גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכה לעיריית ר"ג: ביהמ"ש ביטל את מדיניות התמ"א שלה

השופט איתן אורנשטיין קיבל את עתירת התאחדות הקבלנים, קבע כי הוועדה המקומית חרגה מסמכותה, ופסק כי המדיניות הקודמת של תמ"א 38 ברמת גן - היא התקפה ● ראש עיריית ר"ג: אערער לעליון

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן / צילום: תמר מצפי
ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן / צילום: תמר מצפי

מכה לראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן: "הגעתי לידי מסקנה כי בקביעת המדיניות החדשה, הוועדה המקומית חרגה מסמכותה, תוך התעלמות מכך שבבסיס תמ"א 38 מצויה התכלית רמת המעלה והחשיבות של הגנה על חיי אדם, אשר רוחה ראוי שתשרה על כל החלטה מכוחה" - כך סיכם השופט איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, את פסק דינו, שבו ביטל את המדיניות החדשה של עיריית רמת גן  לתמ"א 38 והשיב לתוקף את המדיניות העירונית הקודמת מ-2017.

עוד הורה השופט לוועדה המקומית להאיץ את הבירור ואת הטיפול בכל הבקשות למתן היתר לפרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן, שעוכבו מאז הבחירות המקומיות שנערכו באוקטובר אשתקד, ואף הודיע כי הוא מצפה שהעירייה תעשה זאת בתוך 3 חודשים. 

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן מסר בתגובה כי בדעתו לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, וכי הוא יעביר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה החלטה על הקפאת הבנייה בעיר.

לדברי שאמה-הכהן, "עם כל הכבוד לפסק הדין, כל עוד אני ראש העיר, אחתום על היתרים רק אם יהיו לנו תשתיות חינוך ותחבורה. כל בקשה להיתר במיקום שחסר בתשתיות חינוך, תחבורה ופנאי - תסורב. אם ירצו בתי המשפט בישראל לקחת אחריות על הרס איכות החיים בעיר רמת גן - מוזמנים כבוד השופטים לבדוק בעצמם את ההיתרים ולחתום עליהם בעצמם.

"חגיגת הקבלנים על בסיס פסק דין שגוי היא שגיאה קשה מצדם, שכן חגיגת התמ"א 38 החזירית ללא תשתיות ברמת גן הסתיימה עם הכרעת הבוחר, ושום הכרעה שיפוטית לא תשנה זאת. יידע כל יזם וכל תושב שכל השקעה בבקשה להיתר בנייה, שמשלשת ומרבעת את כמות התושבים ללא מענה של תשתיות, היא השקעה על קרן הצבי. הנחיתי כבר להכין את הערעור לבית המשפט העליון וכן החלטה על הקפאת בנייה מוחלטת לפי סעיפים 77-78 לחוק התכנון והבנייה לאישור הוועדה המקומית". 

פסק הדין ניתן בעתירת התאחדות הקבלנים בוני הארץ נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן. בעתירה נטען כי התנאים שנקבעו במדיניות החדשה מגבילים כמעט לחלוטין את היכולת להוציא לפועל פרויקטים מכוח התמ"א, גם משום שנקבע בה מפורשות כי אלה יאושרו רק במקרים חריגים ובכפוף לתנאים רבים, וגם משום שהניסיון לטעון כי הוועדה המקומית תיתן עדיפות לתוכניות מתחמיות - לא רק שאינו מבוסס על הוראות התמ"א, אלא מצמצם עד מאוד את האפשרות להוצאת פרויקט תמ"א אל הפועל.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקשה לדחות את העתירה על הסף, בין היתר משום שמדובר בהחלטה מחויבת המציאות, המשקפת תכנון שקול ואחראי. ואולם היועץ המשפטי לממשלה, שהצטרף לעתירה כמשיב פורמלי, תמך בעמדת ההתאחדות ואף הוסיף כי המדיניות העירונית מאיינת את תמ"א 38 - דבר שאינו חוקי.

השופט אורנשטיין קיבל במלואה את עתירת הקבלנים. "עיון בהחלטת הוועדה מלמד כי נפלו בה שני פגמים, שבהתקיימותם חרגה הוועדה המקומית מסמכותה, ועל כן פעלה בניגוד להוראות הדין. ראשית, הוועדה המקומית בהחלטתה הפכה את נקודת המוצא הקבועה בתמ"א והנחתה את עצמה לדחות בקשה לתמ"א ככל שהיא מוגשת על חלקה אחת, ולאשרה רק 'באופן חריג ומנימוקים שיירשמו'; שנית, רשימת חמשת הנימוקים עליה סמכה הוועדה המקומית ידיה חורגת ברובה המוחלט מרשימת השיקולים המנויים בסעיף 22 לתמ"א, המהווה רשימה סגורה", נימק את החלטתו.

