גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אחרי קריסת המרפסות ואורתם סהר: האם משרד רו"ח דלויט והדירקטורים בחברה עומדים בפני תביעה?

דוח שהגישו נאמני הסדר החוב של אורתם סהר לבית המשפט כולל ממצאי חקירה לגבי נסיבות קריסתה ב–2016 • בין הממצאים: רשלנות של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה ועיוותים בדוחות הכספיים שרואי החשבון החיצוניים לא התריעו לגביהם • דלויט בתגובה: איננו מתייחסים בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותינו

קריסת המרפסות בפרויקט של אורתם סהר בחדרה / צילום: גיל ארבל
קריסת המרפסות בפרויקט של אורתם סהר בחדרה / צילום: גיל ארבל

החברה הקבלנית אורתם סהר קרסה ב-2016 (ומאז פועלת אורתם החדשה), אלא שכעת מי שהובילו את פעילותה יכולים למצוא עצמם נתבעים בבתי המשפט. דוח שהוגש לבית המשפט ושהגיע לידי "גלובס" מצביע על רואי החשבון החיצוניים בריטמן אלמגור זוהר (דלויט) ועל הדירקטורים של החברה, כמי שהתרשלו לכאורה בתפקידם וגרמו לה ולנושיה נזק של מאות מיליוני שקלים; כך עולה מדוח שהגישו הנאמנים להסדר הנושים של חברת אורתם סהר, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

אמיר נחום - מנכ"ל אורתם סהר / צילום: אמיר מאירי

תביעות חוב בגובה 2.2 מיליארד שקל

קבוצת אורתם סהר, הכוללת גם את מליבו בנייה, הייתה אחת החברות הגדולות והוותיקות שעסקו בבנייה בישראל. היא זכורה לרבים כמי שאחראית לפרשת "נפילת המרפסות" בפרויקט בחדרה בשנת 2013. היא נקלעה לקשיים כלכליים, עד שבסוף 2016 ניתן צו הקפאת הליכים נגדה. בבקשה להקפאת ההליכים נטען על-ידי הקבוצה כי לחברות היה הון עצמי בסך 65 מיליון שקל. הנאמנים מציינים בדוח כי בעת מתן הצו, קבוצת החברות עסקה בבניית אלפי דירות, מגדל משרדים גדול, מלון ותחנת רכבת, והיה עליה לתת טיפול בדק ותיקונים לעוד אלפי דירות, מבני משרדים ומסחר. לצורך הבטחת ביצוע הפרויקטים העמידו הבנקים ערבויות בסך כולל של 340 מיליון שקל נכון למועד הצו. הקבוצה העסיקה טרם קריסתה מאות עובדים בפרויקטים השונים, והתקשרה עם ספקים שונים.

לאחר קריסתה, הוגשו תביעות חוב בסך כולל של 2.2 מיליארד שקל נגד החברה. הנאמנים גיבשו הסדר נושים שאושר על-ידי בית המשפט ב-2016 ואפשר את מכירת החברות והמשך הפעלתן תחת שליטה וניהול הרוכשים החדשים - אנשי העסקים חנן אסייג ופיני יעקובי. ביוני 2017 נעתר בית המשפט לבקשה חסויה שהגישו הנאמנים, במסגרתה ביקשו להסמיכם לבצע חקירה לבחינת התנהלות החברה ונושאי משרה לרבות רואי החשבון של החברה, בכל הנוגע לנסיבות קריסתה.

הנאמנים, בסיוע מומחים ויועצים ביניהם רו"ח עופר אלקלעי, מומחה בחשבונאות חקירתית, ושמעון הייבלום, רואה חשבון מומחה בפעילות חברות קבלניות, ביצעו חקירות של נושאי משרה בחברה, כמו גם דירקטורים וגורמים נוספים שהיו מעורבים בפעילותה. בדוח צוין כי רו"ח אמיר וידר ממשרד דלויט, ששימש כשותף המטפל מטעם רואי החשבון של החברות, נחקר על-ידי הנאמן עו"ד ברגרזון, אלא שנוכח "סירובו התמוה" להמציא מסמכים מסוימים ברשותו הקשורים לחברות, הוגשה בקשה זו לבית המשפט. "ממצאי החקירות העלו תמונה חמורה לגבי נסיבות קריסת החברה והתנהלות נושאי המשרה בה", נכתב בבקשה. עוד נמצא כי "חברי הדירקטוריון ורואי החשבון ויתר נושאי המשרה בחברה כשלו בתפקידם לנהל ולפקח על התנהלות החברה אשר הובילה בסופו של יום להידרדרות החברות עד לקריסתן".

