גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מצעד הנחקרים החדשים ברשות המסים: בעלי שליטה בחברות שמשכו מהן כספים

ל"גלובס" נודע, כי בעת האחרונה זומנו לחקירה שורת בעלי שליטה שמשכו כספים מהחברות בשליטתם ולא דיווח עליהם כהכנסה. זאת, על אף שהכספים לא הוחזרו או שההחזר נדחה למועד לא ידוע ● מדובר בחקירות ראשונות בעקבות אכיפת תיקון לחוק מ-2017

ערן יעקב / צילום: רפי קוץ
ערן יעקב / צילום: רפי קוץ

המטרה החדשה של רשות המיסים: בעלי שליטה בחברות פרטיות במשק, ש"כל חטאם" היה נטילת הלוואה/כספים מהחברה שבבעלותם. מדוע זה הופך אותם לחשודים בפלילים? כי הם לא החזירו את ההלוואה/הכספים, ההחזר נדחה למועד לא ידוע, חלקם אף השתמשו בכספים לצרכיהם הפרטיים, כגון רכישה של דירות, של רכבים, של רכוש או עבור הוצאות שוטפות - וכולם בחרו שלא לדווח על אותם כספים כהכנסה. ברשות המיסים נפתחו לאחרונה מספר תיקי חקירה בנושא, ובקרוב צפויות חקירות משמעותיות נוספות.

החקירות החדשות הללו נולדו על רקע תיקון חקיקה מ-2017, שאת תוצאותיו השוק מתחיל להרגיש כעת. מדובר בתיקון שנערך במסגרת חקיקה רחבה שכונתה "מהפכת חברות הארנק", שכללה שלושה חלקים: הראשון עסק בחיוב במס של משיכות כספים על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם; השני דן בחברות שהוקמו על-ידי נושאי משרה (דירקטורים, מנכ"לים וכדומה) רק לצורכי מס, וכן בשכירים שהעניקו שירותים דרך חברות שבבעלותם - "חברות שכירים", המתחזות להיות חברות - וזאת כדי לחסוך מס (חברות ארנק); והחלק השלישי נוגע לסמכות מנהל רשות המסים להורות על חלוקת רווחים שנצברו בחברה ולא חולקו כדיבידנד (דיבידנד כפוי).

החקירות החדשות שנחשפות כאן לראשונה, הן החקירות הראשונות המבוצעות בעקבות התיקון לחוק העוסק ב"משיכות בעלים" מחברות בבעלותם. תיקון זה - סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה - שינה את אופן המיסוי של משיכות הכספים מהחברה וכן את אופן המיסוי של העמדת נכסים של החברה לשימושו של בעל המניות המהותי.

לפני התיקון לחוק, הנוהג המקובל היה כי בעלי שליטה היו נוטלים "הלוואות" מהחברה, ומועד ההחזר היה נדחה ללא סוף. בפועל, הם היו עושים שימוש פרטי בכספי החברה, ללא כל מגבלה או תשלום מס על הכספים הללו. התיקון שם סוף לתופעה הזאת. בעלי שליטה שנטלו כספים מחברות בשליטתם, מחויבים בדיווח שנתי על הכספים וכן בתשלום מס על ההכנסה בגינם.

הכנסה חייבת

התיקון החדש קבע כי משיכות כספים על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם, בהן הלוואות שנלקחו והחזרן נדחה משנה-לשנה-ובפועל לנצח, יחויבו בתום השנה שלאחר המשיכה כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. לפי הסעיף, יראו משיכה מחברה במועד החיוב כהכנסה מדיבידנד, או לפי העניין כהכנסת עבודה או כהכנסה מעסק/משלח יד של בעל המניות המהותי. בנוסף, נקבע בתיקון לחוק, כי גם העמדת נכסים של החברה, ובהם דירות מגורים, כלי שיט וטיס, לשימוש בעלי המניות תיחשב הכנסה החייבת במס.

אולם בדיווחים האחרונים, כך מתברר, לא כל בעלי השליטה עומדים בדרישות החדשות של החוק, ורבים מהם אף מבקשים מרואי החשבון שלהם באופן מפורש שלא לכלול בדיווח את הכספים שנטלו מהחברה שבבעלותם כהכנסה.

