גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית המשפט משרטט מחדש את גבולות שכר-הטרחה של עורכי הדין

מסר לעורכי הדין הגובים שכר-טרחה על בסיס הצלחה: ביהמ"ש המחוזי קבע כי אין תוקף משפטי לסעיף בהסכמי שכר-טרחה מבוססי אחוזים, שלפיו הלקוח מתחייב לשלם את מלוא הכסף גם אם יפסיק את הטיפול המשפטי ● ערעור על ההחלטה נדון בעליון

השופט גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון
השופט גרשון גונטובניק / צילום: אלון רון

עורכי דין שעורכים הסכמי שכר-טרחה המבוססים על אחוזים מהסכום שייפסק בתביעה, שימו לב: שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, גרשון גונטובניק, קבע לאחרונה כי הסעיף שמרבית עורכי הדין נוהגים להוסיף להסכמי שכר-טרחה מבוססי אחוזים, ולפיו הלקוח מתחייב שלא להפסיק את הטיפול המשפטי, ושאם יעשה כן הוא מתחייב לשלם את מלוא שכר-הטרחה למי שייצג אותו בתחילת הדרך - חסר כל תוקף משפטי.

קביעתו של גונטובניק נכללה בפסק דין שדחה תביעה שהגיש עו"ד רמי קוגן נגד מי שהיה לקוחו בעבר, אורי אלטרץ. עו"ד קוגן ייצג את אלטרץ במסגרת בוררות על סכסוך משפחתי של מיליוני שקלים. בהסכם שכר-הטרחה בין הצדדים נקבע כי שכר-הטרחה ישולם על בסיס הצלחה, כך שאלטרץ ישלם לעו"ד קוגן 25% מהסכום שייפסק לטובתו - אם ייפסק - בהליך הבוררות. אולם אלטרץ הפסיק את הייצוג על-ידי עו"ד קוגן בעיצומו של ההליך.

עו"ד קוגן טען מצידו כי אלטרץ נהג כך "אך ורק בשל רצונו להתחמק בצורה מחפירה מתשלום שכר-טרחה". עו"ד קוגן תבע מאלטרץ סכום של 3.2 מיליון שקל, שהם 25% מ-11.25 מיליון שקל - סכום הסכם הפשרה שעליו סיכם עו"ד קוגן בשמו של אלטרץ עם הצד השני להליך הבוררות. הסכם הפשרה לא נחתם ולא בוצע.

בהסכם שכר-הטרחה נכלל הסעיף הבא, שכמוהו ניתן למצוא ברבים מהסכמי שכר-הטרחה מבוססי-אחוזים: "הנני מתחייב כי לא אפסיק את הטיפול המשפטי מכול סיבה שהיא, שכן הוא תלוי תוצאות, ובאם אעשה כן, אשלם את מלוא שכר-הטרחה שהיית מקבל אילו אפשרתי לך להשלים את העבודה". 

עו"ד אלון לוין / צילום: מיכל כהן

מסר שלילי

עו"ד קוגן טען כי נוכח הסעיף האמור ולאור טענתו כי הייצוג הופסק בחוסר תום-לב וללא הצדקה, הוא זכאי לסכום שהיה משולם לו, לו היה מאפשר לו לקוחו לשעבר להשלים את עבודתו. עוד טען עו"ד קוגן כי דחיית תביעתו תעביר מסר שלילי לציבור רחב של עורכי דין, בעיקר לאלה המייצגים בהליכים משפטיים על בסיס הצלחה, והשלמה עם יכולת קלה של מיוצג להסתלק ממחויבותו לשכר-טרחה תוך התנהגות פסולה.

אלטרץ - שיוצג באמצעות עו"ד אלון לוין ממשרד עורכי-דין לוין - טען כי הוא מעולם לא חתם על הסכם הפשרה עליו מסתמך עו"ד קוגן בתביעתו והושג שלא בידיעתו - ומכאן שאין לגזור ממנו שכר-טרחה כלשהו. עוד טען אלטרץ כי הוא המשיך בניהול הליך הבוררות גם לאחר שהחליף את בא-כוחו, אך בסופו של יום לא הגיעו הצדדים לפשרה כלשהי.

באשר לנסיבות הפסקת העסקתו של עו"ד קוגן, הסביר אלטרץ כי הוא הפסיק את הייצוג מסיבות ראויות ובתום-לב, לאחר שאיבד את האמון בעו"ד קוגן. עוד טען אלטרץ כי התברר לו שעורך דינו מצוי בניגוד עניינים, שכן מי שמשמש כרואה החשבון שלו היה אמור גם לשמש כמומחה מטעמו של הצד השני מולו ניהל את הליך הבוררות. 

