גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכה לעיריית ר"ג: ביהמ"ש ביטל את מדיניות התמ"א שלה

השופט איתן אורנשטיין קיבל את עתירת התאחדות הקבלנים, קבע כי הוועדה המקומית חרגה מסמכותה, ופסק כי המדיניות הקודמת של תמ"א 38 ברמת גן - היא התקפה ● ראש עיריית ר"ג: אערער לעליון

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן / צילום: תמר מצפי
ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן / צילום: תמר מצפי

מכה לראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן: "הגעתי לידי מסקנה כי בקביעת המדיניות החדשה, הוועדה המקומית חרגה מסמכותה, תוך התעלמות מכך שבבסיס תמ"א 38 מצויה התכלית רמת המעלה והחשיבות של הגנה על חיי אדם, אשר רוחה ראוי שתשרה על כל החלטה מכוחה" - כך סיכם השופט איתן אורנשטיין, נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, את פסק דינו, שבו ביטל את המדיניות החדשה של עיריית רמת גן  לתמ"א 38 והשיב לתוקף את המדיניות העירונית הקודמת מ-2017.

עוד הורה השופט לוועדה המקומית להאיץ את הבירור ואת הטיפול בכל הבקשות למתן היתר לפרויקטים של תמ"א 38 ברמת גן, שעוכבו מאז הבחירות המקומיות שנערכו באוקטובר אשתקד, ואף הודיע כי הוא מצפה שהעירייה תעשה זאת בתוך 3 חודשים. 

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה-הכהן מסר בתגובה כי בדעתו לערער על פסק הדין לבית המשפט העליון, וכי הוא יעביר בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה החלטה על הקפאת הבנייה בעיר.

לדברי שאמה-הכהן, "עם כל הכבוד לפסק הדין, כל עוד אני ראש העיר, אחתום על היתרים רק אם יהיו לנו תשתיות חינוך ותחבורה. כל בקשה להיתר במיקום שחסר בתשתיות חינוך, תחבורה ופנאי - תסורב. אם ירצו בתי המשפט בישראל לקחת אחריות על הרס איכות החיים בעיר רמת גן - מוזמנים כבוד השופטים לבדוק בעצמם את ההיתרים ולחתום עליהם בעצמם.

"חגיגת הקבלנים על בסיס פסק דין שגוי היא שגיאה קשה מצדם, שכן חגיגת התמ"א 38 החזירית ללא תשתיות ברמת גן הסתיימה עם הכרעת הבוחר, ושום הכרעה שיפוטית לא תשנה זאת. יידע כל יזם וכל תושב שכל השקעה בבקשה להיתר בנייה, שמשלשת ומרבעת את כמות התושבים ללא מענה של תשתיות, היא השקעה על קרן הצבי. הנחיתי כבר להכין את הערעור לבית המשפט העליון וכן החלטה על הקפאת בנייה מוחלטת לפי סעיפים 77-78 לחוק התכנון והבנייה לאישור הוועדה המקומית". 

פסק הדין ניתן בעתירת התאחדות הקבלנים בוני הארץ נגד הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת גן. בעתירה נטען כי התנאים שנקבעו במדיניות החדשה מגבילים כמעט לחלוטין את היכולת להוציא לפועל פרויקטים מכוח התמ"א, גם משום שנקבע בה מפורשות כי אלה יאושרו רק במקרים חריגים ובכפוף לתנאים רבים, וגם משום שהניסיון לטעון כי הוועדה המקומית תיתן עדיפות לתוכניות מתחמיות - לא רק שאינו מבוסס על הוראות התמ"א, אלא מצמצם עד מאוד את האפשרות להוצאת פרויקט תמ"א אל הפועל.

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ביקשה לדחות את העתירה על הסף, בין היתר משום שמדובר בהחלטה מחויבת המציאות, המשקפת תכנון שקול ואחראי. ואולם היועץ המשפטי לממשלה, שהצטרף לעתירה כמשיב פורמלי, תמך בעמדת ההתאחדות ואף הוסיף כי המדיניות העירונית מאיינת את תמ"א 38 - דבר שאינו חוקי.

