גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ברקת נגד חברת הייעוץ: "יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל אנטרופי; איכות ההחלטות באסיפות הכלליות טעונה שיפור"

רשות שוק ההון פרסמה טיוטת דוח ביקורת חריף על תחום הייעוץ למוסדיים בהצבעות באסיפות כלליות ● על מהלך רגולטורי שמובילה הרשות ביחס לחברות הייעוץ נמתחת ביקורת מצד רשות ני"ע והמשנה ליועמ"ש ● גל סטאל, יו"ר אנטרופי: "הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו. נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות"

משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: רפי קוץ

"יש ריכוז כוח גדול מאוד אצל הגורם המייעץ למוסדיים באסיפות כלליות"; "איכות ההחלטות המתקבלות באסיפות הכלליות טעונה שיפור" - כך, בין השאר, נטען בטיוטת דוח ביקורת חריף, שפרסמה רשות שוק ההון, בראשותו של הממונה משה ברקת, ביחס לשוק הייעוץ למוסדיים לגבי הצבעותיהם באסיפות כלליות - תחום שנשלט על ידי חברת אנטרופי.

טיוטת הביקורת של רשות שוק ההון מחזקת, כצפוי, את הביקורת של ברקת נגד חברות הייעוץ, שמספקת לו תחמושת למהלך הסדרה שהוא מוביל. המהלך זוכה לביקורת הן מצד אנטרופי והן מצד רשות ניירות ערך ומשרד המשפטים - ובכוונתו של ברקת ליישמו לאחר כניסתו לתפקיד של שר האוצר, שלו נתונה הסמכות בנושא. 

ההסתייעות בחברות הייעוץ היא תולדה של יישום המלצותיה של ועדת חמדני, שכונסה על ידי אגף שוק ההון בעשור שעבר, וכיום חלק הארי של הגופים המוסדיים המובילים משתמשים בשירות ייעוץ להצבעותיהם באסיפות הכלליות. לפני כמה חודשים, פרסם הממונה על רשות שוק ההון טיוטת הסדרה, שכוללת שינוי משמעותי באופן התנהלות המוסדיים לקראת הצבעות באסיפות כלליות בחברות שבמניותיהן הם מחזיקים - ובכלל זה, להגביר ולהעמיק את המחויבות והאחריות של המוסדיים להחלטות הצבעה שהם מקבלים במסגרת תפקידם כמנהלי כספי ציבור, באמצעות הקמת מערכי קבלת החלטות הצבעה פנימיים.

מגעים לפשרה בין ברקת לגואטה

אם המוסדיים הגדולים לא יסתייעו באנטרופי, הרי שהמודל הכלכלי של החברה יוכה קשות (מלבדה, פועלים עוד שני גופי ייעוץ: חברת עמדה הקטנה בהרבה, ופסגות -בפעילות ניהול ההשקעות למוסדיים אחרים). בשל ההתנגדות לנוסח ומהות הרגולציה שמוביל ברקת, מתנהלים בתקופה האחרונה מגעים למציאת מתווה פשרה בינו לבין רשות ניירות ערך, בראשות ענת גואטה, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי), מאיר לוין.

על רקע זה מתפרסמת טיוטת דוח ממצאי הביקורת של רשות שוק ההון, המבוססת על נתוני הגופים המוסדיים, שבניתוחם זיהו ברשות כי שוק הייעוץ למוסדיים הנשלט על ידי אנטרופי הוא "כמעט נטול תחרות". על פי טיוטת הדוח, "השימוש בגורמים מקצועיים אחרים בתחום הייעוץ בהצבעות באסיפות כלליות הוא זניח, ועומד על פחות מ-5%".

סוגייה זו אקוטית ובעייתית מבחינת רשות שוק ההון. "נוצר מצב שבו מרבית הגופים המוסדיים מתבססים על יועץ מקצועי אחד (אנטרופי; ר"ש), המספק להם את ייעוץ ההצבעות", וזה "מביא לריכוז כוח גדול מאוד אצל הגורם המייעץ. יתרה מכך, מאחר והגורם המייעץ מעניק שירותים נוספים לגופים מוסדיים וכן לחברות ציבוריות, נוצר חשש לניגודי עניינים", אומרים ברשות.

