גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אחרי קריסת המרפסות ואורתם סהר: האם משרד רו"ח דלויט והדירקטורים בחברה עומדים בפני תביעה?

דוח שהגישו נאמני הסדר החוב של אורתם סהר לבית המשפט כולל ממצאי חקירה לגבי נסיבות קריסתה ב–2016 • בין הממצאים: רשלנות של הדירקטורים ונושאי משרה בחברה ועיוותים בדוחות הכספיים שרואי החשבון החיצוניים לא התריעו לגביהם • דלויט בתגובה: איננו מתייחסים בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותינו

קריסת המרפסות בפרויקט של אורתם סהר בחדרה / צילום: גיל ארבל
קריסת המרפסות בפרויקט של אורתם סהר בחדרה / צילום: גיל ארבל

החברה הקבלנית אורתם סהר קרסה ב-2016 (ומאז פועלת אורתם החדשה), אלא שכעת מי שהובילו את פעילותה יכולים למצוא עצמם נתבעים בבתי המשפט. דוח שהוגש לבית המשפט ושהגיע לידי "גלובס" מצביע על רואי החשבון החיצוניים בריטמן אלמגור זוהר (דלויט) ועל הדירקטורים של החברה, כמי שהתרשלו לכאורה בתפקידם וגרמו לה ולנושיה נזק של מאות מיליוני שקלים; כך עולה מדוח שהגישו הנאמנים להסדר הנושים של חברת אורתם סהר, עו"ד שאול ברגרזון ורו"ח יזהר קנה, לבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

אמיר נחום - מנכ"ל אורתם סהר / צילום: אמיר מאירי

תביעות חוב בגובה 2.2 מיליארד שקל

קבוצת אורתם סהר, הכוללת גם את מליבו בנייה, הייתה אחת החברות הגדולות והוותיקות שעסקו בבנייה בישראל. היא זכורה לרבים כמי שאחראית לפרשת "נפילת המרפסות" בפרויקט בחדרה בשנת 2013. היא נקלעה לקשיים כלכליים, עד שבסוף 2016 ניתן צו הקפאת הליכים נגדה. בבקשה להקפאת ההליכים נטען על-ידי הקבוצה כי לחברות היה הון עצמי בסך 65 מיליון שקל. הנאמנים מציינים בדוח כי בעת מתן הצו, קבוצת החברות עסקה בבניית אלפי דירות, מגדל משרדים גדול, מלון ותחנת רכבת, והיה עליה לתת טיפול בדק ותיקונים לעוד אלפי דירות, מבני משרדים ומסחר. לצורך הבטחת ביצוע הפרויקטים העמידו הבנקים ערבויות בסך כולל של 340 מיליון שקל נכון למועד הצו. הקבוצה העסיקה טרם קריסתה מאות עובדים בפרויקטים השונים, והתקשרה עם ספקים שונים.

לאחר קריסתה, הוגשו תביעות חוב בסך כולל של 2.2 מיליארד שקל נגד החברה. הנאמנים גיבשו הסדר נושים שאושר על-ידי בית המשפט ב-2016 ואפשר את מכירת החברות והמשך הפעלתן תחת שליטה וניהול הרוכשים החדשים - אנשי העסקים חנן אסייג ופיני יעקובי. ביוני 2017 נעתר בית המשפט לבקשה חסויה שהגישו הנאמנים, במסגרתה ביקשו להסמיכם לבצע חקירה לבחינת התנהלות החברה ונושאי משרה לרבות רואי החשבון של החברה, בכל הנוגע לנסיבות קריסתה.

הנאמנים, בסיוע מומחים ויועצים ביניהם רו"ח עופר אלקלעי, מומחה בחשבונאות חקירתית, ושמעון הייבלום, רואה חשבון מומחה בפעילות חברות קבלניות, ביצעו חקירות של נושאי משרה בחברה, כמו גם דירקטורים וגורמים נוספים שהיו מעורבים בפעילותה. בדוח צוין כי רו"ח אמיר וידר ממשרד דלויט, ששימש כשותף המטפל מטעם רואי החשבון של החברות, נחקר על-ידי הנאמן עו"ד ברגרזון, אלא שנוכח "סירובו התמוה" להמציא מסמכים מסוימים ברשותו הקשורים לחברות, הוגשה בקשה זו לבית המשפט. "ממצאי החקירות העלו תמונה חמורה לגבי נסיבות קריסת החברה והתנהלות נושאי המשרה בה", נכתב בבקשה. עוד נמצא כי "חברי הדירקטוריון ורואי החשבון ויתר נושאי המשרה בחברה כשלו בתפקידם לנהל ולפקח על התנהלות החברה אשר הובילה בסופו של יום להידרדרות החברות עד לקריסתן".