השופט אורנשטיין קיבל במלואה את עתירת הקבלנים. "עיון בהחלטת הוועדה מלמד כי נפלו בה שני פגמים, שבהתקיימותם חרגה הוועדה המקומית מסמכותה, ועל כן פעלה בניגוד להוראות הדין. ראשית, הוועדה המקומית בהחלטתה הפכה את נקודת המוצא הקבועה בתמ"א והנחתה את עצמה לדחות בקשה לתמ"א ככל שהיא מוגשת על חלקה אחת, ולאשרה רק 'באופן חריג ומנימוקים שיירשמו'; שנית, רשימת חמשת הנימוקים עליה סמכה הוועדה המקומית ידיה חורגת ברובה המוחלט מרשימת השיקולים המנויים בסעיף 22 לתמ"א, המהווה רשימה סגורה", נימק את החלטתו.

סעיף 22 לתמ"א 38 מגדיר את סמכויותיה של הוועדה המקומית לגבש מסמכי מדיניות עצמאיים, אולם הוא מגביל אותן מאוד, ולקביעת השופט אורנשטיין, הוועדה המקומית רמת גן חצתה את הגבולות הללו.

אחד ממעברי הגבול הללו היו הטיעונים על הבעיות הפיננסיות שהתמ"א 38 גורמת לעירייה, במיוחד עקב הפטור שהפרויקטים הללו מקבלים מהיטלי השבחה. השופט אורנשטיין דחה את הטיעון הזה. לדבריו, "בא-כוח הוועדה המקומית טען בדיון כי מתן משקל למצב הפיננסי והתקציבי של העיר נגזר מסמכות הוועדה לשקול 'כושר נשיאה של תשתיות', שהרי ללא כספים בקופת הרשות המקומית, לא תהיה באפשרותה לספק תשתיות לתושביה, ובהן גני ילדים וכיתות לימוד. אין בידי לקבל טענה זו. אכן, יש קשר ישיר בין תקציב הרשות המקומית לבין יכולתה לספק תשתיות לתושביה, אולם סבורני כי מדובר בפרשנות שכתפיה של התיבה 'כושר נשיאה של תשתיות' צרות מלהכיל, ולא ייתכן להטיל את כל צרותיה הפיננסיות של הרשות המקומית על כ-3,400 מבנים שנותרה האפשרות לקדם בהם תמ"א. לו ביקש מחוקק-המשנה ליתן לשיקול זה ביטוי במערך השיקולים, הדעת נותנת שהיה כותב זו מפורשות", כתב אורנשטיין בפסק הדין. 

ואולם לא רק הנימוקים המשפטיים שאפפו את התנהלותה של הוועדה המקומית רמת גן הטרידו את השופט אורנשטיין, אלא גם כלל התנהלותה. "לא שוכנעתי כי לפני הוועדה המקומית הונחו התשתית העובדתית או המשפטית המתבקשות בקביעת מדיניות בעניין דנן", כתב השופט בפסק דינו. "להפך - התרשמתי כי עבודת ההכנה לא נעשתה כדבעי, ולא ניתנה תשומת-הלב מספקת הנדרשת בעת שינוי מדיניות". כך, הוועדה פעלה ללא מידע עובדתי ומשפטי שנדרשים בעת קביעת מדיניות כזו, ולאורך כל הדיון המשפטי הוועדה לא הראתה כי תמכה את החלטותיה בנימוקים ברורים ומבוססים. 

נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו, מסר בתגובה לפסק הדין: "בית המשפט אמר את דברו, ובכך הוא עומד לצד ענף הבנייה והציבור בישראל, שזקוקים לוודאות תכנונית שתאפשר לייצר פרויקטים שיגנו מפני רעידות אדמה וטילים ויצילו חיים. החלטת בית המשפט החד-משמעית היא תקדים מחייב, הקובע כי ראשי רשויות וועדות מקומיות לא יכולים למנוע יותר בנייה במסגרת תמ"א 38.

