גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לאחר שהתאושש מהמפולת: האם נותר מקום להרוויח באג"ח הנדל"ן האמריקאיות?

ווליו בייס: ב-40% מסדרות האג"ח האמריקאיות "עדיין גלומה הזדמנות השקעה", שנה לאחר קריסתן ● בבית ההשקעות מסבירים כי כמגמה, מרבית סדרות הענף "נסחרות בפער גדול מעל לשוק, המשקף את עודף הסיכון הגלום בהן, כפי שרואים אותו המשקיעים, ביחס לסדרות האג"ח המקומיות"

נכס של אול יר בברוקלין / צילום: מתוך מצגת החברה
נכס של אול יר בברוקלין / צילום: מתוך מצגת החברה

כשנה לאחר שהתחוללה קריסה רוחבית באיגרות החוב שהנפיקו חברות הנדל"ן האמריקאיות בבורסת תל-אביב, בבית ההשקעות ווליו בייס מעריכים כי ב-40% מסדרות החוב האלה, המהוות 45% מהיקף החוב של אותן חברות במונחים כספיים, "עדיין גלומה הזדמנות השקעה". בווליו בייס מסבירים כי כמגמה, מרבית סדרות הענף "נסחרות בפער גדול (של תשואה לפדיון - א' ל') מעל לשוק, המשקף, כמכלול, את 'עודף הסיכון' הגלום בהן, כפי שרואים אותו המשקיעים, ביחס לסדרות האג"ח המקומיות".

נזכיר, כי במהלך הקריסה אשתקד, שנבעה מחשש רוחבי לגבי יכולת החזר החוב של החברות האמריקאיות, הגיעו כ-15 מסדרות החוב של החברות הזרות להיסחר בתשואות של 20% ומעלה. בסה"כ נסחרו בדצמבר 2018 מעל 30 סדרות - חוב בהיקף של כ-12 מיליארד שקל (כמחצית מכלל החוב שהנפיקו החברות הזרות) - בתשואת זבל דו ספרתית. מאז נרשמה התאוששות מרשימה במחירי האג"ח הללו כחלק מהמגמה החיובית בשוק כולו וההבנה כי נוצרו בחלקן הזדמנויות השקעה.

היקף כספי ומספר גיוס אג"ח BVI

בין מי ש"כיכבו" במפולת אשתקד נמנו שתיים מהסדרות שהנפיקה חברת דלשה קפיטל (א' ו-ג'), בהיקף מצרפי של כ-390 מיליון שקל, שהגיעו לטווח תשואות של 27%-25%, וכיום התשואה עליהן עומדת על כ-9%. לתשואות דומות הגיעו גם צמד הסדרות הלא מובטחות של אול-יר (ב' ו-ד'), בהיקף מצרפי שהתקרב ל-1 מיליארד שקל, שכיום עומדות על כ-14%-15%.

עוד סדרות שנסחרו בתשואות של סביבות 20%-25% היו אז ווטרסטון א' (כיום כ-12%), אקסטל ב' (כיום כ-13%), אנקור ב' (כיום כ-7%), סטרוברי א' (כיום כ-9%), נובל א' (כיום כ-11%) וג'י.אף.אי א' (כיום כ-9%). מי שעוד נסחרה אז בתשואות של יותר מ-20% ומאז התדרדר מצבה, כשהתשואה עליה מגיעה ליותר מ-50%, היא סטרווד ווסט של בארי שטרנליכט. בחודש שעבר נאמן מחזיקי האג"ח שלה פנה לביהמ"ש בבקשה להורות להנהלת החברה למנות יועץ כלכלי או מעריך שווי לצורך בחינת הערכות השווי של קניוני החברה.

התפתחות הפער בין מדד תל בונד BVI

הזדמנויות דווקא בדירוגים הנמוכים

את "פרמיית ה-BVI" - המשקפת את הפער בין מדד תל-בונד גלובל, בו נכללות מרבית סדרות האג"ח האמריקאיות (כולן חברות BVI - שהתאגדו באיי הבתולה) לבין מדד התל-בונד השקלי (המהווה אינדיקציה להתפתחות הפרמיה) - מעריכים בווליו בייס כיום בכ-4.5%. זאת כשטווח הפרמיה באופן פרטני, נע בין פחות מ-1% ומגיע עד לכ-13%, "בהתאם לסדרות השונות ולדירוגן", במדד הענפי הכולל בתוכו סדרות מקבוצת ה-A ומעלה.