בדוח מזכירים הנאמנים כי שורה של אירועים המוגדרים כ"להקה של ברבורים שחורים", הכוללים בין היתר את נפילת המרפסת בחדרה, הביאו לקריסת החברה. עם זאת, הם מציינים כי הניסיון להיתלות בשורה של אירועים חריגים חוטא לאמת, כי בחברת בנייה תמיד קיימים אירועים חריגים.

כן נכתב כי החל מסוף 2014 פעלה החברה במימון דק, בסביבה חדלת פירעון, כאשר ההון העצמי הכלכלי שלה היה אפס, תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת בעייתי מאוד, כל זאת במקביל לערבויות שונות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. עוד נכתב כי הדוחות הכספיים של החברה לא שיקפו את מצבה האמיתי, כך שהציגו תמונה אופטימית ולא מדויקת של הכרה בהכנסות ביניים מפרויקטים בחיתוליהם והכרה בהפסדים רק בסוף פרויקט, ניפוח של סעיף ההכנסות ועיוותים חשבונאיים. כמו כן, לטענת המשנה למנכ"ל, מנכ"ל החברה אמיר נחום לא התאים לתפקידו.

עורך דין שאול ברגרזון  /צילום: איל יצהר

להניף "דגל שחור", לזהות "דגלים אדומים"

בדוח צוין כי כבר בסוף 2014 היה ראוי כי נושאי המשרה והדירקטוריון "יניפו דגל שחור" ויגישו בקשה להקפאת הליכים, כאשר ניתן היה ככל הנראה לבצע הבראה והשלמת עבודות ביצוע, טרם קרסה החברה.

כן נכתב כי אחד המהלכים שבוצעו בחברה, טרם קריסתה, היה מהלך של מעבר מתחום הביצוע לתחום היזמות. "מהלך זה בוצע בצורה כושלת ללא הכנת תוכנית כלכלית מסודרת, ללא ניסיון נדרש של עובדי החברה, ללא הון עצמי גבוה יחסית הנדרש לפעילות שכזאת וכאשר החברה נמצאת בבעיית תזרים", צוין דוח.

מחוות-הדעת שכתב אלקלעי עולה כי דוחותיה הכספיים של החברה, שבוקרו על-ידי דלויט, לא שיקפו בצורה נכונה את מצבה הכספי ואת תוצאות פעולותיה, כמו גם את תזרימי המזומנים שלה בכל הקשור בהכרה בהכנסות והוצאות מפרויקטים.

"את הדגלים האדומים הקשורים לבעיות באומדנים, הכרה מוקדמת של רווחים, בעיות בתזרים המזומנים החזוי, רישום מנופח של הכנסות ורישום אופטימי של מסים נדחים, היה על רואה החשבון המבקר לזהות בזמן אמת ולבצע בדיקות מעמיקות יותר של האומדנים, ובסופו של יום כפועל יוצא של תפקידו כשומר סף, להבהיר להנהלת החברה כי היא פועלת בניגוד לכללי החשבונאות והדיווח ובהתאם הייתה מביאה לתיקון הדוחות הכספיים שהובאו לדיון ולאישור בדירקטוריון".

הנאמנים מציינים כי עולה לכאורה כי רואי החשבון המבקרים התרשלו בעבודתם ולא ביצעו את חובתם המקצועית ואף גרמו לכך שהוצגו לציבור מצגים שאינם מדויקים. כן נכתב כי הדירקטורים בחברה לכאורה התרשלו בכך שאישרו את הדוחות הכספיים של החברה שלא שיקפו בצורה נכונה את מצבה הכספי. כל אלה, כך לפי ממצאי הדוח, הביאו לנזקים של מאות מיליוני שקלים.

כעת מבקש הנאמן ברגרזון מבית המשפט לגבש עמדה ביחס לאחראים לקריסה, כפי שעולה מהדוח, ובכל לאפשר לנקוט מולם הליכים משפטיים.

אמיר נחום ביקש שלא להגיב. מדלויט נמסר: "Deloitte אינה מתייחסת בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותיה". 

