גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על רקע הביקורת: רשות החשמל תמליץ להסב את תחנות הכוח הפחמיות

לאחר שפרסמה דו"ח שגרר תגובות זועמות של ארגוני הסביבה והתכתשות ציבורית עם המשרד להגנת הסביבה, רשות החשמל עשויה להמליץ לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות ולהפכן מבוססות גז, וכן להרחיב את הפיתוח והשימוש באנרגיות מתחדשות

תחנות הכוח הפחמיות בחדרה / צילום: אייל יצהר
תחנות הכוח הפחמיות בחדרה / צילום: אייל יצהר

לאחר הפרסומים ב"גלובס" והוויכוח המתוקשר בין הרגולטורים, ל"גלובס" נודע כי רשות החשמל עתידה להמליץ לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות לתחנות גז עד כדי הפסקת פעילותן של הפחמיות, ולהגדיל את השימוש באנרגיות מתחדשות לאור מחירן היורד והצורך לעמוד ביעדי הסכם פריז.

בראשית אוקטובר פרסמה לשימוע ציבורי רשות החשמל מסמך מדיניות אנרגטית המנתח את המשמעויות הכלכליות של הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל. המסמך עורר תרעומת רבה לא רק בקרב ארגוני הסביבה שראו בו סימן לקיבוע והנצחת השימוש באנרגיות מזהמות של דלקים מאובנים בעידן משבר אקלים, אלא גם ביקורת רבה מצד המשרד להגנת הסביבה. לפי המשרד, מסמך המדיניות של רשות החשמל לוקה בשורה ארוכה של פגמים וליקויים מקצועיים, ומבוסס על הנחות לא מדויקות, לרבות קביעות בנושאים סביבתיים המנוגדות לעמדה המקצועית של המשרד. המשרד להגנת הסביבה טוען כי בניגוד למסקנה העולה מהניתוח הכלכלי של רשות החשמל, הפסקת השימוש בפחם לייצור חשמל לא תגרור עלויות של 3.5 מיליארד שקל, אלא דווקא תחסוך למשק כ-13 מיליארד שקל.

כעת, ממידע שהגיע לידי "גלובס", מתברר כי על רקע הביקורת, רשות החשמל תציע לשר האנרגיה להסב את תחנות הכוח הפחמיות בישראל לתחנות מבוססות גז עד שנת 2030. המסקנות אותן תפרסם רשות החשמל מצביעות כעת על תועלת למשק ולהפחתת גזי החממה באם יוסבו תחנות הכוח הפחמיות למבוססות גז, במקביל להגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות.

שתי החלופות באשר לתחנות הכוח הפחמיות, היא הסבתן למונעות גז או גריטה שלהן. משכלול רשות החשמל וחישובי התמחור של שתי האופציות, במקביל לשיקולי ביטחון אנרגטי, אופציית ההסבה עדיפה על גריטה - גריטה אמנם תוביל להקמה של תחנות כוח חדישות ויעילות יותר אנרגטית, אך תדרוש 12 מיליארד שקל להקמת תחנות חדשות. על כן, האופציה הנכונה יותר מבחינת הרשות היא הסבת התחנות. עם זאת, בכדי להימנע ממצבים של שיתוק תחנות הכוח במקרה של פגיעת טרור באסדות הגז, תשמר יכולת מסוימת של הפקת חשמל מפחם, אך אם היחידות יוסבו, יהיה שימוש מזערי בפחם לבדיקה בלבד ולכן השימוש ירד לכ-1% לכל היותר. כיום, פחם מהווה 30% ממשק האנרגיה, כשתוכננה ירידה לכדי 15% עד 2030, כך שבהמלצה המסתמנת של רשות החשמל בהחלט ישנה בשורה. לפי רשות החשמל, חישוב פליטת גזי החממה, גם כאשר משכללים פנימה את הערכות הנמוכות ביותר שניתנו בעולם - מצביע על תועלת שתעלה מסגירת הפחמיות, כשהערכות נעות בין חיסכון של 6-40 דולר לטון פחמן. הבעייתיות העולה מן ההחלטה להסב את התחנות היא כי בעתיד יישמר פתח לשימוש בפחם, היות שאופציה זו תהיה קיימת ושרירה, שכן התחנות לא נגרטות.