היקף כספי ומספר גיוס אג"ח BVI

לפי נתוני ווליו בייס, בשיא המשבר, בחודש ינואר השנה, 32 מתוך 59 סדרות אג"ח אמריקאיות נסחרו בתשואה דו-ספרתית והמרווח של מדד התל-בונד גלובל מעל התל-בונד השקלי - "פרמיית ה-BVI", התקרב אז ל-8%. זאת משום שבאותה תקופה מרבית הסדרות סבלו מהסנטימנט השלילי והתאפיינו בירידות שערים משמעותיות, כך שנרשמה עלייה חדה ורוחבית בתשואות הסדרות הנכללות במדד התל-בונד גלובל. ברמתו המינימלית עמד המרווח על כ-1.5%, בינואר 2018, כשנה לפני שהגיע לשיא.

נועה צבי, אנליסטית בכירה בווליו בייס, מוסיפה כי "התפתחות התשואות לפי קבוצות הדירוג, מצביעה על סגירת פער גדולה יותר בדירוגים הנמוכים, מה שמצביע על כך שהסנטימנט השלילי פעל בעוצמה רבה יותר בדירוגים אלו. כפועל יוצא, ניתן לומר, על פניו, כי הזדמנויות ההשקעה בחודשים האחרונים התמקדו דווקא בדירוגים הנמוכים".

עוד מוסיפה צבי בעניין דירוג הסדרות האמריקאיות כי "אם בוחנים את מגמות הדירוג של מגזר ה-BVI, מצטיירת, כמכלול, תמונה ברורה של הרעה, כאשר בכ-44% מהחברות חלה הרעה בדירוג (לרבות שינוי אופק הדירוג) ובכ-8% בלבד מהחברות חל שיפור". לפי ווליו בייס, עד היום הנפיקו חוב בישראל 36 חברות BVI, שתיים מהן הגיעו לדיפולט ושתיים ביצעו פידיון מוקדם. היקף החוב הענפי הנסחר כיום עומד על כ-24 מיליארד שקל, והוא מהווה כ-6.6% מחוב האג"ח הקונצרני הסחיר בת"א.

עוד מציינים בבית ההשקעות כי "סך החוב שגויס במסגרת חברות ה-BVI מסתכם בכ-32 מיליארד שקל", שגויס בכ-120 סבבי גיוס שונים, וכי הפער בין שני הסכומים "נובע מפידיונות שבוצעו, לרבות החלפות חוב לצורך שיפור מח"מ ותנאים משפטיים".

בווליו בייס בחנו גם את פערי תשואות החברות האמריקאיות מול אפיק החוב הממשלתי, שם הגיע השיא במהלך ינואר לכ-14%. זאת כשלפי נתוני בית ההשקעות, "בדיוק שנה לפני כן המרווח עמד על המינימום ברמה של כ-3.3%". כיום הוא עומד בממוצע על קרוב ל-7%.

התפתחות הפער בין מדד תל בונד BVI

גם ביחס לאפיק הממשלתי נרשמים פערים ניכרים בין הסדרות, בהתאם לדירוגן. מפילוח המרווחים של חברות ה-BVI ביחס לאג"ח הממשלתי לפי קבוצות דירוג, עולה כי בקבוצת ה-BBB המרווח המקסימלי הגיע ליותר מ-24%, ורמתו המינימלית עמדה על כ-5%, בעוד בקבוצת ה-AA המרווח המקסימלי עמד על כ-5% ובמינימום ירד מתחת ל-2%.

