גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המבחן של יועצי ההשקעות: אלה התשובות המנומקות

מה צופה עקום התשואות? מה משמעות מדד ה-TR? וכיצד יגיב השוק לעלייה במדד המחירים לצרכן? בחינה מקצועית א' של רשות ניירות ערך נערכה ב-4 ביולי למבקשים לעשות קריירה כיועצי השקעות ● הנה החלק השני של רשימת השאלות והתשובות לבחינה

יועצי השקעות / צילום אילוסטרציה: Shutterstock  א.ס.א.פ קריאייטיב
יועצי השקעות / צילום אילוסטרציה: Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

ב-4 ביולי 2019 נערכה מטעם רשות ניירות ערך בחינה מקצועית א', המיועדת בעיקר למבקשים לעשות קריירה כיועצי השקעות. אנו מביאים כאן את החלק השני של רשימת השאלות והתשובות של הבחינה (בחלק הראשון, שפורסם לפני כשבועיים, הוצגו התשובות לשאלות 8-1).

שאלה 9: להלן טבלת עקום התשואות על אג"ח ממשלת ארה"ב ב-17 ביוני 2019:

טווח לפדיון בשנים: 1 2 5 10 30
תשואה לפדיון באחוזים: 2.1 1.87 1.85 2.1 2.6

נתון כי ריבית הפד היא 2.1%. איזה מההיגדים הבאים, המתייחסים לעקום התשואות, הוא הסביר ביותר לאור נתונים אלה?

א. עקום התשואות מגלם אינפלציה גבוהה מלווה בצמיחה.

ב. עקום התשואות מגלם העלאת ריבית בטווח הקרוב והורדה בטווח הארוך.

ג. עקום התשואות מגלם ירידה צפויה בצמיחה ועלייה בהסתברות למיתון.

ד. עקום התשואות מגלם ציפיות לירידה חדה בשוק המניות בטווח של שנה.

ה. עקום התשואות מעיד על התחזקות הדולר מול המטבעות בעולם בטווח של חמש שנים.

התשובה הנכונה היא ג'. 

בעבר, עקום תשואות כזה אכן צפה ירידה בצמיחה ועלייה בהסתברות למיתון, מה שאכן התרחש בהרבה מאוד מקרים בפיגור מסוים שנע בין 6 ל-18 חודשים.

שאלה 10: איזה מההיגדים הבאים הוא הנכון ביותר בהתייחס למדדי ה-Total Return?

א. מדובר במדד שתשואתו תהיה לרוב גבוהה ממדד זהה שאיננו TR.

ב. ביצועי המדד אינם מתחשבים בדיבידנדים.

ג. מדובר ב"מדד מחיר" ולא ב"מדד השקעה".

ד. מדדי TR הם מדדים על מניות המחויבות לחלק את כל רווחיהן.

ה. מדדי TR הם מדדים המיועדים לתושבי חוץ הפטורים ממס במקור על דיבידנדים.

התשובה הנכונה היא א'. 

המשמעות של TR היא Total Return, או בעברית תשואה כוללת, וכוונתה לתשואת המניה (שער נוכחי בהשוואה לשער אחר בעבר) פלוס התאמה לדיבידנד שחולק, אם חולק. ההנחה היא שהדיבידנד שחולק הושקע מחדש. לכן, בהגדרה, ברור שהתשואה תהיה גבוהה יותר ממדד זהה שאינו TR , וזאת בהנחה שאכן חולקו דיבידנדים על ידי אפילו רק חלק מהחברות שנכללות במדד.

שאלה 11: ב-12 ביוני 2019 דווח כי בנק הפועלים השלים הנפקת אג"ח קוקו (CoCo) בשווי 600 מיליון שקל, במרווח של 2.48% מעל תשואת אג"ח ממשלתית. איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס לאג"ח קוקו?

א. ברוב המקרים תשואת האג"ח נמוכה מאג"ח מקבילה של אותו מנפיק שאיננה קוקו.

ב. את האג"ח מנפיקות חברות ביטוח, חברות השקעות ובנקים.

ג. לאג"ח מוצמד מנגנון המאפשר, בתנאים מסוימים, המרה למניות או מחיקה של החוב.

ד. אג"ח המונפק על רובד הון 2 ייסחר במרווח גבוה יותר מאג"ח של אותו מנפיק על רובד הון 1.

ה. המנגנון באג"ח קוקו בא להגן על משקיעיו מאירוע של חדלות פירעון באמצעות שיעבוד ספציפי.