סעיף 22 לתמ"א 38 מגדיר את סמכויותיה של הוועדה המקומית לגבש מסמכי מדיניות עצמאיים, אולם הוא מגביל אותן מאוד, ולקביעת השופט אורנשטיין, הוועדה המקומית רמת גן חצתה את הגבולות הללו.

אחד ממעברי הגבול הללו היו הטיעונים על הבעיות הפיננסיות שהתמ"א 38 גורמת לעירייה, במיוחד עקב הפטור שהפרויקטים הללו מקבלים מהיטלי השבחה. השופט אורנשטיין דחה את הטיעון הזה. לדבריו, "בא-כוח הוועדה המקומית טען בדיון כי מתן משקל למצב הפיננסי והתקציבי של העיר נגזר מסמכות הוועדה לשקול 'כושר נשיאה של תשתיות', שהרי ללא כספים בקופת הרשות המקומית, לא תהיה באפשרותה לספק תשתיות לתושביה, ובהן גני ילדים וכיתות לימוד. אין בידי לקבל טענה זו. אכן, יש קשר ישיר בין תקציב הרשות המקומית לבין יכולתה לספק תשתיות לתושביה, אולם סבורני כי מדובר בפרשנות שכתפיה של התיבה 'כושר נשיאה של תשתיות' צרות מלהכיל, ולא ייתכן להטיל את כל צרותיה הפיננסיות של הרשות המקומית על כ-3,400 מבנים שנותרה האפשרות לקדם בהם תמ"א. לו ביקש מחוקק-המשנה ליתן לשיקול זה ביטוי במערך השיקולים, הדעת נותנת שהיה כותב זו מפורשות", כתב אורנשטיין בפסק הדין. 

ואולם לא רק הנימוקים המשפטיים שאפפו את התנהלותה של הוועדה המקומית רמת גן הטרידו את השופט אורנשטיין, אלא גם כלל התנהלותה. "לא שוכנעתי כי לפני הוועדה המקומית הונחו התשתית העובדתית או המשפטית המתבקשות בקביעת מדיניות בעניין דנן", כתב השופט בפסק דינו. "להפך - התרשמתי כי עבודת ההכנה לא נעשתה כדבעי, ולא ניתנה תשומת-הלב מספקת הנדרשת בעת שינוי מדיניות". כך, הוועדה פעלה ללא מידע עובדתי ומשפטי שנדרשים בעת קביעת מדיניות כזו, ולאורך כל הדיון המשפטי הוועדה לא הראתה כי תמכה את החלטותיה בנימוקים ברורים ומבוססים. 

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, מסר בתגובה לפסק הדין: "בית המשפט אמר את דברו, ובכך הוא עומד לצד ענף הבנייה והציבור בישראל, שזקוקים לוודאות תכנונית שתאפשר לייצר פרויקטים שיגנו מפני רעידות אדמה וטילים ויצילו חיים. החלטת בית המשפט החד-משמעית היא תקדים מחייב, הקובע כי ראשי רשויות וועדות מקומיות לא יכולים למנוע יותר בנייה במסגרת תמ"א 38.

"ההחלטה הזו, לצד הסכמה בין משרדי השיכון והאוצר על הארכת התמ"א 38 ב-3 שנים נוספות, מייצרת את אותה ודאות שדרשנו ומאפשרת לתוכניות ולפרויקטים שנמצאים כיום בתהליך עבודה, לצאת לפועל ולהתחיל לעבוד על פרויקטים חדשים במסגרת התחדשות עירונית.

"התאחדות הקבלנים בוני הארץ תעמוד לרשות עיריית רמת גן כדי לסייע לה בתכנון מדיניות חדשה שתאפשר להוציא לפועל פרויקטי תמ"א 38 ולתכנן את השכונות בה, תוך הבטחה לכושר נשיאה מתאים של תשתיות שידרשו בהן. בשיתוף-פעולה ניתן להגיע לתכנון נכון תוך הוצאה של פרויקטים לפועל". 

עו"ד איל מאמו ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', שייצג את התאחדות הקבלנים בוני הארץ, מסר בתגובה: "אנו שמחים שבית המשפט קיבל את טענותינו במלואן. זוהי ההחלטה הראויה הן כלפי הקבלנים והן כלפי אלפי הדיירים שעמלים במשך שנים לקידום פרויקטים של חיזוק מבנים והתחדשות עירונית על יסוד המדיניות המאוזנת והמאושרת שחלה בשנים האחרונות ברמת גן. החלטה זו תשיב את הוודאות התכנונית על כנה ותוביל לכך שפרויקטים של תמ"א 38 יקודמו מחדש בעיר, לרווחת ולביטחון התושבים".