עוד הם מרחיבים לגבי פוטנציאל ניגוד העניינים האמור: "ב-2017 כל כתב המלצה להצבעה חמישי שגורם הייעוץ פרסם (כ-20%) הוא ביחס לחברה ציבורית שהיא לקוחה של אותו גורם", ולתפיסת הרשות, "נתון זה מצוי במגמת גידול, שכן בכתבי ההמלצה מ-2018 השיעור עלה לכ-30% מכלל ההמלצות".

הגברת האחריות על כתפי המוסדיים

על רקע אלה מטיחה רשות שוק ההון ביקורת חריפה על התנהלות אנטרופי ביחס לפוטנציאל ניגודי העניינים: "במקרים רבים, ההצהרה הניתנת בגוף עבודת הייעוץ אינה שקופה דיה ואינה מאפשרת למקבל ההמלצה לעמוד על מהות ניגוד העניינים של גורם הייעוץ ברמת ודאות מספקת". נוסף על כך, "במספר מקרים לא מבוטל גורם הייעוץ אינו מצהיר בדבר קיום מערכת יחסים של ספק-לקוח, כאשר מקבל השירות הינו צד קשור של הגוף אשר המלצות ההצבעה ניתנות לגביו. יתרה מכך, גורם הייעוץ כלל אינו מספק הצהרה בדבר חשש לניגודי עניינים במקרים שבהם המלצת ההצבעה הינה ביחס לגוף שגורם הייעוץ סוקר את ניירות הערך שהנפיק (אנליזת מניה/חוב)".

היבט מרכזי ברגולציה שאותה מוביל ברקת, נוגע להגברת האחריות שתרבוץ על כתפי המוסדיים, שהם אלה המנהלים עבור הציבור את החסכונות לטווח ארוך שלו. בהקשר זה נטען בטיוטת דוח הביקורת כי "ההמלצה הניתנת על ידי גורם מקצועי נתפסת 'ככזה ראה וקדש', ולא כחלק ממערכת שיקולים רחבה יותר", כאשר "נמצא כי בכ-90% מהמקרים שבהם גוף מוסדי בחן המלצת הצבעה במהלך השנים 2017-2019, הגוף המוסדי דבק בהמלצת ההצבעה". ואולם, לא רק זאת, "נראה כי לגורם הייעוץ (אנטרופי; ר"ש) קיימת נטייה להמליץ 'בעד' במקרים שבהם הוא פועל בניגוד עניינים, ונטייתו כאמור הולכת ומתחזקת".

על כן, וכצפוי בהינתן ההסדרה שהרשות בראשותו של ברקת כבר הוציאה לדרך - ושהולידה קונפליקט עז מול אנטרופי ורשות ניירות ערך - קובעים אנשי רשות שוק ההון כי "ממצאי הביקורת שערכה הרשות ממחישים כי לנוכח דפוסי ההתנהלות המאפיינים כיום את ענף ייעוץ ההצבעות, איכות ההחלטות המתקבלות באסיפות כלליות, ובפרט בסיס הנמקתן, הינם טעוני שיפור ניכר".

עוד מוסיפים ברשות כי "ניתוח צופה פני עתיד שערכה הרשות, מלמד כי בהיעדר הידוק פיקוח ובקרה על התנהלות גופי הייעוץ, המגמות שאובחנו והממצאים שהתגלו צפויים להישנות, וביתר שאת". לתפיסתם, המוסדיים הגיעו "לרמת בגרות, מומחיות ובשלות גבוהה יותר בעיסוק בממשל התאגידי בחברות המוחזקות על ידם. זאת, לצד הגברת חובת הנאמנות של הגופים המוסדיים כתוצאה מריבוד הפסיקה בנושא, מכשירים את הקרקע לנטילת אחריות מלאה ומקיפה יותר מצד הגופים המוסדיים על החלטות ההצבעה שהם מקבלים".

