גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הרמת הרף להוכחת סיבה לרכישת חברה בהפסדים

ההשוואה בין פסק דין אחים נאוי, בו נקבע כי החברה לא יכולה לקזז הפסדים צבורים בשלד הבורסאי שרכשה, לבין הפסיקה הוותיקה בעניין שאלת המלאכותיות ברכישת חברה בהפסדים, מלמדת רבות על מגמותיה של פסיקת המס הישראלית ● גילוי נאות: חברת אחים נאוי היא לקוח המשרד

חשבוניות / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
חשבוניות / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

החודש ניתן פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בעניין קבוצת אחים נאוי בע"מ. פסק הדין עסק בשאלת המלאכותיות של רכישת חברה בהפסדים, תוך קיזוז הפסדים שנוצרו לה קודם למועד הרכישה כנגד רווח מפעילות שהוכנסה לחברה לאחר מועד הרכישה.

בקליפת אגוז, על פי המתואר בפסק הדין, האחים נאוי רכשו שלד בורסאי נטול נכסים ושפעילותו העסקית פסקה כשנה וחצי לפני מועד רכישתו, אך היו בו הפסדים עסקיים והפסדי הון בסכומים ניכרים. לאחר רכישת השליטה בשלד הבורסאי, רוכזה בחברה פעילות של מסחר בממסרים דחויים אשר הועברה אליה מחברה פרטית בשליטת האחים נאוי. פעילות זאת הניבה לחברה רווחים שאפשרו לה לנצל את הפסדיה הנצברים.

במסגרת הצגת עקרונות הדין החל, קבעה השופטת ירדנה סרוסי כי שאלת זכאותה של חברה לקזז הפסדים צבורים מהעבר כנגד רווח עסקי שוטף מתעוררת רק מקום בו נמכרה השליטה בחברה לבעלי מניות חדשים, שלהם היכולת לכוון את פעילות החברה. הכנסת פעילות מרוויחה לתוך החברה המפסידה, ללא טעם מסחרי יסודי ולצורך ניצול הפסדי החברה, תהווה עסקה מלאכותית. עם זאת, מציינת השופטת סרוסי, כי אין בעובדה שבעלי המניות החדשים לא ממנו את הפסדיה הנצברים של החברה, כדי למנוע בהכרח את אפשרות קיזוז ההפסדים.

בחינת השאלה המהותית האם קיים טעם מסחרי יסודי לביצוע העסקה, מעבר לטעם הפיסקלי הכרוך ברצון של הנישום ליהנות מההפסדים הצבורים של החברה, צריכה להיעשות מבחינת דיני הראיות בשני שלבים, כמקובל בכל בחינה של עסקה מלאכותית. בשלב הראשון - על פקיד השומה להראות אובייקטיבית כי העסקה לא הייתה מתבצעת אלמלא יתרון המס שנוצר, ואילו בשלב השני - על הנישום להראות סובייקטיבית כי העסקה לא הייתה מבוצעת אלמלא היתרון המסחרי-כלכלי.

מטבע הדברים לא נוכל להיכנס במסגרת מצומצמת זאת לניתוח הראייתי המורכב שנערך על ידי בית המשפט. לגופו של עניין, פסק בית המשפט שפקיד השומה עמד בנטל האובייקטיבי-כלכלי להראות כי בבסיס העסקה עמד טעם פיסקאלי יסודי, ואילו האחים נאוי לא הוכיחו קיומו של טעם מסחרי יסודי ברכישת השלד הבורסאי הספציפי. זאת ועוד, אף אילו היו האחים נאוי היו עומדים בנטל השכנוע לקיומו של טעם מסחרי יסודי לרכישת השלד הבורסאי הספציפי, הרי שלדעת בית המשפט לא היה טעם זה שקול כלכלית לטעם הפיסקאלי.

