גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מכונת הכסף של ילין לפידות: בית ההשקעות שמרוויח כ-150 מיליון שקל בשנה בלי מינוף פיננסי

מותג חזק, רווחיות גבוהה ומנגד תמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות ותלות במייסדים - זה מה שחושבים במידרוג על בית ההשקעות שמובילים דב ילין ויאיר לפידות ● ההחזקה ב-50% מבית ההשקעות, באמצעות אטראו, היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של חברת לידר השקעות, שהנפקת האג"ח שלה קיבלה דירוג A1 באופק יציב

יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר
יאיר לפידות ודב ילין / צילום: איל יצהר

בית ההשקעות ילין לפידות מתאפיין במותג חזק, בבסיס לקוחות רחב ומפוזר, והוא אחד מארבעת בתי ההשקעות הגדולים בישראל מבחינת היקף הנכסים המנוהלים. עם זאת, בית ההשקעות המצליח - שנוסד על ידי צמד מנהליו דב ילין ויאיר לפידות - מתאפיין בתלות רבה במייסדים ובתמהיל מוצרים צר שעלול לגרום לתנודתיות בהכנסות, בכפוף לחשיפה הגבוהה לשוקי ההון ולסנטימנט הציבור. כך סבורים כלכלני חברת מידרוג במסגרת עבודת דירוג ראשוני מותנה לאג"ח שתנפיק חברת לידר השקעות, שבאמצעות החברה הבת אטראו מחזיקה 50% ממניות ילין לפידות (יתרת המניות וחזקת בידי צמד המייסדים). במידרוג מעניקים ללידר דירוג A1 באופק יציב.

לידר השקעות היא חברת החזקות שעיקר פעילותה בתחומי שוק ההון, התעשייה והנדל"ן. החברה נמצאת בשליטת יורשי דן דוד, והיא מובלת על ידי היו"ר צחי אפלויג. לידר נסחרת לפי שווי של כרבע מיליארד שקל לאחר שמנייתה נסקה ב-93% מתחילת השנה, והיא מתעתדת לגייס עד 120 מיליון שקל באמצעות הנפקת האג"ח.

הנכס המרכזי של החברה הוא ההחזקה באטראו  (46%) שבידיה מחצית ממניות ילין לפידות - בית ההשקעות המוביל שהוקם בשנת 2004 ושרק פסגות, מיטב דש ואלטשולר שחם מנהלים כספים בהיקף גבוה משלו. נכון לסוף יוני השנה ניהל ילין לפידות נכסים בהיקף של כ-86 מיליארד שקל, וזאת לעומת כ-78 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. בסיכום המחצית הראשונה של 2019 רשם ילין לפידות רווח נאה של 82.8 מיליון שקל לאחר שב-2018 כולה רשם רווח שנתי של 153 מיליון שקל. 

ילין לפידות - ירידה בהכנסות

ההחזקה בילין לפידות היא הבסיס העיקרי לאיתנות ולתזרים של לידר, שלגביו אומרים במידרוג כי "בשנים האחרונות היקף הנכסים המנוהלים נטה לתנודתיות" ו"חל שינוי מסוים בתמהיל הנכסים המנוהלים עם הטיה לכיוון פעילות הגמל וההשתלמות, שהיוו כ-45% מסך הנכסים המנוהלים בסוף 2018 לעומת כ-33% ב-2015. זאת, בעיקר על חשבון ניהול קרנות נאמנות שהיוו כ-27% מסך הנכסים המנוהלים (לעומת 39% ב-2015) ולצד יציבות בניהול התיקים שהיוו בסוף 2018 כ-29% מסך הנכסים".

עוד מציינים במידרוג כי ילין לפידות פועל ללא מינוף פיננסי ו"שיעור גבוה של נכסים נזילים מתוך סך הנכסים". כלומר, מדובר בבית השקעות יציב ואיתן שגם מתאפיין שנים בשיעור רווחיות טוב "הבולט לטובה ביחס לבתי השקעות המדורגים על ידינו. דבר זה נובע להערכתנו בעיקר מיעילות תפעולית עודפת ומבנה הוצאות רזה יחסית".