התשובה הנכונה היא ג'.

זו הטענה הנכונה ביותר. אכן, באיגרת חוב מסוג "קוקו" יש מנגנון שמאפשר, בהתקיים תנאים מסוימים הנקובים בתשקיף ההנפקה, לכפות המרה של אג"ח למניות או מחיקה של החוב. כלומר, רמת הסיכון שלהן גבוהה מרמת הסיכון של אג"ח אחרות שהונפקו על ידי אותו תאגיד. מכאן גם ברור שתשובות א' ו-ה' אינן נכונות. תשובה ב' נכונה רק בחלקה, שכן בנקים, ולא חברות ביטוח וחברות השקעה, מנפיקים קוקו.

שאלה 12: איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהתייחס לקרנות הסל שנסחרות בתל אביב?

א. אין עמלות קנייה ומכירה בקרנות סל.

ב. קרן סל יכולה להיות פטורה לחלוטין מדמי ניהול.

ג. קרן סל מחויבת בעמלת הפצה לבנק שבו נרכשה.

ד. קרן סל שהונפקה עם מנגנון דמי ניהול משתנים של 0.3% ורשמה תשואה עודפת על מדד היחס של 0.4%, תכניס לכיסה 0.1% שיתווספו לדמי הניהול הקבועים שגבתה.

ה. דמי הניהול בקרנות הסל מוגבלים בתקרה של 0.5%.

תשובה: התשובה הנכונה ביותר היא ב'. הניסוח של השאלה אינו מדויק. היה צריך להיכתב: המשקיעים בקרן סל יכולים להיות פטורים לחלוטין מדמי ניהול. זאת, כאשר מנהל הקרן אינו גובה דמי ניהול. שאר התשובות אינן נכונות, כי דמי הניהול בקרנות הסל אינם מוגבלים (תשובה ה'), קרן סל לא משלמת עמלת הפצה לבנק שבו היא נרכשה (תשובה ג', וזאת בניגוד לקרן נאמנות אקטיבית). כמו כן, תשובה ד' אינה נכונה, שכן מנהל קרן הסל יכול במקרה זה לגבות 0.3% (ולא 0.1%), ואילו ה-0.1% מגיע ללקוחות.

שאלה 13: נתונות שתי איגרות חוב של חברת עדי, הנסחרות ב-15 ביוני 2019 במח"מ זהה ובריבית שנתית זהה. נוסף על כך, נתון כי איגרת א' משלמת ריבית שנתית ואת הקרן ב-3 תשלומים לא שווים ביחס של 10%, 40%, ו-50% בפירעון הסופי, ואילו איגרת ב' משלמת ריבית שנתית ואת הקרן ב-3 תשלומים שנתיים שווים. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. תאריך הפדיון הסופי של איגרת ב' הוא לאחר תאריך הפדיון הסופי של איגרת א'.

ב. המח"מ של האיגרות יישאר זהה לכל אורך חייהן.

ג. המחיר הנוכחי של איגרת ב' רגיש יותר לשינויים בתשואה מזה של איגרת א'.

ד. בגלל זרם התשלומים, התשואה לפדיון של איגרת א' תהיה גבוהה מהתשואה לפדיון של איגרת ב'.

ה. איגרת א' נסחרת בפרמיה על ערכה המתואם.

תשובה: התשובה הנכונה היא א'. מח"מ, מייצג את הממוצע המשוקלל של זמני פירעון הקרן ותשלומי הריבית של איגרת החוב, ובאג"ח שנפרע לשיעורין המח"מ יהיה קצר יותר, ככל שהקרן נפרעת לשיעורין בתקופה מוקדמת יותר. כלומר, אם תאריך הפדיון הסופי היה זהה, אג"ח ב' היה במח''מ קצר יותר. לאור העובדה שהמח''מ זהה ואג"ח ב' משלמת מוקדם יותר את הקרן, אז בהכרח שהיא נפדית אחרי אג"ח א'.

שאלה 14: אג"ח חברות צמודת מדד נסחרת בת"א ב-17 ביוני 2019 בנתונים הבאים: מדד בסיס 98.24, מדד ידוע 101.7, ריבית שנתית 4.8% משולמת ב-2 ביולי בכל שנה, פירעון קרן ב-4 תשלומים של 10% בתשלום הקרוב ו-30% החל בתשלום השני והלאה, תאריך פירעון סופי - 2 ביולי 2022. בנסיבות המתוארות, איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר בהינתן שהאג"ח נסחרת בשער 117.66?

