גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

קריסת אינוונטק: הנאמן מבקש להגיש תביעת עתק נגד לפידות, לוקסנבורג ועיזבון יולי עופר

בבקשה שהוגשה היום נטען כי לפידות ולוקסנבורג רוקנו את אינוונטק ממזומנים תמורת העברת נכסי נדל"ן כושלים ממזרח אירופה לתוך החברה, במהלך שהביא לקריסתה ● עוד נטען כי המהלך התאפשר הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של הנכסים

יעקב (לוקסי) לוקסנבורג / צילום: גיזי
יעקב (לוקסי) לוקסנבורג / צילום: גיזי

"פרשה כלכלית מהחמורות שידע שוק ההון הישראלי" - כך מתאר עו"ד עדי פיגל, הנאמן של חברת אינוונטק סנטראל מלונות, חברת הנדל"ן שקרסה בשנת 2014, את הנסיבות שעומדות בבסיס הבקשה שהגיש היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל-אביב. במסגרת הבקשה התבקש בית המשפט לאשר הגשתה של תביעה על-סך 110 מיליון שקל נגד חברת לפידות, בעל השליטה בה יעקב לוקסנבורג (לוקסי), שרק בשבוע שעבר הצעתו לשליטה באפריקה ישראל התקבלה ברוב קולות, עיזבון יולי עופר וגורמים רבים נוספים.

באמצעות עורכי הדין יוסי בנקל ודקל וייזר ממשרד שבלת, מעלה הנאמן להסדר הנושים של אינוונטק את הטענה לפיה לפידות ולוקסנבורג השתלטו על קופת המזומנים של אינוונטק ורוקנו אותה אל תוך לפידות, ששלטה בכ-88% מהונה המונפק ומזכויות ההצבעה של החברה. זאת עשו - כפי שנטען בכתב התביעה שהגשתו עדיין כפופה כאמור לאישורו של בית המשפט - "באמצעות ביצוע עסקה סיבובית להחלפת המזומנים שבקופת אינוונטק, בפעילות נדלני"ת 'רעיונית' וכושלת שרוכזה במזרח אירופה. פעילות שכולה הפסדית וחסרת כל תוחלת כלכלית". פעילות זו, נטען בכתב התביעה, הוכנסה לאינוונטק באמצעות חברה הולנדית שהוחזקה בבעלות עקיפה של יולי עופר, שהפכה למעשה לבעלת השליטה באינוונטק "החדשה".

אותה עסקה סיבובית התאפשרה, נטען בכתב התביעה, גם הודות לשיתוף-פעולה מצד מעריכי שווי ורואי חשבון ישראליים והתבססות על חוות-דעת "מוזמנת" וכוזבת שיצרה שיערוך פיקטיבי של ערך נכסי החברה ההולנדית שהחזיק עופר בעקיפין. חוות-דעת זו, נטען, הוצגה באופן חלקי ומטעה. זמן קצר לאחר מכן החברה קרסה, והוגשה כנגדה בקשת פירוק.

"לאחר העברת קופת המזומנים ללפידות, לא נותר בחברה כמעט דבר, זולת יתרת מזומנים בסכום נמוך, ובעיקר נותרו שם אותם נכסי נדל"ן רעילים וחסרי כל ערך חיובי ממשי, שבפועל היה להם ערך שלילי", נטען בכתב התביעה. כך קרה, נטען, שכספי אינוונטק "הושקעו בנכסים רעילים אלה תוך חילוץ של בעלי השליטה החדשים בחברה. אותה לפידות הפקירה, כך ממש, את אחריותה לבעלי מניות המיעוט בחברה, אשר הם, שלא היו חלק מאותה העסקה, נותרו בחברה והועמדו בפני שוקת שבורה עד לקריסתה הצפויה".

אלא שגם בכך לא תם העניין. אותה פעילות נדל"נית שימשה פעם נוספת, לפי כתב התביעה, לגיוס כספים, והפעם מקרב הציבור. באמצעות הפעילות הנדל"נית האמורה, יצרו בחברה "פורטפוליו נכסים כוזב וחסר ערך לכשעצמו", שבהמשך אף שימש כבסיס לגיוס אג"ח מהציבור. זאת, עשו, לפי הטענה, "בלא כל יכולת עתידית ונראית לעין להשתמש בנכסים האמורים לשירות החוב".

לפי התביעה, "התברר כי הנכסים שעמדו בבסיס קביעת שווי החברה לצורך גיוס האג"ח שווים כקליפת השום, ומשלא היה בנכסים האמרים כדי 'לשרת את החוב', החברה קרסה תוך שהותירה אחריה חובות עתק לבעלי החוב ותוך מחיקת כל ערך שיורי ליתר בעלי המניות של החברה".