בנוסף, מסתמן כי תמליץ רשות החשמל על השקעה בהגדלת האנרגיה המתחדשת, כשמחיריה יורדים כל עת ומדובר בכורח המציאות בעידן של משבר אקלים, בו מדינות העולם מנסות להסב את משק האנרגיה שלהן לאנרגיות מתחדשות בכדי להשיג יעדים של משק דל פחמן עד שנת 2050. הפקת חשמל מגז איננה נחשבת לאנרגיה מתחדשת, שכן גז אף הוא דלק מאובן, שהפקתו והשימוש בו כרוכים בזיהום. על כן, התלות בגז אמורה להוות מצב ביניים בלבד, תוך פיתוח מאגרי אנרגיה מתחדשת וחתירה למעבר מהיר ככל הניתן לשימוש בהן.

מבחינת משק האנרגיה הישראלי, מעבר לאנרגיות מתחדשות הוא קריטי - לא רק שמדובר במדינה שטופת שמש ועשירה במשאב החיוני להפקת אנרגיה מתחדשת, אלא גם שבתרחיש ביטחוני שעלול לפגוע במאגרי הגז, ההערכות הן שאנרגיה מתחדשת תקזז את ההשקעה הנדרשת בהקמתה, גם אם בשלב הראשון היא מעט יקרה יותר. לכן, מדובר בפיתוח הכרחי למען הביטחון והעצמאות האנרגטית של ישראל, ולא רק להפחתת פליטות גזי החממה. בימים אלה מתבצעת עבודה במשרד האנרגיה במטרה לבחון את הגדלת השימוש באנרגיות מתחדשות, אך מסתמן כי המשרד לא סבור כי ניתן להחליף את הפחם באופן מלא וכי עדיין ישנם קשיים (דוגמת אגירה) המעיבים על היכולת להסב באופן מסיבי ייצור אנרגיה ממקורות מאובנים מזהמים דוגמת פחם, גז ונפט לאנרגיות נקיות. יחד עם זאת, מסתמן כי יומלץ להגדיל את יעדי השימוש באנרגיה מתחדשת, ליעד שאפתני יותר (אך לא ברור עד כמה) מה-17% עד 2030, אותם הציבה בפני עצמה ישראל במסגרת הסכם פריז.

היעדים לאנרגיה מתחדשת אותם הציבה לעצמה ישראל במסגרת הסכם פריז, הם יעדים נמוכים מאוד ביחס למדינות אחרות. כיום, מתבצעת עבודה של המשרד להגנת הסביבה ומשרדי ממשלה נוספים, במטרה לבחון הצבה של יעדים שאפתניים יותר בתחום זה. בעבר ציין המשרד כי ניתן אף להגיע ליעד של 30% אנרגיות מתחדשות לכל הפחות עוד לפני שנת 2030, כך שכל מספר שיתקבל בעבודה זו יהיה כנראה גבוה או קרוב לכך.

החברה להגנת הטבע, שיחד עם ארגונים נוספים ירוקים הביעה התנגדות לטיוטה שפרסמה רשות החשמל, מברכת על שינוי הכיוון: "טוב עשתה רשות החשמל, שחזרה בה מן ההמלצות התמוהות, שהופיעו בטיוטת הדוח. בעידן שבו מתבהרת התמונה הקשה, של משבר אקלים חמור - זו ההחלטה היחידה שמתקבלת על הדעת. השלב הראשון והדחוף שצריך כעת לעשות, הוא להיפטר מהפחם המזהם, בדרך לשימוש באנרגיות נקיות".