עו"ד רמי קוגן/ צילום: פאול  אורלייב

זכות קוגנטית

בפסק דינו הדגיש השופט גונטובניק כי זכותו של הלקוח להפסיק את שירותיו של עורך דינו היא זכות שלא ניתן להתנות עליה, הנובעת מהרגישות שכרוכה בהתקשרות המבוססת על יחסי אמון. "עורך דין לא יכול לכפות את שירותיו על לקוחו, אם זה אינו מעוניין בהם, והלקוח אינו יכול להתחייב להעסיק את עורך דינו בכל מקרה", ציין.

ומכאן קבע גונטובניק כי הסעיף שנכלל בהסכם שכר-הטרחה - לפיו אלטרץ מתחייב שלא להפסיק את הטיפול המשפטי שמעניק לו קוגן, ושאם יעשה כן הוא מתחייב לשלם לו את מלוא שכר-הטרחה - הוא חסר תוקף. "להתחייבות זו אין תוקף משפטי. היא מתעלמת מהקוגנטיות של הדינים החלים בתחום. היא לא לוקחת בחשבון את מערכת היחסים המיוחדת והרגישה שבין הלקוחות לעורכי דינם", קבע בית המשפט. "כאמור, במקום שבו עומדות לימין הלקוח סיבות לגיטימיות להפסקת ההתקשרות עם עורך דינו, לא ניתן להתחייב להימנע מהפסקתה; וגם לא ניתן להתחייב לשלם את מלוא שכר-הטרחה, חרף הפסקה מוצדקת של ייצוג".

הפסקה בתום-לב

אולם, כמו כל זכות, ציין השופט גונטובניק, גם זכותו של הלקוח חייבת להיות מופעלת בתום-לב. "שעה שהלקוח מבקש להשתחרר מהייצוג, יש לבדוק היטב האם מדובר בפעולה שנעשתה בתום-לב. יש לסכל פעולה שנעשתה תוך ניסיון מלאכותי להימנע מתשלום שכר-טרחה", קבע השופט. "פגיעה באמון היא עניין סובייקטיבי. לפעמים האמון נפגע, ואין עוד רצון בהמשך הייצוג, למרות שעורך הדין לא התרשל ופעל במקצועיות".

בנסיבות העניין שהובא לפתחו, קבע גונטובניק כי הוא התרשם שעו"ד קוגן "נקט אסטרטגיה לגיטימית לניהול הסכסוך. הוא ביקש לנהל ליטיגציה תקיפה, אך תוך שמירת פתח להגעה לפשרה עם הנתבעים בהליך הבוררות, בני משפחתו של אלטרץ, כדי שלא לסגור השער על אפשרות הגעה לשלום-בית".

ולמרות זאת, גונטובוניק דחה את מרבית תביעתו של עו"ד קוגן, לאחר שהשתכנע כי בנסיבות המקרה הפסקת הייצוג לא הייתה אמתלה שמטרתה התחמקות מתשלום שכר-טרחה. "מערכת היחסים שבין עו"ד קוגן לאלטרץ ידעה עליות ומורדות, זמן משמעותי לפני שהייתה היתכנות לפשרה כזו או אחרת. לאחר מכן באו טענות הנתבע לניגוד עניינים של בא-כוחו, טענות שאינן כבדות משקל בנסיבות העניין, אך אליהן הצטרפה אכזבה מתוצאות הבוררות בכל הנוגע בכימות הפיצוי המגיע לנתבע. התרשמתי כי אכזבה זו הייתה אותנטית. אין המדובר רק במילים. היא הובילה למעשים. היא באה לידי ביטוי בשינוי האסטרטגיה בניהול הבוררות לאחר החלפת הייצוג", קבע השופט.

עוד קבע השופט גונטובוניק כי ממילא הוכח בפניו כי אלטרץ מעולם לא קיבל לידיו את טיוטת הפשרה שהשיג בעבורו כביכול עו"ד קוגן, וכי הוא מעולם לא חתם עליה ולא קיבל במסגרתה ולו שקל אחד. עו"ד קוגן, נקבע בפסק הדין, ניהל בעבור מי שהיה לקוחו משא-ומתן, לאחר שזה כבר הודיע לו כי הוא כבר לא מוסמך לייצגו. במצב זה, הכריע בית המשפט, לא יכול עו"ד קוגן להתבסס על הסכם כזה ולגזור מכוחו 25% שכביכול השיג ללקוח, שאותו הוא אינו מייצג עוד.

עוד ציין השופט כי "הפתרון הצודק היה להכיר בשכר-טרחה ראוי בגין מאמציו של עו"ד קוגן עד להפסקת ההתקשרות עמו, שעה שהשירותים שהעניק למרשו היו ראויים", אך כי אין באפשרותו לעשות זאת, שכן עו"ד קוגן לא הציג ראיות בעניין זה ואף "נמנע מלעשות כן גם שעה שאלטרץ טען במפורש - במהלך ההוכחות ובכתבי הטענות - כי התובע זנח את קו הטיעון של תשלום שכר ראוי".

בעקבות פסק הדין הגיש עו"ד קוגן ערעור לבית המשפט העליון. שלשום (ג') התקבלה החלטת בית המשפט העליון, שלפיה העיקול הזמני שהטיל בית המשפט המחוזי על כספי נאמנות שהפקיד אלטרץ אצל עו"ד קוגן לצורך הבטחת תשלום שכר-הטרחה ייוותר על כנו, וזאת עד להחלטה אחרת של בית המשפט העליון.

תגובות: "הפסיקה מהווה גדיעה של מוסד הייצוג על בסיס הצלחה"

עו"ד רמי קוגן מסר בתגובה לפסק הדין: "מדובר בלקוח חסר תום-לב וכפוי-טובה, אשר נקבע כי קיבל שירותים ראויים ומקצועיים לאורך תקופה ארוכה. לאחר שהושגה פשרה לשביעות-רצונו ובטרם החתימה, החליט להפסיק את הייצוג כדי להתחמק מתשלום שכר-הטרחה שנקבע בהסכם.

"למרבה הצער, בית המשפט המחוזי קבע, בניגוד להלכות, כי די בתחושה סובייקטיבית נטענת ולא מבוססת של לקוח שאינה מעוגנת בבחינה אובייקטיבית, כדי להצדיק הפסקת ייצוג ופטור מתשלום שכר-הטרחה המוסכם. ככל שפסק הדין ייוותר על כנו, הדבר יהווה גדיעה של מוסד הייצוג על בסיס של הצלחה, אשר משרת בעיקר אוכלוסיות מוחלשות כלכלית. הוגש ערעור על פסק הדין, ובית המשפט העליון הוציא צו ארעי הקובע כי העיקול שהוטל על כספי הלקוח ייוותר על כנו עד להחלטה אחרת".

בא-כוחו של אורי אלטרץ, עו"ד אלון לוין ממשרד עורכי דין לוין, מסר: "עורך הדין ניסה לתבוע שכר-טרחה מבוסס על אחוזים מכוח הסכם פשרה, שכלל לא נחתם ואף לא הובא לידיעת הלקוח. עורך הדין ביסס עוד את תביעתו על הסכם שכר-טרחה חסר תוקף משפטי". 

עוד כתבות

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

ירידות בתל אביב בצל ההסלמה הביטחונית: מדד הנדל"ן מאבד 1.1%

מדד ת"א 35 יורד ב-0.4%, מדד ת"א 90 מאבד 0.6% ● רשות ניירות ערך פתחה בהליך מנהלי נגד סאני אלקטרוניקה והיו"ר יעקב לוקסנבורג ● חג'ג' נדל"ן דיווחה על אינדיקציה ראשונית "לרווח מהותי לדוחות החברה" לרבעון השלישי

מוטי בן משה / צילום: אניה בושמן

AM:PM לא מספיקה? מוטי בן משה לוטש עיניים לרשת מגה

גורמים בשוק מספרים כי בן משה קיים לאחרונה פגישות במטרה לבחון אפשרות לרכוש את רשת מגה, שבעבר הייתה בבעלות קבוצת אלון ● בן משה השתלט על קבוצת אלון לאחר הסדר החוב ודרכה קיבל את השליטה על רשת המרכולים AM:PM

סניף WeWork בניו יורק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הנה מי שעשוי להיות המנכ"ל הבא של WeWork

מנכ"ל טי מובייל, ג'ון לגרה, מנהל שיחות לניהול חברת חללי העבודה המשותפים ● מנייתה של טי מובייל יורדת בכ-3% על רקע הדיווח

תושבים תופסים מחסה בזמן אזעקות באשקלון / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