א. תשואת האג"ח לפדיון ברוטו היא 0.25%.

ב. מח"מ האג"ח גבוה משנתיים.

ג. ערכה המתואם ברוטו של האג"ח הוא 110.25.

ד. האג"ח נסחרת בפרמיה של כ-8.7% על ערכה המתואם.

ה. ציפיות האינפלציה המגולמות בתשואת האג"ח הן 2.85%.

התשובה הנכונה היא ד'. 

האג"ח נסחרת בפרמיה של כ-8.7% על ערכה המתואם העומד על 108.24 אגורות. אופן החישוב שצריך לעשות כדי להגיע לערך המתואם הינו: ריבית שנתית של 4.8% על כמעט 11.5 חודשים מקנה צבירת ריבית של כ-4.58% בערך. כדי להגיע לערך המתואם יש להכפיל את הריבית הנצברת במדד הנצבר 104.58*(101.7/98.24), המקנה ערך מתואם של כ-108.24 אגורות.

שאלה 15: מדד מאי 2019 עלה בשיעור של 0.7%, בניגוד גמור לציפיות השוק, שגילמו עלייה של 0.1% בלבד. איזה מהתרחישים הבאים צפוי להיות הסביר ביותר ביום המסחר הבא?

א. עליות שערים חדות באג"ח הממשלתיות הארוכות.

ב. עלייה בשער הדולר והאירו מול השקל.

ג. עלייה בשערי האג"ח הממשלתיות הצמודות הקצרות וירידה בשערי האג"ח השקליות הקצרות.

ד. ירידות שערים בכל שוק האג"ח הקונצרני.

ה. עליית שערים במדדי המניות המובילים.

התשובה הנכונה היא ג'. 

מדד המחירים לצרכן עלה בפועל הרבה יותר מהציפיות בשוק, ולכן השוק צפוי לבצע התאמה לאינפורמציה החדשה בדמות עלייה בשערי האג"ח הממשלתיות הצמודות הקצרות, וירידה בשערי האג"ח השקליות הקצרות. המידע החדש לא אמור להשפיע בהכרח על שערי איגרות החוב הצמודות והשקליות לטווח ארוך, אלא אם הוא משנה את תפיסת השוק, וזה לא דבר סביר שיקרה על בסיס פרסום נתוני מדד אחד. לכן תשובה א' אינה נכונה. תשובה ב' אינה נכונה, שכן אם זה יביא לשינוי במט"ח, זה צריך להיות דווקא בכיוון הפוך של תיסוף מחשש להעלאת ריבית בעקבות המדד שגבוה מהציפיות. לגבי תשובה ד': אין סיבה שהאג"ח הקונצרניות כולן יירדו. יש סיבה שחלק מהן יירדו - אלה שאינן צמודות, אבל יש סיבה לאחרות, אלה שצמודות למדד, דווקא לעלות (לקצרות שבהן). וכמובן, המדד הוא לא סיבה למסיבה לשוק המניות (תשובה ה'), אלא להפך.

שאלה 16: בגין איזו אופציה בשורט על מדד ת"א-35 דרישת הביטחונות תהיה מקסימלית, אם המדד עומד על 1,500 נקודות והריבית השקלית היא 10%?

א. אופציית Call) 1,650) לחודש. 

ב. אופציית Call) 1,650) לחודשיים.

ג. אופצית Put) 1,350) לחודש.

ד. ד. אופציית Put) 1,350) לחודשיים.

ה. בגין אף אחת מהאופציות המוזכרות בתשובות האחרות בשורט לא יידרשו ביטחונות. 

התשובה הנכונה היא ב'. 

מודל B&S מניח ששוק המניות מניב את ריבית החסרת הסיכון ולכן שוק המניות עולה ככל שעובר הזמן. לכן ככל שהאופציה ארוכה יותר דרישת הביטחונות עולה ובאופציית call הדרישה גבוה יותר מאשר אופציית put במרחק זהה מהכסף בריבית חיובית.

שאלה 17: אילו אופציות אמורות להתייקר בצורה המשמעותית ביותר בעקבות חדשות הגורמות להתגברות האי ודאות באשר למצב השוק בעתיד הקרוב?

א. אופציות בתוך הכסף.

ב. אופציות מחוץ לכסף.

ג. אופציות בכסף.

ד. אופציות עמוק בתוך הכסף.

ה. אופציות עמוק מחוץ לכסף.