ממאבק 2020 המקדמים שימוש באנרגיה מתחדשת נמסר בתגובה: "זהו חוסר אחריות לרכז תשתיות במקום אחד, מעבר לעניין שהגז מזהם ואין בו צורך אנרגטי אמיתי. מעבר לכך, האנרגיה הסולארית כבר יותר משתלמת, הסוללות לאגירה כבר כלכליות ועובדות במקומות שונים בעולם. האנרגיה הסולארית אינה מזהמת, תוריד את יוקר המחייה, את זיהום האוויר והנהנים מהרווחים יהיו כלל תושבי מדינת ישראל. בקליפורניה, הוחלט לבטל תוכנית לבניית תחנת כח גדולה המבוססת על גז ובמקומה להקים חוות סוללות לאגירה, הניתנות למיחזור. בישראל למעלה ממליון דונם גגות ותשתיות, היכולות לספק את כל צרכי האנרגיה של המדינה, בגיבוי סוללות לאגירה. הדבר יבזר את משק האנרגיה, יוריד את התלות ברשת ההולכה ובמקום לבנות עשרות תחנות המהוות יעד אסטרטגי מסוכן, כל משק בית ומבנה יהיה תחנת כח קטנה ואוטונומית".

יוני ספיר, יו"ר עמותת "שומרי הבית", מסר בתגובה: "היתירות העודפת הקיימת במשק החשמל בישראל מאפשרת ואף מחייבת סגירה מיידית של היחידות הפחמיות בחדרה. הן הורגות ומיותרות לישראל. עודף יתירות מייקר את תעריף החשמל. הפתרון אינו בהגברת השימוש בגז, עמו ניאלץ להישאר עשרות שנים קדימה, שכן גז גם מזהם מאד לאורך כל שרשרת האספקה שלו- קידוח, הפקה, הולכה, אחסון, זיקוק ובנוסף מהווה גז חממה חזק מאד ומחריף את משבר האקלים. הפתרון טמון במעבר מואץ לשימוש באנרגיות מתחדשות שהן נקיות, זולות ובטוחות יותר לשימוש".

עוד כתבות

גדעון סער / צילום: טל שניידר, גלובס

גדעון סער מבקש מחברי הליכוד: הורו על פריימריז לראשות המפלגה

אחרי שכשל הסיכוי להקמת ממשלת אחדות, בליכוד נערכים לפיזור הכנסת החל מ-11 בדצמבר, ובמפלגה דורשים לקבוע התמודדות על ראשות המפלגה ● "קיום התמודדות אינה רק עמידה על זכותו של חבר התנועה, היא חובה החקוקה בחוקת התנועה", אמר סער

ח. מר: במקום נופש באיים הקריביים - חילוט ערבות והפסד כבד

ח. מר שבשליטת קרן פימי של ישי דוידי ממשיכה לסבול מתוצאות כספיות חלשות, והפסדיה ברבעון השלישי של השנה גדלו כמעט פי שלושה והגיעו לכ-35 מיליון שקל ● ההפסד הרבעוני במגזר הגלובל הצטבר ליותר מ-14 מיליון שקל, לעומת רווח מגזרי של כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה מסמנת מנועי צמיחה חדשים: בוחנת כניסה לתחום האוכל המוכן

חברת המזון הגדולה בישראל בוחנת הקמת מערך ייצור למזון מוכן בוואקום המיועד לשוק המקצועי ● גובה ההשקעה בקווי הייצור מוערכת בעשרות מיליוני שקלים וצפויה להביא לחברה תוספת מכירות של 150 מיליון שקל בשנה

גל סטאל, יו"ר ובעלים באנטרופי / צילום: יונתן בלום, גלובס

אנטרופי ממליצה לדירקטוריון לאומי על דירקטור בבזק לשעבר שתמך בעסקת בזק-yes

מדוח של אנטרופי לקראת האסיפה הכללית של בנק לאומי בעוד כשבועיים, שהגיע לידי "גלובס", עולה כי יצחק (איציק) אילדמן זוכה לתמיכתה של חברת הייעוץ לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בבנק