עוד כתבות

ברקזיט/  צילום: רויטרס

פוחתים הסיכויים להסכמה היום על הברקזיט: הצפון-אירים מתנגדים

המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש שגובש בשל ההצעה הנוגעת לחוקי המכס בצפון אירלנד ● התנגדות המפלגה מצמצמת את הסיכוי לאשר אותו בבריטניה ובאיחוד האירופי

הקשיות של רשת לנדוור / צילום: חי דורני

המשבר האקולוגי הכריע: רשת לנדוור נפטרת מכל קשיות הפלסטיק

ל"גלובס" נודע כי רשת בתי הקפה מוותרת על קשיות הפלסטיק שלה ותשלים בקרוב העברה של כל הרשת לקשיות מקרטון ● ככל הידוע, מדובר על רשת המסעדות הראשונה בישראל שמבצעת מהלך כזה בפריסה ארצית

נתי סיידוף / צילום: אבשלום ששוני

שיכון ובינוי: הפסד של עד 16 מיליון דולר כתוצאה מעיכובים בפרויקט הקמת נתיבי אגרה ביוסטון

החברה הודיעה כי השותפות הקבלנית המקימה את כבישי האגרה, שבה מחזיקה שו"ב 21.6%, הודיעה לה כי העיכוב נגרם "מגורמים שונים שחלקם אינם בשליטת החברה, ובכלל כך מספר אירועי מזג אוויר"

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

משרד הבריאות: ארומה ת"א אחראית להרעלת המזון

לפי תוצאות המעבדה הראשוניות של משרד הבריאות, מקור ההרעלות בסניף ארומה ת"א ברחוב דרך בגין היה ככל הנראה באחסון לקוי של טונה בסניף ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

ירידות קלות במדדים בת"א; טבע מאבדת 4%

המדדים מאבדים כ-0.3% ● לאחר שאתמול זינקה טבע ב-9% בת"א, הירידות נמחקו בוול סטריט והיא חוזרת עם פער שלילי ● מדד ת"א 35 קפץ אתמול ב-1.2% ● טבע רשמה עלייה של יותר מ-9% בעקבות דיווחים על כך שהחברה הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים ● המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות קלות

אלכס ספיר / צילום: יח"צ

זה שמוכר וזה שקונה: ספיר צפויה לממש את הנכס "מיאמי 18", מנרב תקים שני בניינים במנהטן ב-127 מיליון דולר

לספיר קורפ, הפועלת בנדל"ן להשקעה, ייזום ומלונאות בארה"ב, יש החזקה של כ-21% בנכס, והיא זכאית ל-40% מרווחי העסקה ● מנרב רכשה קרקעות באזור פארק גראמרסי להקמת שני פרויקטי מגורים שיכללו כ-90 יחידות דיור

גרשון גונטובניק /צילום: אלון רון

בית המשפט משרטט מחדש את גבולות שכר-הטרחה של עורכי הדין

מסר לעורכי הדין הגובים שכר-טרחה על בסיס הצלחה: ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין תוקף משפטי לסעיף בהסכמי שכר-טרחה מבוססי אחוזים, שלפיו הלקוח מתחייב לשלם את מלוא הכסף גם אם יפסיק את הטיפול המשפטי ● ערעור על ההחלטה נדון בעליון

הליש"ט על רקע הברקזיט / אילוסטרציה: Shutterstock

בוריס גו'נסון צייץ "יש הסכם נהדר" ושלח את אירופה לעליות

הסטוקס 600 מזנק ב-0.7% ● הליש"ט בשיא של חמישה חודשים ● המפלגה הדמוקרטית הצפון-אירית הודיעה הבוקר כי אינה יכולה לתמוך במתווה הברקזיט החדש ● שוקי אסיה ננעלו במגמה מעורבת ● עליות נרשמו בהונג קונג בעקבות זינוק במניות החברות לפיתוח נדל"ן, לאחר הודעה על צעדים להקה על מחסור הדיור

מורט מנדל / צילום: קרן מורט מנדל

המיליארדר והפילנתרופ מורטון ל' מנדל, מייסד קרן מנדל, הלך לעולמו

מנדל, ציוני נלהב, בן 98 במותו, תרם למוסדות שונים בישראל למעלה מחצי מיליארד דולר

מרגרט וסטגר / צילום: רויטרס, Francois Lenoir

האישה שקנסה את גוגל ואפל במיליארדים: "הקנסות - לא הפתרון הנכון"

מרגרט וסטגר, הממונה על ההגבלים העסקיים באירופה: "צריך להצליח למנוע את הבעיות מראש"

טראמפ וארדואן במטה נאט"ו בבלגיה ביולי / צילום: רויטרס

"אל תהיה טיפש": המכתב המדהים של טראמפ לארדואן

בתאריך 9 באוקטובר הציע נשיא ארה"ב לנשיא טורקיה להגיע להסכמות, וכתב לו: "אתה לא רוצה להיות האיש האחראי לטבח אלפי אנשים, ואני לא רוצה להיות אחראי להרס הכלכלה של טורקיה"