בדוח מזכירים הנאמנים כי שורה של אירועים המוגדרים כ"להקה של ברבורים שחורים", הכוללים בין היתר את נפילת המרפסת בחדרה, הביאו לקריסת החברה. עם זאת, הם מציינים כי הניסיון להיתלות בשורה של אירועים חריגים חוטא לאמת, כי בחברת בנייה תמיד קיימים אירועים חריגים.

כן נכתב כי החל מסוף 2014 פעלה החברה במימון דק, בסביבה חדלת פירעון, כאשר ההון העצמי הכלכלי שלה היה אפס, תזרים המזומנים שלה מפעילות שוטפת בעייתי מאוד, כל זאת במקביל לערבויות שונות בהיקפים של מאות מיליוני שקלים. עוד נכתב כי הדוחות הכספיים של החברה לא שיקפו את מצבה האמיתי, כך שהציגו תמונה אופטימית ולא מדויקת של הכרה בהכנסות ביניים מפרויקטים בחיתוליהם והכרה בהפסדים רק בסוף פרויקט, ניפוח של סעיף ההכנסות ועיוותים חשבונאיים. כמו כן, לטענת המשנה למנכ"ל, מנכ"ל החברה אמיר נחום לא התאים לתפקידו.

עורך דין שאול ברגרזון  /צילום: איל יצהר

להניף "דגל שחור", לזהות "דגלים אדומים"

בדוח צוין כי כבר בסוף 2014 היה ראוי כי נושאי המשרה והדירקטוריון "יניפו דגל שחור" ויגישו בקשה להקפאת הליכים, כאשר ניתן היה ככל הנראה לבצע הבראה והשלמת עבודות ביצוע, טרם קרסה החברה.

כן נכתב כי אחד המהלכים שבוצעו בחברה, טרם קריסתה, היה מהלך של מעבר מתחום הביצוע לתחום היזמות. "מהלך זה בוצע בצורה כושלת ללא הכנת תוכנית כלכלית מסודרת, ללא ניסיון נדרש של עובדי החברה, ללא הון עצמי גבוה יחסית הנדרש לפעילות שכזאת וכאשר החברה נמצאת בבעיית תזרים", צוין דוח.

מחוות-הדעת שכתב אלקלעי עולה כי דוחותיה הכספיים של החברה, שבוקרו על-ידי דלויט, לא שיקפו בצורה נכונה את מצבה הכספי ואת תוצאות פעולותיה, כמו גם את תזרימי המזומנים שלה בכל הקשור בהכרה בהכנסות והוצאות מפרויקטים.

"את הדגלים האדומים הקשורים לבעיות באומדנים, הכרה מוקדמת של רווחים, בעיות בתזרים המזומנים החזוי, רישום מנופח של הכנסות ורישום אופטימי של מסים נדחים, היה על רואה החשבון המבקר לזהות בזמן אמת ולבצע בדיקות מעמיקות יותר של האומדנים, ובסופו של יום כפועל יוצא של תפקידו כשומר סף, להבהיר להנהלת החברה כי היא פועלת בניגוד לכללי החשבונאות והדיווח ובהתאם הייתה מביאה לתיקון הדוחות הכספיים שהובאו לדיון ולאישור בדירקטוריון".

הנאמנים מציינים כי עולה לכאורה כי רואי החשבון המבקרים התרשלו בעבודתם ולא ביצעו את חובתם המקצועית ואף גרמו לכך שהוצגו לציבור מצגים שאינם מדויקים. כן נכתב כי הדירקטורים בחברה לכאורה התרשלו בכך שאישרו את הדוחות הכספיים של החברה שלא שיקפו בצורה נכונה את מצבה הכספי. כל אלה, כך לפי ממצאי הדוח, הביאו לנזקים של מאות מיליוני שקלים.

כעת מבקש הנאמן ברגרזון מבית המשפט לגבש עמדה ביחס לאחראים לקריסה, כפי שעולה מהדוח, ובכל לאפשר לנקוט מולם הליכים משפטיים.

אמיר נחום ביקש שלא להגיב. מדלויט נמסר: "Deloitte אינה מתייחסת בתקשורת לנושאים הקשורים ללקוחותיה". 

