גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

פסק דין מגדלי חוף הכרמל: ניצחון לתשובה, מכה לגופי התכנון ולירוקים

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה תדון מחדש בתוכנית וגם בתסקיר ההשפעה על הסביבה, שאותו פסלה ● בית המשפט ביקר את התנהלות גופי התכנון וקבע כי אם הם באמת חשבו שהתוכנית פוגעת באיכות הסביבה הימית – היה להם מספיק זמן לפעול לעדכונה ולתיקונה

מגדלי חוף הכרמל בחיפה / צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע
מגדלי חוף הכרמל בחיפה / צילום: דב גרינבלט, החברה להגנת הטבע

הישג גדול ליצחק תשובה, מכה לגופי התכנון בחיפה ולגופים הירוקים. בית המשפט המחוזי בחיפה הורה על החזרת תוכנית מגדלי חוף הכרמל לשולחן הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה, כולל את סקירת ההשפעה על הסביבה, שנפסל על-ידי ועדות התכנון. השופטת בטינה טאובר כתבה בפסק דינה כי התוכנית לא סותרת את חוק שמירת הסביבה החופית, על אף הימצאה בחוף הים, וזאת בהתבסס על התנהלותם של גופי התכנון לאורך השנים, שלא טרחו לעדכן את תוכנית המגדלים או לדרוש את תיקונה.

מגדלי חוף הכרמל הוא פרויקט שנוי במחלוקת עוד מזמן ייזומו, בשנות ה-70 של המאה הקודמת. התוכנית מדברת על הקמת שורה של מגדלי מלונאות בחוף הכרמל שבחיפה, שגובהם 7-24 קומות. עד כה הוקמו שניים מהם, שספגו ביקורת ציבורית קשה. לאחר הקמתם, מכרו בעליה המקוריים של החברה היזמית חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ את מניותיה ליצחק תשובה, שהוא כיום בעל השליטה.

בשנים האחרונות מתנהל מאבק סביב רצונה של החברה להשלים את ארבעת המגדלים הנותרים בפרויקט. אלה אמורים להבנות מדרום לשני המגדלים הקיימים, ועקב רצועת החוף הצרה שנמצא באותו מקום, החברה מעוניינת להקים שלושה שוברי גלים ולייבש קטע ים.

הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה דחתה ב-2013 את התוכנית שהוגשה לה, עקב ליקויים שנמצאו בה, ובמיוחד בתסקיר ההשפעה על הסביבה שצורף לתוכנית. החברה עררה על ההחלטה בפני ועדת המשנה לעררים שבמועצה הארצית לתכנון ולבנייה, וזו החליטה ביוני 2018 לאשרר את החלטת הוועדה המחוזית ולא לאשר את התוכנית. זאת, בין היתר, משום שהיא מיושנת ואינה עומדת בסטנדרטים הסביבתיים החדשים בתחום איכות הסביבה.

בעקבות זאת עתרה החברה לבית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, בבקשה לחזור ולדון בתוכנית, לבטל את החלטת ועדת המשנה לעררים לפסול את תסקיר ההשפעה על הסביבה, ולהוציא צו שיורה למוסדות התכנון לדון בתסקיר לגופו.

בא-כוחה של החברה, עו"ד אבי פורטן, טען בעתירה כי בניגוד להחלטות הוועדות, התוכנית שהוגשה אינה סותרת את חוק שמירת הסביבה החופית, וכי תוכנית המתאר החופית ותוכנית המתאר של העיר חיפה מייעדות את השטחים של החברה לסביבה מלונאית ואף מאפשריות לה להרחיב את חוף הים בסמוך לפרויקט.

עוד טען בא-כוחה של החברה כי דחיית תסקיר ההשפעה על הסביבה על-ידי הוועדה המחוזית וועדת המשנה לעררים נעשתה בחוסר סבירות וחוסר מידתיות, שכן התסקיר נעשה על סמך הנחיות של המשרד לאיכות הסביבה, שהוא עצמו פעל מאוחר יותר לפסילת התסקיר.

ועדת התכנון המחוזית, המשרד להגנת הסביבה וועדת המשנה לעררים במועצה הארצית טענו כי דין העתירה להידחות, וכי הם פעלו כשורה. הוועדות טענו כי גם אם תוכניות המתאר כוללות שימושי מלונאות ונופש, הן לא כללו כל הוראה פוזיטיבית לעניין ייבוש הים והקמת שוברי הגלים.

עוד הם טענו כי לחברת חוף הכרמל אין זכות מוקנית בקרקעות, שכן היא לא חידשה את הזיכיון שלה בקרקעות, שתוקפו פקע עוד בתחילת שנות ה-90.

לגבי ההחלטות לפסול את התסקיר, טענו הוועדות והמשרד להגנת הסביבה כי הדבר נעשה בהליך נכון, מפורט ומנומק, שנמצא כולו בתחומי הסבירות

עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה צידדו אף הן בהחלטה לפסול את התסקיר להשפעה על הסביבה, וכי חברת חוף הכרמל אינה יכולה לבנות 100 מטרים לפחות מקו החוף. עוד ציינה העירייה כי מגעים להעתקת הזכויות של החברה למתחם מש"א 7200, שנמצא מזרחית למתחם חוף הכרמל, לא עלו יפה.

השופטת טאובר חילקה את הדיון בתיק לשתי סוגיות: האם תוכנית מגדלי חוף הכרמל אכן לא תואמת את חוק השמירה החופית; והאם פסילת התסקיר להשפעה על הסביבה על הפרויקט ללא מתן אפשרות לתקנו נעשתה כדין. בשתי הסוגיות הכריעה השופטת לטובת החברה.

נמצא כי הפרויקט כלול בשלוש תוכניות מתאריות, שאושרו אחרי שאושר חוק שמירת הסביבה החופית ב-2004: תוכנית המתאר הארצית לחופים, תוכנית המתאר המחוזית של חיפה ותוכנית המתאר העירונית של העיר. היא קיבלה את עמדת החברה כי השימושים המיועדים של הפרויקט כלולים בכל אחת מהתוכניות הללו.

השופטת ביקרה את התנהגות הוועדה המחוזית לאורך השנים ותהתה מדוע לא עשתה דבר, באם סברה כי הפרויקט כבר אינו אפשרי לביצוע עקב השינוי בחוק ובתוכניות המתאר, ואף להפך - המשיכה ללוות את התכנון.

"ניתן להניח אפוא כי ככל שבשלב זה ולאור הוראות חוק שמירת הסביבה החופית, הייתה הוועדה המחוזית מודיעה לעותרת על הפסקת קידומה של התוכנית. הוועדה המחוזית לא פעלה בהתאם, אלא המשיכה יחד עם המשרד להגנת הסביבה ללוות את העותרת בהליכי התכנון, ואלה אף הנחו את העותרת ביחס להגשתו של התסקיר להשפעה על הסביבה", כתבה השופטת בפסק הדין.

השופטת טאובר דחתה את הטענה כי לחברה לא עומדת זכות קניינית, וגם כאן הסתמכה על התנהגות גופי המדינה: "המשיבות גילו דעתן במשך שנים כי הן מכירות בזכות המשפטית של העותרת להכין את התוכנית המוצעת ולהגישה, והן אף חתמו בעבר על הסכמי הרשאה שאפשרו את הכנת התוכנית", כתבה.

ולבסוף השופטת שבה ותהתה על כך שלגופי התכנון היו שנים לעדכן את תוכניות המתאר ולתקנן, אך הם בחרו שלא לעשות זאת. "מוסדות התכנון קיבלו ואישרו בשנת 2007 את תמ"א 13 (תוכנית המתאר החופית, א"מ), בשנת 2016 את תמ"מ 6 (תוכנית המתאר המחוזית של חיפה, א"מ) ובשנת 2019 את תוכנית חפ/2000 (תוכנית המתאר לעיר חיפה, א"מ). כפי שנקבע לעיל, ככל שסברו רשויות התכנון כי חלה חובה לעדכן את התוכנית המאושרת, היה ביכולתן לבצע את העדכון במסגרת שלוש התוכניות הנ"ל. משבחרו רשויות התכנון שלא לבצע תיקונים... הרי שהתוכנית המאושרת שרירה וקיימת, והעותרת הייתה רשאית לפעול על-פיה", כתבה השופטת.

לסוגיית תסקיר ההשפעה על הסביבה פסקה השופטת כי "דחיית התסקיר על הסף בנסיבות העניין חורגת ממתחם הסבירות... המשרד להגנת הסביבה היה מעורב במידה כזו או אחרת בהליכי הכנסת התסקיר. עצם העובדה שנמצאו פגמים כאלה ואחרים בתסקיר, גם אם חלקם מהותיים, אינה מצדיקה בנסיבות העניין את דחיית התסקיר על הסף", כתבה.

לאור זאת הורתה השופטת על השבת התוכנית המוצעת והתסקיר שהוגש במסגרתה לדיון מחודש בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה חיפה. כמו כן היא הטילה על עיריית חיפה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה חיפה להודיע עד סוף חודש פברואר אם הן מעוניינות לקדם תוכנית להעתקת זכויות הבנייה של מגדלי חוף הכרמל למתחם אחר.

עו"ד יוסי מילר, המתמחה בחוקי התכנון והבנייה, מדגיש כי על אף הביקורת על גופי התכנון ועל המשרד לאיכות הסביבה, "אין זה כלל וכלל אומר שהתוכנית שביקש היזם לקדם התקבלה, ו/או שהתסקיר שהגיש מאומץ ומתקבל, אלא זה רק אומר שהוועדה המחוזית נדרשת לדון בתוכנית לגופה ולהחליט אם לאמצה או לדחותה, ולשקול במסגרת זאת בין היתר את תסקיר ההשפעה על הסביבה לאחר שיתוקן - ככל שתחליט שנחוץ שיתוקן".

עוד כתבות

מפעל עשות אשקלון / צילום: יח"צ

אלביט הגישה הצעת רכש להחזקות הציבור בעשות אשקלון, המניה מזנקת

ההצעה היא לפי מחיר של 7 שקלים למניית עשות ובהיקף כולל של כ-24.8 מיליון שקל

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

יום מסחר תנודתי בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מחק 900 נקודות וננעל בירידות

רכבת ההרים במדדים בוול סטריט הסתיימה בטריטוריה האדומה, ושלושת המדדים המובילים איבדו 0.3%-0.1%, לאחר שבמשך היום נרשמו עליות של יותר מ-3% ● בארה"ב פועלים לאישור סיוע נוסף לעסקים קטנים

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

עוצר פסח: יציאה מהבתים תיאסר מ-15:00, עשרות מחסומים נפרסו ברחבי הארץ

הפעילות המשטרתית בכבישים וביישובים תוגבר עוד יותר לקראת כניסתן לתוקף של המגבלות בערב החג, שבמסגרתן האזרחים מתבקשים שלא לעזוב את מקום מגוריהם מחשש להתפשטות הקורונה ● רשת המחסומים תתרחב מהצפון ועד הדרום, ומפרי ההנחיות יסתכנו בקנסות ● העוצר - עד מחר ב-7:00

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

שלמה קרמר / צילום: בז רטנר, רויטרס

קאטו נטוורקס של שלמה קרמר גייסה 77 מיליון דולר

החברה מפתחת ומספקת תשתית לרשתות תקשורת ארגוניות מאובטחות מבוססות ענן, והיא הוקמה על ידי קרמר, ממייסדי צ'ק פוינט ומייסד חברת האבטחה אימפרבה (Imperva) ואחת הדמויות הבולטות בהייטק הישראלי

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

תל אביב./  צילום: גיא ליברמן

מכת קורונה: השוכרים בורחים מת"א ומחפשים דירות זולות בפתח תקוה

שוק השכירות מגיב במהירות למשבר הכלכלי ומשנה את מפת הביקושים • מנתוני חברת WeCheck עולה כי השוכרים הצעירים מוותרים על הדירות היקרות של העיר ללא הפסקה ומחפשים תחליפים • במקביל נרשמת ירידה של כ-30% בהיצע הדירות להשכרה בכל הארץ

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

דורשי עבודה חדשים שנרשמו בלשכת התעסוקה מתחילת חודש מרץ

מעל רבע מיליון מובטלים בישראל; כמעט 6,000 דורשי עבודה חדשים מאמש

88.8% מהנרשמים החדשים מתחילת מרץ הם עובדים שהוצאו לחל"ת ● מתחילת מרץ נרשמו 905,818 מובטלים חדשים ● סך דורשי העבודה עומד היום על 1,059,429 בני אדם

כחלון ונתניהו / צילום: Amir Cohen, רויטרס

"העליה החדה תימשך": הגירעון בתקציב המדינה הגיע ל-4% במרץ

מדובר בנתון שאין לו משמעות רבה היות והוא מבטא באופן חלקי ביותר את הזינוק הדרמטי שהחל בחודש מרץ, ומושפע עדיין מנתוני 11 החודשים שלפני תחילת המשבר ● ההכנסות במסים במרץ צללו ב-17.6% לעומת מרץ 2019