לא הלכתם לעבודה היום? כדאי שתדעו מה הן הזכויות שלכם

מהן שתי הסיבות בגינן יש לנו את הזכות להיעדר מהעבודה היום? והאם המעסיק יכול לפטר עובד שלא הגיע לעבודה? עו"ד נעמה שבתאי בכר, מומחית בייצוג מעסיקים, מסבירה

גירושין / צילום: שאטרסטוק

מצוקת המס של המתגרשים: מה עושים כשהתא המשפחתי המתפרק מחזיק בחברה

כשמתפרק תא משפחתי שמחזיק בחברה, נטיית בתי המשפט היא לקבוע כי בן הזוג שאיננו רשום כבעלים בחברה, לא יקבל את מחצית המניות, אלא את שווי המניות  ● אלא שהדבר עלול להשית על בן הזוג הנשאר בחברה את הנטל לממן את המס של בן הזוג היוצא

אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי בפסגות \ צילום: איל יצהר

חיסול שיעלה מאות מיליונים לישראל: איך ההסלמה במצב הביטחוני תשפיע על הפעילות הכלכלית

בכל יום של השבתה מלאה מאבד המשק הישראלי תוצר בשווי 2.5 מיליארד שקל ● במקרים של הסלמה במצב הביטחוני, ישנן תופעות לוואי נוספות ● ממה נגרם עיקר הנזק היום, מהו הנזק הנוסף שייגרם וישפיע לטווח הארוך יותר ואיך יגיבו סוכנויות דירוג האשראי?

סטיבן שוורצמן / צילום: רויטרס

משנה מבנה, משפר שווי: הרפורמה במיסוי החברות בארה"ב

ענקיות ניהול הנכסים האמריקאיות נהגו להתאגד כשותפויות, אולם מבנה זה הקטין את הביקושים להשקעה בהן והביא לכך שנסחרו בדיסקאונט משמעותי ● רפורמת מיסוי החברות בארה"ב יצרה הזדמנות עבורן להציף שווי באמצעות הפיכה לחברה בע"מ ● חלק ממנהלי הנכסים כבר ניצלו את ההזדמנות ואחרים בוחנים אותה

משה מזרחי, אינמוד / צילום: איל יצהר, גלובס

מניית אסתטיקה על סטרואידים: אינמוד זינקה 188% מההנפקה וכבר שווה 1.3 מיליארד דולר

הכנסות אינמוד גדלו ברבעון השלישי של 2019 ב-57% ל-40 מיליון דולר, והרווח נקי עלה ל-16 מיליון דולר - גידול של 87% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה ● המייסד והמנכ"ל משה מזרחי: "הדרישה למוצר הייחודי שלנו עולה, ואנחנו מתכננים לחדור לשווקים חדשים"

מנכ"ל Curo מאיר אלבוחר ופרופ’ צבי בנטואיץ/ צילום: איתי ברנע

לא רק עישון ובליעה: החברה שמפתחת דרך חדשה לצריכת קנאביס רפואי

חברת Curo מפתחת דפית מסיסה, שמאפשרת לצרוך קנאביס מתחת ללשון ● המוצר מיועד לטיפול בהפרעות שינה ובגלאוקומה

חבילות של אמזון / צילום: שאטרסטוק

עברית הפכה לשפה השמינית באמזון: צעד משמעותי ללוקליזציה בישראל

מאז ההשקה נשמעו תלונות של סוחרים כי אמזון נמנעת מלהשקיע בשיווק הפלטפורמה, וכי אין תנועה של לקוחות בחנויות שלהם ● הבשורה המרכזית בצעד הנוכחי היא בעיקר הנכונות של אמזון לבצע השקעות בזירת המסחר בארץ

שלמה נחמה, יו"ר אלומיי קפיטל  / צילום: אלי דסה

דרישת התשלום של רמ"י גרמה לאלומיי להקפיא פרויקט אגירה שאובה של 1.4 מיליארד שקל בצוק מנרה

למנכ"ל הפרויקט, דורון גרופר, ולחברי הצוות שלו ניתנה הודעה על הפסקת הסכם העסקה, הצפויה להיכנס לתוקף בעוד 90 יום, אם לא תירשם התקדמות מול רמ"י

מוחמד ברכה / צילום: איל יצהר, גלובס

"ללא תכנון אורבני, היישובים הערביים יהפכו למחנות עובדים"

כך אמר  מוחמד ברכה, ראש ועדת המעקב של החברה הערבית, בוועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● יו"ר בנק הפועלים, עודד ערן: "בשל מצוקת הדיור בחברה הערבית, השקנו מוצר המאפשר לצעירים ערבים לרכוש דירה, גם כשלא ניתן לרשום משכנתא בטאבו"