 התשובה הנכונה היא ג'. 

אי ודאות גורמת לעליה בסטיית התקן הגלומה. לאופציות בכסף יש את הוגא הגבוה ביותר - כלומר, ההשפעה של שינוי בסטיית תקן על מחיר האופציה הוא הגבוה ביותר.

שאלה 18: איזו מהטענות הבאות היא הנכונה ביותר?

א. אסטרטגיית BOX מאופיינת בטא שלילית, אם מחיר מימוש של אופציית Call בלונג גבוה מזה של אופציית Call בשורט.

ב. אסטרטגיית כתיבת אוכף מאופיינת בגמא חיובית.

ג. עלות יצירת אסטרטגיית רכישת אוכף נמוכה מזו של רכישת שוקת.

ד. בעת ביצוע אסטרטגיית מרווח יורד המורכבת מאופציות Put נוצר תזרים חיובי.

ה. כל הטענות האחרות שגויות.

התשובה הנכונה היא א' - עם הסתייגות.

נעיר כי רשות ני"ע הגדירה את תשובה א' כנכונה, ואמנם ברוב המקרים זה כך. אבל, אם שיעור הריבית הוא אפס, או שלילי, אז הקביעה אינה נכונה, ובמקרה כזה התשובה הנכונה היא ה'.

שאלה 19: אם מחיר נכס הבסיס עומד על 1,000, עבור איזו מהאופציות הבאות דלתא מהווה האומדן המדויק ביותר לשינוי במחיר האופציה, בעקבות תזוזה במחיר נכס הבסיס?

א. Call) 980). 

ב. Call) 1,000). 

ג. Call) 1,030)

ד. Put) 1,050)

ה. Put) 980)

 התשובה הנכונה היא ד'. 

השאלה היא באיזה אופציה ההשפעה של מחיר נכס הבסיס תהיה הדומה ביותר לשוק, ואופציית Put 1,050 היא העמוקה ביותר בכסף. כל שאר האופציות הן או מחוץ לכסף או בכסף, אבל פחות עמוקות.

שאלה 20: בהנחה כי לא היו שינויים, למעט אלה המצוינים בגוף הטענות הבאות, איזו מהטענות היא הנכונה ביותר?

א. בעקבות עלייה במחיר נכס הבסיס, הערך הפנימי של אופציית Call בהכרח יגדל.

ב. בעקבות ירידה במחיר נכס הבסיס ועלייה בסטיית התקן, ערך הזמן של אופציית Put בהכרח יגדל.

ג. בעקבות עלייה מתונה במחיר נכס הבסיס, ערך הזמן של אופציית Call עמוק מחוץ לכסף בהכרח יגדל.

ד. בעקבות ירידת סטיית התקן, ערך הזמן של אופציות Put עמוק מאוד בתוך הכסף עשוי לגדול.

ה. כל הטענות האחרות שגויות.

התשובה הנכונה היא ג'. 

ככל שנתרחק באופציה שרחוקה מהסטרייק, ערך הזמן יירד. עלייה במחיר הבסיס תוריד את ההפרש, ולכן ערך הזמן עולה. 

הכותבים הם בעלי בית ההשקעות מיטב דש ומנהל השקעות בקופות הגמל והפנסיה במיטב דש. אין לראות בכתבה המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

עוד כתבות

לאן נעלם דוח הגירעון באתר משרד האוצר? / צילום מסך של אתר משרד האוצר, אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

האם המסמך עם תחזית הגירעון של האוצר הועלם כדי לא לפגוע בסיכויי הליכוד בבחירות?

המסמך, שהוצג השבוע בפני ישיבת הממשלה, נעדר מאתרי הממשל הרשמיים ובניגוד לשנים קודמות אינו זמין לציבור הרחב ● אולי זה קשור לכך שבליכוד רואים בו מסמך פוליטי שיכול לפגוע בסיכויי ההצלחה בבחירות

החוף בפוקט תאילנד / צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

200 אלף ישראלים נפשו בתאילנד ב-2019. כמה הם הוציאו בממוצע?