אנטרופי: "דוח רצוף שגיאות"

גל סטאל, יו"ר ובעלי אנטרופי, מסר בתגובה לממצאי טיוטת דוח הביקורת של רשות שוק ההון כי "פעילות הייעוץ לאסיפות כלליות לא נעשית ללא בקרה ופיקוח, וזאת אני אומר ללא כחל וסרק. זו הטעיה שאינה ראויה להיאמר, ובטח שלא להיכתב. ראשית, הפעילות מתבצעת בהתאם להנחיות הדין, ובפרט לפי הנחיות רשות ניירות ערך בחוזר שפורסמו ב-2014 - 'עקרונות ראויים לפעילות חברות ייעוץ בנוגע להצבעה באסיפות כלליות'.

"שנית, אנטרופי למדה כיצד נעשות פעילויות אלו בעולם, והתאימה את עבודתה בהתאם. וזאת היא עשתה לא לבדה, אלא באמצעות משפטנים מומחים בינלאומיים בנושא. שלישית, הגופים המוסדיים, לקוחותינו, מבצעים בקרה מקצועית, הדוקה, ולא כפי שמצטייר מהדוח. הדגשה אחרונה: בארה"ב, כשטענה זו עלתה מצד גורמים מסוימים בשוק, הוקמה ועדה ציבורית בהשתתפות מומחים מכל התחומים, והתבצעו מחקרים מעמיקים וארוכים, ולא רק על מה קורה אלא גם על מה שיקרה אם - קרי, ההשלכות העתידיות".

עוד מסר סטאל, שצפוי להגיב בהרחבה בעניין זה במכתב למוסדיים, כי "לגופו של עניין, הדוח נערך בלי שנעשתה כל פנייה אלינו, ולהבנתנו, הפנייה לגופים המוסדיים היתה בסד זמנים קצר ולחוץ. בדוח צוינו מקרים מעורפלים ולא מזוהים - דבר שאינו מאפשר כרגע התייחסות עניינית. על פניו, נראה כי מדובר בדוח רצוף שגיאות, הכולל פרשנות שגויה למציאות. נדגיש כי הנתונים הקיימים בידינו מצביעים אחרת לגמרי". 

עוד כתבות

פסטיבל האביב ביפן בצל נגיף הקורונה. בסין הפסטיבל המפורסם התבטל / צילום: רויטרס

"דגל הווירוסים" - דנמרק שוב הסתבכה בפרשת קריקטורות, הפעם עם סין

קריקטורה שהופיעה אתמול בעיתון הדני "יילנדס-פוסטן" עוררה את זעם השלטונות הסינים, הביאה לדרישה חריפה של השגרירות במדינה להתנצלות פומבית וגם למתקפה ברשתות החברתיות מצד סינים נגד דנמרק

מייסדי חברת תופין, רובי כיטוב (מימין) וראובן הריסון, בבורסת ניו יורק / צילום: יח"צ

הראל ביטוח הפכה לבעלת עניין בחברת הסייבר תופין

מחזיקה ב-5.4% ממניות תופין, בשווי נוכחי של 28 מיליון דולר ● ייתכן כי בהראל ניצלו את החולשה במניה, לאחר שתופין פרסמה אזהרת רווח לפני כשלושה שבועות

מתחם בזן בחיפה / צילום: פאול אורלייב

כל מה שצריך זה איום טוב: בזן רכשה מתקן למניעת זיהום שנה לפני שתיכננה

המשרד להגנ"ס החליט לסגור את פעילות מתקן הביטומן של בזן בעוד שלושה חודשים בשל גרימת זיהום ● על אף שבזן טענה שלא תוכל לרכוש מערכת להפחתת זיהום לפני תום 2020, היום הודיעה על רכישת מערכת זמנית שתמנע את הסגירה ● עם זאת, טרם הוגשה למשרד תוכנית להפחתת זיהום

ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: קובי גדעון, לע"מ

יו"ר מועצת יש"ע: "נדהם שנתניהו מסכים להקמת מדינה פלסטינית"

אלחיאני נפגש אמש עם נתניהו ויחד עם גורמים נוספים החליט להתנגד לתוכנית ● גם בצד הפלסטיני מתארגנים לקרב

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

רגעי הכרעה: עדי צים מתקרב לחילוץ יינות ביתן, גם יונה פוגל בתמונה

עפ"י הערכות בשוק, ביתן ניסה לאחרונה לקבל הצעה מפוגל, אך ככל הידוע כרגע אפשר שהמגעים מול פוגל התקררו ● לפיכך, נראה כי לפי שעה יש יותר סיכויי היתכנות לעסקה עם צים

נעמה יששכר / צילום: רויטרס

ועדת חנינות ברוסיה אישרה את בקשתה של נעמה יששכר

ועדת החנינות אישרה את בקשתה של יששכר, הישראלית המרצה מאסר ברוסיה ● לאחר מכן תועבר המלצה למושל המחוז וממנו לנשיא פוטין ● עפ"י ההערכות, ההחלטה תתקבל לקראת חזרתו לארץ של רה"מ נתניהו, השוהה בוושינגטון

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 27 בינואר

אתמול באיכילוב: 11 נפגעים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

מדי יום "גלובס" ובית החולים איכילוב מדווחים על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

פעילי המרד בהכחדה והבריגדה האדומה משבשים את פעילות הבורסה לניירות ערך ובית ההשקעות פסגות בתל אביב / צילום: איילה טולקין ודורי הופמן, המרד בהכחדה, יח"צ

קרן הגידור הרווחית בעולם הופכת לאקטיביסטית אקלים

קרן הגידור TCI, המנהלת 30 מיליארד דולר, מתכננת לאלץ חברות להשתנות נוכח איומי משבר האקלים

כבאי מנסה לכבות שריפה באוסטרליה / צילום: STRINGER, רויטרס

קרן הפנסיה הבריטית שמאמצת מדיניות אקלים ומאיימת בפיטורים

קרן הפנסיה הבריטית הודיעה למנהלי הנכסים: הפחיתו בתוך שנתיים את החשיפה לשינויי אקלים - או הסתכנו בפיטורים ● "שינויי האקלים זו בעיה שהאימפקט שלה על השקעות מחמיר במהירות"

ספריית מרטין לות'ר קינג שבמלבורן, ארה"ב / צילום: רויטרס

מי אמר שספרים הם פאסה? האמריקאים ביקרו בספריות יותר מאשר בקולנוע ב־2019

לפי סקר של מכון גאלופ, בשנה שעברה יותר אמריקאים ביקרו בספריות מאשר בבתי הקולנוע, באירועי ספורט, בקונצרטים, בפארקי שעשועים ובבתי קזינו ● רוב האמריקאים מסכימים כי הספריות חשובות ומוסיפות ערך לקהילות שלהם

לוגו מעדני מיקי

רשות התחרות אישרה לסלטי שמיר לרכוש את מעדני מיקי

בנובמבר האחרון הוגשה נגד מעדני מיקי בקשת כינוס נכסים ● כעת החברה נמכרת למתחרה בתמורה ל-6 מיליון שקל ● להערכת סלטי שמיר, העסקה צפויה להביא לה תוספת מכירות של מעל 50 מיליון שקל

מתוך הצילומים של ג'ון דמיאניוק שנחשפו / צילום: באדיבות מוזיאון השואה בוושינגטון

פני הרשע: נחשפו התמונות של דמיאניוק בסוביבור

את התמונות חשף מוזיאון השואה בוושינגטון, שקיבל אותן כתרומה מארגון גרמני שעוסק בתיעוד פשעי השואה

בנימין נתניהו/ צילום: רויטרס

מדינת ישראל נ' בנימין נתניהו: כתב האישום הוגש לבית המשפט

(עדכון) - רה"מ הודיע הבוקר כי הוא מושך את בקשת החסינות: "מאחר שלא ניתן לי הליך הוגן, החלטתי לא לתת למשחק המלוכלך הזה להימשך" ● נתניהו לא יכול להגיש בקשה חסינות חוזרת בכנסת ה-23 ● היועמ"ש: "כתב האישום הוגש למזכירות ביהמ"ש המחוזי בירושלים, כמתחייב בחוק"

רה"מ בריטניה, בוריס ג'ונסון / צילום: רויטרס

4 ימים לקיצן של 47 שנות חברות: הקרב הכלכלי בין בריטניה לאיחוד האירופי כבר החל

הדלפות מכוונות, שיפור עמדות פתיחה במו"מ מול חברות מסחריות וקמפיין עולמי – כך בריטניה נערכת לקרב על הכלכלה של הממלכה המאוחדת ● נציג האיחוד האירופי: "עלינו לבנות את היחסים עם הממלכה המאוחדת מן היסוד"

פיצול תיקי השקעות מאפשר להתמקד במטרות ספציפיות / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

זהירות! קנסות לפניך: הרגולציה החדשה שתחולל שינוי מהותי בכשלי הסליקה

רגולציה אירופית חדשה שתיכנס לתוקף השנה תחולל שינוי מהותי בטיפול בכשלי סליקה ● הרגולציה, שתחול על כל סוגי ניירות הערך, תטיל קנסות קבועים על הצד שיגרום לכשל ● המהלך ישפיע על גופים בישראל וגם על לקוחותיהם, שעלולים לשאת בעלויות הנובעות מכשלי סליקה בעסקאות שבוצעו עבורם

הנשיא רוחאני / צילום: רויטרס

"מאבק על חלוקת האחריות לטרגדיה": הממשל האיראני מנסה לאחד שורות

הצבא טוען כי אסון הפלת המטוס האוקראיני היה באשמת קצין אחד, ואילו "רוחאני והביורוקרטיה שלו רוצים לגלגל את האחריות לכל הצבא כמוסד, כדי להרוויח קצת הון פוליטי מהאסון" ● ובינתיים הציבור זועם, הנשיא רוחאני מפגין חוסר כבוד כלפי המנהיג העליון, וכולם מתכוננים לבחירות לפרלמנט שיתקיימו בחודש הבא

מטוסי אמריקן איירליינס, יונייטד ודלתא / צילומים: יח"צ, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

איך הפך ענף התעופה בארה"ב לחזק ביותר בעולם במונחי רווחיות, ואיך ישראל קשורה לסיפור?

הגל הירוק ששוטף את אירופה, ולפיו נוסעים מוותרים על טיסות כחלק מהמאבק הסביבתי, פוסח על ארה"ב ● בשעה שבאירופה נרשמת ירידה בהיקף הנוסעים בטיסות פנים, הדוחות הכספיים של חברות התעופה הגדולות בארה"ב מצביעים על מגמת המראה

שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס / צילום: יחצ

הישראלית הראשונה שמפרסמת דוחות בעונה: אודיוקודס עמדה ברף העליון של התחזיות

החברה סיימה את השנה עם הכנסות של כ-200 מיליון דולר, צמיחה של 13.7% ביחס ל-2018, ועם רווח נקי Non-GAAP של 89 סנט למניה

סניף של יינות ביתן / צילום: שלומי יוסף, גלובס

180 מיליון שקל בחצי שנה: מה עומד מאחורי מבול המימושים של נחום ביתן, מה עושים הספקים, ואיך זה ייגמר?

קבוצת יינות ביתן דיווחה על מכירת שני סניפים מרכזיים לויקטורי המתחרה, ובכך ביצעה בתוך חצי שנה עסקאות למכירת סניפים ב–180 מיליון שקל ● הספקים מדווחים על פיגור, וביתן קרוב לסגירת קבלת הלוואת ענק מעדי צים בתמורה לשיעבודים ● ניתוח "גלובס"

ביטקוין / קרדיט: שאטרסטוק

הביטקוין שוב מעל 9,000 דולר; דויטשה בנק: "הוא תנודתי מדי"

מדד Bitwise 10, המשקלל את מחיריהם של 10 מטבעות הקריפטו הגדולים, עלה ב-26% מתחילת השנה ● דוח מחקר של דויטשה בנק: מספרם של מחזיקי הקריפטו בעולם צפוי לגדול פי ארבעה בעשור הקרוב