2019 מסתמנת כשנת שפל בפעילותן

עוד בחנו בווליו בייס גם את חלקן של הנפקות חברות ה-BVI ביחס לכלל השוק, לאורך השנים. מהנתונים עולה כי ב-2017, שנת שיא הפעילות (של החברות האמריקאיות ושל כלל השוק) חברות ה-BVI גייסו חוב בהיקף מצרפי של יותר מ-10 מיליארד שקל ביותר מ-40 הנפקות, והיוו יותר מ-15% מכלל גיוסי האג"ח הקונצרניים בתל-אביב, עם 10 חברות חדשות. השנה הנוכחית לעומת זאת מסתמנת עבורן כשנת שפל בחמש השנים האחרונות, עם 10 גיוסים ב-2019 (עד אוקטובר) בהיקף מצרפי של כ-3 מיליארד שקל - המהווים כ-6% מסך גיוסי החוב הקונצרניים בבורסה המקומית.

צבי מציינת בעניין זה כי "'משבר התשואות' שהחל באופן מובהק בנובמבר 2018 הביא ל'שיתוק' בפעילות המגזר - הן בהגעה של חברות חדשות והן בגיוסים חוזרים. התעוררות מחודשת מורגשת בעיקר מאז ספטמבר 2019, עם חמישה גיוסים במהלך החודשיים האחרונים. ב-2019, עד כה, הגיעה חברה חדשה אחת לשוק - ווסטדייל, אשר הנפיקה חוב כנגד בטוחות, מה שהקל על כניסתה לשוק בתקופה כה מאתגרת".

צבי מוסיפה כי "ההתפתחויות בחודשים האחרונים, מצביעות על כך שהשוק יודע לבדל בין חברות/סדרות טובות ופחות טובות, כך שגם בתנאים יותר מורכבים ישנן חברות אשר יכולות לבצע הנפקות חדשות, לרבות חברה חדשה שהצטרפה לשוק, על אף התנאים המאתגרים". עוד לדבריה, "בחינת התשואות לאורך זמן מצביעה על כך שקיימת פרמיית BVI מתמשכת, אשר למרות שקטנה משמעותית מאז השיא בנובמבר 2019, עדיין מצביעה על פער מול העבר". 

עוד כתבות

שופט העליון, נועם סולברג / צילום: אוריה תדמור

דעה: מהפכת הסבירות של השופט נעם סולברג

אף שהכרזת שופט העליון סולברג לא הופנמה, בקרוב נחוש את גלי ההדף • מי שעתיד לשמש כנשיא העליון מבקש לעצב מחדש את יחסי הממשלה ובתי המשפט, ולאפשר לדרג הנבחר לעשות את מה שהפך בשנים האחרונות ללא מקובל: למשול • וגם, מה ניתן ללמוד מראיונות הפרישה של שי ניצן ● פרשנות

משפחה שכזאת/ צילום: נגה שדמי ואן דה ריפ

מונוגמיה זה פאסה? למה המודל של אבא, אמא, שני ילדים וכלב כבר לא עובד להרבה מאוד אנשים

יותר ויותר אנשים תרים אחר יותר ויותר פתרונות עבור מודל הזוגיות שלהם ● האם מודל המונוגמיה והמשפחה הגרעינית סיימו את דרכם ההיסטורית? ● יש מצב

בנימין נתניהו, גדעון סער / צילום: הליכוד

מרכז הליכוד קבע: בחירות מקדימות ב-26 בדצמבר

הבחירות המקדימות נקבעו לפי דרישה של חבר הכנסת גדעון סער, שהודיע על כוונתו להתמודד מול ראש הממשלה נתניהו

יאיר נתניהו והוריו בנימין ושרה / צילום: קובי גדעון, לע"מ

"גיל ההתבגרות זז בכמה שנים": למה המילניאלז לא עוזבים את ההורים?