התשקיף שפירסמה אינוונטק על-מנת לגייס אג"ח בסכום של עד 50 מיליון שקל, התבסס לטענת התביעה על דוחות פרופורמה לא מבוקרים, לפיהם שווי ההון העצמי של החברה המיוחס לכלל בעלי המניות עמד על סך 132 מיליון שקל, שבתשקיף הופחת לסך של 103 מיליון שקל. מספר חודשים לאחר פרסום התשקיף התברר כי שווי החברה התכווץ לכדי 60 מיליון שקל, "למרות שבמהלך תקופה זו לא התרחש בחברה כל אירוע שהצדיק הפחתת שווי".

הגשת הבקשה על-ידי עורכי הדין פיגל, בנקל ווייזר היום היא תולדה של חקירה מאומצת ונרחבת שהתנהלה במשך תקופה ארוכה. לאחר שבשנת 2014 אושר מינויו של פיגל נאמן על הסדר הנושים של החברה שקרסה, החלו הנאמן, בא-כוחו ובעל מניות מיעוט בחברה בחקירות ובדיקות נרחבות.

אותן בדיקות, נטען בתביעה, הביאו ל"חשיפתה של פרשה כלכלית מהחמורות שידע שוק ההון הישראלי, פרשה המתמצת בקליפת האגוז, במהלך מתוכנן שנועד לנצל לרעה כספי בעלי מניות ונושים, כזה שהביא בסופו של יום לקריסת החברה עד לחדלות פירעון מוחלטת".

עוד נטען בתביעה כי המהלך התאפשר גם הודות "לעצימת עיניים מוחלטת, בה לקו לאורך תקופה שורה ארוכה של דירקטורים, מנהלים, שלוחים ונציגים בפועל של בעלי שליטה, יועצים ושומרי סף של החברה, תוך שכל אלה כשלו בחובתם לשמור על האינטרסים ולפעול לטובת החברה ובעלי העניין בה (לרבות נושי החברה)".

בנוסף ללפידות, לגביה טוענים הנאמן ובא-כוחו כי ביצעה "'לוליינות פיננסית' פסולה בכל קנה-מידה והתנערות מכל חובת זהירות ואמון" לטובת בעל השליטה בה לוקסנבורג, "תוך הימצאות תמידית בניגוד עניינים אינהרנטי ופרמננטי" - מופנה כתב התביעה גם לגורמים רבים נוספים.

בין היתר מבקש הנאמן אישור לתבוע את אליהו קמר, ששימש כנציגו ואיש אמונו של לוקסנבורג בפועל; את יוסף קלרמן, שהיה איש הכספים הבכיר ביותר באינוונטק ובמקביל שימש בתפקיד זהה בלפידות, ובכך לפי הטענה "פעל בניגוד עניינים אינהרנטי"; ואת חברי הדירקטוריון, כולל הדח"צים, של אינוונטק.

עוד מופנית התביע, נגד מעריכי השווי, שלפי הטענה "בחרו להעניק לחברה שווי כוזב, מוכתב מראש, ומלאכותי, זאת כבסיס להצגת ואישור העסקה המשולבת בדירקטוריון החברה"; נגד רות עופר, עיזבון יולי עופר ז"ל ונמרוד רינות, שמשו כבעלי שליטה של אינוונטק לאחר העסקה הסיבובית לכאורה; ונגד שותפות רואי החשבון BDO זיו-האפט, שאחראית לפי התביעה לפסדים שנגרמו עקב התשקיף המטעה שליווה את הנפקת האג"ח.

תגובת לפידות: "החברה טרם קיבלה לידיה את כתב התביעה ותגיב לגופם של דברים רק לאחר שנלמד אותו. יחד עם זאת, על פניו נראה כי מדובר בתביעה מופרכת מיסודה, שכן העסקה המדוברת אושרה כדין במוסדותיה של אינוונטק, בין היתר על-ידי למעלה מ-95% מבעלי מניות המיעוט, לפני למעלה מעשר שנים, לאחר שהתקבלו הערכות שווי ממומחים בינלאומיים מהשורה הראשונה. עוד יצוין כי אינוונטק הנפיקה את אגרות חוב כחצי שנה לאחר מועד העסקה, במועד בו לא היו לפידות ו/או בעל השליטה בה ו/או נושאי המשרה בה בעלי כל השפעה באינווטק. החברה משוכנעת כי התביעה תידחה לגופה".

