למדינת ישראל לא חסרות בעיות כלכליות, אבל איזו היא הכי בוערת? שאלנו שורה של כלכלנים בכירים, וקיבלנו תשובות מיידיות כמו הגירעון התופח, שלא מותיר הרבה מרווח ביטחון לתמודדות עם משבר, וגם תשובות קיומיות, כמו הסכסוך הישראלי-פלסטיני והעלות האדירה שלו.

אבל היה נושא אחד ששב וחזר על עצמו, בגרסאות שונות: הפיגור בהשקעה בתשתיות בארץ. לא מדובר רק בהשקעה הבלתי מספקת בתחבורה, שכבר מתורגמת לפקקים אינסופיים. זו גם ההשקעה הנמוכה מדי בתשתית האנושית בישראל, שמתורגמת להבדלים בין המגזרים השונים בחברה, ותקשה עלינו לסגור את הפער בפריון וברמת החיים מול שאר הכלכלות המתקדמות.