שליש מהישראלים בגילאים 25 עד 34 עדיין גרים עם ההורים ● אם פעם הצעירים שאפו לצאת מהבית לחיים כלכליים עצמאים, היום זה ממש לא המצב ● ההשלכות מרחיקות לכת - מבחינה כלכלית, שוק הדיור והמצב הנפשי של כל המעורבים בסיפור ● האזינו לפודקאסט "הצוללת" - פרק פתיחת העונה

הצעקה האחרונה/ צילום: יחצ

ביקורת ספרים ירוקה במיוחד: הספר שיעזור לכם לצרוך בצורה אקולוגית יותר

וגם: "לאכול בעלי חיים", הספר הטבעוני המשלב קטעים פילוסופיים, מידע וסיפורים, כולל דיאלוגים פנימיים בנושא ההתחממות הגלובלית והשלכותיה, בדגש על מה שכל אחד יכול לעשות

מארק צוקרברג/ צילום: שאטרסטוק

הרגולטורים בארה"ב נגד פייסבוק: חקירה נגד הרשת החברתית בחשד לטקטיקות המסכלות תחרות

רגולטורים בוושינגטון ביניהם רשות הסחר הפדרלית (FTC) שוקלים לפתוח בחקירה נגד פייסבוק על רקע הריכוזיות הרבה שיש לחברה בחלק מהפלטפורמות שלה והמוצרים שהחברה מציעה, כך לפי גורמים המעורים בפרטים בתחקיר של ה"וול סטריט ג'ורנל" ● בעקבות הדיווח, מניית הרשת החברתית מאבדת כעת כ-2.5% במסחר בוול סטריט

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח / צילום: כדיה לוי

המכרז המוסדי בהנפקת המניות של כלל ביטוח: ביקוש ער שמוביל לדילול של סדר גודל של כ-20% של בעלי מניות קיימים

במכרז המוסדי של הנפקת המניות החדשות של כלל ביטוח התקבלו ביקושים ערים בהיקף 900 מיליון שקל והחברה תגייס 650 מיליון שקל ● כלל תגייס עוד עד 868 מיליון שקל בכתבי התחייבויות נדחים

נאם טוק / צילום: איל יצהר

מבנגקוק באהבה: המסעדה התאילנדית בשוק הכרמל שווה כל שקל

איסאן היא לא רק תוספת מבורכת לסצנת האוכל האינסופית של שוק הכרמל, אלא גם לזו של תל אביב וישראל בכלל

תנ"צ גיא ניר / צילום: גלובס

דרמה במשטרה: כתב האישום נגד תת ניצב גיא ניר יבוטל

לאחר סאגה משפטית של 4 שנים, המשטרה הציעה לתת ניצב גיא ניר, ראש חטיבת המודיעין לשעבר, ועוזרתו דאז רפ"ק צ' למחוק את כל סעיפי האישום נגדם, שמייחסים להם התנהגות שאינה הולמת שוטר

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

דעה: הטיפשות והשקר הולכות יד ביד לעבר השקיעה

אנחנו חיים בשקרים כמו שהדג חי במים ● אבל שקרים אינם המים, הם כתמי הנפט ושקיות הניילון שמזהמים את הים ● דעה

בינה  מלאכותית/ צילום: Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

שנות ה-20 יהיו העשור של הבינה המלאכותית

אף מדען רציני לא חושב שרובוטים מתוסכלים יצאו למסע הרג בעתיד הנראה לעין, אבל הקהילה המחקרית משוכנעת שהעשור הקרוב עשוי להיות העשור של הבינה המלאכותית ● אז מה צפוי לנו?

ההצבעה על פיזור הכנסת/  צילום: Gettyimages/Anadolu Agency

פרשנות - באישון לילה, בלי ליברמן, דרעי ובנט ותחת איום של כחול לבן: כך פוזרה הכנסת בפעם השלישית בתוך שנה

ב–3:00 לפנות בוקר הופיע נתניהו לפתע במליאה, השתתף בהצבעות וחמק מיד לאחר מכן ● תחת הלחץ בוועדה המיוחדת שהתכנסה להכין את חוק פיזור הכנסת לקריאה שנייה ושלישית התקבלו החלטות שאף אחד לא חלם לאשר ● רק צדיק אחד הצביע נגד הגדלת מימון המפלגות ● פרשנות

ד”ר איציק מזרחי/ צילום: איל יצהר

"יקר בישראל, אבל התיירים מגיעים למרות המחירים. זה פרדוקס": מנכ"ל בוקינג ישראל בראיון