רשות המסים בהנהלת ערן יעקב שמה לעצמה למטרה ל"חנך" את בעלי השליטה שלא הפנימו את החקיקה החדשה, ופתחה תיקים פליליים לבעלי שליטה שנטלו כספים מהחברות שלהם. בזאת, תם עידן "הסלחנות" כלפי משיכות בעלים שלא הוחזרו לחברות.

מסלול פלילי 

לדברי רו"ח ועו"ד ג'ק בלנגה, "בעבר רשות המסים הייתה תופסת פעם בשנתיים-שלוש בעל שליטה שלקח כסף מהחברה הביתה, אם בכלל הייתה תופסת מישהו. ברגע שהיה מתברר שיש כסף שלא הוחזר לחברה, וכנראה אין כוונה להחזיר אותו, מס הכנסה היה מוציא לאותו בעל שליטה שומה אזרחית על חלוקת דיבידנד וממסה אותו בהתאם. המקרים הללו הגיעו פעמים רבות לבתי המשפט, ובשורת פסקי דין קבעו בתי המשפט, לאחר בירור עובדתי ממושך, כי המשיכות הן הכנסות אצל בעל השליטה החייבות במס. לא הייתה הוראת חוק חותכת שקובעת את לוח הזמנים - את מועד החיוב במס ואת אופן הדיווח".

בלנגה מבהיר כי "המקרים הללו, לפני התיקון לחוק, לא היו מטופלים במישור הפלילי, כי לא היה סעיף שקבע במפורש שמשיכה כזאת היוותה הכנסה אם לא הוחזרה. עכשיו, יש את הסעיף שקובע חד משמעית שברגע שהכסף לא חזר וכנראה אין כוונה להחזיר אותו, אזי בעל שליטה נדרש לשלם את כל המס על המשיכה, ועצם אי הדיווח על ההכנסה הזו, בטפסים שנקבעו לכך במיוחד, מהווה עבירה פלילית על פי החוק".

בלנגה מציין כי המקרים הבודדים של "משיכות בעלים" שכן הגיעו לטיפול פלילי ברשות המסים לפני התיקון לחוק התייחסו בעיקר למרמה. "לפני התיקון לחוק נפתחו תיקים פליליים כאשר אנשים ניסו להסתיר את יתרת החובה שיש להם בחברה", מסביר בלגנה. "למשל, כאשר בעלי שליטה היו מחזירים כסף לחברה ב-31 בדצמבר ומושכים אותו חזרה ב-1 בינואר, ואז בדוח הכספי השנתי לא היו רואים שבעל השליטה חייב את הכסף לחברה. מכיוון שלא הייתה חובת דיווח על משיכת הכספים, רבים לא נתפסו.

"אבל באופן כללי לא נפתחו תיקים פלילים בגין משיכות בעלים מחברות מלבד תיקי המרמה הברורים. בעל שליטה יכול היה לקחת מהחברה הלוואה ל-20 שנה אפילו ולא לשלם מס אם הוא לא נתפס, ואם הוא כן נתפס - התחילו דיונים ארוכים אם ההלוואה מהווה הכנסה אצל בעל השליטה או לא".

כל זה, כאמור, השתנה. ל"גלובס" נודע, כי בשלושת השבועות האחרונים, כל בעל שליטה שבדיווחים שלו נראתה יתרה ועל פניו לא דיווח כנדרש על כספים שנטל מהחברה - מועבר למסלול הפלילי. בלי להקדים לכך שומות אזרחיות. בלי סימני שאלה.

לדברי בלנגה, "עקב פערי המס המהותיים בין המס השולי של יחיד (50%) לבין מס החברות (23%), בעלי חברות רבים משלמים את מס החברות בלבד, ומושכים את הכספים מהחברה לפרטי ומשתמשים בהם לרכישת בית, הוצאות שוטפות ועוד. במקרים רבים אין ביכולתם להחזיר כספים אלה.

"בעקבות התיקון לחוק, עם הגשת דוחות 2018 נאלצים בעלי השליטה לשלם את המס בגין המשיכות משנת 2017, אך רבים מהם מנסים להתחמק מתשלום המס ולא לדווח על ההכנסה מהמשיכה. רשות המסים החליטה לשים דגש על מקרים אלו, וכאשר היא מזהה משיכה משנת 2017 שלא שולם עליה מס בדוח 2018, היא מעבירה את הנושא לבדיקה פלילית בחשד להעלמת מס".

