גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"הלכת השוויון בנטל המזונות" לא חלה בעניינם של בני זוג מוסלמים

כך קבע ביהמ"ש לענייני משפחה בצפת, שדחה בקשת אב לחייב את אמן של שלוש בנותיו הקטינות במזונותיהן מכוח הלכת העליון מיולי 2017 ● הסיבה: הדין השרעי מחייב את האב אבסולוטית במזונות ילדיו ללא קשר לשאלת המשמורת

גירושים / צילום: Shutterstock
גירושים / צילום: Shutterstock

"הלכת השוויון בנטל המזונות" לא חלה בעניינם של בני זוג מוסלמים - כך קבע בית המשפט לענייני משפחה בצפת, במסגרת החלטה בה דחה את בקשתו של אב לחייב את אמן של שלוש בנותיו הקטינות במזונותיהן מכוח הלכת בית המשפט העליון מיולי 2017, לפיה יתקיים שוויון מלא בין הורים בעלי יכולות כלכליות דומות בנטל המזונות לילדים בני 6 עד 15, כאשר המשמורת משותפת.

בית המשפט קבע כי "המקור לחיוב אב במזונות ילדים בדין השרעי הוא בקשרי הדם, ובשל היותם חלק ממנו ובשר מבשרו. בניגוד למעגלים במשפט העברי, בדין המוסלמי חל אי-שוויון מלא בחיוב האב לבדו במזונות ילדיו, ואין אדם שמשתתף איתו במזונות אלה; החיוב הוא ייחודי לאב, ואין כל חובה על האם להשתתף עם האב במזונות הילדים".

ההכרעה ניתנה במסגרת תביעה לפסיקת מזונות עבור שלוש קטינות, שהוגשה על-ידי אביהן, שהינו מוסלמי. האב נישא לאם הקטינות לאחר שהמירה דתה מהדת היהודית לאיסלאם, ובהתאם להחלטת בית הדין השרעי, הן נמצאות כיום במשמורתו. לאחר שנפרדה מהאב, שבה האם ליהדותה.

השניים התגרשו בבית הדין השרעי, אך לא הצליחו להגיע להסכמות כלשהן בנוגע למזונות ולרכוש בהליך יישוב הסכסוך, ולפיכך הגיש האב תובענה רכושית ואת התובענה למזונות הקטינות לבית המשפט לענייני משפחה. מנגד, את עניין המשמורת ביקש האב לסדר בבית הדין השרעי בעכו, לשם הגיש תביעה נפרדת בעניין זה, שטרם ניתנה בה הכרעה סופית.

מהחומר בהליך המשמורת אשר הוגש לתיק המזונות עלה כי הצדדים הגיעו להסכמות שקיבלו תוקף של החלטה, לפיהן האב הוא המשמורן היחיד והבלעדי של הקטינות. עוד נקבע כי זמני שהות בין הקטינות לאמן יהיו אחת לשבועיים במרכז הקשר, ואחת לחודש במסעדה.

השופטת אביבית נחמיאס ציינה בפסק הדין בעניין המזונות כי אין חולק על כך שבפועל האם אינה רואה את הקטינות כלל, מאז תקרית שארעה במרכז הקשר לפני כשנה.

בהתייחס לאותה התקרית, העיד האב כי האם זרקה עליו אבנים ותקפה אותו במרכז הקשר, ומאז קיבל הוראה מלשכת הרווחה לא להביא את הקטינות למרכז הקשר. מנגד העידה האם באותו הדיון כי מדובר בניכור הורי ובהסתה מצידו של האב, וכי היא ניסתה לזרוק אבנים לאחר שהאב קנטר אותה, דיבר עליה סרה בפני הקטינות ומתוך איבוד עשתונות.

האב, אשר בינתיים נישא בשנית, הוא זה אשר נושא במלוא צורכי הקטינות.

"לא נותר חלל למלא"

בתביעת המזונות שהגיש, טען האב כי יש לחייב את האם במזונות הקטינות מכוח סעיף 3א לחוק המזונות ומכוח הלכת בע"מ 919/15 - "הלכת השוויון בנטל המזונות". בפסק הדין, שהשית לראשונה שוויון מלא בין ההורים בנטל מזונות הילדים, פסקו שופטי העליון כי במצב של משמורת משותפת על הילדים, שני ההורים חבים באופן שווה במזונות ילדיהם בגילאי 6-15. זאת, כאשר חלוקת החיוב ביניהם תיקבע לפי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה משכר עבודה.

