גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של שלטון החוק במדינת ישראל

פרקליט צבאי ראשי, יועץ משפטי לממשלה ונשיא בית המשפט העליון – בכל תפקידיו הניעה את מאיר שמגר מחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות ואמונה בחירות, שוויון וצדק לכל אדם

מאיר שמגר / צילום: אמיר מאירי
מאיר שמגר / צילום: אמיר מאירי

מאיר שמגר היה גדול הבנאים של ניהול והחלת שלטון החוק בישראל. בכוח אישיותו, ובאמון ביושרו ובכנות השירות הערכי שהוביל אותו, הסדיר שמגר, צעד אחר צעד, את הסדר מרותו של הדין כחלק ממהות הממשל. הבנייה נראית במבט היסטורי כאילו תוכננה מראש. תפישת העולם בתפקיד הפצ"ר הובילה לתובנות בתפקיד היועץ המשפטי, ותפקיד זה מצדו השפיע על אופן הניהול והגדרת המשימות שמאיר שמגר לקח על עצמו כנשיא בית המשפט העליון.

צה"ל של שנות ה-50 עדיין נשא עמו מסורות של ההגנה והפלמ"ח. מינויו של מאיר שמגר לפרקליט צבאי ראשי בשנת 1961 חולל שינוי רבתי. בשקדנות ובמסירות אין קץ היה שמגר ממעצביו של חוק השיפוט הצבאי (1956) שקבע מסגרות יסוד לניהול נורמטיבי של הצבא ומפקדיו. נקבעה עצמאות מערכת השיפוט הצבאית וכפצ"ר הביא לכך שהכל, כולל ראשי המערכת הצבאית, קיבלו את עמדותיו כמשקפות את החוק ואת מימושם של ערכים נורמטיביים הצפים בפעילותו השוטפת של הצבא. הנחיות הפצ"ר, שגובשו במספר כרכים, חייבו את הכל. עבודת ההכנה החשובה לאפשרות של מלחמה ותוצאותיה הביאו, זמן משמעותי לפני פרוץ מלחמת ששת הימים, לכתיבת "המדריך לקצין הפרקליטות הצבאית בממשל צבאי בשטח כבוש". המדריך היווה תולדה של חשיבה אחראית מראש שחייבה לימוד שיטתי של כללי המשפט הבינלאומי. הארגזים עם המדריך הנחו את צה"ל כיצד לפעול במלחמה ואחריה והובילו לתפישה ש"זכויותיו של הכובש אינן בלתי מוגבלות ויש לפעול לפי הכללים המקובלים על כל המדינות בנות התרבות". התנהלות שמגר הביאה לכך שמרותו המקצועית-משפטית של הפצ"ר קובעה גם לעתיד.

מינויו של שמגר כיועץ המשפטי לממשלה בשנת 1968 הביא לשינוי משמעותי במעמד התפקיד. הזדקקות הממשלה לייעוץ משפטי בעל משמעות בינ"ל לטיפול במה שכונה "השטחים המוחזקים" יצרה מיידית מעמד מיוחד לשמגר. היועץ המשפטי הבהיר שאין אפשרות מעשית שדוברים או נביאים שונים יבהירו לממשלה מה אומר החוק. כמו בתפקידו הקודם, קבע שמגר שאחריותו מחייבת את כל גורמי הייעוץ והמינהל המשפטי. ומכאן עשרת הקבצים של הנחיות היועץ המשפטי והנחלה, תוך כדי שיתוף פעולה, של עיקרון זה לכל היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. לקראת תום כהונתו מתקבע מעמד היועץ המשפטי לממשלה כדברי שמגר בספרו: "היועץ המשפטי עומד בראש מערכת אכיפת החוק ומהווה עמוד מרכזי במשטר הדמוקרטי כולו; הוא עומד בראש התביעה הכללית ונושא באחריות המקצועית על ידי ייצוג המדינה בפני הערכאות; ממונה על הפרקליטות ופוסק בענייני העמדה לדין; הוא הפרשן המוסמך של החוק כלפי המדינה, בכפוף לביקורת שיפוטית; והוא נותן ייעוץ משפטי וסיוע לממשלה".