זהבית כהן / צילום: רמי זרנגר

טוסקה שבשליטת אייפקס פרטנרס רוכשת את פולימר ממגדל העמק

פולימר לוג'יסטיקס מעסיקה כ-220 עובדים ומתמחה בפיתוח אריזות שינוע לשימושים חוזרים ● באייפקס סירבו לנקוב בסכום העסקה לרכישת פולימר, אך ציינו כי הקרן תעמיד לטוסקה הון נוסף שיאפשר לה לממן את רכישת החברה הישראלית

ראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Simon Dawson, רויטרס

ג'ונסון: "יש הסכם ברקזיט"; הליש"ט מזנקת לשיא של חמישה חודשים

ההסכם עדיין טעון אישור של הפרלמנט הבריטי, ולא ברור אם יש לו רוב בעקבות הודעת המפלגת הדמוקרטית הצפון-אירית הבוקר כי אינה מקבלת אותו "במתכונתו הנוכחית" ● הליש"ט עולה בכ-0.6% מול הדולר

פנים בניין הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

הבורסה ננעלה בעליות: ת"א 35 קפץ ב-1.2%, טבע זינקה ב-9%

פריגו עלתה ביותר מ-2%, כיל טיפסה ב-1.2%, טאואר זינקה ב-4.66%, ומניית אל על זינקה בכ-5% ● טבע הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים האופיואידים ● מדד המחירים לצרכן בספטמבר ירד ב-0.2%, בהתאם לצפי

קאר שולץ, מנכ"ל טבע / צילום: שלומי יוסף

לקראת הסדר בפרשת משככי הכאבים בארה"ב? דיווח: טבע וחברות נוספות מציעות פיצויים בכ-50 מיליארד דולר

לפי הדיווח, חמש חברות שעסקו בייצור ובהפצה של משככי הכאבים מציעות לשלם פיצויים בסכום של כ-22 מיליארד דולר במזומן ועוד כ-28 מיליארד דולר בתרופות ובשירותים

ספוטיפיי / שאטרסטוק

פרטנר תאפשר ללקוחות הטלוויזיה להשתמש בספוטיפיי

בפרטנר אומרים ששירותי מוסיקה בטלוויזיה הופכים להיות יותר ויותר מבוקשים ● ההטמעה של אפליקציית ספוטיפיי בממירי פרטנר תהיה אוטומטית

שליחים של וולט ותן ביס/ צילום: שלומי יוסף

בלי סכו"ם בבקשה: כך תהפכו את משלוח האוכל שלכם לקצת פחות מזהם

לפריחה בתחום משלוחי האוכל יש מחיר כבד - באיחוד האירופי נזרקים מיליארד קופסאות חד-פעמיות מזהמות לפח מדי שנה, ובישראל אלפי שליחים מדי יום מעבירים ארוחות ארוזות במוצרים לא מתכלים לבתי עסק ● רוב החברות אפילו לא מציעות ללקוחות להימנע מלקחת מוצרים מזהמים

מטוסי בואינג 777 / צילום: GECAS

תע"א תסב מטוסי בואינג 777 עבור GECAS במאות מיליוני דולרים

התעשייה האווירית מרחיבה את פעילותה בתחום הסבת המטוסים: במסגרת הסכם חדש שעליו היא חתמה עם GECAS, היא תסב עבורה 15 מטוסי בואינג 777 מתצורה של מטוסי נוסעים לתצורת מטען

אלי לוי, מור בית השקעות \ צילום: איל יצהר

זינוק של 60% במדד הנדל"ן מתחילת השנה לא הרתיע את מור השקעות מרכישת מניות אדגר וחג'ג'

חרף מחירי השיא שבהן נסחרות רבות מחברות הנדל"ן בת"א, מנהלי השקעות עדיין רואים בהן הזדמנות קנייה ● כבר בימים שמיד לאחר העסקאות, מור מורווח בשיעור דו-ספרתי על ההשקעות באדגר ובחג'ג' נדל"ן ● ילין לפידות השקיע 40 מיליון שקל במניות מגה אור, גם לאחר שהכפילו את מחירן ב-2019

רכבי יבוא בנמל אשדוד/ צילום: תמר מצפי

פסק הדין שמסעיר את עולם הרכב: היבואנים הרשמיים ייאלצו להעניק אחריות גם ליבוא מקביל

ביהמ"ש קיבל את עמדת משרד התחבורה והיבואנים המקבילים, לפיה היבואנים הישירים מחויבים בלעדית למימוש האחריות בעת תקלה ברכב ● המשמעות: עלות תיקון הרכב תושת על היבואנים הישירים גם אם הרכב לא נרכש דרכם