מנגד טענה האם כי סעיף 3א לחוק המזונות אינו חל על מי שחב במזונות ילדיו לפי הדין האישי החל עליו. לטענתה, הדין האישי החל על האב הוא הדין השרעי, המטיל חובה אבסולוטית על האב לזון את ילדיו; ו"הלכת השוויון בנטל המזונות" אינה חלה בנסיבות מקרה זה.

בדיון שהתקיים בפני השופטת אביבית נחמיאס בבית המשפט לענייני משפחה הצהירו עורכי דינן של הצדדים כי "לשאלת בית המשפט מהו הדין האישי החל על הצדדים אנו משיבים כי אין מחלוקת שהדין המוסלמי חל".

חרף הצהרתם זו, ביסס האב את תביעתו על הוראת סעיף 3א לחוק לתיקון דיני משפחה. בהתאם לחוק המזונות, אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים על-פי הדין האישי החל עליו. הוראות החוק קובעות במפורש כי רק כאשר אדם אינו חייב במזונות לפי הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי - יחולו הוראות חוק המזונות הקובעות - בסעיף 3א לחוק - כי "אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו", וזאת "בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא".

מנגד, הדין השרעי מטיל על האב חובה לשאת במזונות ילדיו, רק במקרה של "הורות חוקית". בעניין זה נפסק כי "דין האיסלאם הוא שילד אשר נולד עקב יחסי אישות ללא נישואים - אין הילד מתייחס לאביו אלא לאמו בלבד. רק ילד שנולד בנישואים - או, במקרים מסוימים, כאשר האב מכיר בו כבנו - הוא בן (או בת) ל'אביו'; ואילו ילד שנולד בלא שהיו קשרי נישואים בין האב לבין האם הוא כבן-בלי-אב, בן או בת שאין ייחוסם לאביהם. רק בנישואים נוצרת אבהות על-פי דין (אבהות 'חוקית'), ורק אבהות על-פי דין מולידה זכויות וחובות של אב ובן, כירושה, אפוטרופסות ומזונות".

עוד נפסק באותו פסק דין כי "אם מטיל הדין האישי חובת מזונות, חלות הוראותיו של אותו דין, והוראות חוק המזונות מסיגות עצמן מפניו. ואילו אם אין אותו דין אישי מטיל חובת מזונות, ממלא חוק המזונות את החלל ומחייב במזונות", הכול על-מנת שלא להותיר קטינים ללא מזונות.

בהתחשב בהלכות אלה קבעה השופטת נחמיאס כי "במקרה זה לא נותר 'חלל' למלא. אין ספק כי הדין השרעי רואה בשלוש הקטינות כמי שנולדו מאבהות חוקית. הצדדים נישאו בנישואים שרעיים והתגרשו בפני בית הדין השרעי, אשר כאמור דן כיום בתביעת המשמורת".

עוד צוין כי הקטינות נולדו כתוצאה מנישואים דתיים המוכרים על-ידי הדין השרעי, ולפיכך חלה על האב חובה אבסולוטית לשאת במזונות ילדיו.

בנסיבות אלה, נקבע, מתייתר הצורך לפנות לסעיף 3א לחוק המזונות.

עוד ציינה השופטת כי אין כלל רלוונטיות לשאלת הליך שיבתה ליהדות של האם שנעשה לאחר הפרידה, ואף האב לא טען כי יש לכך השלכה על שאלת החיוב במזונות.

אין קשר לשאלת המשמורת

השופטת דחתה כאמור את בקשתו של האב להחיל את "הלכת השוויון בנטל המזונות" אף בעניינם של בני זוג מוסלמים, תוך שהיא מציינת כי בהלכה זו דן בית המשפט העליון בשאלת חלוקת נטל מזונות ילדים בין הורים יהודים המקיימים משמורת פיזית משותפת על ילדיהם.