עוד כתבות

רשות המסים תחייב דיווח בזמן אמת על כל עסקה / צילומים: איל יצהר, shutterstock. עיבוד: טלי בוגדנובסקי

חובת הדיווח בזמן אמת על עסקאות של 5,000 שקל: בעלי העסקים ובעלי המקצוע כמרקחה

חשיפת "גלובס" על התוכנית לחייב כל בעל עסק בדיווח בזמן אמת, מסעירה את בעלי העסקים • גם אנשי המקצוע מסכימים כי מדובר בצעד מסורבל שייצור תלות במערכת הממוחשבת של רשות המסים ולא בטוח כי יפתור את בעיית החשבוניות הפיקטיביות • ואיך התוכנית מסתדרת עם הבטחות הפוליטיקאים להקל על עסקים קטנים

גיורא בר דעה / צילום: סיון פרג'

שטראוס רוכשת חברת קפה בברזיל בתמורה לכ-167 מיליון שקל

חברת הבת של חברת המזון, שטראוס קפה BV, רוכשת באמצעות המיזם C3 את חברת מיטצוי אלימנטוס ● העסקה כפופה לאישור הממונה על ההגבלים העסקיים בברזיל

עיריית ירושלים  / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

באומן ויהושע זכו במכרז על תקציב עיריית ירושלים

למרות הביקורת הנוקבת על תנאי המכרז, לפחות חמישה משרדי פרסום התמודדו על התקציב שעומד על 8-12 מיליון שקל

 

עומס תנועה בניו יורק./  צילום: Mary Altaffer AP

קץ האוטופיה של אובר וליפט: כך התנפצו ההבטחות להפחתת העומס בכבישים

עוד ועוד ערים בארה"ב, בהן ניו יורק, סן פרנסיסקו ושיקגו, מטילות מסים חדשים על נסיעות במסגרת חברות ההיסעים המקוונות, לאחר שמחקרים חדשים הראו כיצד הן מקפיצות את העומס על הכבישים לעתים אפילו בעשרות אחוזים

דב מורן / צילום: אלון רון

גרוב ונצ'רס של דוב מורן גייסה קרן שנייה של 120 מיליון דולר

הקרן מיועדת להשקעה בחברות סטארט-אפ ישראליות בשלבים המוקדמים, המפתחות טכנולוגיה עמוקה

שר התחבורה בצלאל סמוטריץ' / צילום: איתמר סיידא

האם משרד התחבורה ייחלץ לעזרת חברות התעופה הישראליות בעקבות משבר הקורונה?

"המדינה תצטרך להכניס את היד לכיס ולפצות את חברות התעופה. באל על מדברים על הפסדים בסדר גודל של כ-50 מיליון דולר. אם המדינה רוצה לשמור על התעופה שלה, היא צריכה לעזור", כך אמר הבוקר שר התחבורה בצלאל סמוטריץ'

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 16 בפברואר

אתמול באיכילוב: 8 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

ניר שוויקי ומישל קרמרמן / צילומים: ענבל מרמרי, רונן אקרמ

הצלחה לא מחכה לממשלה: מבקשת לאשר מינוי מנכ"לים לרשות השנייה ולמועצת הכבלים והלווין

וגם: עינת וינוגרד מונתה לתפקיד סמנכ"לית הכספים של בזק אונליין ● השיחה 

רוחאני. מסר פייסני לארה"ב  / צילום: רויטרס

רוחאני: "איראן לעולם לא תנהל מו"מ תחת לחץ"

את הדברים הללו אמר חסאן רוחאני במסיבת עיתונאים לקראת הבחירות לפרלמנט האיראני שיתקיימו בשישי הקרוב

טל גרנות-גולדשטיין, מנכ"לית HOT / צילום: יח"צ

בועז גולן הצטרף לצוות המומחים של הוט בעסקה לרכישת פרטנר

בהוט מתכוונים להמשיך במגעים לרכישת פרטנר ללא קשר לניסיונות המיזוג האחרים בשוק

עופר דקל וילדיו/ צילום : אלבום פרטי

"אני רוצה לעזור לצוותים הרפואיים וגם להציל את המפעל"

בלתי אפשרי להשיג עכשיו בעיר חליפות מיגון הדרושות מאוד בבתי החולים. ננה ועופר דקל בודקים האם יוכלו להחזיר לחיים את המפעל שלהם ולייצר בו חליפות בעזרת טכנולוגיה ישראלית ● יומן ווהאן, פרק שלישי

