גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בישראל

בת"א דחה את בקשתה של החברה להטיל עליה מע"מ אפס, היות והיא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהנה "תושב חוץ" ● התקבלה טענת רשות המסים לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, וחייבת במע"מ בשיעור מלא

בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר
בניין רשות המסים בירושלים / צילום: איל יצהר

חברת אדמונד דה רוטשילד ניהול נכסים, המספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, תשלם מע"מ בהיקף כ-35 מיליון שקל בגין השירותים שהיא מספקת בישראל. זאת, לאחר שבית המשפט המחוזי בת"א דחה את ערעורה של החברה נגד חיובה במס על ידי מנהל מע"מ ומס קניה תל-אביב, וקיבל את טענות רשות המסים לפיהן החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, שהם לקוחות מוסדיים ולקוחות פרטיים ישראלים, ומשכך חייבת במע"מ בשיעור מלא.

המחלוקת בתיק עסקה בחיוב החברה במע"מ בסך של כ-35 מיליון שקל, קרן מס. המערערת טענה, כי היא זכאית למע"מ בשיעור אפס לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מע"מ. סעיף זה קובע הקלה על דרך הטלת מע"מ בשיעור אפס על מתן שירות לתושב חוץ, אלא אם כן "נושא ההסכם הוא מתן השירות בפועל, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל".

לחברה שני מגזרי פעילות - הכנסות בסך של כ-170 מיליון שקל (82% מכלל הכנסותיה) מקורן בתשלומים שקיבלה החברה בגין שיווק קרנות של קבוצת רוטשילד חו"ל ללקוחות מוסדיים ישראלים. יתר ההכנסות מקורן בתשלומים שקיבלה בגין שיווק שירותי בנקאות פרטית ליחידים.

החברה טענה, כי היא מספקת שירותים לקבוצת רוטשילד העולמית, שהיא תושב חוץ, ולא לתושב ישראל בישראל, ולכן דיווחה על הכנסותיה כחייבות במע"מ אפס בישראל.

רשות המסים לא קיבלה את הדיווח, וקבעה לה שומת עסקאות בה חויבה במע"מ בשיעור מלא על כלל הכנסותיה ממתן השירותים לקבוצת רוטשילד חו"ל, הן בגין שיווק הקרנות הזרות והן בגין שיווק הבנקאות הפרטית.

בערעור שהוגש על החלטה זו, טענה חברת דה רוטישלד ניהול נכסים, כי שירותי השיווק שניתנו על ידה, הן בקשר לקרנות רוטשילד חו"ל ללקוחות המוסדיים והן בקשר לפעילות הבנקאית הפרטית של רוטשילד חו"ל ליחידים, ניתנו לקבוצת רוטשילד חו"ל ולא ללקוחות בישראל. לטענת החברה, ככל שהלקוחות בישראל קיבלו ממנה שירות, שאינו חלק מפעילות שיווקית או הנלווה אליה, הרי מדובר בשירות זניח וטפל. לא יעלה על הדעת כי בשל שירות פעוט ערך, ככל שניתן לתושבי ישראל, תיצבע כל התמורה שקיבלה החברה מהקבוצה. החברה ביקשה לקבוע כי אינה חייבת במע"מ כלל בישראל או לחילופין להורות על פיצול התמורה באופן שרק חלק התמורה המיוחס לפעילות עבור תושבי ישראל יחויב בשיעור מע"מ מלא ויתרת התמורה תחויב בשיעור אפס.

השופטת ירדנה סרוסי דחתה את הערעור וקבעה, כי חברת דה רוטשילד נכסים לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי לא ניתן על ידה "שירות" לתושבי ישראל, הן בתחום שיווק הקרנות הזרות והן בתחום שיווק שירותי הבנקאות הפרטית. "ממכלול הראיות עולה כי המערערת נתנה ללקוחות תושבי ישראל מענה שוטף, נגיש ומידי לכל שאלה ודרישה, וכן סיוע אדמיניסטרטיבי. שירותים אלו לא היו שוליים או זניחים אלא מהותיים וישירים, ואף באופן מובהק", קבעה השופטת.

עוד דחתה השופטת את טענת החברה, כי פעילות "שיווק" או "קידום מכירות" איננה "שירות" שבגינו ניתן לחייבה במע"מ בישראל. נקבע, כי פעילות של עוסק ישראלי המשווק בישראל שירותים ומוצרים של תושב חוץ הוא שירות משולב שבו כל הצדדים המעורבים יוצאים נשכרים - הן תושב החוץ, הן נותן השירות ששכרו תלוי בגיוס לקוחות ובהיקף ומשך השקעתם, והן בלקוחות הישראלים.