לפי נתוני לשכת התיירות של תאילנד, מדובר בעלייה של 6% במספר התיירים מישראל לעומת השנה הקודמת ● 69% מהישראלים שמבקרים בתאילנד הם תיירים חוזרים

מייסדי אפסגון, ניצן שפירא ורן רבנזפט / צילום: אביב קורט

הסטארט-אפ הישראלי-אמריקאי אפסגון גייס 16 מיליון דולר לאיתור שגיאות באפליקציות ענן

אפסגון הוקמה ב-2017 ע"י ניצן שפירא ורן רבנזפט, ועד היום גייסה כ-20 מיליון דולר בסך-הכול ● הפלטפורמה שפיתחה החברה מספקת ניתוח אוטומטי מלא של אפליקציות ענן בסביבת מיקרו-סרוויסים

נתניהו ואדלשטיין / צילום: רויטרס

דעה: אדלשטיין צריך ללכת עד הסוף ולקבוע תקדים

חוות-הדעת שהוגשה השבוע ליו"ר הכנסת בעניין דיוני החסינות מחייבת אותו לבחור: לקיים את החוק ולאבד בכך את אהדת מפלגתו - או להפר את החוק ולומר שלום לכהונה אפשרית במשכן הנשיא ● אלא שיש גם דרך שלישית, והיא עוברת דרך התקדים של כפירה בחוות-הדעת המשפטית ● דעה

סקר הסקרים

סקרים ראשונים אחרי סגירת הרשימות: כמה מנדטים לאיחוד הימין?

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם השלישית בתוך שנה ● סקר הסקרים בודק מי מתחזק, מי נחלש, ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● כל הסקרים מכל כלי התקשורת ● "גלובס" עושה סדר ומביא את המספרים העדכניים ביותר של מערכת הבחירות הסוערת

שורוק (מימין) וגרמן / צילום: איל יצהר, גלובס

בלי פיגומים: הרובוט מפתח תקווה שרוצה לכבוש את עולם הטיח

הסטארט-אפ הקטן Okibo פיתח רובוט שאמור להחליף חמישה זוגות ידיים עובדות, במה שהם מגדירים אחד התחומים הקשים ביותר לאיוש בתחום הבנייה - עבודות טיח בתוך מבנים

רן פוליאקין / צילום: LUZ Corporate Photography

חברת ההדמיה הרפואית הישראלית, Nanox, הודיעה על סגירת סבב גיוס של 26 מיליון דולר

חברת ההדמיה הרפואית הישראלית משלימה גיוס כולל של 55 מיליון שקל בפרויקט הליבה שלה - מכשיר רנטגן קטן ומוזל

יעקב לוקסי לוקסנבורג / צילום: גיזי

לפידות קפיטל הבטיחה גיוס של 115 מיליון שקל באג"ח להמרה

בכך השלימה החברה את כל המקורות הדרושים לה לרכישת אפריקה ישראל, שמתוכננת להתבצע ב-20 בינואר

 

 

מאיה גורה / צילום איליה מלניקוב

"החלטתי שבמקום לראיין אסירות וזונות לדוקטורט שלי, אנסה ליצור להן פרנסה"

בגיל 40, מאיה גורה כבר אחרי אקזיט שלישי, עם מכירת הסטארט-אפ שלה מיסביז לענקית האיפור איל מקיאג', וכבר מתכננת את המיזם הבא: "בשלב זה בחיי אני יודעת שמה שמניע אותי הוא הרצון להרים אנשים מלמטה למעלה" ● ליידי גלובס

מייסד אינסייט ג'ף הורינג / צילום: מתוך flickr

צ’קים שמנים והערכות שווי נדיבות: כך הפכה אינסייט לשחקן הכי משמעותי בהייטק הישראלי

קרן אינסייט פרטנרס, שרכשה את השליטה בחברת הסייבר ארמיס, השקיעה באופן שיטתי בסטארט-אפים ישראליים מבטיחים רבים ● מאחורי ההשתלטות עומדים משקיעים תחרותיים ורעבים, שזיהו שבישראל יש הזדמנות בחברות צמיחה

דונלד טראמפ, פודקאסט לשבת / עיבוד תמונה: אפרת לוי / איור: אפרת לוי, גלובס

השמש שוקעת מעל הים: המלצות האזנה לסוף השבוע

אחרי כמה ימים על שמש, הגשם חוזר ואיתו המשפחתיות ● נצלו את ימי הגשם והמנוחה עם הילדים (או לבדכם) בכדי להינות מעוד פודקאסט נהדר מבית "גלובס" ● פודקאסט לשבת ● האזינו