עוד כתבות

יוסי צילום: תמר מצפי

"גם כשמגיע מישהו כמו לפיד או כחלון ופוגע בענף הנדל"ן, החברות הטובות והחזקות לא נפגעות"

יוסי פרשקובסקי, יו"ר חברת הבנייה פרשקובסקי, שנסחרת בשווי של כמעט מיליארד שקל לאחר זינוק של 130% מתחילת השנה, טוען כי "אין מספיק היצע של דירות באזור המרכז והביקושים גדלים, ורואים את זה בעליית המחירים האחרונה, שתימשך כנראה כי אין ברירה אחרת"

ערן גפן, / צילום: מנחם רייס

חוצים את הקווים: אנשי הפרסום שעוברים להייטק מגיעים למיטאפ של "גלובס"

המיטאפ ייערך ביום שני הקרוב, 23 בספטמבר ● הפרסומאי ערן גפן עבר עם סוכנות הפרסום שלו לחברת Wix, ואימי עירון מייעצת לחברות הייטק בנוגע לסטוריטלינג ובניית מותג – השניים ישתתפו בשיחה מעניינת על השינוי שעוברת תעשיית ההייטק וההשפעה שלה על ענף הפרסום

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

קריסת אינוונטק: הנאמן מבקש להגיש תביעת עתק נגד לפידות, לוקסנבורג ועיזבון יולי עופר

בבקשה שהוגשה היום לביהמ"ש נטען כי לפידות ולוקסנבורג רוקנו את אינוונטק ממזומנים תמורת העברת נכסי נדל"ן כושלים ממזרח אירופה לתוך החברה, במהלך שהביא לקריסתה ● עוד נטען כי המהלך התאפשר הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של הנכסים

יגאל דמרי / צילום: איל יצהר

על בסיס מזומן בלבד: יגאל דמרי מגייס 282 מיליון שקל מחברות הביטוח לרכישת אפריקה ישראל

ההצעה המשופרת שהגיש יגאל דמרי למחזיקי האג"ח של אפריקה ישראל נוקבת בסכום של 1.27 מיליארד שקל, שישולם כולו במזומן ● כעת יידרשו המחזיקים להחליט האם לפתוח את ההתמחרות על אפריקה ישראל מחדש, או לחלופין, להמשיך עם הבחירה בהצעת לפידות-אלטשולר שנקבה בתמורה נמוכה יותר

גיל דון, מנכ”ל ספליטיט / צילום:  כדיה לוי

"גיל עשה עבודה מצוינת": מייסד חברת הפינטק ספליטיט יעזוב את תפקיד המנכ"ל

מניית ספליטיט עלתה ב-153% מאז הונפקה באוסטרליה בתחילת השנה ● המנג"ל הפורש גיל דון ימונה למנהל אזור

שי ניצן ואביחי מנדלבליט/ צילום: איל יצהר

בפרקליטות פתוחים לניהול מו"מ לעסקת טיעון עם סנגוריו של ראש הממשלה

מדוע שכר ראש הממשלה את שירותיו של עו”ד רם כספי, המומחה דווקא בתפירת עסקאות מסחריות, אחרי פרישתו מהייצוג של ראש מחלקת צווארון לבן במשרדו, עו"ד נבות תל צור • במה יתמקדו עורכי דינו של רה"מ בשימוע בעוד שבועיים • ומה חברי הכנסת הנוכחית לא הבינו

רקס טילרסון / צילום: שאטרסטוק

שר-החוץ האמריקאי לשעבר: הישראלים עבדו על טראמפ בעיניים

רקס טילרסון אמר את הדברים בדיון באוניבריסטת הארווארד ● עוד אמר כי "כשיש לכם עסק עם נתניהו, תתחמשו במנה גדולה של ספקנות. נתניהו הוא פוליטיקאי בעל כישורים יוצאים מהכלל, אך הוא קצת כמו מקיאוולי"

העובדים שמניעים את תכנון והנדסת העיר / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

למה מחלקות ההנדסה בעיריות ננטשות ומתרוקנות מעובדים?

יו"ר איגוד מהנדסי הערים היוצא, אבנר אקרמן, מתריע מפני פרישה נרחבת של בעלי מקצוע ותיקים ובעלי ניסיון

קבוצות רכישה / צילום: Shutterstock

החלת חוק מכר דירות על קבוצות רכישה – לא נכון ולא חוקי

הממונה על חוק המכר שואף להחיל את החובות שבחוק המכר על מארגני קבוצות רכישה, אולם הצעת החוק בעניין הקבוצות מעלה מנגנון נכון וצודק יותר ● דעה

מובטלים בלשכת התעסוקה / צילום: איל יצהר

עלייה בשיעור האבטלה במשק: עמד בחודש אוגוסט על 3.8%

זאת לעומת לעומת 3.7% בחודש יולי - כך עולה מנתוני סקר כוח-האדם שמפרסמת היום הלמ"ס ● בנוסף, הנתונים מצביעים על ירידה במספר המועסקים בהיקף מלא ועלייה במספר העובדים במשרה חלקית