גם בתפקידו המכונן של שמגר כנשיא בית המשפט העליון חתר לפסקנות במהות הדין. לפסיקת בית המשפט העליון מוכפפים בתי המשפט לעבודה ובתי המשפט הצבאיים. שוב, תוך מאמץ אישי רב וכניסה לפרטים, מתייעלת מערכת הצדק שסבלה בין השאר מפיגורים במתן פסקי הדין. בית המשפט לתביעות קטנות מחוזק, מונהגת השתלמות שופטים, מתחיל מיחשוב המערכת, תנאי העבודה של השופטים משתפרים ושופטים הגורמים עיכובים במתן פסקי דין משוכנעים לפרוש מהמערכת. רפורמות אחדות לא מצליחות אמנם להתממש, אך נמשך מאבק בראשות שמגר על סמכות המערכת השיפוטית, עוצמתה ועצמאותה.

ברוח מנהיגותו מוביל שמגר שינוי בגישת בית המשפט העליון. הוא מוביל את האקטיביזם השיפוטי. במקום התפישה, בעולם ואצלנו, שראתה באדם פרט המגויס עבור מדינתו, התחזק הדגש על זכויותיו של הפרט ויחסיו עם השלטון. לבית המשפט פונה אדם המבקש סעד למצוקותיו ותפקיד בית המשפט לנסות ליתן סעד זה תוך שהוא מאזן בין האינטרסים השונים. לראיית שמגר, בית המשפט, כאחד האדנים שעליהם עומדת החברה האנושית, נושא באחריות חברתית כבדה להסדיר היחסים בין אדם לחברו ובין יחיד למדינה. שליחות זו מחייבת ליתן פתרון נורמטיבי לבעיות, גם כאשר אלו אינן זוכות למענה מהמחוקק.

ביטוי חיצוני למיצוב מעמד בית המשפט העליון הביא שמגר, בעבודתו הבלתי נלאית, במבנה בית המשפט העליון בירושלים. ללא שמגר, לא היה קם המבנה הפיזי, ולולא שמגר לא היה גם מגיע מעמדו הציבורי של בית המשפט העליון לרמתו.

הנה כי כן - עוד ללא דיון על עמדותיו הערכיות של שמגר - מצטיירת תמונה של מי שמעצב את מעמד שלטון החוק במדינה. איש לא תרם תרומה כזו לפניו, ואני סבור שבמישור זה - גם לא יהיה גדול ממנו בעתיד.

שמגר, בפסיקותיו ובהתנהלותו מונַע במחויבות דמוקרטית עמוקה, אנושיות, חירות שוויון וצדק לכל. אין אלו סיסמאות. זכות עמידה פתוחה ונרחבת, אפשרות גם לפלשתינאי בשטחים להביא קובלנתו בפני בית המשפט העליון, עמדה נחרצת בענייני חופש הביטוי, חופש העיסוק וכבוד האדם. מנגד, עמדה ברורה נגד שחיתות שלטונית ושחיתות של מקורבים לשלטון ובעלי עוצמה כלכלית. עמדת נאמנות למשפט הבינלאומי ושמירה על זכות הפולחן והמקומות הקדושים של כל הדתות. יחד עם זאת, התייצבות לצד חירותו של אדם, במסגרת החוק, להיות חופשי מציוויים דתיים והוראות רבנים.

שמגר הוא חייל נאמן של הציונות בדרכם של בן גוריון וז'בוטינסקי, שהם מצדם ממשיכי חזונו של הרצל; חזון המאמין באדם ובדאגה האנושית לחייו ולחירותו; האמונה שעל ישראל להיות חלק ממשפחת העמים, לפעול לפי כללי המשפט הבינלאומי ולחתור לשלום; מאמץ בלתי פוסק לחברת מופת ולשמירה על ערכי הדמוקרטיה; אמונה בבשורה שהיהודים הם עם הכולל חילונים ומאמינים, וברוח הציונות - כדברי בן גוריון: "העבר הוא קניינו ואין אנו קניין העבר".

