אג"ח בבורסה בת"א ● עכשיו הוא מספר על הפוטנציאל הלא ממומש של בעלי העסקים והצרכנים במגזר, ועל הדרך שעשה מכפר ברא לכפר שמריהו

דב גילהר / צילום: תמר מצפי, גלובס

דב גילהר פורש מהגשת התוכנית "ערב ערב" בערוץ "כאן 11"

במקום התוכנית של דב גילהר צפויה לעלות לאוויר התוכנית החדשה של שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה

שאול מרידור / צילום: רפי קוץ

רגע לפני הבחירות, קרב קשה באוצר על ניהול התקציב. משרד המשפטים נדרש להכריע מי ינהל את תקציב המדינה

המשנה ליועמ"ש יכריע בסוגיה בין שאול מרידור ורוני חזקיהו, הנאבקים על הזכות לאשר החלטות הנוגעות לתקציב המדינה ● תוספת תקציב של 900 מיליון שקל למשרד הביטחון הציתה את המאבק ● משרד המשפטים יכריע

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

רגע לפני הבחירות: שר התקשורת רוצה לבטל את ההפרדה בין מכירת ספק אינטרנט ותשתית

ל"גלובס" נודע כי שר התקשורת זימן ליום רביעי הקרוב ישיבה עם כל גורמי המקצוע ומתכוון להוציא שימוע ציבורי לקראת ביטול ההפרדה ● אם הדבר אכן ייצא לפועל מדובר ברעידת אדמה בשוק התקשורת אולם חשוב להדגיש שהחלטה סופית בעניין תתקבל רק לאחר הבחירות

מונית גט טקסי / צילום: : רונן בוידק

בקשה לתביעה ייצוגית של 150 מיליון שקל נגד גט ישראל: "לא רוצים ערבים"

לטענת התובעים, האפליקציה נותנת ללקוחות אפשרות להבטיח שהם לא יקבלו נהג ערבי ● "הם נותנים לזה משמעות דתית. אבל למעשה, מדובר בתוקף לשירות גזעני" ● מגט נמסר: "החברה מתנגדת באופן נחרץ לכל סוג של אפליה"

שבוע האופנה מילאנו / צילום: Gettyimages ישראל

צבעוניות נועזת ועור במקום ג’ינס: המראות החמים ברחובות מילאנו בשבוע האופנה

שילובי הדפסים שמכריזים על קיומם וטוויסט לחליפה המחויטת ● בבירת האופנה הבינו כבר מזמן שהמראות המעניינים נמצאים בכלל מחוץ למסלול

סרטון התעמולה של שקד, שבו היא מציעה לפגוע בזכויותיהם של עובדים זרים / צילום: פייסבוק

דעה: הרעיון של שקד למנוע תשלומי פנסיה מעובדים זרים - לא מוסרי ולא יהודי ומקומם

שרת המשפטים לשעבר שקד ממשיכה לצבוע מאבקים לטובת זכויות אדם כ"שמאלנות" ואת מי שמגן על זכויות עובדים כ"אויבי המעסיקים" • המציאות הקשה של העובדים הזרים עלולה להפוך ליותר קשה • וגם: התפיסה התביעתית פוגעת בפרקליטות. טוב יעשה הארגון אם יגייס סנגורים

היקב של בראד פיט ואנג'לינה ג'ולי / צילום: יחצ

רוזה בחורף: מסתבר שזה המשקה האולטימטיבי לעונה

זה הזמן להחזיר למרכז הבמה את יינות הרוזה - הכיף הגדול של עולם היין והמשקה האולטימטיבי לעונה

שחקן מנצ'סטר סיטי, קון אגוארו/ צילום : רויטרס

עונש ההשעיה של מנצ'סטר סיטי עוד רחוק מלהתממש

אלופת הפרמייר ליג מבטיחה להילחם באופ"א בכל כוחה וכספה - ויש לה הרבה מזה ● גם אופ"א מבינים שהם לא יכולים לוותר וכל תקנות ה"פייר פליי" עומדות למשפט ● אנחנו רק בצעד הראשון של מלחמה משפטית שעשויה לשנות את עולם הכדורגל

שי ג'ינפינג - נשיא סין / צילום: רויטרס

בפעם הראשונה מאז מותו של מאו צה טונג: סין מגרשת עיתונאים

סין החליטה על גירוש שלושה עיתונאי "וול סטריט ג'ורנל", כעונש על פרסום מאמר דעה בעיתון ● השלושה נדרשים לעזוב את סין בתוך חמישה ימים ● מועדון הכתבים הזרים במדינה: "תגובה חסרת תקדים נגד עיתונאים זרים בסין"

יעקב ליצמן ובני גנץ / צילום: דוברות הכנסת, יח"צ

גנץ נגד ליצמן: "כראש ממשלה אעביר את ברית הזוגיות"

יו"ר כחול לבן האשים את ליצמן במשבר בבריאות והזכיר את הקשיים שמערים לדבריו הממסד הדתי על העולים ● ליצמן: "מר בני גנץ, החרדים אינם שק החבטות שלך"