על הנישום להיערך לנטל כבד

עם זאת, מעניין מאוד לציין כי בדונו ביסודיות הטעם המסחרי שהעלו הנישומים, קיבל בית המשפט עקרונית את טענתם של האחים נאוי כי השימוש בכלי הציבורי של החברה הנסחרת תרמה רבות לאפשרות הפיתוח והצמיחה של הפעילות הן בהיבט של הלקוחות, הן בהיבט של נותני האשראי והן בהיבט של אפשרויות גיוס ההון. בית המשפט הטעים והדגיש כי הגם שהשתכנע כאמור בחשיבות ההיבט הבורסאי, לא השתכנע כי כלכלית הכניסה לבורסה דרך מנגנון רכישת השלד הבורסאי עלתה במועד ביצוע העסקה על חלופות כניסה אחרות לבורסה, כמו הנפקה בשוק הראשוני. זאת ועוד, בית המשפט פסק כי לצורך הוכחת קיומו של הטעם המסחרי היסודי ברכישת השלד הספציפי היה על הנישום לשכנע כי "נקטו מאמצים סבירים לנסות לאתר שלדים נוספים, שאין להם הפסדים או שהפסדיהם פחותים, ושניתן היה לרכוש אותם באותו מבנה עסקה ייחודי".

מבלי שנביע דעה לגבי פסיקת בית המשפט, נראה כי חשוב מאוד להבין את גלגוליה של הפסיקה הוותיקה בעניין שאלת המלאכותיות ברכישת חברה בהפסדים. ראשיתה של מלאכותיות על פי אותה פסיקה ישנה היא בהכרה כי הנישום פעל באופן החורג מדפוס הפעולה הכלכלי המקובל. בדונו ספציפית ברכישת חברה בהפסדים קבע בית המשפט העליון בעניין, על ידי השופט אלפרד ויתקון, כי עיסקה אשר כשלעצמה מחוסרת טעם כלשהו (זולת הרצון להימנע ממס) היא עסקה מלאכותית. מאוחר יותר, בעניין אולפני הסרטה, הבהיר השופט ויתקון באותה סוגיה ממש, כי התכוון לא סתם ל"טעם כל שהוא", אלא לטעם מסחרי כלשהו. אכן, בהמשך הדרך, בעניין רובינשטיין, כאשר בחן בית המשפט העליון את שאלת קיומה של מטרה מסחרית לרכישת חברה בהפסדים, עסק בית המשפט העליון בחיפוש "המטרה הדומיננטית" לביצוע העסקה, ואולם בעניין רכישת חברה בהפסדים לא אומץ בבית המשפט העליון מבחן כובד המשקל של הטעם המסחרי לעומת כובד המשקל של הטעם המיסויי.

לסיום ייאמר כי הפסיקה בעניין האחים נאוי תיזכר כפסיקה, בה הורם הרף החל על הנישום הרוצה להוכיח מהי הסיבה לרכישת חברה בהפסדים. השוואה בין פסיקה ישנה לפסיקה חדשה תוכל ללמד רבות לעניין מגמותיה של פסיקת המס הישראלית. אם בעבר נדרש הנישום להוכיח טעם מסחרי על מנת לשלול טענה למלאכותיות על ידי פקיד השומה, נראה כי היום בפועל משנרכשה חברה בעלת הפסדים משמעותיים על הנישום להיערך לנטל כבד ביותר שיוטל על כתפיו על מנת שיזכה ליהנות מהפסדים אלה. ספק רב אם נטל מעין זה תואם את ההגדרה הפשוטה למונח "עסקה מלאכותית", שעה שברור כי הנישום פעל בדרך מסחרית "נורמלית" ומקובלת. מבלי שנביע דיעה בסוגיית מדיניות המס הראויה בעניין ההכרה בהפסדים נרכשים, נאמר כי לדעתנו טוב היה אילו מחוקק המס הישראלי היה קובע קביעות בסוגיה זאת, כמקובל בחלק ניכר מהמדינות המתוקנות, ולא מטיל על בתי המשפט את מלאכת בחינת הלב, מה היה הטעם הסובייקטיבי של הנישום ברכישת החברה בהפסדים ומהו כובד משקלו של הטעם המסחרי ביחס לטעם המיסויי.