עם זאת, הרווחיות המרשימה של ילין לפידות, שגבוהה מזו של מיטב דש ושל אלטשולר שחם וכנראה גם מזו של פסגות הפרטי, אינה מושגת ללא סיכון. "לילין לפידות תמהיל מוצרים צר יחסית, שעלול לגרום לתנודתיות בהיקף ההכנסות וללא פעילויות שחשופות פחות לשוקי ההון ולסנטימנט הציבור כמו קרנות פנסיה, אשראי חוץ בנקאי, ביטוח ועוד, אשר קיימים בחלק מבתי ההשקעות האחרים", אומרים במידרוג.

אך לא רק זאת, בחברת הדירוג מפרטים כי "תמהיל זה מוטה לפעילות השקעות קצרת טווח (קרנות נאמנות וניהול תיקים) החושפת את ילין לפידות לתנודתית בהכנסות וברווח ותלויה במידה רבה בטעמי הציבור ותשואות שוק ההון". תלות נוספת היא כאמור בצמד המייסדים: "לילין לפידות מבנה בעלות ריכוזי יחסית, בשליטת דב ילין ויאיר לפידות... קיימת להערכתנו תלות מסוימת באנשי המפתח לעיל, העלולה לחשוף את החברה לסיכון מוניטין ואובדן פעילות".

הצפי לעתיד: יציבות ודיבידנדים

ילין לפידות פועל בתחום תחרותי לצד שורת גורמים עסקיים ובראשם בתי ההשקעות וקבוצות הביטוח. הדבר נכון במיוחד לגבי השווקים המרכזיים שבהם הוא פועל - הגמל וההשתלמות, שמשמשים אלטרנטיבות לשוק הפנסיה החדשה הצומח (שבו ילין לפידות לא פועל). על רקע זה טוענים במידרוג כי "בתרחיש הבסיס לשנים 2020 ו-2021 אנו מניחים כי הסביבה העסקית אליה חשופים בתי השקעות צפויה להיוותר מאתגרת, בשל רמת תחרות גבוהה בכלל מגזרי הפעילות, המונעת גם על ידי רגולציה מעודדת תחרות במקטעים מסוימים, שתמשיך להוביל להערכתנו לשחיקת דמי הניהול ותנודתיות שוק ההון, אשר משפיעה על טעמי הציבור בבחירת מוצרי השקעה והיקף הנכסים המנוהלים".

עם זאת, הן ילין לפידות והן המתחרים שלו פועלים בשוק ובכלכלה שגדלים. כך, לדברי כלכלני מידרוג "הסביבה הכלכלית צפויה להמשיך להוביל לגידול בהיקף הנכסים המנוהלים במגזר החיסכון הבינוני-ארוך כתוצאה מצמיחת תמ"ג יציבה, שיעור אבטלה נמוך ועלייה בשכר הריאלי". על רקע אלה, "אנו מעריכים כי הפרופיל העסקי של ילין לפידות יוותר ברמה דומה בשנתיים הקרובות והיקף ההכנסות לא ישתנה מהותית.

"בתרחיש הבסיס שלנו לשנים 2019 ו-2020 אנו מניחים שילין לפידות ייצר הכנסות שנתיות בטווח 590-550 מיליון שקל וישמר רווחיות גבוהה יחסית, אם כי זו עלולה להיות תנודתית, כך שהיקף הרווח הנקי (השנתי, ר' ש') ינוע בטווח של 160-110 מיליון שקל בשנתיים הקרובות, בדומה לממוצע של 2017-2018 שעמד על כ-145 מיליון שקל. בנוסף לילין לפידות יתרות נזילות חופשיות מהותיות בהיקף של כ-260 מיליון שקל ליום 30 ביוני 2019 ,התומכות גם כן ביכולת לחלק דיבידנדים בשנים הקרובות".

בהקשר זה הם מוסיפים כי "בהתאם להסכם בעלי המניות בילין לפידות אנו מניחים כי כל הרווח הנקי יחולק כדיבידנד לבעלי המניות. כפועל יוצא, בתרחיש הבסיס היקף הדיבידנדים ודמי ניהול שיתקבלו בלידר השקעות מחברת אטראו ינוע בטווח של 35-25 מיליון שקל לשנה".