ד"ר איציק מזרחי, מנכ"ל בוקינג ישראל, מסביר בראיון ל"גלובס" מדוע הפכה פלטפורמת הזמנות מקומות הלינה והאירוח הבינ"ל לכל-כך פופולרית ● "מדד ההצלחה של בוקינג דומה במידה רבה לפורמט של ייעוץ עסקי שכולל ניהול תשואה וניהול תוכן כדי למקסם את העבודה"

שי נוביק/ צילום: איל יצהר

"למשקיעים לא אכפת שהצלנו עכברים. הם רוצים ניסויים קליניים"

זו הפעם השנייה שיזם הביוטק שי נוביק לוקח חברה כושלת, יוצק אותה לשלד בורסאי ומנסה להוציא אותה מהבוץ ולגרום למשקיעים להאמין בפתרון הרפואי שהיא מפתחת ● זה הצליח לו עם פרולור והורמון הגדילה – האם הוא יצליח עם אנלייבקס והתרופה לתגובה קטלנית של המערכת החיסונית?

דונלד טראמפ, פודקאסט לשבת / עיבוד תמונה: אפרת לוי / איור: אפרת לוי, גלובס

נמאס לכם לבחור? עשינו לכם את העבודה לקראת סוף השבוע

הבחירות שנגזרו עלינו בפעם השלישית הובילו אותנו לתחושת מיאוס מבחירה, אפילו כשזה נוגע לפודקאסטים ● אל חשש, עשינו בשבילכם את העבודה, וריכזנו בעבורכם את הפודקאסטים מבית "גלובס" שהכי אהבתם בשבוע החולף ● פודקאסט לשבת ● האזינו

מחווה ליגאל בשן/ צילום: שלומי פינטו

עכשיו התור לגעגוע: מופע מחווה ליגאל בשן הדגיש את חסרונו

במחווה ליגאל בשן, במלאת שנה למותו, הגוונים הרבים ביצירתו התלכדו לצבע של אהבה והדגישו את חסרונו

ליאור שליין והשר גלעד ארדן / צילומים: ישראל סלם, תמר מצפי

פרשנות: הכירו את החוקר שדורש מפוליטיקאים להפסיק לשקר ויש לו גם תוכנית שתגרום לזה לקרות

ד"ר אלעד אורג מהקריה האקדמית אונו מציע להטיל על עובדי ציבור חובה משפטית עקרונית לומר את האמת לציבור • המקרה של ליאור שליין והשר גלעד ארדן כמשל ● פרשנות

דונלד טראמפ / צילום: Jonathan Ernst, רויטרס

ועדת המשפט קבעה: טראמפ אשם ב"עבירות ופשעים חמורים"

כל 23 הצירים הדמוקרטים הצביעו בעד; כל 17 הצירים הרפובליקאים הצביעו נגד ● השלב הבא: אישור סעיפי האישום במליאת הבית, קרוב לוודאי לפני סוף השנה ● הסנט ידון בכתב האישום בינואר ואין כמעט ספק שטראמפ יצא זכאי

קצין ומרגל/ צילום: באדיבות סרטי יונייטד קינג

אנטי־רומן: הסרט החדש של רומן פולנסקי גנרי ונטול ברק

"קצין ומרגל" של רומן פולנסקי נעדר חידוש וברק, ויוצרו רומז שגם הוא קורבן רדיפה, ממש כמו דרייפוס, גיבור הסרט

שי ג'ינפינג, נשיא סין, ודונלד טראמפ, נשיא ארה"ב / צילום: KEVIN LAMARQUE, רויטרס

אנליסטים: ההסכם עם סין רחוק מלהיות הישג מפואר לטראמפ

תחת הכותרת "סין תחמנה את טראמפ" כותב "וושינגטון פוסט": בהסכימה להוריד את המכסים, הסירה ארה"ב נטל כבד מעל סין תמורת הבטחות שבייג'ינג תקיים או לא תקיים בעתיד ● המחלוקות הגדולות נותרו על השולחן: הסובסידיות המסיביות שמעניקה סין לחברות ממשלתיות, והנוהג הסיני לדרוש ידע טכנולוגי מחברות זרות תמורת הזכות לפעול בסין