"פעילות שיווקית אינה "מילת קסם" ולא מצאתי עיגון, לא בלשון הסעיף ולא בתכליתו, למיעוטה מגדר הפעולות שייחשבו כמתן שירות לתושב ישראל", כתבה השופטת בפסק הדין.

בית המשפט קבע עוד, כי קבוצת רוטשילד חו"ל בחרה להציב בישראל נוכחות עסקית מטעמה במשך שנים רבות, לא הסתפקה בשיווק מרחוק ומצאה יתרון שמקנה לה נוכחות ישראלית כבעלת ערך רב. בנוסף, הקבוצה בחו"ל ראתה בדה רוטשילד ניהול נכסים שותפה מלאה בהכנסות מהפעילות בישראל - בשיעור של 50% מההכנסות, רואה חשיבות בנוכחות החברה בישראל ומלמדת על ההכרה בכך, שלא ניתן לגייס לקוח ישראלי ולשמור עליו לאורך זמן מבלי לתת לו שירות אישי ומספק של נציגות מקומית.

השופטת ציינה, כי "מחומר הראיות עולה כי המערערת מהווה את החוליה הראשונה בשרשרת הפקת ההכנסה מישראל, שתחילתה בגיוס הלקוח ושכנועו לקבל את שירותיה הפיננסיים של הקבוצה וסיומה במתן הייעוץ עצמו במסגרת הקבוצה בחו"ל. לולא חוליה זו, קרי, איתור וגיוס הלקוח הישראלי והשירות השוטף שניתן לו במסגרת פעילותו הפיננסית בקבוצה, לא הייתה הקבוצה מפיקה את הכנסתה מהלקוח הישראלי.

החברה טענה, כי 80% מהלקוחות הפרטיים הישראליים שהפקידו כספים בבנק בשוויץ לא הופנו על ידה אלא גויסו במישרין על ידי הבנק, ללא מעורבותה. על כך כתבה השופטת: "לטעמי, דווקא בנתון זה יש כדי להעיד על החשיבות שמייחסת הקבוצה בחו"ל לנוכחותה של המערערת בישראל ועל הכרתה בעובדה שלא ניתן לגייס את הלקוח הישראלי ולשמור עליו לאורך זמן מבלי לתת לו שירות אישי ומספק של נציגות מקומית, אותה היא רואה כשותפה שוות-ערך להפקת הכנסותיה בישראל (אין חולק, שאם המערערת לא גייסה את הלקוח, ממילא לא קיבלה בגינו עמלה ואין לה חיוב על כך בשומה)".

בשורה התחתונה נקבע, כי ממכלול הראיות והעדויות עולה, שחברת דה רוטישלד ניהול נכסים נתנה שירותים לגופים המוסדיים הישראלים, ועיקרם תיווך, סיוע ותמיכה שוטפים. זאת הן לפני, הן במהלך ולאחר ביצוע ההשקעה. עוד קבע בית המשפט, כי החברה סיפקה שירותים ללקוחות פרטיים ישראלים, שעניינם שיווק שירותי בנקאות פרטית וסיפקה שירותים אדמיניסטרטיביים של העברת מידע ונתונים שאין מקום להמעיט בחשיבותה, והיוותה גורם מתווך בין הבנק בחו"ל לבין הלקוח הישראלי.

לאור האמור קיבל בית המשפט את עמדת מע"מ, שיוצג על ידי עוה"ד מיכל ריצ'ולסקי ונגה דגן מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי), לפיה החברה מספקת שירותים גם לתושבי ישראל בישראל, ומשכך חייבת במע"מ בשיעור מלא.

עוד כתבות

משאית של חברת ביכורי השדה / צילום: איל יצהר

בהלת הקורונה ומצבה של יינות ביתן לוחצות על ביכורי שדה - שצפויה להפחית את מחיר ההנפקה

הנפקת המניות הראשונית של משווקת הירקות והפירות הטריים, שתוכננה לתחילת השבוע הבא, צפויה להידחות בכמה ימים ● שווי החברה המבוקש בהנפקה, שעמד עד כה על כ-600 מיליון שקל "לפני הכסף", צפוי לרדת בכ-10%