מרשות המסים נמסר בתגובה: "ברשות המסים לא נוהגים להתייחס לנושאי חקירות". 

לשכת רו"ח הנחתה: לא לייצג לקוחות שמסרבים לדווח לפי התיקון החדש לחוק

על רקע דרישות סעיף 3(ט1) לפקודת מס הכנסה, לדווח על משיכות כספים של בעלי שליטה מהחברה שבבעלותם כהכנסות, נרשמה בחודשים האחרונים תופעה מטרידה: בעלי שליטה החלו לבקש מרואי החשבון שלהם שלא לכלול את הכספים שנטלו מהחברה כהכנסה בדוחות. המצבים האלה הכניסו את רואה החשבון לפלונטר. מצד אחד - הם מחויבים בדיווח מלא, והסתרת פרטים בדוח עלולה לגרור אותם לזירה הפלילית; מצד שני - הלקוח מתעקקש שלא לדווח ומדובר בדוח שלו. מה עושים?

על רקע המלכוד הזה יצאה לאחרונה הנחיה של לשכת רו"ח לכלל רואי החשבון להימנע מלייצג בעלי שליטה המבקשים להסתיר את משיכות הבעלים שביצעו, ולהימנע בכלל מהגשת דוחות עבורם. בהנחיה נכתב כי "ככל שהלקוח מסרב לכלול בדוח השנתי שלו הכנסה בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה, וסירוב זה אינו מעוגן בחוות דעת מנומקת של מומחה מס, על רואה החשבון להפסיק לייצג את הלקוח ולא ליטול כל חלק בהגשת הדוח". בנוסף לפי ההנחיה, על רואה החשבון למסור ללקוח ולחברה הודעה בכתב בנושא ולציין בה כי עליהם לעדכן את המייצג החדש שלהם ואת רואה החשבון המבקר החדש של החברה על כך.

רו"ח אמיר קינן, ממונה מיסוי חברות בלשכת יועצי המס, מספר שההנחיה הזו באה בדיוק בזמן, על רקע פניות רבות של לקוחות לרואי החשבון בבקשה להימנע מדיווח לפי דרישות סעיף 3(ט1). "נתקלתי לאחרונה במצבים שבהם בעלי שליטה שמשכו כספים מהחברה, נדרשים לרשום בדוח האישי שלהם הכנסה מדיבידנד או משכורת בהתאם לנסיבות, והם חשופים לתשלום מס באופן אישי, אבל אין להם את המקורות לשלם את הכסף, כי הם כבר השתמשו בו לצרכים פרטים", הוא מספר. "יש כאלה שהיו ביתרות חובה לחברה של מיליון שקל, שהמס הנגזר מהסכום הזה עומד על 400 אלף שקל. חלק מהלקוחות ממש ביקשו לא לדווח, אבל אין שום אפשרות כזאת. זה כתוב בחוק שחור על גבי לבן".

עוד כתבות

ג'ף בזוס, מנכ"ל אמזון / צילום: רויטרס Rex Curry

הלחץ מצד אמזון, נייק ואיקאה לא עזר: מושל טנסי יחתום על חוק שמונע זכות אימוץ מלהט"בים

החוק מגן על סוכנויות אימוץ ומעונות שלא מעניקים שירות למשפחות להט"בים ● למרות המחאה, החברות לא הודיעו שהן מתכננות לשנות את פעילותן בטנסי בתגובה להודעת המושל

לב לבייב / צילום: תמר מצפי

המוסדיים אמרו כן ללבייב: הבטיח לעצמו החזקה של 92% לפחות במניות אפי פיתוח

ההיענות הגבוהה תאפשר ללבייב לפעול למחיקת מניות אפי פיתוח, הפועלת בשוק הנדל"ן של מוסקבה, מהמסחר בבורסת לונדון ● לבייב הגיש באוקטובר הצעה במחיר של 30 סנט למניה, ובחודש שעבר שדרג את הצעתו ל-39.4 סנט למניה

ד"ר אחמד טיבי, הרשימה המשותפת / צילום: איל יצהר, גלובס

פסילת היבא יזבק, האם הפעם תיפסל חברת הכנסת הצעירה מבל"ד

ח"כ אופיר כץ מן הליכוד הודיע הערב כי יגיש מטעם הליכוד בקשה לפסול אישית את ח"כ יזבק מן הרשימה המשותפת, חברת בל"ד, וזאת בשל תמיכה והזדהות עם מחבלים ● אחמד טיבי יו"ר הסיעה המשותפת: מנסים לפסול אותה בגלל דברים שאמרה לפני שנכנסה לכנסת