השופטת הוסיפה כי בפסק הדין הוכרעה אף שאלת מקור החיוב במזונות של ילדים בגיל 6-15, ונקבעה ההלכה שלפיה בגילאי 6-15 שנים החיוב במזונות על-פי הדין העברי הוא מדין צדקה, והוא חל במידה שווה על שני ההורים, תוך שחלוקת החיוב ביניהם תיקבע על-פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות, לרבות הכנסה משכר עבודה.

"פסק הדין לא חל על מי שדינו האישי הוא הדין השרעי, וקביעות פסק הדין אינן רלוונטיות לדין השרעי", קבעה השופטת, תוך שהיא מפנה לפסיקה של בתי הדין למשפחה, שקבעו כי לא ניתן להחיל את הלכת בע"מ 919/15 על מזונות ילדים המשתייכים לבני זוג שאינם יהודים, "שכן מעגלי החיוב בדין השרעי המוסלמי שונים ממעגלי החיוב שנמצא על-פי דין תורה... החלתו של בע"מ 919/15 על הדין המוסלמי, משמעותה ביטול הוראות מפורשות שציווה אלוהים. הוראות וחיובים שנקבעו בקוראן לא ניתן לבטלן כלל וכלל".

השופטת הוסיפה כי אף בית הדין השרעי הגדול לערעורים התייחס לפסיקת בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 וקבע כי זו אינה חלה בעניינם של מוסלמים. גם בפסיקה זו הודגש כי "אב מוסלמי חייב במזונות ילדיו, ללא קשר לשאלת המשמורת, וכי חובה זו מוטלת על האב המוסלמי בהתאם לחוק ולפסיקה".

השופטת נחמיאס ציינה עוד כי האב לא השכיל להציג בפניה אסמכתאות בדין השרעי מכוחה ניתן לחייב אם במזונות ילדיה או מקור המצדיק לפטור את התובע מחובתו המוחלטת לזון את ילדיו. "האב היה מודע היטב לכך, ולא בכדי בחר להגיש תביעה זו דווקא בבית משפט זה", ציינה השופטת. 

עוד כתבות

מאיר שמגר / צילום: איל יצהר, גלובס

זכרונות של מתמחה קטן מאיש גדול: בצילו של מאיר שמגר

ההתמחות אצל מאיר שמגר הייתה מנקודות השיא של חיי. איש מואר. כמוהו לא פגשתי, עד אז או מאז ● עו"ד דוד תדמור נפרד 

דונלד טראמפ / צילום: רויטרס

שמור לי ואשמור לך גירסת טראמפ: כך מנצל נשיא ארה"ב את יחסי החוץ לטובתו האישית

זה כבר הפך לשיטה: בשורה של שיחות טלפון ופגישות שניהל עם מנהיגים בעולם הציג להם טראמפ דרישות שנועדו להועיל לו בהפרכת חשדות נגדו ובקמפיין לנשיאות 2020 ● כך זה עבד עם מנהיגי אוקראינה, אוסטרליה ובריטניה וגם עם ראש ממשלת ישראל, שאף קיבל מתנת בחירות נאה לעצמו

אבו מאזן/  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

אחרי סדנת בחריין: הפלסטינים עוד לא פספסו את הרכבת

קיים סיכוי גדול שהפלסטינים יאמצו את המתווה של הסדנה הכלכלית שהותנעה בבחריין, מאחר שנכון לעכשיו זו הדרך היחידה למימוש השאיפות הלאומיות שלהם ● דעה

ראש ממשלת לבנון סעאד חרירי / צילום: Aziz Taher, רויטרס

המס על הוואטסאפ הצית הפגנות זעם בלבנון

המס עצמו כנראה יבוטל אבל ההפגנות לא שוככות ● ראש ממשלת לבנון סעד אל-חרירי ביטל את ישיבת הממשלה שאמורה הייתה לדון בהצעת התקציב לשנה הבאה, והקציב לקואליציה שלושה ימים לפתור את המשבר ● מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה: "נגד מסים חדשים, אבל לא תומך בהתפטרות של הממשלה"

אריק הניג / צילום: תמר מצפי, גלובס

איש התקשורת אריק הניג הלך לעולמו בגיל 72

איש התקשורת ומפיק הטלוויזיה, שנודע בעיקר כזה שהחדיר לארץ את תרבות ה-NBA נפטר היום אחרי מאבק ממושך במחלה קשה ● הותיר אחריו אישה וילדה

אתר בנייה סגור בפתח תקווה / צילום: גיא ליברמן, גלובס

הקבלנים: הפסד יומי של 380 מיליון שקל בשל הטלת הסגר על יו"ש

ערב תקופת החגים שיגרו בהתאחדות בוני הארץ מכתב לראש הממשלה ושר הביטחון נתניהו בו הפצירו שיחריג מהסגר עובדים בענף ● המכתב לא נענה ● מבדיקת "גלובס", עולה כי ערב חג הפסח שוגר מכתב דומה שבו נאמד ההפסד היומי מאי כניסת פועלים ב-350 מיליון שקל

אזוב מצוי/ צילום: פרופ' נתיב דודאי

שיח מפלג: איך אפילו ביטול האיסור על קטיף של זעתר הפך לקרב נרטיבים בין יהודים וערבים

גם אחרי שרשות הטבע והגנים ביטלה את האיסור המוחלט על קטיף הזעתר והעכוב, יש מי שמשוכנעים יותר מתמיד שבסוף כל החלטה מקצועית שלה יושב ערבי עם נרגילה ● הסופר עודה בשאראת: "ברור שהמדינה רצתה ליצור ניכור בין הערבים לבין הטבע, רוצים שהערבי ישתגע במדינה הזאת"

בנייני מגורים בשכונת שרלוטנבורג בברלין / צילום: Fabrizio Bensch, רויטרס

צעדים חסרי תקדים בברלין: שכר הדירה יוקפא לחמש שנים

מלבד הקפאת שכר הדירה כוללים הצעדים הפחתת מחירי השכירות בחוזים חדשים לרמות שנרשמו ב-2012, ומניעת העלאת שכר דירה באמצעות שיפוצים יקרים ● ביום שלישי צפוי הסנאט של ברלין לאשר את ההצעה

אורי רוזן, מנכ"ל מאקו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מדוע סירב מנכ"ל מאקו, אורי רוזן, לעבור לחדשות 13?

הסירוב לתפקיד מנכ"ל חדשות 13 ● ההתחממות על הקווים במגרש מול ynet ● החשש מפני ענקיות האינטרנט הבינ"ל ● ולמה לא תמיד צריך אג'נדה גאה ● מנכ"ל מאקו אורי רוזן סוגר למעלה מ-6 שנים באתר, ומבחינתו – שרק יהיו עוד כאלה ● האזינו לפודקאסט "אוף דה רקורד"

זיהום אוויר מעל תל אביב / צילום: תמר מצפי

הבעיה העמוקה ביותר של מדינת ישראל שאף מפלגה לא מדברת עליה

עתיד כדור הארץ בסכנה, ויש לו השפעה ישירה על הכיס של כולנו ● אם אנחנו רוצים להישאר במשפחת העמים ולדאוג לאיכות האוויר שלנו ושל העולם כולו - הזמן הוא עכשיו, וחייבים לחשוב קדימה ברצינות ● דעה

הפגנות בצ'ילה / צילום: שני אשכנזי, גלובס

מהומות בצ'ילה: "האנשים מתעוררים, עכשיו זה העם נגד הפוליטיקאים"

מזה כשבוע מתחוללת בצ'ילה מחאת ענק בשל החלטת הממשלה לייקר את מחירי הנסיעות בתחבורה הציבורית ● הממשלה הכריזה על מצב חירום והכניסה את הצבא לרחובות עיר הבירה ● "אנשים מבוגרים נאלצים להתקיים מפנסיה זעומה ולצעירים אין ביטחון כלכלי וחברתי" ● סיקור מיוחד מסנטיאגו, צ'ילה

נתניהו ובנט. מי ייצא שבע אחרי הבחירות? / צילום: מוטי מילרוד, הארץ

בנט מתייצב לצד נתניהו, ומתעלם מהתוצאות בבחירות

נתניהו קיבל פחות קולות מגנץ, מחנה הימין ירד ב-5 מנדטים ואף על פי כן, ח"כ נפתלי בנט מציין שהחלפת נתניהו צריכה להיות "דרך פתק" תוך שהוא מתעלם מתוצאות הבחירות ● פרשנות

משה יעלון ומשה כחלון / צילום: אמיל סלמן-הארץ

ערעור לבית המשפט העליון: חשפו את הסכם כחלון-יעלון

מדובר בנספחים להסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון משה יעלון שאותם סרב משרד הביטחון לחשוף במסגרת פנייה לפי חוק חופש המידע ● המידע בנספחים החסויים הוא בעיקרו תחשיבי שכר וגמלאות לאנשי הקבע בצה"ל אך במשרד הביטחון טענו כי נתונים אלה מאפשרים ללמוד על סדרי הכוחות בהווה בעתיד

גפילטע בפיתה עם חזרת ביתית / צילום: דוד ששון

לא רק לאייל שני מותר: לסגור את החגים עם גפילטע, בפיתה

אחת האופנות הקולינריות הבולטות בישראל היא תופעת ה"הכול בפיתה", אבל גפילטע פיש בפיתה, זה כבר השיא

דיור מוגן / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אל תשליכני לעת זקנה: זה מה שצריך לתקן בענף הדיור המוגן

דיירי הדיור המוגן כבר שנים "קהל שבוי", וללא התערבות של המדינה - המצב רק יחמיר ● דעה

 

 ד"ר אלכסנדרה רבנל / צילום: Ignotz .J.J

כל מה שמסתירים מאיתנו כשמדברים על כלכלה שיתופית

מונית שיתופית, דירה שיתופית, עובדים שיתופיים - מספרים לנו שהכלכלה משנה כיוון, ומזמינים אותנו לקחת חלק במהפכה החברתית. אבל מה מסתתר מאחורי זה? ● הסוציולוגית ד"ר אלכסנדרה רבנל חקרה את המציאות העגומה מאחורי הבאזז, ועכשיו מציעה לעובדים להתפכח מחלום היזמות האישית

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

דרמת הברקזיט: ג'ונסון שיגר לאיחוד שני מכתבים סותרים בנוגע לפרישה

(עדכון) ● אחרי שלא הצליח לאשר את הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי אתמול, ג'ונסון נאלץ לבקש דחייה מהאיחוד • כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי שלח בקשת הארכה בלתי-חתומה בבריסל, מלווה במכתב חתום נוסף שבו הוא מפציר באיחוד לא לאשר אותה

מפעל של טבע בירושלים. סוגרת מפעלים כחלק מתוכנית ההתייעלות / צילום: איל יצהר

דיווח: טבע הגיעה להסדר בהליך האופיואידים בדקה ה-90

רגע לפני תחילת המשפט בקליבלנד, הגיעו טבע ו-3 חברות נוספות שנתבעו בגין שיווק של משככי כאבים אופיואידים ממכרים להסדר פשרה ● זהו הסדר שני של טבע בהליכי האופיואידים, לאחר הסכם הפשרה שנחתם עם מדינת אוקלהומה לפני מספר חודשים והיקפו עמד על 85 מיליון דולר

מסחר בוול סטריט./  צילום: רויטרס

שבוע המסחר בוול סטריט ננעל בירידות; ג'ונסון אנד ג'ונסון צנחה 5.9%

בורסות אירופה ננעלו בירידות שערים ● נגיד הבנק המרכזי של אנגליה צפוי לנאום הלילה כשברקע ציפייה להצבעה על הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי ● בורסת שנחאי נסגרה בירידה של 1.3% בעקבות הודעת התמ"ג של סין, שאר המדדים העיקריים באסיה ננעלו בירידות שערים גם כן

מנכ"ל ג'ונסון אנד ג'ונסון אלכס גורסקי (במרכז) בחגיגות 75 שנה לרישום החברה בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

התביעות נגד ג'ונסון אנד ג'ונסון נערמות, והיא לא מצליחה לנצח

חברת הענק ניצבת בפני יותר מ-100 אלף תביעות שקשורות לבטיחות מוצריה ולטקטיקות השיווק שלה ● החברה אימצה אסטרטגיה אגרסיבית של מאבק בתביעות רבות בבתי המשפט, אך היא מפסידה – והרבה