עוד כתבות

מטוסי בואינג 777 / צילום: GECAS

תע"א תסב מטוסי בואינג 777 עבור GECAS במאות מיליוני דולרים

התעשייה האווירית מרחיבה את פעילותה בתחום הסבת המטוסים: במסגרת הסכם חדש שעליו היא חתמה עם GECAS, היא תסב עבורה 15 מטוסי בואינג 777 מתצורה של מטוסי נוסעים לתצורת מטען

שלט של כריסטיאן דיור על קניון בסין / צילום: Darley Shen, רויטרס

מכבדת את עיקרון סין האחת: דיור מתנצלת על השמטת טייוואן משטח המעצמה

מותג האופנה כריסטיאן דיור קיים מצגת באוניברסיטה שכללה מפה של סין ללא טייוואן, שסין רואה בה מחוז סיני מורד - מה ששם את החברה במרכז שערורייה פוליטית שהובילה להתנצלותה

נתיבי איילון, הנחל ומסילת הרכבת לפני ההרחבה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

המקטע השלישי של פרויקט הנתיבים המהירים יוצא לדרך

במסגרת העבודות ייסלל נתיב נסיעה נוסף ממחלף קק"ל ועד למחלף שבעת הכוכבים בשני הכיוונים ● כמו כן ייבנו שני גשרים המחברים ישירות את הנתיב המהיר בכביש 20 לנתיב המהיר בכביש 5 ● הפרויקט צפוי להסתיים בשנת 2025

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

הבורסה ננעלה בשינויים קלים אחרי יומיים חיוביים; שיכון ובינוי וטבע נחלשו

לאחר שאתמול זינקה טבע ב-9% בת"א, הירידות נמחקו בוול סטריט והיא חזרה עם פער שלילי ● מדד ת"א 35 קפץ אתמול ב-1.2% ● טבע רשמה עלייה של יותר מ-9% בעקבות דיווחים על כך שהחברה הציעה פשרה בפרשת משככי הכאבים ● המסחר בניו יורק ננעל אמש בירידות קלות

ראש הנציבות האירופית ז'אן-קלוד וראש ממשלת בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: Yves Herman, רויטרס

כל מה שצריך לדעת על ההתקדמות החדשה בהסכם הברקזיט

ראש ממשלת בריטניה הודיע היום כי הגיע להסכם חדש עם האיחוד האירופי ● מה בדיוק חדש בהסכם והאם זה אומר שהברקזיט יוצא לפועל? ● "גלובס" עושה סדר

בנימין נתניהו / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

מה יקרה ב-48 השעות האחרונות לפני פקיעת המנדט והאם נתניהו ישלוף עוד שפן?

כל מי שמכיר את רה"מ יודע שהוא נוהג לשלוף שפנים מהכובע כשאף אחד לא מוכן • בהנחה שלא יקדים להחזיר את המנדט להרכבת הממשלה, גם הפעם כדאי להיות דרוכים עד הרגע האחרון • ומה הותיר נתניהו במשרד החוץ ● פרשנות

ריד הייסטינגס, מנכ"ל נטפליקס, וטד סרנדוס, מנכ"ל התוכן / צילום: Kim Hong-Ji, רויטרס

רבעון אחרון לפני כניסת המתחרות החדשות: נטפליקס היכתה את התחזיות

6.8 מיליון מנויים חדשים בתשלום הצטרפו לנטפליקס ברבעון השלישי; החברה עצמה חזתה שיצטרפו אליה 7 מיליון משתמשים, ופספסה במעט את ציפיותיה ● הרווח למניה ברבעון של 1.47 דולר - מעל ציפיות האנליסטים ל-1.04 דולר

 אוהד סנדלר, רמי לוי ואדם פרידלר./ צילום: ענבל מרמרי

"אם לא נגיע לשווי של מיליארד שקל, עשינו טעות": מה מחפש רמי לוי ב"גוד-פארם" ומי מחפש עליו חומר מכפיש

מפגש ייחודי בין רמי לוי לאדם פרידלר ואוהד סנדלר הוליד שותפות ברשת הטואלטיקה "גוד פארם" שמונה כבר 18 סניפים ● בראיון משותף ראשון הם מספרים על התוכנית להנפיק, על הקשיים מול הקניונים ועל החיבור בין "הילדים הטובים" מתל אביב לקמעונאי הוותיק מירושלים

מרגרט וסטגר / צילום: רויטרס, Francois Lenoir

האישה שקנסה את גוגל ואפל במיליארדים: "הקנסות - לא הפתרון הנכון"

מרגרט וסטגר, הממונה על ההגבלים העסקיים באירופה: "צריך להצליח למנוע את הבעיות מראש"

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

בנימין נתניהו פרסם מתווה לממשלת אחדות

נתניהו פנה לח"כ בני גנץ והציע בין השאר הקפאת הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ואימוץ מתווה אטיס לחוק הגיוס