"ההחלטה הזו, לצד הסכמה בין משרדי השיכון והאוצר על הארכת התמ"א 38 ב-3 שנים נוספות, מייצרת את אותה ודאות שדרשנו ומאפשרת לתוכניות ולפרויקטים שנמצאים כיום בתהליך עבודה, לצאת לפועל ולהתחיל לעבוד על פרויקטים חדשים במסגרת התחדשות עירונית.

"התאחדות הקבלנים בוני הארץ תעמוד לרשות עיריית רמת גן כדי לסייע לה בתכנון מדיניות חדשה שתאפשר להוציא לפועל פרויקטי תמ"א 38 ולתכנן את השכונות בה, תוך הבטחה לכושר נשיאה מתאים של תשתיות שידרשו בהן. בשיתוף-פעולה ניתן להגיע לתכנון נכון תוך הוצאה של פרויקטים לפועל". 

עו"ד איל מאמו ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות', שייצג את התאחדות הקבלנים בוני הארץ, מסר בתגובה: "אנו שמחים שבית המשפט קיבל את טענותינו במלואן. זוהי ההחלטה הראויה הן כלפי הקבלנים והן כלפי אלפי הדיירים שעמלים במשך שנים לקידום פרויקטים של חיזוק מבנים והתחדשות עירונית על יסוד המדיניות המאוזנת והמאושרת שחלה בשנים האחרונות ברמת גן. החלטה זו תשיב את הוודאות התכנונית על כנה ותוביל לכך שפרויקטים של תמ"א 38 יקודמו מחדש בעיר, לרווחת ולביטחון התושבים".

עוד כתבות

המיליארד והמשקיע קן פישר / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

המשקיע קן פישר איבד חוזה בהיקף 600 מיליון דולר בשל הערה סקסיסטית

מדינת מישיגן משכה את קרן הפנסיה שלה מחברת פישר השקעות של המיליארדר ● זאת לאחר שיו"ר ומייסד חברת ההשקעות העיר הערות סקסיסטיות בכנס בשבוע שעבר

סינגפור מראה כללי/צילום:shutterstock אס איי פי קריאייטיב

תיירות ומשבר האקלים: סינגפור מדגימה איך אפשר להפוך לימון סביבתי ללימונדה תיירותית

סינגפור היא אחת המדינות המוטרדות מאוד כבר עכשיו מנזקי האקלים, בעיקר מעליית פני הים ● את הדאגה המוצדקת ניתבה לשורה של פרויקטים סביבתיים, שהפכו גם לאתרי פנאי ולאטרקציות תיירותיות

ישראל זינגר / צילום: שלומי יוסף

ראש עיריית ר"ג לשעבר תובע חצי מיליון שקל ממחליפו בתפקיד

ישראל זינגר הגיש תביעת דיבה נגד ראש עיריית ר"ג המכהן כרמל שאמה-הכהן, בטענה כי יזם חקירה פלילית נגדו ואף ליווה וליבה את החקירה בפייסבוק ● טוען כי לפרסומים השליליים של שאמה-הכהן נגדו היה חלק משמעותי בהפסד שלו בבחירות לעירייה ב-2018

רפאל תספק מערכות מעיל רוח נוספות לצבא האמריקני / צילום: דוברות רפאל

צבא ארה"ב קיבל משלוח ראשון של מערכת ההגנה הישראלית לטנקים

רפאל השלימה בימים האחרונים את אספקת המשלוח הראשון של מערכת "מעיל רוח" לשימוש חטיבות השריון של הצבא ● במקביל, תעש מערכות פיתחה בהצלחה את המערכת המקבילה להגנה על טנקים ועל רק"מ מסוג "חץ דורבן"

הזוכים בפרס נובל לכלכלה 2019: אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר  / צילום:  Karin Wesslen/TT News Agency/via REUTERS