הציונות ההיסטורית היא המניעה את שמגר, ששמע בילדותו את שירת הנאצים, שרבים מקרוביו נספו בשואה, ואדם שבפעילותו באצ"ל ובמלחמת השחרור הגשים את שאמר: "האמנתי בכל לבי שהעם היהודי ראוי לכל קורבן. חירות או מוות, הסיסמה הזו אינה סיסמה ריקה עבורי".

המורשת שמאיר שמגר משאיר לנו היא חזרה לערכי היסוד שמורי הדרך הציונים השאירו לנו ומחויבות להגנת מתווה שלטון החוק שבנית. יש היוצאים מפורשות נגד המדינה הציונית ומעדיפים את שלטון ההלכה ומצוות הרבנים על פני החוק והמשפט הדמוקרטיים. הקשה מכל הוא שלא מעטים מבין שומרי המורשת הציונית נכנעים בייאוש בפני המפנה שמתחולל בדעת הקהל. הניצחון הציוני וסיפור המסע המופלא של שמגר מעצים את כולנו ואם נשכיל להתייצב ברורות לקיום ערכי הכרזת העצמאות ושלטון החוק - אני משוכנע שדרכנו תצלח.

הכותב הוא נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, משפטן ומי שהוביל את תנועת "חוקה לישראל"

עוד כתבות

פדריקה מוגריני / צילום: פרנציסיוב וולסצ'רטס, רויטרס

האיחוד האירופי בתגובה להצהרת פומפיאו: "ההתנחלויות בלתי חוקיות"

שרת החוץ של האיחוד האירופי פדריקה מוגריני פרסמה הערב כי "עמדת האיחוד האירופי לגבי מדיניות ההתנחלויות בשטח הפלסטיני נשארת ללא שינוי" ● "האיחוד האירופי קורא לישראל לחדול ממדיניות ההתנחלויות"

מייק פומפיאו, מזכיר המדינה בארה"ב / צילום: יארה נארדי, רויטרס

ארה"ב מפרסמת אזהרת מסע לירושלים בעקבות הצהרת פומפיאו

"יחידים וקבוצות שמתנגדים להודעת פומפיאו (על ההתנחלויות) עלולים לפגוע במתקני הממשל האמריקאי, במתקנים אמריקאים פרטיים ובאזרחים אמריקאים" ● קוראת לאזרחי ארה"ב להימנע ממחסומים בדרך לגדה או ביציאה ממנה

שרון גל / צילום: דור מלכה

תחקיר הליסטריה של "תוכנית חיסכון" פגע ברייטינג של שרון גל

תוכנית ההשקה של "שווה כסף" בהגשת שרון גל הביאה לרשת 13 רייטינג של 5.4% - לעומת 15.4% ל"תוכנית חיסכון" ששודרה ממול בקשת 12 וחשפה כי נמצאו חיידקי ליסטריה בארומה ת"א ובלנדוור בקניון עזריאלי

דוד אמסלם / צילום: יצחק הררי דוברות הכנסת

סלקום, גולן טלקום ו-WE4G מתכננות לעתור לבג"ץ בניסיון לדחות את מכרז הדור חמישי

החברות מבקשות הקלות מהמדינה כדי לבצע מהפכה בשירות שמקבלים ישראלים כיום עקב אי-ודאות שעולה מהמכרז ● הוט מובייל העלתה טענות דומות אך מכחישה כי בכוונתה לעתור ● בכירים בחברות ל"גלובס": לא הגיוני שעשרות בקשות להבהרות נדחו ללא הסבר

פרוייקט מחיר למשתכן בירושלים/ צילום:רפי קוץ

התפרסמה רשימת זוכי ההגרלה התשיעית ב"מחיר למשתכן"