הפגנת העצמאים / צילום: שלומי יוסף, גלובס

בשורת החג לעצמאים: מענק הפיצוי יעלה ל-10,000 שקל באפריל

מאבק העצמאים והביקורת שמתח "גלובס" על מענק הסיוע לעצמאים נשאו פרי: אמש הגיע האוצר לסיכום כי מענק אפריל יוגדל, יבוטל חישוב הכנסות בני הזוג יחד וגם שכירים בעלי שליטה יזכו לפיצוי

חלוקת חבילות סיוע לנזקקים בחיפה / צילום: ברק סלע

מהצעירים של חיפה דרך השכנים בבני ברק ועד המתנדבים בקיבוץ גת: הקהילות שלא מחכות לסיוע מהמדינה

בימים של ניתוק פיזי וסגר תחבורתי, קמות באזורים שונים בארץ יוזמות מקומיות, שהופכות את החיים של הנזקקים לקצת יותר טובים ● מהמתנדבים בקיבוץ גת, דרך השכנים בבני ברק ועד לצעירים בחיפה - כך פועלות הקהילות שמעדיפות לא לחכות לסיוע מהמדינה

נתניהו וכחלון / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

דעה: כדי להתמודד עם המשבר, ובכלל - חייבים להגדיל את היחס חוב תוצר

בניגוד למבקרים הקבועים, הגדלת החוב היא הדרך הנכונה להבטיח את השיקום הכלכלי של המשק הישראלי עם תום המשבר, מבלי לייצר צמצום נוסף בשירותים החברתיים שיחבל בסיכוייה של ישראל להתמודד עם משברים עתידיים

יאיר המבורגר / צילום: תמר מצפי

בצל הקורונה: מה חושבים במודי'ס על חברות ביטוח האשראי הפועלות בישראל

בססח - שבבעלות קבוצת הביטוח הראל וחברת יולר הרמס הזרה - נותרה באופק יציב לדירוג A3 שלה, בעוד שאופק הדירוג של כלל ביטוח אשראי השתנה לשלילי בדירוג זהה ● קופאס הבינלאומית, שפועלת עצמאית בישראל, עברה לאופק שלילי בדירוג A2

 

בנייה בגני תקווה / צילום: תמר מצפי, גלובס

לקראת פסח: רשות מקרקעי ישראל יוצאת בסדרת הקלות

בין היתר - תשלומים לספקים וללקוחות ישולמו באופן מיידי, ללא דחיית אשראי ספקים/לקוחות, גם אם נקבע כך במסגרת ההסכם מול הספק או הלקוח; פינוי פולשים מבתי מגורים מאוכלסים לא יבוצע בשלב זה אלא בהתאם להנחיות היועמ"ש

אל על דרימליינר / צילום: גלובס

בשעה שנתניהו יחליט האם לחלץ את אל על, הסיוע לישראייר ולארקיע מתקרב

ההחלטה של רה"מ בדבר גורלה של ה"חברה הלאומית" תגיע גם על רקע הסדרי הלוואות שהמתחרות ארקיע וישראייר צפויות לקבל מהאוצר ● ועל אף זאת, חשוב להדגיש כי הסכנה הקיומית של אל על היא גם ההזדמנות הגדולה שלה לבצע מהלך של התייעלות מהשורש

שי באב"ד / צילום: יונתן בלום, גלובס

ועדת התחרות באשראי: "לא נרשמה ירידה בריבית באשראי צרכני"

היום פורסם הדוח השני של "הוועדה לבחינת התחרות בשוק האשראי", שמשותפת למשרד האוצר ולבנק ישראל ● "בניתוח נתוני 2016-2018 נרשמו אינדיקציות פרו-תחרותיות בשוק האשראי הצרכני, לאחר השלמת מספר צעדים בנושא"

שמועת קורונה 30 / אילוסטרציה: גלובס

מדריך מיוחד: כך תדעו איך להתייחס לשמועות הקורונה שהגיעו אליכם ממקורות לא רשמיים

קראתם בפייסבוק על תרופה מוזרה למגפה? קיבלתם בוואטסאפ הודעה מלחיצה ממקור עלום? ● בודקי העובדות של "גלובס" מבררים את השמועות הטריות

משלוח של כמיליון ביצים שנחת בישראל / צילום: לסר

מיליון ביצים נחתו בישראל - מתי הן יגיעו לסופרמרקט שלכם?

אחרי החוסרים החריגים, כמיליון ביצים נחתו הלילה בישראל ופוזרו הבוקר ברשתות המזון, ומשלוח נוסף צפוי להגיע גם מחר ● אלא שברשתות המזון כבר מבהירים כי המשלוח הנוכחי לא יאפשר למלא את החוסרים האדירים שקיימים היום