הכותבים הם שותפים באשכול המסים של פירמת ראיית החשבון והייעוץ העסקי BDO זיו-האפט. האמור בכתבה זאת לא נועד להביע דעה מקצועית, כי אם להעלות שאלות בסוגיה הנדונה. גילוי נאות: חברת אחים נאוי היא לקוח המשרד

עוד כתבות

טל גרנות גולדשטיין, מנכ"לית HOT / צילום: יחצ

"נחוץ שינוי ברגולציה כדי שתעשיית התוכן וההפקות תמשיך לשגשג"

מנכ"לית הוט, טל גרנות-גולשטיין: "חייבים לחשב מסלול מחדש. זה אבסורד שהאסדרה הקיימת לא מחייבת שורה ארוכה של גופים המגיעים למאות אלפי בתים בהפקת תוכן ישראלי" ● על זכויות השידור בספורט: "מעל ל-50% מתקציב התוכן הולך לספורט, לעומת 25% בלבד ב-2014"

חיבורים פיראטיים על עמוד בירכא / צילום: תמונה פרטית

מפעילי תקשורת פיראטיים הגישו למשרד התקשורת בקשות לרישיון ISP

מפעילי התקשורת הפיראטיים מעוניינים להסדיר את פעילותם הבלתי חוקית, לאחר שבשבועיים האחרונים נותקו ע"י הוט בשל התערבות משרד התקשורת

מנכ"ל ומייסד טוויטר ג'ק דורסי / צילום: לוקס ג'קסון, רויטרס

טוויטר בוחנת אפשרות לסימון מידע כוזב עם תוויות בצבעים בוהקים

הפיצ'ר ייתן למשתמשים לדרג מה הסבירות שהמידע בציוץ הוא מטעה באופן מכוון ומזיק, ועפ"י הפידבק מהקהל הציוץ יתויג בהתאם ● טוויטר: "מידע כוזב הוא נושא מהותי, ואנו בודקים מספר דרכים לטפל בו"

בנימין נתניהו/ צילום: רויטרס

פרקליטי נתניהו: עלות המשפט נאמדת ב-10 מיליון שקל; ועדת ההיתרים: נדון מחדש בבקשתו לקבל תרומה

הוועדה למתן היתרים הודיעה היום כי החליטה לקיים דיון מחודש בבקשת באי-כוח רה"מ לצורך מימון הוצאותיו המשפטיות, לאור שינוי הנסיבות המשמעותי מאז שהוועדה בהרכבה הוקדם דחתה את בקשתו ביוני 2019

עופר גרינבאום / צילום: איל יצהר

פריחת שוק ההנפקות ב-2019 הקפיצה את רווחי פועלים אי.בי.אי; התגמול השנתי המצרפי לשלושת בכירי החברה - כמעט 15 מיליון שקל

ירון מוזס, מנכ"ל פועלים אי.בי.אי, ועופר גרינבאום ושי נבו, מנהלי חברת החיתום של אי.בי.אי, מחזיקים גם כל אחד ב-5% ממניות חברת החיתום, שרשמה רווח נקי שנתי של 27.1 מיליון שקל ● החברה נהנתה בשנה שעברה מגידול מהותי בהיקפי הפעילות, בזכות הגאות בשוק ההון שאותה תירגמה להכנסות ולרווחים

מיכאל לובושיץ / אינפוגרפיק: יח"צ

מיכאל לובושיץ, מנכ"ל וילי פוד היוצא, ימונה למנכ"ל יינות ביתן

ישמש לראשונה בתולדות יינות ביתן כמנכ"ל שכיר במקומו של נחום ביתן, הבעלים והמייסד, במטרה לבצע את נקודת המפנה שדרושה בחברה ● בנוסף ללובושיץ, גם סמנכ"ל הכספים של וילי פוד, רו"ח אמיר קפלן, מפנה את מקומו ויעבור ליינות ביתן