משתתפי ומשתתפות Valuable 500 Israel/  צילום: איציק יסנוביץ

על תבונה ונגישות: מי השיקו את פורום valuable 500 ישראל

וגם: רגע לפני פרישתו - שמואל פלדל, מנכ"ל סימנס ישראל, יצא לסיור פרידה

 הנשיא והבורסה / איור: גיל ג'יבלי

הנשיא והבורסה: השווקים כבשו שיאים חדשים

טראמפ ייזכר כמי שלחץ ותקף את הבנק המרכזי במטרה שיוריד עוד את הריבית מעבר לרמתה האפסית, על מנת להמריץ את הפעילות הכלכלית - גם אם זה בא על חשבון הגדלת החוב ● שלוש שנות נשיאות. פרויקט מיוחד

דירות חדשות בבנייה. 20% מהתשלום בעת החתימה על החוזה, ו־80% בכניסה לדירה  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

רשות המסים עדכנה את מס הרכישה על דירות מגורים: אלה מדרגות המס החדשות

בהתאם לשיעור עליית המדד רשות המסים עדכנה את גובה מדרגות מס הרכישה על דירות מגורים: בכמה מס יחויב רוכש דירה יחידה במחיר של 2.2 מיליון שקל?

אופיר כהן/  צילום: יחצ

מינויים חדשים בזרוע הדיגיטל של קבוצת מקאן

אופיר כהן, עד לאחרונה המשנה למנכ"ל יוניברסל מקאן דיגיטל, מונה למנכ"ל החברה ● בנוסף מצטרף לקבוצה רון כספית, אחד הדמויות המוערכות בענף בתחום ה-CRM והמרקטינג אוטומיישן, שמונה למנכ"ל MRM - חברת הדאטה החדשה שהקימה מקאן

ח'ליפה חפתר, ראש הצבא הלובי הלאומי  / צילום: Philippe Wojazer, רויטרס

נפט, גז ופליטים: "ועידת שלום" לעתיד לוב נפתחת בברלין

נשיא רוסיה פוטין, נשיא טורקיה ארדואן, שר החוץ האמריקאי פומפאו ונציגים בכירים רבים אחרים מתכנסים היום בברלין לוועידה מיוחדת באירוח הקאנצלרית מרקל בנוגע לעתיד לוב ● שר החוץ האיטלקי לואיג'י די-מאיו: "לאירופה יש הכי הרבה מה להפסיד"

ג'ף בזוס / צילום: רויטרס  Shannon Stapleton

בהינף יד: אמזון מבקשת להמציא מחדש את האופן שבו אנו משלמים

ענקית הטק בונה מסופים בחנויות שיאפשרו לקונים לקשור את המידע מכרטיסי האשראי שלהם לכף־היד ● במילים אחרות, הקונה יוכל לשלם בהינף יד, בלי להוציא כרטיס או טלפון חכם

שוחד / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

הבעל חתם על הסכם תיווך והאישה לא - מי ישלם למתווך?

בית המשפט פסק כי המתווך יקבל רק כמחצית מהסכום שנקבע, מכיוון שלא החתים את האישה על הסכם התיווך, אלא את הבעל בלבד

דצ'יה דאסטר / צילום: יח"צ

דאצ'יה דאסטר עדיין מציעה תמורה רצינית לכסף ללקוחות לא מפונקים

ב-120 אלף הדאסטר הוותיקה מקבלת מנוע טורבו-בנזין חזק וסופר-מודרני עם שורשים של מרצדס

 

 

אלון קצף  / צילום:תמר מצפי

דיוידשילד-פספורטכארד נהפכת לחברת ביטוח - ואייל בן שלוש יכהן בה כיו"ר

החברה, שנמצאת בבעלות אלון קצף וחברת הביטוח האמריקאית White Mountains, קיבלה את אישור רשות שוק ההון ● החברה תפעל ישירות מול הציבור, וגם תמשיך במכירת ביטוח דרך סוכנים