טרודו עם בוחרים פוטנציאלים /צילום: רויטרס

החרדות הכלכליות של תושבי קנדה ינצחו בבחירות בעוד שבוע

ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו ויריבו השמרן אנדרו שיר נושאים עיניים לפרברי טורונטו, שמהם תבוא ההכרעה בבחירות בשבוע הבא • אף שתמונות ישנות של טרודו מחופש לשחור עלולות לפגוע בתמיכה בו, מה שמעניין את הבוחרים הם מחירי הדיור ומס שמייקר את הנסיעה

שכונת בית הכרם / צילום: shutterstock

100 דירות ייבנו על עתודת הקרקע האחרונה של בית הכרם

הדירות ייבנו בשני בניינים בגובה 14 קומות ● תושבים: "מדובר במחטף, שיתוף ציבור לא נעשה פה"

מורט מנדל / צילום: קרן מורט מנדל

המיליארדר והפילנתרופ מורטון ל' מנדל, מייסד קרן מנדל, הלך לעולמו

מנדל, ציוני נלהב, בן 98 במותו, תרם למוסדות שונים בישראל למעלה מחצי מיליארד דולר

מארק צוקרברג / צילום: צילום מסך מפייסבוק

מארק צוקרברג: "לפייסבוק תפקיד חשוב במניעת תוכן שגורם לקיטוב"

מנכ"ל פייסבוק נאם בשידור חי ופרש את משנתו בנושא חופש הביטוי ● בפוסט שפרסם יממה קודם לשידור הנאום כתב צוקרברג כי יתייחס לאיומים המרכזיים על חופש הביטוי, וכי הנאום הוא זיקוק של כל הדברים שלמד על הנושא בשנים האחרונות

מנכ"ל מיקרוסופט סאטיה נדלה / צילום: רויטרס

שווי המשכורת השנתית של מנכ"ל מיקרוסופט: 43 מיליון דולר

משכורתו של נאדלה גבוהה ב-66% לעומת משכורתו בשנה שעברה, שעמדה על 26 מיליון דולר, אך היא נמוכה יותר ממשכורתו ב-2014, שהייתה 84.3 מיליון דולר, השנה בה נכנס לתפקיד

שליחים של וולט ותן ביס/ צילום: שלומי יוסף

בלי סכו"ם בבקשה: כך תהפכו את משלוח האוכל שלכם לקצת פחות מזהם

לפריחה בתחום משלוחי האוכל יש מחיר כבד - באיחוד האירופי נזרקים מיליארד קופסאות חד-פעמיות מזהמות לפח מדי שנה, ובישראל אלפי שליחים מדי יום מעבירים ארוחות ארוזות במוצרים לא מתכלים לבתי עסק ● רוב החברות אפילו לא מציעות ללקוחות להימנע מלקחת מוצרים מזהמים

ג'ראד קושנר ובנימין נתניהו / צילום: קובי גדעון/לע"מ

ג'ארד קושנר מגיע לישראל לדון על תכנית השלום

על פי דיווח באמצעי תקשורת אמריקאים, יבחן קושנר את האווירה הפוליטית בישראל בעקבות הבחירות האחרונות ● קושנר מתכנן לתת פומבי לתכנית השלום בין ישראל לפלסטינים

גרשון גונטובניק /צילום: אלון רון

בית המשפט משרטט מחדש את גבולות שכר-הטרחה של עורכי הדין

מסר לעורכי הדין הגובים שכר-טרחה על בסיס הצלחה: ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין תוקף משפטי לסעיף בהסכמי שכר-טרחה מבוססי אחוזים, שלפיו הלקוח מתחייב לשלם את מלוא הכסף גם אם יפסיק את הטיפול המשפטי ● ערעור על ההחלטה נדון בעליון

בורסת הונג קונג. / צילום: Shutterstock

לאחר נתוני צמיחה חלשים מהצפוי: בורסות סין בירידה

בורסות וול סטריט ננעלו אתמול בעליות על רקע המשך עונת הדוחות לרבעון השלישי ● מניית טבע זינקה ב-11.8% ● הזהב ננעל ברמת שיא של שבוע, ומחיר הנפט עלה ב-1.2% כשברקע ציפייה להצבעה על הסכם הברקזיט בפרלמנט הבריטי

סניף מגה בעיר / צילום: איל יצהר

ועד עובדי מגה מאיים לטרפד את עסקת יינות ביתן-פרשמרקט?

יו"ר ועד עובדי מגה הנחה את העובדים שלא להגיע ב-1 בנובמבר לעבודה בחמשת סניפי מגה בעיר שאמורים להימסר לידי פרשמרקט ● "הסירוב של הרוכש להיפגש ולדון על תנאי העובדים לא מבשר טובות"