ללידר תלות משמעותית בהיקפי הדיבידנדים שיחולקו מילין לפידות, דרך אטראו, לצורך מימון שירות החוב ופעילותה השוטפת כאשר "תמורת הגיוס הנוכחי תשמש את החברה למחזור חובות קיימים ולשימושיה השוטפים". נכון ל-30 ביוני 2019 ללידר השקעות חוב של כ-97 מיליון שקל המורכב מהלוואה שניטלה מבנק לאומי ושתי סדרות אג"ח נסחרות. לטובת מחזיקי האג"ח שיונפקו עתה ישועבדו מניות אטראו לפי יחס של 155% שווי שוק לחוב ביום הגיוס וללא מנגנון התאמה למחיר שוק לאחר מכן. 

עוד כתבות

 מנכל IMC אורן שוסטר/ צילום:  איל יצהר

"כשמסתכלים על חברות קנדיות שמוכרות קנאביס בעשרות מיליוני דולרים ברבעון, קשה לדבר על יתרון של ניסיון בגידול. הן כבר עקפו אותנו"

בשבוע שעבר הצליחה חברת IMC מקיבוץ גליל ים לתקוע דגל ישראלי שני מעבר לים, כשהפכה לחברת גידול הקנאביס הראשונה להתחיל להיסחר בבורסה בקנדה ● בראיון ל"גלובס" מדבר המנכ"ל אורן שוסטר על הגאות של התחום והנפילה שבדרך, הקושי לגייס באקלים הנוכחי וכיצד רואים בחו"ל את ישראל: "כל הזמן קיבלנו פידבקים מהמשקיעים, שהדבר העיקרי שמטריד אותם לגבי חברות ישראליות הוא אי הוודאות"

פקקים באיילון / צילום: איל יצהר, גלובס

מחשבים מסלול מחדש למשרד, והזינוק של בית שמש. כותרות הנדל"ן

למה הפקקים בדרך לתל אביב טובים לראשי הערים רמי גרינברג ומוטי ששון? ● ראשת עיריית פריז ומלחמתה במשבר האקלים ● למה חייכו השבוע בעיריית כפר סבא ולמה באשדוד תפסו את הראש ● וגם: תשובות לכל השאלות (כמעט) על המשך דרכה של תמ"א 38

פרוקטר אנ גמבל /צילום: רויטרס - John Sommers

P&G בשת"פ עם 8200EISP: "מחפשים את מותגי מיליארד הדולר הבאים"

החברה מחפשת מוצרים בתחום הבריאות, איכות החיים, איכות המגורים ומוצרים נגד "תשישות נשית"

מתי דב / צילום: איל יצהר

עלייה של 19% ברווח של קרן הריט למגורים מגוריט ל-13.4 מיליון שקל ברבעון

קרן הריט למגורים רשמה רווח של 13.4 מיליון שקל ברבעון השלישי, רווח של 23.8 מיליון שקל ב-9 החודשים הראשונים של השנה ● עיקר הרווח נובע מהשלמת עסקה לרכישת מתחם דירות בפתח תקוה ● ההכנסות של מגוריט מדמי שכירות עלו ל-3.6 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 1.5 מיליון שקל ברבעון המקביל

קנאביס / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

התפתחות דרמטית בבג"ץ הקנאביס: משרד הבריאות חשף כי הנחיות בעניין ייצוא הקנאביס יפורסמו בשבוע הבא

משרד הבריאות מתכנן לפרסם הנחיות בעניין ייצוא קנאביס ביום שני הקרוב ● בהודעה לבג"צ אמר המשרד: "מבחינת משרד הבריאות, כל עסק אשר עומד בסטנדרט לייצור ושיווק מקומי – יוכל לשווק מוצריו לחו"ל" ● חשיפת תקנות מטעם משרד הבריאות עדיין אין פירושה שישנה הסכמה עם כל הגורמים הקשורים בעניין וכי הוסרו כל החסמים לייצוא, אולם היא לכל הפחות מעידה כי הדיון מתקדם ואיננו תקוע

נלי תגר ורועי אסף ב"בשורות טובות" / צילום: דניאל מילר

איפה הילד? כשטיפולי הפוריות מפרקים כמעט הכול

"בשורות טובות" עוסק בנושא חשוב מאוד - זוג צעיר שעובר טיפולי פוריות - אבל לפעמים מתנחמד מדי

גיל הפרישה / צילום: רמי זרנגר, יח"צ

הוויכוח על גיל הפרישה לנשים: להאריך או לא להאריך

העלייה בתוחלת החיים מדלדלת את קופות הפנסיה, וכבר לא מאפשרת להתעלם מהפתרון המתבקש: העלאת גיל הפרישה לנשים ● השאלה היא מה אמורות לעשות נשים שרוצות להמשיך לעבוד, אך לא מוצאות עבודה בגלל אפליה על בסיס גיל ● 'ליידי גלובס' פנה למנהלות הבכירות בישראל, כדי שיתפסו צד בוויכוח

וול סטריט / צילום: רויטרס

וול סטריט: הדאו ג'ונס שבר שיא והגיע לראשונה ל-28 אלף נקודות

היועץ הכלכלי של הבית הלבן לארי קודלו אמר כי ארה"ב וסין קרובות לסיים את מלחמת הסחר ולהגיע להסכם ● אירופה ננעלה בעליות; המסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת

שי ניצן, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

כשפרקליט המדינה מבקש טובות משופטים מכהנים ומעורכי דין פרטיים

אין כמובן בעיה כלשהי עם רצון פרקליט המדינה להתגונן כנגד אותה מתקפה ● בעיני, זה חלק חשוב ואף קריטי מתפקידו. אין גם מניעה לפנות לקבוצה של לשעברים שיתנו כתף למה שהוא רואה כמאבק על הבית ● הבעיה היא בפנייה הגלויה הן לשופטים מכהנים והן לבעלי עניין מול הפרקליטות ● דעה

חיילי צה"ל על גבול רצועת עזה,/ צילום: רויטרס

בשל הפרת הפסקת האש: בעוטף עזה החליטו לא לקיים מחר לימודים

(עדכונים שוטפים): למרות שפיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, ברשויות החליטו שלא לקיים לימודים, לאחר שרקטה נורתה לישראל ויורטה על ידי כיפת ברזל ● פלסטינים מפגינים בגבול עזה נגד הפסקת האש

חברת סיסקו / צילום: רויטרס

סיסקו מספקת תחזית חלשה זה הרבעון השני ברציפות; המניה נפלה ביותר מ-7%

סיסקו אכזבה את המשקיעים כאשר סיפקה תחזית חלשה זה הרבעון השני ברציפות ● פסגות: "בעידן הנוכחי של ריביות נמוכות במיוחד, חברות בעלות תזרים מזומנים יציב וחזק מסוגה, המחזירות למשקיעים היקף גדול מהתזרים מהוות נכס מעניין"

 איל זמיר  נדב ארגמן  אבי בלוט בנימין נתניהו ואביב כוכבי בחדר המלחמה בבסיס מטכ”ל/ צילום: קובי גדעון לע"מ

הכין לימונדה: כך ניצל נתניהו את פירות הסיכול המוצלח בעזה

אף אחד לא חושד בדרג הצבאי כי פעל למען הצרכים הפוליטיים של ראש הממשלה בחיסול בכיר הג'יהאד האסלאמי ● אבל מהרגע שהמטוסים יצאו למשימת הסיכול וחזרו בשלום, הפך נתניהו כל היבט אפשרי של ההתרחשויות הביטחוניות לכלי לצרכיו הפוליטיים ● פרשנות

אושר בן חמו / צילום: תמונה פרטית

"זה עסק שביום נכנסים אליו 30-40 לקוחות, ובעת אירוע ביטחוני - כלום, רק זבובים"

אושר בן חמו (28) הוא בעלים שותף של בית הדפוס "המדפיסים בע"מ" בשדרות ● "יש לנו קירות משותפים עם המפעל שנשרף, וכשנכנס כיבוי האש, הם שפכו המון מים, וזה הרס לנו הרבה ציוד" ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם. צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il   