משרד הבינוי והשיכון פרסם הבוקר את רשימת הזוכים בהגרלה האחרונה של מסלול "מחיר למשתכן" ● יותר מ-20 אלף משקי בית השתתפו בהגרלת מחיר למשתכן שפורסמה בספטמבר, מתוכם יש 3,316 זוכים

פקקים בנתיב פלוס - נתיב הקארפול הראשון / צילום: שלומי יוסף

פרויקט "דרך ערך" חוזר: נהגים שיפחיתו שימוש ברכבם הפרטי יתוגמלו ע"י המדינה

המאמצים להוריד את העומס הקשה בכבישים נמשכים והפעם הגיע תורו של החיזוק החיובי • כיצד זה יעבוד ומי יכול להשתתף בפרויקט? "גלובס" עושה סדר

עובד חברת החשמל על מנוף / צילום: תמר מצפי

תעריף החשמל צפוי לרדת ב-4% החל מה-1 בינואר

כפי שנחשף ב"גלובס", התעריף צפוי לרדת בעיקר כתוצאה מירידה בעלויות הדלקים המשמשים לייצור חשמל ובראשם הפחם והגז הטבעי ● ההחלטה על ההורדה כפופה לשימוע ציבורי

טילי ספייק בשימוש חיילים גרמנים / צילום: רפאל

רפאל תמכור לגרמניה אלפי טילים נגד טנקים בכ-200 מיליון אירו

את העסקה בגרמניה הובילה חברת הבת של רפאל באירופה, Eurospike והיא נחתמה באחרונה ● במסגרת העסקה, במהלך השנים הקרובות רפאל תספק לצבא גרמניה אלפי טילי ספייק על דגמיהם השונים ועוד מאות משגרים מותאמים מסוג ICLU

איתן יוחננוף, מנכ"ל החברה / צילום: תמר מצפי

הצלחה בהנפקת יוחננוף: ביקושים בהיקף של כ-1.5 מיליארד שקל

החברה הבטיחה את הסכום שביקשה לגייס, כ-460 מיליון שקל, לפי שווי חברה של 1.85 מיליארד שקל "לפני הכסף"

אלדד פרשר / צילום: איל יצהר

בהשפעת ירידת המדד: רווחי מזרחי טפחות נשחקו ב-7%; המניה בשיא

הבנק מחלק דיבידנד של כ-170 מיליון שקל ● בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה קפצו רווחי הבנק ב-40% ל-1.4 מיליארד שקל, בשל השפעת החקירה בפרשת הלבנת ההון בתקופה המקבילה

משה כחלון / צילום: רפי קוץ, גלובס

שכר הדירה עלה ב-10% בחמש שנים, אך הוא עדיין לא מדביק את קצב עליית מחירי הדירות

לפי נתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכר הדירה הממוצע עלה בשנה האחרונה ב-1.6% והגיע לשיא של 4,000 שקל ● בראש טבלת המחירים עומדת תל אביב עם שכר דירה ממוצע של 5,865 שקל ובתחתית הטבלה נמצאות הקריות באזור חיפה

פרימור/  צילום: יחצ

"סימני עובש": ריקול למשקה תות-בננה של פרימור

חברת גניר, יצרנית פרימור, הודיעה על ריקול של משקה תות-בננה, המסומן בתאריכים אחרונים לשיווק בין 27.4.2020-26.4.2020

אייל רביד ויקטורי / צילום: אבי רוקח

אייל רביד ימשיך להתמקד בעסקי המזון: ויקטורי נסוגה מהשקעתה בחוות קנאביס

ככל הידוע, משרד הבריאות טרם אישר את הקמת חווה הקנאביס המתוכננת ● לצד קיטון ברווח הנקי, רשת הסופרמרקטים של אייל רביד רשמה גידול של 4.8% במכירות הרבעון השלישי, שהסתכמו ב-447 מיליון שקל