אדם נוימן / צילום: צילום: רויטרס Eduardo Munoz ,

צרות בצרורות: הבנקים מבקשים לשנות את קו האשראי לנוימן

הבנקים שהעמידו קו אשראי למייסד אדם נוימן בהיקף של 500 מיליון דולר מבקשים לשנות את תנאי ההלוואה ● הנמכת הציפיות סביב ההנפקה של WeWork שנדחתה העלתה את החששות לגבי המניות שנוימן התחייב כבטוחה

התחלות בנייה בפתלח תקווה / צילום: גיא ליברמן

הלמ"ס: נמשכת הירידה בהיקפי התחלות הבנייה מאז 2017

ברבעון האחרון של 2018 נרשם אומנם מספר חריג של התחלות בנייה, ואולם מאז 2017 מתחוללת ירידה בהיקפן

האדריכל מידד גנדלר, משרד V5, / צילום: מוריה כהן

איך משווים את כמות העוסקים בספורט בישראל לרמת שאר העולם?

האדריכל מידד גנדלר ממשרד V5 אדריכלים חושב שצריך להגדיל דרמטית את היצע מתקני הספורט בארץ ● "הנושא של תרבות הפנאי, הספורט והפעילות הגופנית הוא שווה-ערך בעיניי לשעת לימוד של ילד"

הפגנה נגד הבניה המואצת בפתח תקווה / צילום: גלעד קוולרצ'יק

תוכנית הבנייה המסיבית באזור סירקין תשנה את פתח תקווה לתמיד, והתושבים מתרעמים

תושבי פ"ת וכפר סירקין יצאו למאבק נגד הבנייה הנרחבת הצפויה באזור ● הטענות שהם מעלים מצטרפות לטענות שנשמעות בכל מקום שבו מתוכננות דירות רבות בבת אחת: אין תשתיות, יש פקקים, חבל על השטחים הפתוחים האחרונים ● ברקע עומדת גם השאלה איך תתמודד העיר עם תוספת התושבים

שלטי המפלגות, בחירות 2019, מועד ב' / צילום: שני אשכנזי, גלובס

הדיווח, התדרוך וההצהרה: שלושה אירועים שלא קרו בבחירות - אבל אמרו לכם שכן

הדיווחים שלא היו, התדרוך שלא התקיים וההצהרה של ראש הממשלה שלא קרתה ● בדקנו לעומק ● המשרוקית של גלובס

ראובן ריבלין/ צילום: שלומי יוסף

ההתייעצויות להרכבת הממשלה יחלו ביום ראשון

הנשיא קיבל את ההחלטה לאחר שיחת תיאום בנושא עם יו"ר ועדת הבחירות, השופט חנן מלצר לאחר שקיבל את הסכמתו לכך

קורא בעיתון גלובס / צילום: איל יצהר

משני צידי התקשורת, תפקידה הוא הוגנות לפני הכול

תפקידה המרכזי של העיתונות הוא דיווח הוגן, מקצועי ואחראי - ולא לשמש מכשיר לאיחוד חברתי על חשבון הצגה נכונה של עובדות • תגובה למאמרה של אלונה בר און ● דעה

בנימין נתניהו, משה כחלון, בני גנץ / צילום: איל יצהר, שלומי יוסף, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

טוב גם לכלכלה: ממשלת אחדות יציבה היא החלום של משרד האוצר

ממשלה חזקה, שתטיל את מרותה על הכנסת, יכולה לסלול את הדרך להעביר החלטות ורפורמות חשובות למשק, כמו העלאת גיל הפרישה לנשים או ביטול פטורים ממס • מדובר גם בבשורה טובה לתומכים בהגדלת תקציב הביטחון • אחרי שנים של עימותים בין פקידים ורגולטורים לח"כים - מאזן הכוחות עשוי להשתנות

מוחמד ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני / צילום: shutterstock

שר החוץ האיראני: אם נותקף - תפרוץ מלחמה כוללת

בראיון לרשת CNN אמר שר החוץ של איראן ג'וואד זריף: "האמירה הזו מעידה על כוונותינו להגן על ארצנו, אנחנו לא ניזום מהלך התקפי, אבל לא נהסס לפעול בכל הכוח להגן על אדמתינו"

משרדי פלאפון / צילום: איל יצהר

על רקע הקשיים במו"מ להסכם קיבוצי: שביתת פתע בפלאפון

בעקבות השביתה הודיעה הנהלת פלאפון כי בשל עיצומי עובדים חלק ממוקדי השירות ייסגרו, ולכן זמני ההמתנה יהיו ארוכים מהרגיל