TAP אייר פורטוגל / שאטרסטוק

יונייטד ולופטהנזה בוחנות רכישת 45% מחברת התעופה TAP אייר פורטוגל

בדרך לעסקת ענק בענף התעופה? לפי פרסומים בתקשורת בפורטוגל, שתי החברות מנהלות מו"מ לרכישת 45% מהבעלות על החברה מידי המייסד שלה ● ב-50% מחברת התעופה מחזיקה ממשלת פורטוגל, וב-5% הנותרים מחזיקים עובדי החברה

זוהר לבקוביץ' / צילום: שלומי יוסף

זוהר לבקוביץ' גייס 15 מיליון דולר כדי להגן על ילדים ברשת

המיזם החדש שלו, לייט (L1ght), נועד לסייע לארגונים גדולים מהמגזר העסקי והציבורי למנוע אלימות ברשת כלפי ילדים ● לייט מפתחת פלטפורמה מבוססת בינה מלאכותית, שיודעת לסנן כמויות אדירות של תכנים ולזהות תופעות של אלימות, בריונות ופדופיליה ברשת

אלדד פרשר / צילום: שלומי יוסף

"אם הקורונה תשפיע לאורך זמן על העסקים בישראל, תהיה לכך השפעה על המערכת הבנקאית": פרשר נפרד ממזרחי טפחות עם הכנסות ורווחי שיא

הבנק השלישי בגודלו רשם רווח נקי של 1.84 מיליארד שקל ב-2019, המשקף תשואה על ההון נאה בשיעור של 11.9% ● פרשר על שוק הנדל"ן: "כשהתחלות הבנייה הולכות ויורדות במהלך השנים האחרונות, התוצאה די ברורה – יש עליית מחירים"

נחום ביתן / צילום: שלומי יוסף

נחום ביתן נאלץ לוותר על תפקידו כמנכ"ל: כיצד תושפע הרשת?

קרוב לארבעה עשורים אחרי שהקים במו-ידיו את קבוצת קמעונאות המזון, נחום ביתן ימנה לראשונה מנכ"ל שכיר – מיכאל לובושיץ, שניהל בעיקר חברות משפחתיות כמו וילי פוד, סנו ושסטוביץ' ● האתגר הראשון של יינות ביתן: סגירת העסקה עם כלירמרק, שתזרים מאות מיליוני שקלים לחברה

התפרצות נגיף הקורונה ביפן / צילום: Jae C. Hong, AP

איך למנוע הדבקה והאם צריך מסכות פנים: כל מה שצריך לדעת על הקורונה

עד כמה חמורה המחלה לה גורם הנגיף, האם קיים טיפול, איך מקטינים את הסיכוי להידבק בנגיף, ומהן ההנחיות המיוחדות לחוזרים מחו"ל ● משרד הבריאות מפרסם הוראות מיוחדות גם לחוזרים מאיטליה ● מספר דברים שחשוב לדעת בנוגע לווירוס הקורונה, המכונה COVID19

אוטובוסים של אגד / צילום: תמר מצפי

מחר: שביתה בקווי האוטובוס של אגד תעבורה

ועד הנהגים של 'אגד תעבורה' ישבית את התחבורה הציבורית למשך 10 שעות בנתניה, מעלה אדומים, מבשרת ציון, גבעת זאב, וכן קווים רבים בירושלים ובעוטף בנימין, במחאה על תנאי ההעסקה של הנהגים

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

חברות הביטוח יידרשו לטפל בתביעות אובדן כושר עבודה בתוך 20 ימים

רשות שוק ההון בביקורת חריפה על חברות הביטוח: "הן מקשות על מימוש זכויות המבוטח" ● הרשות דורשת מחברות הביטוח מודל שיאפשר בירור אובייקטיבי של תביעות