אילוסטרציה של ננורובוט תוקף גידול סרטני / הדמיה: shutterstock, שאטרסטוק

רשות החדשנות רוצה להפוך את תחום הביו-הנדסה לתעשייה

תוכנית חדשה בתקציב ראשוני של 100 מיליון שקל שמה פוקוס על התחום החם הבא בביומד, אחרי בריאות דיגיטלית: Bioconvergence, שבעולם עדיין נמצא ברובו באקדמיה • רובוטים זעירים שמוליכים תרופות, בדיקת מינונים בזמן אמת והדפסת רקמות להשתלה - אלה רק כמה דוגמאות לפעילות הישראלית בענף

משרדי ?Wix / צילום: רויטרס

מניית Wix זינקה ב-750% מאז ההנפקה; קרן מנגרוב מימשה מניות ביותר מ-400 מיליון דולר בשנתיים

מדיווח ל-SEC עולה כי בסוף 2019 החזיקה הקרן, שהייתה בעבר בעלת המניות הגדולה בחברת האינטרנט, ב-1.8% בלבד ממניות Wix, לעומת 6.3% בסוף 2018

מתוך הצילומים של ג'ון דמיאניוק שנחשפו / צילום: באדיבות מוזיאון השואה בוושינגטון

פני הרשע: נחשפו התמונות של דמיאניוק בסוביבור

את התמונות חשף מוזיאון השואה בוושינגטון, שקיבל אותן כתרומה מארגון גרמני שעוסק בתיעוד פשעי השואה

ענת סרגוסטי / צילום: איל יצהר, גלובס

ארגון העיתונאים: להסדיר את עבודתן של עיתונאיות בכותל המערבי

בעת ביקורו האחרון של סגן נשיא ארה"ב מייק פנס בכותל המערבי, הגישה למקום ניתנה רק לעיתונאים ולצלמים ממין זכר ● כעת מבקש ארגון העיתונאים מרב הכותל למצוא יחד מנגנון שיסדיר את עבודתן של עיתונאיות בכותל באירועים בעלי עניין לציבור שאינן אירועים דתיים

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

ויקטורי ויוחננוף מרוויחות מהמשבר הפיננסי של נחום ביתן, והן לא היחידות

נחום ביתן נאבק בימים אלה כדי למצוא חבל הצלה שייחלץ אותו מהמציאות אליה נקלע, והספקים עוקבים אחריו בחשש ● בינתיים המתחרות, שנהנו מהקריסה של רשת מגה לפני כ-5 שנים, מצליחות למנף גם את הקשיים הנוכחיים של ביתן

נאור יצחק  / צילום: אדי גרצמן

קצר ונגמר: סמנכ"ל הקריאטיב בגיתם, נאור יצחק, פורש

שלושה חודשים לאחר שקודם לראש הפירמידה כחלק משינוי ארגוני במשרד הפרסום, הודיע יצחק כי הוא עוזב לטובת תפקיד בפלייטיקה ● יוחלף בתפקיד ע"י מריאן באני, שעבדה לאחרונה במלאנוקס וקודם לכן במשרד הפרסום ברוקנר-יער

הבורסה בתל אביב / צילום: רויטרס

תל אביב ננעלה בעליות: טבע טיפסה ב-5%, טוגדר זינקה ב-11%

מדדי ת"א 35 ות"א 125 עלו בכ-0.1%, מדד ת"א 90 עלה בכ-0.2% ● לאחר שזינקה בעקבות הדוחות קרסה מניית אודיוקודס ב-7% ● לאומי שוקי הון: "בימים הקרובים נראה שהעצבנות בשווקים צפויה להיות גבוהה, ולפיכך יש להתכונן למסחר עם תנודתיות גבוהה יחסית"

הנת"צ החדש / צילום: באדיבות עיריית תל אביב-יפו

בכמה קיצר הנת"צ החדש ברחוב קפלן בת"א את זמן הנסיעה?

הנת"צ בקפלן הושק לפני כחודש, ועיריית תל אביב מעדכנת כי הנסיעה בו מקצרת משמעותית את זמנם של הנוסעים: בין 20 דקות ועד חצי שעה ● העירייה מתכננת להקצות נתיבים נוספים לתחבורה ציבורית

דונלד טראמפ ובנימין נתניהו / צילום: Joshua Roberts, רויטרס

טראמפ חשף את תוכנית המאה: "ירושלים תהיה בלתי ניתנת לחלוקה. זה מאוד חשוב!"