אמיר אוחנה, שלמה (מומו) למברגר, אביחי מנדלבליט / צילומים: רפי קוץ, לשכת עורכי הדין

משפט שלמה של אוחנה ומנדלבליט: העימות של שר המשפטים והיועמ"ש על ממלא-המקום של שי ניצן

אמיר אוחנה מאמין ששלמה למברגר יכול לכהן כמ"מ פרקליט המדינה ● אבל למברגר הוא המועמד המועדף של היועמ"ש, ולאוחנה חשוב להראות שהוא הבוס ● למה ליאת בן-ארי לא מועמדת להחליף את שי ניצן? יכול להיות שהתשובה נמצאת בכלל אצל בודהא ● פרשנות

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

ברקת נגד חברת הייעוץ: "יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל אנטרופי; איכות ההחלטות באסיפות הכלליות טעונה שיפור"

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת דוח ביקורת חריף על תחום הייעוץ למוסדיים בהצבעות באסיפות כלליות ● על מהלך רגולטורי שמובילה הרשות ביחס לחברות הייעוץ נמתחת ביקורת מצד רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש ● גל סטאל, יו"ר אנטרופי: "הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו. נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות"

פרויקט מחיר למשתכן ביבנה / צילום: אייל פישר

הממשלה אישרה: תוכנית מחיר למשתכן תוארך גם ל-2020

זאת בשתי פעימות: בפעימה הראשונה יימשך שיווק הדירות במסגרת התוכנית עד ליוני 2020; לאחר מכן, בכפוף למקור תקציבי ובאישור הממשלה, התוכנית תימשך עד לסוף 2020 ● כיוון שמדובר בממשלת מעבר, ההחלטה טעונה בחינה של היועמ"ש

תיירות מוסלמיות / צילום: רויטרס

מי הוא הישראלי שעומד מאחורי קמפיין פייסבוק לשנאת מוסלמים?

תחקיר של העיתון הבריטי "גרדיאן" חשף מעורבות של ישראלים בקמפיין נגד שמאלנים ומוסלמים, לרבות אחד אריאל אלקאראס, "תכשיטאי" מלוד (שמכחיש כל קשר לקמפיין) ● אך חשיפות קודמות מצביעות על מאמצים לקידום גזענות מזה שנים

מודעה לשירותי ליווי בפייסבוק / צילום: צילום מסך

כובע צמר לתינוק, מצעים למיטה וזנות: בניגוד ולמרות החוק - פייסבוק מפרסמת שירותי ליווי

בימים האחרונים קודם בפייסבוק פוסט בתשלום תחת הכותרת "נערות ליווי במרכז", שמפנה לוואטסאפ המעביר לאתר ייעודי ולצ'ט בטלגרם שמבטיח היכרויות, דיסקרטיות ושירות מהיר

פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

עתירה: התקציב לשיקום שורדות זנות לא נוצל – ועלול לרדת לטמיון

המטה למאבק בסחר בנשים ובזנות עתר לבית המשפט נגד משרדי הרווחה והאוצר, בטענה שהכסף המוקצה עבור שיקום נשים בזנות לא הגיע ליעדו, ועשוי לשוב לקופת האוצר עם תום השנה ● בית המשפט הורה למדינה לנמק בתוך שבוע מדוע לא נעשה שימוש בתקציב

גיל אגמון / צילום: איל יצהר

גיל אגמון רוכש מקבוצת דלק עוד 7.5% ממניות דלק רכב בפרמיה של 20% על מחיר השוק

העסקה, בהיקף של 135 מיליון שקל, היא שלב נוסף של קבוצת דלק למכירת החזקות שאינן בתחום האנרגיה ● המניה הגיבה בזינוק של 15%, ובסך הכל עלתה בחודש האחרון בכ-40%

מדף של מוצרי תנובה/  צלם:תמר מצפי

חגיגת קניות בנובמבר? לא לשוק המזון: קיטון של מעל 100 מיליון ש' במכירות

אף שרשתות המזון הצטרפו למבצעים של חודש נובמבר, ענף מוצרי הצריכה רשם ירידה של 2.7% ביחס לחודש המקביל בשנה שעברה

צוללת צבאית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוועדה שלא קמה התחקיר שלא נעשה, הלקחים שלא הופקו: במערכת הביטחון לא למדו מפרשת הצוללות

ועדה שמונתה לקביעת כללים בנושאי רכש לא פעלה, ובכירים במערכת הביטחון טוענים כי לא הופקו לקחים ● משרד הביטחון: הוטלו מגבלות על עבודה מול מתווכים

שריפה בשמן תעשייה בנמל חיפה/ צילום: אילן מלסטר , המשרד להגנת הסביבה

שמן תעשיות: השריפה בחוף שמן הותירה הפסד של יותר מ-10 מיליון שקל

את הרבעון השלישי של השנה סיכמה שמן, העוסקת בייצור ושיווק של שמנים, בהפסד של 8.5 מיליון שקל ● זאת בעקבות הוצאה חד-פעמית של יותר מ-10 מיליון שקל בקשר לשריפה

דונלד טראמפ ובוריס ג'ונסון בפסגת G& / צילום: ארין שאף, רויטרס

חמישה דברים שאתם חייבים להתייחס אליהם לפני ששבוע המסחר מתחיל

תאריך הטלת המכסים של ארה"ב על סין מתקרב בצעדי ענק ● הפד צפוי להכריז על גובה הריבית בעוד הציפיות להפחתתה מתרחקות ● הבריטים שוב ילכו לקלפיות ● והאם בנק ישראל ימשיך להתערב בשוק המט"ח? ● התחזית השבועית של "גלובס"

מוטי אלמליח מנכ"ל טלרד הנכנס / צילום: ורדי כהנא

טלרד: צמצום פעילות התקשורת בארה"ב גבה מחיקת ענק בדוחות

גם ברבעון השלישי הפסדי החברה ממשיכים להיערם, ואחד הגורמים הבולטים שהעיבו על התוצאות היו ירידות ערך בהיקף כ-9 מיליון דולר, שנרשמו בגין שירותי תקשורת אלחוטית בפס רחב (BWA) שהיא מספקת בארה"ב

הבורסה בתל אביב / צילום: שאטרסטוק

לקראת הפתיחה בתל אביב: האם העליות בשוק יימשכו

נתוני תעסוקה חיוביים בארה"ב דחפו את השווקים לעליות ביום שישי האחרון ● אתמול בתל אביב דלק רכב בלטה בזינוק חד על רקע הגדלת ההחזקות הצפויה של בעל השליטה גיל אגמון בחברה כשירכוש 7.5% נוספים מהון מניותיה של דלק רכב מקבוצת דלק

ישראל כץ / צילום: איל יצהר

כשטראמפ הכיר בירושלים כבירת ישראל, האם באמת לא קרה דבר?

שר החוץ צופה שהפלסטינים יזרמו עם סיפוח הבקעה "כמו עם העברת השגרירות". הם לא זרמו ● "המשרוקית של גלובס"

הנשיא טראמפ בביקור באזור בנייה בטקסס  / צילום: רויטרס

טראמפ נגד טראמפ: האיום הגדול ביותר על נשיא ארה"ב הוא - עצמו

כלכלת ארה"ב מוסיפה לצמוח, וביום ו' נרשמה עוד ירידה היסטורית באבטלה ● נשיאים נוטים לחזור ולהיבחר כאשר כלכלה עושה חיל – אבל הדייר הנוכחי מתקשה להפיק ממנה את מלוא התועלת הפוליטית ● פרשנות

אודי אדירי/ צילום: דוד פרץ

ישראל מתנגדת לפיתוח מאגר הגז אפרודיטה בקפריסין

המהלך הישראלי מסכל למעשה את האפשרות שהמאגר יפותח ללא הסכם בין המדינות, כך לפחות טוענים בשותפות 'ישי' המחזיקה בזכויות על החלק הישראלי של המאגר