העולם נלחם בפערי שכר מגדריים / צילום: shutterstock

עשרות משרדי עו"ד חתמו על אמנה למיגור פערי השכר המגדריים בתחום

מטרת האמנה של לשכת עוה"ד היא לפעול בצורה יעילה לצמצום פערי שכר מגדריים ולשאוף לשוויון וייצוג מגדרי הולם בכל הדרגים ובכל המשרות הבכירות בענף ● היוזמה נולדה בעקבות פרסום של "גלובס" אודות פערי שכר משמעותיים בין עורכי דין גברים לבין עורכות דין נשים

מנכ"ל רדהיל דרור בן אשר / צילום: אריק סולטן

רדהיל קונה מ–AstraZeneca את הזכויות לתרופת Movantik תמורת 67.5 מיליון דולר

בדרך למימוש המהלך היא תקבל מימון של 115 מיליון דולר כהלוואה, ממנו 30 מיליון דולר עם החתימה על העסקה ● מכירות התרופה בארה”ב ב–2019 עמדו על 96 מיליון דולר

שדה תעופה נטוש בבייג’ינג / צילום: Tingshu Wang, רויטרס

אפקט הדומינו של וירוס הקורונה: "אירוע של פעם בדור"

שני עשורים הספיקו לסין כדי להשתלט על שליש מהמסחר העולמי ● כאשר המדינה מתקשה לתפקד, היא גורמת לנזק גלובלי ● מפעל רכב בטקסס, חברת תוכנה בסידני ויצרן ג’ינס בבנגלדש - כולם עומדים חסרי אונים מול הנזק הכלכלי של נגיף הקורונה

אישה צעירה עם טלפון סוללרי / צילום: שאטרסטוק

חברות הסלולר חוששות מפגיעה בהכנסות נדידה בצל הקורונה

לירידה בטיסות לחופשות במדינות אסיה התווספה השבוע גם איטליה, שהיא יעד מבוקש בקרב התיירים הישראלים, וחברות הסלולר חוששות מהירידה בהכנסות מנדידה סלולרית שמביא עימו חג הפסח

מורי קסלר  / צילום: יחצ פריגו

לאחר עיכובים: פריגו תשיק גרסה גנרית למשאף ProAir של טבע – כרגע בכמות מוגבלת

מכירות המוצר המקורי ב-2019 היו 274 מיליון דולר, אך טבע משווקת אותו במקביל גם במסגרת מוזלת של גנריקה מאושרת - כהיערכות לתחרות הגנרית שהייתה אמורה להגיע כבר ב-2018 ● במקביל פריגו הודיעה על רכישת נכסי חברה בתחום בריאות השיניים, וטבע הודיעה על אישור FDA למוצר אחר מתחום הנשימה

אליזבת' וורן ואיימי קלובושר, לפני עימות במנצ'סטר / צילום: בריאן סניידר, רויטרס

בגדי מעצבים בחינם: הדרך המקורית של מותג האופנה M.M LaFleur לעזור לפוליטיקאיות

במכתב ששלחה החברה ללקוחותיה, היא כתבה כי כל מי שתשלח את הפרטים שלה ותציין את המשרה עליה היא מתמודדת, תזכה לחמש חליפות שייבחרו עבורה ע"י החברה

קובי בראיינט ובתו ג'יאנה בראיינט / צילום: Stephen R. Sylvanie, רויטרס

אלמנתו של קובי בראיינט תובעת את חברת המסוקים על אחראיות לתאונה

הנתבעת היא חברת איילנד אקספרס הליקופטרז, חברת ההחזקות שלה ויורשיו של הטייס המנוח ארה זובאיין, שנהרג גם הוא בהתרסקות ב-26 בינואר ● ונסה בראיינט האשימה את הנתבעים בכישלון לבצע "הטסה מסודרת של כלי הטיס"