הזוכים בפרס נובל לכלכלה: שלושה חוקרים בתחום העוני העולמי

החוקרים אסתר דופלו, אבהיג'יט באנרג'י ומייקל קרמר הם שלושת הזוכים בפרס ● דופלו היא האישה השנייה שזכתה בתולדות הפרס, והיא נשואה לזוכה שלצידה, באנרג'י ● הפרס הנחשק בתחום הכלכלה חגג יובל השנה, אחרי שב-1969 הוא הוענק לראשונה

אדם נוימן, מייסד ומנכ"ל WeWork ומסיושי סאן, מייסד ומנכ"ל סופטבנק / צילומים: Noam Galai, flicker, shutterstock

דיווח: סופטבנק מכינה חבילת מימון להשתלטות על WeWork

על פי דיווחים, הענקית היפנית הכינה חבילת מימון במטרה להשתלט על החברה להשכרת חללים משותפים ● בתחילת החודש ביטלה החברה את ההנפקה הצפויה

דארה קוסררשאהי מנכ"ל אובר / צילום: רויטרס

אובר פיטרה כ-350 עובדים ברחבי העולם

כ-1.5% מעובדי אובר פוטרו בסבב הפיטורים השלישי והאחרון של החברה ● מניית אובר מזנקת בכ-4%

סוחרים בוול סטריט / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בארה"ב; טראמפ הקפיץ את המכס על יבוא פלדה מטורקיה

הנפט נופל מעל ל-2% ● המסחר באירופה ננעל בירידות ● מזכיר האוצר האמריקאי סטיבן מנוצ'ין ציין כי הייתה התקדמות משמעותית במשא ומתן בשבוע האחרון, אך סין מקררת מעט את האופטימיות ● בורסת יפן בחופש

מוחמד סעוד הבלוגר הסעודי / צילום: צילום מסך מתוך טוויטר

מוחמד סעוד, המוכר בכינויו "הבלוגר הסעודי": סוחטים אותי

מוחמד סעוד המפרסם חדשות לבקרים ציוצים בעד ישראל וראש הממשלה נתניהו בחשבון הטוויטר שלו, ואף נפגש עם נתניהו לפני מספר חודשים, מאשים את האקטיביסט באיומים ● זאת בתגובה לציוץ שפרסם רותם בו נכתב: "לא מציע לך להיכנס איתי ראש בראש כי זה יגמר רע מאד בשבילך"

חדווה בר / צילום: יונתן בלום, גלובס

בלי ארנק, בלי כרטיסי אשראי: האם מתקרב היום שבו נצא מהבית "רק עם הסמארטפון"

כסף מזומן? "יהיה הרבה פחות, רוב התשלומים יעברו דרך המובייל" ● תשלומי חשבונות? "לישראל ייכנסו גורמים זרים, וביניהם אפל וגוגל. אפליקציות התשלומים ישנו את חיינו" ● והבנקים? "בעוד שנה יתחיל לפעול בישראל בנק דיגיטלי" ● המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר, בראיון ל"ליידי גלובס"

אי הפלסטיק/ צילום:  Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

כתם מוסרי: אי הפלסטיק באוקיינוס השקט זורע הרס וגדל לממדים בלתי נתפסים

הוא זכה לכינוי אי הפלסטיק, אבל למעשה מדובר בכתם עצום בגודלו – משהו בין מדינת טקסס לרוסיה כולה - שהולך ומתפשט באוקיינוס השקט, זורע הרס, ובעיקר לא הולך להיעלם לשום מקום ● האשמים: כולנו

צב ים עם קשית תקועה בפיו/ צילום:  Shutterstock א.ס.א.פ קריאייטיב

הגיליון הירוק: פרויקט מיוחד על משבר האקלים

הגיע הזמן להודות בכך: למשבר האקלים יש השלכות כלכליות מובהקות והאחריות מוטלת על כולנו ● למה לא באמת מדובר בסוגייה פוליטית, מה ההשלכות של עוד כמה מעלות ואיך עסקים בעולם כבר נערכים עם פתרונות ● מגזין G של "גלובס" הוקדש השבוע כולו לסיקור משבר האקלים. קבלו הצצה