מיקו צרפתי, יו"ר ועד עובדי חברת החשמל / צילום: איל יצהר, גלובס

מיקו צרפתי, סמנכ"ל: הג'וב החדש והמפתיע שמסתמן עבור יו"ר ועד עובדי חברת החשמל

צרפתי, יו"ר המזכירות הארצית של ועד עובדי חברת החשמל, אמר כי אינו פוסל התמודדות על התפקיד שהתפנה בעקבות עזיבתו של עמית אוברקוביץ' לבנק הפועלים ● "כרגע זה לא רלוונטי. אם יפורסם מכרז, אהיה בדילמה קשה"

יעקב ליצמן / צילום: אמיל סלמן

יוצאת לדרך: התוכנית לשיקום המכונים להתפתחות הילד

במסגרת התוכנית, יבוטלו החל מאפריל ההחזרים שסיפקה המדינה עבור טיפולים פרטיים • בחוזר סמנכ"ל שנשלח היום לקופות-החולים צוינו יעדים לצמצום תורי ההמתנה לטיפולים, שכיום מגיעים עד חודשים ארוכים ● הקופות יתוקצבו ב-80 מיליון שקל בשנה עבור שיפור השירות

בצלאל סמוטריץ' / צילום: שלומי יוסף

סמוטריץ': "נסגור אחת ממסילות הרכבת בנתיבי איילון למשך שישה שבועות"

זאת לצורך ביצוע עבודות חשמול הרכבת ● עוד אמר סמוטריץ' ש"אם נעבוד רק בלילות, ייקח שנה וחצי לסיים את הפרויקט" ● "אנחנו נערכים לכך שיהיו רכבות שיבוטלו. תהיה התקוממות. לי יש את האומץ ואני אצטרך ואבקש את הגיבוי שלכם" ● כשנשאל לגבי עבודות בשבת אמר "אם אפשר שלא - אז לא"

יובל שטייניץ, ניידת הבחירות של גלובס / צילום: כדיה לוי

הפתרון לעתיד משק החשמל נמצא במצבר של המכונית שלכם

שר האנרגיה שטייניץ הכריז על יעד בצריכת חשמל סולארי: 30% מכלל החשמל ב–2030, לעומת 6.5% כיום • אלא שחשמל סולארי אינו מספק מענה לדרישה הגבוהה בשעות הערב ושימוש בו מצריך גיבוי של אספקה מתחנות כוח מזהמות • הפתרון המתגבש: "שאיבת" החשמל ממצברים של מכוניות חשמליות ● כתבה שנייה בסדרה

בנימין נתניהו / צילום: שלומי יוסף

הרשימה המשותפת ליועמ"ש: לפתוח בחקירה פלילית נגד נתניהו בשל הסתה

בפניה של הרשימה המשותפת וארגון עדאלה נכתב כי התבטאויותיו הרבות של נתניהו בתקופה האחרונה מחייבות פתיחה מיידית בחקירה בעבירות הסתה לגזענות לפי סעיף 144 לחוק העונשין ● אמש אמר נתניהו כי חברה הרשימה המשותפת "רוצים להשמיד את המדינה"

Pret a Manger / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

במקום שתסעו ללונדון: ענקית המזון המוכן Pret a Manger במגעים להגיע לישראל

Pret a Manger פועלת בפורמט שבו הלקוחות אוספים בעצמם מוצרי מזון מוכנים וניגשים לקופה רק לטובת תשלום ● ל"גלובס" נודע כי קבוצת קפה קפה, שנמצאת במגעים עם הרשת הבריטית, שואפת לפתוח עד 70 סניפים שלה בפריסה ארצית בשטח 100 מ"ר כל אחת

אביגדור ליברמן  / צילום: טל שניידר, גלובס

ליברמן: ממשיך לדחוף לממשלת אחדות - עד רביעי בצהריים

יו"ר ישראל ביתנו אמר היום בפתח ישיבת הסיעה כי הוא ממשיך לדחוף להקמת ממשלת אחדות בין הליכוד לכחול לבן ויעשה זאת עד ליום רביעי בשעה 12 בצהריים