שיגורי טילים מצפון רצועת עזה לעבר יישובי העוטף / צילום: רויטרס  Amir Cohen

צה"ל תקף שורת יעדי טרור של הג'יהאד האסלאמי בעזה

פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, אך מטח נורה ליישובים הסמוכים לגדר ● בעוטף, באשקלון, בנתיבות ובשדרות לא יתקיימו לימודים ● צה"ל הודיע כי תקף שורה של יעדים של הארגון ברצועת עזה

תזונה /  צילום: Gettyimages ישראל

אלצהיימר, סוכרת, מחלות דם ולב: כמה אייג’ס אכלתם היום

חשבתם ששומן, סוכר וטיגון בעייתיים לתזונה שלנו? מתברר שגם לבישול ארוך, צלייה והשחמה יש השפעה, והם עלולים להאיץ תהליכים דלקתיים שיובילו למחלות כרוניות, כולל הזדקנות מוקדמת ● החוקרים מסבירים ל'ליידי גלובס' איך פועל מנגנון האייג'ס, למה זה מזיק לאכול מנת בשר מיד אחרי דג, ולמה חשוב לשתות קפה טורקי לפני הארוחה

אלונה בר און בוועידת עושים שוק \ צילום: איל יצהר

אלונה בר און, יו"רית "גלובס": יש לקיים דיון דחוף על תפקיד מועצת העיתונות בשיקום העיתונות ואמון הציבור

"זוהי שעת חירום. עלינו להודות שמועצת העיתונות אינה ממלאת תפקיד משמעותי ורלוונטי כפי שהיה מצופה ממנה בשעה קשה זו" ● מכתב גלוי ששלחה אמש יו"רית גלובס אלונה בר און למועצת העיתונות ● מפאת חשיבות הדברים והרלוונטיות גם ל"גלובס", אנו מביאים אותו כאן כלשונו

קווין לאב / צילום: רויטרס

כושר עמידה: הספורטאים מוציאים מהארון את הדיכאון והחרדות

קשר השתיקה סביב קריסות נפשיות של ספורטאים הותר בשנים האחרונות, והם מספרים על דיכאונות וחרדות ● אבל גופי הספורט עדיין לא מעניקים תמיכה פסיכולוגית ● התוצאה: הפסדים

מעדיפים דירות חדשות / צילום: shutterstock, עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מדד הדירות מוכיח: חוסר משילות, חוסר מנהיגות והמחסור במישהו שיעצור לרגע לעשות חושבים

מי זוכר שהמטרה של מחיר למשתכן הייתה להוריד את מחירי הדירות? ● תנו להם לדבר על הגי'האד האיסלאמי ועל הנבצרות – ונפוליטיקאים ינהרו לאולפנים בהמוניהם; תנו להם לדבר על מדיניות דיור – והאולפנים יישארו ריקים. ובמצב כזה המחירים עולים ● פרשנות

אוון שפיגל / צילום: JD Lasica

"הורי גידלו אותי בלי טכנולוגיה. הבן שלי רשאי לצפות בטלוויזיה שעה בשבוע"

אוון שפיגל, מייסד ומנכ"ל סנאפ, מספר בראיון ל"וול סטריט ג'ורנל" על האופן שבו הוא מגדל את הילדים שלו, על העיצוב המחודש שהיה שנוי במחלוקת ("הוא הצלחה") ועל פייסבוק: "התחרות איתנו גרמה להם להציע יותר ערך ללקוחות"

ליאור טנר, מנכ"ל הנוסע המתמיד ו-FLY CARD / צילום: יונתן בלום, גלובס

"לקוחות היוקרה הם הלחם והחמאה שלנו. אנחנו מוותרים על הרבה הכנסות בשבילם"

על ההתקוממות מצד הנוסעים, הזינוק במספר הלקוחות והמהלכים שסותרים את האג'נדה הרשמית ● מנכ"ל מועדון הנוסע המתמיד של אל על, ליאור טנר, משיק מהלך אסטרטגי לא נטול סיכונים ומתיישב לשיחה עם "גלובס"