טראמפ הציג את תוכנית המאה הכוללת את סיפוח בקעת הירדן והקמת בסיס למדינה פלסטינית ● נתניהו: "הודות להכרה היסטורית זו - ומכיוון שתוכניתך מייצרת את האיזון הנכון, הסכמתי לקבלה כבסיס למו"מ עם הפלסטינים להגעה להסכם שלום" ● גם גנץ הסכים לתוכנית כבסיס למו"מ ישיר עם הפלסטינים

ביטקוין / קרדיט: שאטרסטוק

הביטקוין שוב מעל 9,000 דולר; דויטשה בנק: "הוא תנודתי מדי"

מדד Bitwise 10, המשקלל את מחיריהם של 10 מטבעות הקריפטו הגדולים, עלה ב-26% מתחילת השנה ● דוח מחקר של דויטשה בנק: מספרם של מחזיקי הקריפטו בעולם צפוי לגדול פי ארבעה בעשור הקרוב

סניף של OTHER STORIES של H&M בברצלונה / צילום: שאטרסטוק

סיפורים אחרים: המותג היוקרתי של H&M עושה עלייה לישראל

עשור אחרי שהגיעה לישראל, צפויה הרשת לפתוח בקרוב בקניון רמת-אביב סניף ראשון של המותג OTHER STORIES &

מייסדי ווייז, משמאל לימין: אהוד שבתאי, נועם ברדין ואורי לוין, בעת הענקת פרס רומאנסיאנו / צילום: קובי קנטור

קהילת המפתחים של Waze נגד המייסד: "ניכס לעצמו פרויקט שלא היה שלו"

שניים מהשותפים בקהילת המפתחים הגישו תביעה נגד ווייז וגוגל ישראל לקבל את חלקם היחסי בקניין הרוחני של החברה • לטענתם, לפי הצהרותיו של המייסד אהוד שבתאי, הפרויקט FreeMap, ששינה מאוחר יותר את שמו לווייז, היה שייך לקהילה, והוא לא התכוון למסחר אותו

סניף בנק דיסקונט/ צילום: תמר מצפי

אירוע חריג לפייבוקס של דיסקונט: מידע על לקוחות האפליקציה זלג החוצה

בדיסקונט מציינים כי התקלה נגרמה בשל שרת חדש וכבר תוקנה ● עוד נמסר מהבנק כי "הזליגה אינה קשורה ללקוחות הבנק עצמו", וכי "המידע שדלף אינו יכול להסב נזק כספי ללקוחות האפליקציה" ● המידע נוגע לחלק ניכר מכמיליון לקוחות פייבוקס

רחובות הונג קונג./  צילום: GettyImages

עליות קלות בפתיחת המסחר באירופה; בורסת הונג קונג חזרה לפעילות וצנחה ב-2.8%

חששות הקורונה מתפוגגים מעט בעקבות העליות בוול סטריט אמש ● מספר מקרי המוות כתוצאה מווירוס הקורונה עבר את מספר מקרי המוות כתוצאה ממגיפת הסארס ● טבע קיבלה אישור מה-FDA אישור לתרופה חדשה למיגרנה

הבניין הבורסה בתל אביב/ צילום: איל יצהר

עליות קלות בת"א; מניות פרטנר וסלקום מזנקות יותר מ-5% במחזורים גדולים

בעלי חברת הוט הגישו הצעה לרכישת פרטנר, בדרך למיזוג משמעותי ראשון בשוק הסלולר ● מניית טבע מתחזקת בכ-1.5% אחרי שהודיעה על אישור ה-FDA לתרופה במיגרנה ● בורסות וול סטריט ננעלו אמש בעליות ● עליות קלות נרשמו אתמול בתל אביב

מקנזי בזוס / צילום: מתוך יוטיוב

מקנזי בזוס מכרה מניות אמזון בהיקף של 400 מיליון דולר

בזוס קיבלה 4% ממניות אמזון כחלק מהסכם הגירושים עם מייסד אמזון ג'ף בזוס ● היא מכרה כעת כ-200 אלף מניות מתוך 19.7 מיליון המניות שברשותה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: קובי גדעון, לע"מ

יו"ר מועצת יש"ע: "נדהם שנתניהו מסכים להקמת מדינה פלסטינית"

אלחיאני נפגש אמש עם נתניהו ויחד עם גורמים נוספים החליט להתנגד לתוכנית ● גם בצד הפלסטיני מתארגנים לקרב

מייסדי חברת תופין, רובי כיטוב (מימין) וראובן הריסון, בבורסת ניו יורק / צילום: יח"צ

הראל ביטוח הפכה לבעלת עניין בחברת הסייבר תופין

מחזיקה ב-5.4% ממניות תופין, בשווי נוכחי של 28 מיליון דולר ● ייתכן כי בהראל ניצלו את החולשה במניה, לאחר שתופין פרסמה אזהרת רווח לפני כשלושה שבועות

קורקינט

אתמול באיכילוב: 3 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים