גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

איך תיראה מערכת המשפט אחרי הבחירות?

ייבחר או ילך לאופוזיציה ● ייפרד מהאישומים בשימוע - או ימשיך לכהן תחת כתב אישום ● איך ישפיעו תוצאות הבחירות על יחסי הגומלין בין הפוליטיקאים למערכת המשפטית, ואילו אתגרים צפויים לה לנוכח החוקים שצפוי נתניהו לקדם - אם ייבחר - כדי לא לעמוד לדין? ● ניתוח

היועמ"ש אביחי מנדלבליט ורה"מ בנימין נתניהו / צילום: אוהד צויגנברג, "ידיעות אחרונות"
היועמ"ש אביחי מנדלבליט ורה"מ בנימין נתניהו / צילום: אוהד צויגנברג, "ידיעות אחרונות"

לתוצאות הבחירות לכנסת צפויה להיות השפעה על דמותה של מערכת המשפט. אם בנימין נתניהו יצליח להרכיב גם את הממשלה הבאה ולעמוד בראשותה, ולנוכח מצבו המשפטי, מערכת החוק והמשפט יעמדו כנראה בפני אתגרים ומבחנים שכמותם לא ידעו שנים. מבקרי המערכת יראו בכך אפשרות לשינוי חיובי. חסידי השיטה הקיימת יראו בכך איום כמעט קיומי על הרשות השופטת.

בראש ובראשונה מדובר באפשרות שהכנסת והממשלה בראשות נתניהו ינסו להסיג לאחור את הישגי המהפכה החוקתית של תחילת שנות ה-90 באמצעות הוספת פסקת התגברות ברוב של 61 חברי כנסת, לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. זה עלול לקרות, כי בדרכו לקבלת חסינות מהכנסת, נתניהו יצטרך לוודא שבג"ץ לא יכול למנוע ממנו את מבוקשו.

לפי החוק הקיים, לחבר כנסת אין חסינות אוטומטית מפני העמדה לדין פלילי. הליכוד, אם יחזיק ברסן השלטון, עשוי לקדם חקיקה שתחזיר את המצב המשפטי לזה שהיה נהוג עד שנת 2005, אז חברי הכנסת נהנו מחסינות אוטומטית מפני העמדה לדין, והכנסת רשאית הייתה להסיר את החסינות.

אבל גם ללא שינוי החוק הקיים יוכל נתניהו, אם טענותיו בהליך השימוע הצפוי בתחילת אוקטובר יידחו, לבקש מהכנסת להעניק לו חסינות. סעיף 4 לחוק החסינות, שעניינו "חסינות בפני דיון פלילי", קובע כי חבר הכנסת שהוגש נגדו כתב אישום, רשאי לבקש בתוך 30 ימים שהכנסת תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום. עוד קובע הסעיף עילות שצריכות להתקיים כדי שבקשת החסינות תתקבל - בין היתר, אם העבירה שבה מואשם חבר הכנסת נעברה במילוי תפקידו או למען מילוי תפקידו, אם כתב האישום נגדו הוגש שלא בתום-לב או תוך אפליה.

נתניהו עשוי להשיג רוב בכנסת, שתהיה בשליטתו, לקבלת חסינות, בנימוק שכתב האישום נגדו, שיש בו היבטים תקדימיים כביכול - כגון התייחסות אל סיקור תקשורתי מוטה כאל שוחד - מפלה אותו לרעה.

בחזרה לפסקת ההתגברות: אם הכנסת תקבל את בקשת החסינות של נתניהו, או לחלופין תתקן את חוק החסינות באופן שיחזיר את הנוסח שהיה קיים עד שנת 2005, צפויות להיות מוגשות עתירות לבג"ץ בטענה כי מדובר בהחלטות שפוגעות בעיקרון השוויון בפני החוק, ולכן אינן חוקתיות.

כדי למנוע מצב שבו בג"ץ יפסול את התיקון לחוק החסינות או יתערב בהחלטה לקבל את בקשת נתניהו לחסינות, הכנסת עלולה לקדם חקיקה של פסקת התגברות שתתווסף לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שלפיה הרוב שיידרש להתגברות יהיה של 61 חברי כנסת. פסקת התגברות תמנע מבג"ץ את האפשרות לפסול חוקים בלתי חוקתיים ולפקח על חקיקת הכנסת.

המשמעות של הוספת פסקת התגברות לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו חורגת כמובן בהרבה מסוגיית החסינות לנתניהו בלבד. נטילת האפשרות מבג"ץ לפסול חקיקה פוגענית של הכנסת או לפקח על החלטות הממשלה, עלולה להביא לפגיעה בזכויות אדם ואזרח בדמוקרטיה. מהלכי חקיקה בעייתיים דוגמת אלה שנבלמו בעבר בבג"ץ, החוק למניעת הסתננות בנוסחו הראשון והשני למשל, שאיפשר כליאה למשך שנים של מבקשי מקלט, או החוק שאיפשר הפרטה של בתי הסוהר - לא ייבלמו עוד.

גם אם נתניהו לא יפעל לקבלת חסינות, אך טענותיו בשימוע יידחו ויוגש נגדו כתב אישום על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, מערכת המשפט תיאלץ להתמודד עם סיטואציה שכמותה לא ראינו - של ראש ממשלה מכהן שעומד לדין פלילי. נתניהו, כמו נתניהו, צפוי להתבצר בתפקידו ולנהל את המאבק המשפטי על חפותו במקביל לניהול ענייני המדינה. זוהי סיטואציה שנראית כמעט בלתי אפשרית מבחינה פרקטית, אבל היא חוקית. חוק יסוד: הממשלה לא מחייב את ראש הממשלה להתפטר מתפקידו אם מוגש נגדו כתב אישום. רק הרשעה בפסק דין סופי וחלוט בעבירה שיש עמה קלון, מאלצת ראש ממשלה מכהן לסיים את תפקידו.

בסיטואציה כזאת יוגשו עתירות לבג"ץ שיבקשו מהשופטים להשוות בין מעמדם של שרים שמוגש נגדם כתב אישום פלילי למעמדו של ראש ממשלה שהוחלט להעמידו לדין. ההלכה המרכזית של בית המשפט העליון העוסקת בכשרות מינוי שרים שנגועים בפלילים התקבלה בעניינם של אריה דרעי ושל חברו, סגן השר לשעבר רפאל פנחסי. פנחסי הועמד לדין ב-1993 על-ידי היועץ המשפטי לממשלה דאז, יוסף חריש, ואולם הכנסת הערימה קשיים על הליך הסרת חסינותו. בסופו של דבר פסק בג"ץ - בפסק דין הידוע בשם "הלכת דרעי ופנחסי" - כי מי שהוגש נגדו כתב אישום אינו יכול להמשיך לכהן כחבר הממשלה, שר או סגן שר, וחייב את ראש הממשלה דאז, יצחק רבין ז"ל, להעביר את פנחסי מכהונתו. עם זאת, פנחסי המשיך לשמש כחבר כנסת.

וכמובן שקיימת אפשרות, גם אם קטנה מאוד, שכל הטענות של סנגורי ראש הממשלה בהליך השימוע שייערך לנתניהו החל מתחילת אוקטובר, יתקבלו, ושלושת התיקים נגד ראש הממשלה ייסגרו. במצב כזה, ואם ייבחר שוב, נתניהו יוכל להתפנות ממאבקו המשפטי, שגלש כבר מזמן לזירה הפוליטית והתקשורתית, לניהול הממשלה וענייני המדינה. גם במצב כזה, אם תכונן ממשלת ימין, היא תמשיך בניסיונות לשינוי מאזן הכוחות שבין שלוש הרשויות.

כל שר משפטים שימונה במקרה שתקום כאן ממשלת ימין - בין אם יהיה זה יריב לוין, ובין אם יהיו אלה איילת שקד, אמיר אוחנה, רפי פרץ או בצלאל סמוטריץ' - ינסה להמשיך להחליש את מערכת המשפט ולצמצם את יכולתם של היועצים המשפטיים ושופטי העליון להשפיע על ההחלטות של שתי רשויות השלטון האחרות.

אם, לראשונה זה עשור, יודח נתניהו מראשות הממשלה בבחירות, או לחלופין תקום כאן ממשלת אחדות לאומית - הלחץ לשינויים במערכת המשפט, לתיקוני חקיקה דרמטיים, לביטול הישגי "המהפכה החוקתית", למינוי עוד שופטים "שמרנים" לבית המשפט העליון - צפוי לקטון. 

*** חזקת החפות: יודגש כי גם לאחר הגשת כתב אישום בכפוף לשימוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא בגדר חשוד, לא הורשע בביצוע עבירה, ועומדת לו חזקת החפות.

עוד כתבות

מאיר שמגר / צילום:אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם ● איש לא תרם כמותו לעיצוב מעמד שלטון החוק במדינת ישראל

גמר גביע העולם בכדורגל.  beoutQ הערוץ הפיראטי beoutQ / צילום:HANDOUT  רויטרס

כך מאיים ערוץ טלוויזיה פיראטי ואלמוני על הכסף הגדול של קטאר

ערוץ טלוויזיה לא חוקי שפועל מסעודיה ומעביר לכל העולם שידורי ספורט מקטאר, מסעיר את האמירות וגורם לה להרהר אם להמשיך לשלם מיליארדי דולרים בשנה עבור שידורי התחרויות • החשש: הקטארים ינטשו את שידורי הספורט וענפים שלמים יתמוטטו

עמית גריידי / צילום: משרד השיכון

שליחותו של הממונה על חוק המכר? מכה נוספת לקבוצות הרכישה

שתי החלטות של הממונה על חוק המכר מהשבועות האחרונים מטלטלות שוב את תחום קבוצות הרכישה בישראל - ושוב עולה כי הנפגעים העיקריים יהיו ציבור הרוכשים ● דעה

משה יעלון ומשה כחלון / צילום: אמיל סלמן-הארץ

ערעור לבית המשפט העליון: חשפו את הסכם כחלון-יעלון

מדובר בנספחים להסכם שנחתם בנובמבר 2015 בין שר האוצר משה כחלון לשר הביטחון משה יעלון שאותם סרב משרד הביטחון לחשוף במסגרת פנייה לפי חוק חופש המידע ● המידע בנספחים החסויים הוא בעיקרו תחשיבי שכר וגמלאות לאנשי הקבע בצה"ל אך במשרד הביטחון טענו כי נתונים אלה מאפשרים ללמוד על סדרי הכוחות בהווה בעתיד

שחקני NBA / צילום: רויטרס

מלחמת הסחר בין סין לארה"ב מאיימת להטביע גם את ה-NBA

ציוץ אחד של הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס שהביע תמיכה במחאה בהונג קונג נגד השלטון בסין, הביא בן רגע למשבר חמור בין ה-NBA לבין המדינה שבה היא תולה תקוות כלכליות גדולות ● וליגת הכדורסל הטובה בעולם אינה לבד: עולם הספורט מושפע כעת יותר מתמיד מיחסים בינלאומיים ומשברים גיאופוליטיים

נעמה יששכר / צילום: רויטרס

המפתח לשחרור נעמה יששכר נמצא במשרד המשפטים

ההטיה של הפרקליטות לטובת בקשת ההסגרה מארה"ב, ביחד עם ההתעלמות מהבקשה הרוסית והסחבת האינסופית של מעצר בורקוב, היא עלבון צורב לרוסים ● על ישראל להיענות לבקשת ההסגרה של רוסיה כדי להחזיר את הצעירה הישראלית הביתה ● דעה

איילת שקד / צילום: רפי קוץ

מפינוי להסדרה: מה מספרת המדינה לבג"ץ

שקד מתפארת שבתפקידה כשרת המשפטים הפכה את גישת המדינה למאחזים על ראשה • העובדות מלמדות כי בתקופתה פיתחו הרשויות שלל תרופות משפטיות ומנהליות כדי להשאיר מבנים לא חוקיים במקומם • אבל בדיקה מעמיקה מראה כי התפנית התחילה עוד הרבה לפניה ● המשרוקית של גלובס

ג'ונסון אנד ג'ונסון./ צילום:  רויטרס

שוב צרות בג'ונסון אנד ג'ונסון? החברה מודיעה על ריקול בארה"ב

הריקול יוגבל לאצווה אחת של בקבוקי טלק לתינוקות שיוצרו והופצו בארה"ב ב-2018

ליברפול, מרכז העיר. רחוב אופייני של בנייני לבנים אדומות  / צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

ליברפול, לא רק ביטלס וכדורגל. טיול אחר בעיר

רוב התיירים שמגיעים לליברפול נוחתים בשדה התעופה ע"ש ג'ון לנון ועושים את הסיבוב המסורתי בעקבות ארבעת המופלאים ● אבל הביטלס לא צמחו מתוך ואקום, וליברפול היא לא רק הביטלס ● יש לה היסטוריה, מורשת כדורגל מפוארת והרבה אווירה

בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

דרמת הברקזיט: ג'ונסון שיגר לאיחוד שני מכתבים סותרים בנוגע לפרישה

(עדכון) ● אחרי שלא הצליח לאשר את הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי אתמול, ג'ונסון נאלץ לבקש דחייה מהאיחוד • כלי התקשורת בבריטניה דיווחו כי שלח בקשת הארכה בלתי-חתומה בבריסל, מלווה במכתב חתום נוסף שבו הוא מפציר באיחוד לא לאשר אותה

נתניהו ובנט. מי ייצא שבע אחרי הבחירות? / צילום: מוטי מילרוד, הארץ

בנט מתייצב לצד נתניהו, ומתעלם מהתוצאות בבחירות

נתניהו קיבל פחות קולות מגנץ, מחנה הימין ירד ב-5 מנדטים ואף על פי כן, ח"כ נפתלי בנט מציין שהחלפת נתניהו צריכה להיות "דרך פתק" תוך שהוא מתעלם מתוצאות הבחירות ● פרשנות