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

הבורסה סגרה את היום בעליות: ת"א 35 קפץ 0.7%, פריגו ואלוני חץ הובילו את העליות

טבע, שקפצה ב-20% בשני ימי המסחר הקודמים, הוסיפה 0.3% לערכה ● אלוני חץ זניקה ב-3.5% ושיכון ובינוי ב-2.2% ● לאומי שוקי הון: "הסכם הסחר בין סין לארה"ב מגולם במלואו במחירי המניות"

ב.מ.וו 118  2020 / צילום: יח"צ

עם הפנים קדימה: ההנעה של סדרה 1 החדשה של ב.מ.וו

הרשת סערה כאשר ב.מ.וו החליטה לצייד את סדרה 1 בהנעה קדמית ולא אחורית ● למרות אובדן הייחוד, מדובר במכונית ספורט נעימה לנהיגה שמציעה תא נוסעים מרווח ● מחיר גבוה ואבזור בסיסי מצומצם יקשו על המכונית לנצח את המתחרים

משה ברקת / צילום : רפי קוץ

ברקת על סוכנויות ביטוח של חברות כרטיסי אשראי: "צריך לדעת שאין מדובר רק בתחרות טורפנית לזמן קצר"

לאחר שרשות התחרות נתנה אור ירוק להקמת סוכנות ביטוח בבעלות חברת כרטיסי אשראי, הממונה על רשות שוק ההון, משה ברקת, מבהיר מהם תנאיו ושיתיר זאת רק לסוכנות אובייקטיבית שתפעל מול מגוון חברות ביטוח

בנייה בירושלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

"ההון הנדרש לרכישת דירה בת"א יותר מהכפיל את עצמו בחלק מהשכונות"

באילו ערים יש הכי הרבה עסקאות, איפה הכי השתלם לרכוש דירה, ומה קורה בשוק היוקרה? ● אתר מדלן עשה סיכום של שוק הנדל"ן בעשור האחרון, ואלה שלוש המגמות החשובות 

 

גליה שילה-סום, לונדון / צילום: אלבום פרטי

להיכנס לחדר לידה ולצאת עם חשבונית של 127 אלף דולר

גליה שילה-סום זוכרת מצוין את האחות הצמודה שנענתה לכל קריאה שלה כשילדה בארה"ב, וגם את זאת שזרקה אותה מהמיטה כשילדה באנגליה ● היום היא חיה בלונדון, מגדלת ילדים בריטיים מנומסים ותוהה איך יסתדרו אם יחזרו פעם לארץ ● האזינו לפודקאסט "דברים שרואים משם"

קופקסון 40 מ״ג / צילום: יחצ

הסוף של משפט טבע-פרוניורון? העליון דחה את ערעור טבע

לאחר מעל עשור של התדיינות משפטית, כשפרונוירון האשימה את טבע בסיכון חיי חולים, וטבע האשימה את מייסדת פרונוירון בסילוף תוצאות ניסויים, אושרר פסק הדין של המחוזי: טבע ביצעה ניסוי שלא תוכנן היטב, ועליה להחזיר לפרוניורון את הרישיון לקופקסון על התוויות שאינן טרשת נפוצה

בצלאל סמוטריץ', איילת שקד ונפתלי בנט / צילומים: שלומי יוסף, כדיה לוי, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

פרשנות: ימינה החלה דרכה ברגל שמאל: המופע הפוליטי של הציונות הדתית היה מן המכוערים שידענו

הפתק שחיכה לבן-גביר על הדלת לחדרו של הרב רפי פרץ • הריצות המבוהלות במסדרונות • והנזיפה הממושכת של יו"ר ועדת הבחירות בח"כ כהנא, שהגיש את הרשימה דקה לפני חצות • המופע הפוליטי של הציונות הדתית היה מן המכוערים שידענו ● פרשנות

דונלד טראמפ / צילום:  רויטרס - Mike Segar

הסנאט אישר את הסכם הסחר בין ארה"ב, מקסיקו וקנדה

ברוב של ברוב של 89 קולות מול 10 מתנגדים אושר ההסכם שיסדיר את הסחר בין ארה"ב, מקסיקו וקנדה ● הוא יחליף את ההסכם הקודם בין השלוש שהיה ידוע בראשי התיבות NAFTA ושהחזיק מעמד במשך 25 שנה

שילוב בתעשייה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

100 חברות גדולות: היעד של התוכנית לשילוב עובדים ערבים

מחקר שהזמינה עמותת קו אימפקט, הפועלת לשילוב החברה הערבית במגזר העסקי, מגלה כי החסמים העיקריים בפני גיוס מועמדים הוא קושי באיתור שלהם ובהעדר הסעות והכשרה