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד / צילומים: רויטרס, shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

טראמפ מחמם את שוק הנדל"ן בגרינלנד (והוא עדיין יותר זול מאשר בתל אביב)

התושבים בגרינלנד לא שמחו לשמוע שנשיא ארצות הברית מעוניין לקנות את האי שלהם ● אבל, המתווכים מספרים שתשומת הלב שהופנתה לעיר מזניקה עוד יותר את המחירים הגבוהים מלכתחילה

אמיר ירון/ צילום: איל יצהר

מדיניות הריבית ממשיכה לתדלק את השווקים

המשקיעים בארץ מצפים כי בנק ישראל יילך בעקבות הפד ויוריד את הריבית, ובהתאם נרשמות עליות נאות באפיק האג"ח ובמדדי המניות בישראל

ניצול מרבי של חומרי גלם / צילום: סן פלגרינו - יח"צ חו"ל

עד הפירור האחרון: קולינריה ירוקה שבה אוכלים הכול, כולל הכול

אחד הביטויים הקולינריים של המגמה הסביבתית "אפס פסולת" הוא "אפס פחת", שימוש בכל החלקים של חומר הגלם, שלרוב היו נזרקים מיד לאשפה ● כך מוצאים חלקים לא פוטוגניים כמו אשכי עגל, עיני דגים או קליפות וגבעולים את דרכם אל הצלחות במיטב מסעדות תבל

מדוזה אורליה במפרץ אילת/ צילום:  גולן רידר רשות הטבע והגנים

מזל דגים: מה הקשר בין לוקוס לסביבה ומה נסראללה עושה פה?

אי ירוק בים - זה נשמע פסטורלי, אבל כשצוללים במים העמוקים רואים שזה לא תמיד ככה ● ביקור בשמורה הימית החדשה באכזיב-ראש הנקרה

הרברט דיס, מנכ"ל פולקסווגן / צילום: REUTERS/Axel Schmidt

פולקסווגן מעכבת החלטה לבניית מפעל רכבים חדש בטורקיה בעלות של 1.4 מיליארד דולר

על רקע התקיפה הצבאית של טורקיה את כוחות הכורדים בגבול סוריה הצפוני, יצרנית הרכבים הגדולה בעולם נוקטת עמדה ● בהמשך להטלת מכסים ע"י טראמפ על פלדה מיובאת מטורקיה, הלירה הטורקית מתאוששת לאחר שבשוק ציפו למכה נוקשה יותר

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

החוזים בניו יורק ירוקים; ג'ונסון אנד ג'ונסון עקפה את התחזיות

זינוק מחיר בשר חזיר הקפיץ את האינפלציה בסין לשיא של 6 שנים ● מדד המחירים לצרכן בסין עלה ב-3% בספטמבר ● פולקסוואגן מעכבת בניית מפעל בטורקיה בצל תקיפת הכורדים ● טראמפ הטיל מכס בגובה 50% על הפלדה מטורקיה בצל תקיפת הכורדים

הדור שמגיע לו הכול פוגש בשוק פיננסי שאין לו לתת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מה קורה כשהדור שמגיע לו הכל פוגש עולם פיננסי שאין לו מה לתת

ילידי שנות ה-70 המאוחרות ואילך נולדו לתקופה של צמיחה כלכלית ושינויים תעשייתיים וטכנולוגיים מרחיקי לכת ●  קל לזנוח את ההתייחסות למה עלול לקרות אם הצמיחה הזו תיעצר או אפילו רק תואט באופן משמעותי

נאום מלכת בריטניה אליזבת השנייה בפרלמנט / צילום: REUTERS/Toby Melville

"להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר": שבוע ה"ברקזיט" המכריע של ג'ונסון נפתח בנאום המלכה בפרלמנט

מלכת בריטניה אליזבת השנייה הציגה היום את עיקרי המדיניות של הממשלה הבריטית ● "העדיפות העליונה של ממשלתי הייתה תמיד להבטיח את היציאה מהאיחוד האירופי ב-31 באוקטובר"