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

חבל ההצלה של יינות ביתן מתרופף: הספקים מכנסים ישיבות חירום וסמנכ"ל הכספים המיועד מוותר על המינוי

אחרי שכבר נראה היה שיינות ביתן חוזרת למסלול בזכות ההלוואה הגדולה מקרן כלירמרק, סימני השאלה צפים שוב • לפי שעה לא ברור אם תשלים את העסקה ובאיזה מתווה • ל"גלובס" נודע שבינתיים ספקים בינוניים חוששים ומכנסים ישיבות חירום, וסמנכ"ל הכספים המיועד חוזר בו מהמינוי

סקר הסקרים

סקר הסקרים: שבועיים לבחירות, נראה שגם הפעם ממשלת אחדות היא האפשרות היחידה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

יוסי פתאל / צילום: יחצ

פתאל נגד מנכ"ל משרד הבריאות: "אמירות חסרות אחריות ולא מקצועיות"

מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת עונה למשה בר סימן טוב: "אמירות חסרות אחריות ולא מקצועיות" ● ושר החקלאות מבקש לא לאשר כניסת עובדים חדשים מתאילנד

מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד ושר האוצר משה כחלון / צילום: ליאור מזרחי

דעה - באמת שיגעון של גירעון: הבור בתקציב הוא חמור ביותר והצמיחה כלל לא מרשימה

בניגוד לטענותיו של מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד, צמיחת המשק אינה סיבה לגאווה, הגירעון התקציבי בוזבז על חלוקת "מתנות" לקבוצות לחץ וההשקעה בתשתיות בהזנחה חמורה • בנימין נתניהו, משה כחלון והממשלה כולה פשוט מוליכים את הציבור שולל

תושבים בבייג’ינג / צילום: Koki Kataoka, רויטרס

"משבר הקורונה אמור להיות משמעותי יותר; שוק ההון עוד מעכל"

כך אמר אלון גלזר מלידר שוקי הון במסגרת פורום דן & ברדסטריט בתל אביב ● אבישי קרואני, מנכ"ל פעילים ניהול תיקי השקעות: "סביב שולחן ועדת השקעות היינו מעט דרוכים"

מנור וכפיר גינדי / צילום: דן שטרן

האחים מקניון TLV שרוצים לכבוש את אירופה ב-10 אירו לגרם קנאביס: "מאמינים שאנחנו יודעים לבנות מותג"

כשכבר היה נראה שגורלה נחרץ, חברת הקנאביס קאנומד קיבלה חבל הצלה מפתיע מהאחים מנור וכפיר גינדי, בעלי חברת הנדל"ן הפרטית גינדי השקעות ● בראיון ל"גלובס", מספר מנור גינדי מה גרם להם להצטרף לתחום

אראל סגל / צילום: איל יצהר, גלובס

ההשעיה הסתיימה: אראל סג"ל יחזור מחר להגיש את תוכניתו בתאגיד

ביום חמישי הושעה סג"ל זמנית מתאגיד השידור בעקבות השתתפותו בסרטון בחירות של הליכוד ● היום הודיע התאגיד כי "הובהר לסג"ל כי כעיתונאי בשידור הציבורי מצופה ממנו להקפיד על שמירת הקוד האתי, ובתום הבירור הוחלט כי הוא ישוב להגיש את תוכניתו החל ממחר"

סניף יינות ביתן / צילום: תמר מצפי

הלחץ של הספקים עלול לסייע לכלירמרק ללחוץ את יינות ביתן

בימים אלה ממשיכים ומתנהלים מגעים בין ביתן לבין קרן כלירמרק במסגרתם מבקשת הקרן לשפר את תנאי המתווה של העסקה ● יינות ביתן: "העסקה מתנהלת לפי לוחות הזמנים שנקבעו בין הצדדים"

בצלאל מכליס / צילום: אלביט מערכות, יח"צ

אלביט מערכות זכתה בחוזה של 670 מיליון דולר עם מדינה באסיה

החברה תספק במשך 25 חודשים פתרונות ביטחוניים למדינה באזור אסיה-פסיפיק ● מתחילת השנה זכתה אלביט בחוזים בהיקף של מעל למיליארד דולר