דונלד טראמפ / צילום: Gettyimages/Anadolu Agency

זו הכלכלה, טמבלים: 3 שנות נשיאות, 5 מגמות בולטות בכלכלה האמריקאית

בתום שלוש שנים בבית הלבן, הכלכלה האמריקאית נמצאת בנסיקה בפרמטרים רבים: אבטלה, עוני, תעסוקה, מדדי הבורסה ועוד • השאלה המרכזית היא האם הגאות צריכה להיות משויכת לטראמפ שלוקח עליה קרדיט, או שמדובר בהמשך מגמה שהחלה בתקופת אובמה ● שלוש שנות נשיאות. פרויקט מיוחד

טריקים חדשים שמפילים תיירים רבים בפח / צילום: שאטרסטוק

דירת נופש שנעלמה וגניבת פרטי אשראי עם מוט סלפי: הטריקים החדשים להונאת תיירים

שיטות הרמאות החדשות להפיל תיירים בפח משתכללות כל הזמן ● למה אנחנו צריכים להיזהר מאנשים שמצלמים סלפי לידינו, ולמה לפעמים צריך להיזהר גם משוטרים?

לשכת התעסוקה / צילום: איל יצהר

ירידה במשרות הפנויות ב-2019; ואילו מקצועות הובילו את הירידות?

מספר המשרות הפנויות במשק עלה באוקטובר-דצמבר, אך בסיכום שנתי נרשמה ירידה ● בהשוואה ל-2018 חלה עלייה של 17% במספר המשרות הפנויות של מהנדסים; מנגד, חלה ירידה של 23% במספר המשרות הפנויות של מאבטחים ● בדרום נרשמה ירידה בשיעור המשרות הפנויות - ואיפה נרשמו עליות?

יעקב לוקסנבורג / צילום: גיזי

אפריקה בידי לוקסי: לפידות קפיטל הבטיחה גיוס של 115 מיליון שקל באג"ח להמרה

חברת ההשקעות של יעקב לוקסנבורג השלימה את כל המקורות הדרושים לה לרכישת הבעלות המלאה בקבוצת אפריקה ישראל ● עם הגופים שהשתתפו במכרז המוסדי נמנים ילין לפידות, קרן נוקד וקרנות הנאמנות של אי.בי.אי ומור

אורלי לוי-אבקסיס, העבודה-גשר-מרצ  / צילום: ניר סלקמן

כמה חמורה האבטלה הסמויה של חדרי הניתוח הציבוריים בישראל

בעוד התורים לטיפול מתארכים, חדרי ניתוח ציבוריים עומדים לפעמים שוממים - בעיקר אחה"צ • למרות שורת יוזמות ממשלתיות לצמצום התופעה, עדיין לא ברור אם חל שיפור בניצול החדרים: משרד הבריאות אינו אוסף מידע • "המשרוקית" פנתה לבתי החולים ומצאה שיפור חלקי בלבד

שופט העליון עופר גרוסקופף בהשבעה לבית המשפט העליון / צילום: שלומי יוסף

מס שבח ומס הכנסה: היילכו שניים יחדיו?

למרות ניצחונה של רשות המסים, פסק דינו של בית המשפט העליון בעניין החברה הזרה PIV BV עשוי להיות שימושי ביותר דווקא בידי ציבור הנישומים

ג'ף הורינג / צילום: יח"צ

המלך של ההייטק הישראלי והמלחמה של אמזון: השבוע שהיה בהייטק

איך הפכה קרן אמריקאית לשליטה של ההייטק הישראלי, חברת המזרנים קספר מספקת לקח למשקיעי ההון סיכון ולמה המשקיעים של הסטארט-אפ היי-בוב לא מתייחסים להטרדות המיניות שנחשפו בו ● מה קרה השבוע בהייטק

מרים כבסה / צילום: יונתן בלום, גלובס

על בדידות ועל הצלחה: "המחיר של יצירה שלי בארץ הוא רבע ממה שהוא בניו יורק, ואני שמחה שזה שפוי"

החזרה לישראל אחרי 18 שנה, שיברון הלב עקב הפרידה מבת זוגה הקוריאנית, השימוש ברעידות הנשימה כדי לצייר, הכנסייה שקנתה ● מרים כבסה, מהאמניות הישראליות המצליחות בעולם, בראיון אישי ל"ליידי גלובס" על הבדידות ועל ההצלחה