עובדים בלי ביטחון תעסוקתי / צילום: שאטרסטוק

תעסוקה צופה פני עתיד: אלה השינויים ששירות התעסוקה צריך לבצע

היום יותר מתמיד על שירות התעסוקה לבצע התאמות לנוכח אתגרי שוק התעסוקה העתידיים ● אימוץ מודל גמיש וקשוב לצורכי דורשי העבודה מחד והמעסיקים מאידך הוא המפתח להיערכות עם אתגרי שוק העבודה הדינמי והמשתנה ● דעה

מארק הרד, מנכ"ל אוראקל המנוח / צילום: Robert Galbraith, רויטרס

מארק הרד, מנכ"ל חברת התוכנה אורקל, מת בגיל 62

הרד מונה למנכ"ל אורקל בספטמבר יחד עם צפרא כץ ● בעבר כיהן כמנכ"ל HP ועזב בשנת 2010 לאחר שערוריית הטרדה מינית

וויטני וולף הרד, מנכ"לית אפליקציית הדייטים באמבל/ צילום:Kristen Kilpatrick

באפליקציית הדייטים באמבל רק נשים יכולות ליזום היכרויות. האם זה צעד הראשון לשיוויון מגדרי?

וויטני וולף הרד, מייסדת ומנכ"לית אפליקציית הדייטים באמבל שבה רק נשים יכולות ליזום היכרויות, חושבת ששינוי הרגלי החיזור הוא הצעד הראשון בדרך להפלת הפטריארכיה

ארומה תל אביב / צילום: מתוך ערוץ היוטיוב של ארומה תל אביב

ויליגר: "מצרים על מחול השדים שנוצר וניסיונות השווא של ארומה ת"א להתנער מאחריות"

ממצאי בדיקת משרד הבריאות מנקים את האחריות מספקית הטונה ויליגר ● היסטמין הגבוה נבע מאופן הטיפול בטונה לאחר פתיחתה ● ארומה ת"א: "נעשה הכול על-מנת שתקלה מסוג זה לא תחזור" ● אדם נוסף הגיע לחדר מיון לאחר שאכל כריך טונה בקיוסק בנמל ת"א

 ד"ר אלכסנדרה רבנל / צילום: Ignotz .J.J

כל מה שמסתירים מאיתנו כשמדברים על כלכלה שיתופית

מונית שיתופית, דירה שיתופית, עובדים שיתופיים - מספרים לנו שהכלכלה משנה כיוון, ומזמינים אותנו לקחת חלק במהפכה החברתית. אבל מה מסתתר מאחורי זה? ● הסוציולוגית ד"ר אלכסנדרה רבנל חקרה את המציאות העגומה מאחורי הבאזז, ועכשיו מציעה לעובדים להתפכח מחלום היזמות האישית

משחק ווידאו פורטנייט / שאטרסטוק

פורטנייט - בריאתו מחדש של מותג מצליח

פורטנייט הורידה את השאלטר ללא כל התראה ויצרה אי-ודאות המוני בקרב מיליוני המשתמשים שלה ● המהלך הזה מעיד על הבנה מעמיקה של קהל היעד שלה ● דעה

אליזבת וורן/ צילום:  רויטרס

היא מפחידה את וול סטריט וגם את מארק צוקרברג ויש לה תוכנית לכל בעיה: האם זו המועמדת שתצליח לנצח גם את טראמפ

אליזבת וורן, המועמדת הדמוקרטית לנשיאות, מובילה בסקרים ● יש לה תוכניות להכול - מפיקוח על שוקי הפיננסים, דרך מיסוי עשירים עד להפחתת פליטות הפחמן ● וורן היא פוליטיקאית מזן שונה - האם זה יספיק לה כדי לזכות בהתמודדות הדמוקרטית והאם היא תוכל לנצח את הנשיא טראמפ

נחל הקיבוצים / צילום: יותם יעקובסון

כמעיין המתגבר: פארק המעיינות מציין 60 שנה בפסטיבל חגיגי

פסטיבל המעיינות חוגג השנה עשור להקמתם של פארק המעיינות ושביל המעיינות, וגם 60 שנה לגן השלושה (הסחנה), בשפע של פעילויות, הופעות, תערוכות ואירועים מיוחדים בחול המועד סוכות

 אוהד סנדלר, רמי לוי ואדם פרידלר./ צילום: שלומי יוסף, גלובס

"אם לא נגיע לשווי של מיליארד שקל, עשינו טעות": מה מחפש רמי לוי ב"גוד-פארם" ומי מחפש עליו חומר מכפיש

מפגש ייחודי בין רמי לוי לאדם פרידלר ואוהד סנדלר הוליד שותפות ברשת הטואלטיקה "גוד פארם" שמונה כבר 18 סניפים ● בראיון משותף ראשון הם מספרים על התוכנית להנפיק, על הקשיים מול הקניונים ועל החיבור בין "הילדים הטובים" מתל אביב לקמעונאי הוותיק מירושלים