נתב"ג / צילום: איל יצהר

לוח הטיסות בנתב"ג פועל כרגיל; אל על לא תגבה דמי ביטול

אל על הודיעה כי "עקב המצב הביטחוני החברה תאפשר שינויים וביטולים בכרטיסי טיסה ללא גביית דמי שינוי וביטול לטיסות שמועד המראתן עד יום שבת 16 בנובמבר 2019 (כולל)" ● בהיבט תיירות הפנים, בשלב זה לא נרשמו ביטולים

כיפת ברזל/צילום:תמר מצפי

הנחיות פיקוד העורף: לימודים בוטלו, עבודה במרכז - רק במקומות ממוגנים

מחשש לתגובת הג'יהאד האסלאמי לחיסולו של מפקד בכיר בארגון על ידי צה"ל הבוקר, פיקוד העורף הודיע כי במידה וקיים מרחב מוגן, ניתן לצאת לעבודה באזורים השפלה, דן וירקון ● רשויות בדרום ובמרכז הארץ הכריזו על ביטול הלימודים ● צירי תנועה הקרובים לגדר נחסמו ● הבנקים עברו למתכונת חירום

פרץ גן/ צילום: פרוטי

"למצוא כוח אדם מתאים זו משימה כמעט בלתי אפשרית"

פרץ גן (61), מגדל צמחי מרפא, מוטרד בעיקר מלמצוא את הכוח אדם המתאים והייחודי שמסור לעבודה ● עצמאים? "גלובס" רוצה לשמוע מכם מה מטריד אתכם • צרו קשר במייל ATZMAIM@globes.co.il

יעקב לוקסנבורג / צילום:תמר מצפי

הרשות לניירות ערך בודקת: מדוע לוקסי לא דיווח על בעלי זיקה משפחתית בהנפקה של סאני אלקטרוניקה

סאני אלקטרוניקה קיבלה כתב טענות מנהלי מצד רשות ני"ע בקשר לנתונים בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של 2015 ולשנה כולה, ובקשר לתשקיף שפרסמה החברה להנפקה בספטמבר של אותה שנה ● ל"גלובס" נודע כי מדובר באי דיווח על בעלי זיקה לבעל השליטה לוקסי

אביחי מנדלבליט, בכנס לשכת עורכי הדין / צילום: ליאב פלד

גורם המעורה בעבודת היועמ"ש: "מנדלבליט מקדיש את כל זמנו להחלטה בתיקי נתניהו"

היועמ"ש הודיע כי ייעדר מכנס חיפה למשפט השבוע • עושה מאמץ לסיים את ניתוח טענות ההגנה בשימוע ולפרסם החלטה לכל המאוחר באמצע דצמבר

רובי בכר, עו"ד- שותף בכיר במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' / צילום: איל יצהר, גלובס

"הנתונים מעודדים; היום יש כבר 100 סטארט-אפים בנצרת"

עו"ד רובי בכר בוועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס": "הציבור הערבי הוכיח שבמקום בו ניתנת לו הזדמנות, הוא מגיע להישגים מעולים" ● סמיר חורי: נדרשת השקעה בהון האנושי שתעזור למגזר הערבי להיכנס למעגל העבודה. זה יתבטא בצמיחה הכלכלית בכל המדינה"

אורי ענבר ואמיר רובין/ צילום: שלומי יוסף

משתקמים אחרי שבץ? ספיידרמן יכול לעזור: המציאות הרבודה נכנסת לעולם הרפואה

טכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה מתחילות להיכנס לעולם הרפואה ● מנכ"ל Sixense אמיר רובין וראש ארגון חברות המציאות הרבודה אורי ענבר מסבירים מדוע הולוגרמות הן העתיד של התחום ומספרים מה יכול עולם הרפואה ללמוד מתעשיית הרכב באימוץ הטכנולוגיות החדשות

עו"ד נדאל חאיק, מנכ"ל עמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין  / צילום: איל יצהר, גלובס

"להפסיק את העסקת המקורבים ברשויות המקומיות הערביות"

כך אמר עו"ד נדאל חאיק, מנכ"ל עמותת עורכי דין לקידום מינהל תקין, בוועידת הפורום הכלכלי הערבי ו"גלובס" ● ברהום ג'ראיסי: "הבעיה הכלכלית-חברתית בחברה הערבית היא תוצאה של מדיניות מ-1948 ועד היום להשאיר אותה כחברה חלשה"