גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לא רק גיל שרון ואלקטרה צריכה: מצעד המרוויחים מהאקזיט של מכירת גולן טלקום לסלקום

אלקטרה צריכה תרשום רווח של יותר מ-300 מיליון שקל ממכירת חברת הסלולר לסלקום, ואילו שרון ימכור מניות בקרוב ל-70 מיליון שקל ● מנהליה הבכירים של אמ"צ ובעלת השליטה אלקו יזכו למענקים שייגזרו מרווחי החברה

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ
צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה / צילום: יח"צ

מלבד רווח הון מרשים בטווח של 300-330 מיליון שקל על השקעה שבוצעה לפני פחות משלוש שנים, שצפויה חברת אלקטרה מוצרי צריכה  (אמ"צ) לרשום ממכירתה של גולן טלקום לסלקום, אם העסקה תאושר ותצא לפועל, צפויה מכירתה של חברת הסלולר להניב גם למנהלי אמ"צ, בראשות המנכ"ל צביקה שווימר, וגם לבעלת השליטה בה, קבוצת אלקו  - תגמולים נאים.

תגמולים אלה צפויים על בסיס מדיניות התגמול המעודכנת של אמ"צ, שחלקה מבוסס על תוצאות החברה - מדיניות שאושרה בשבוע שעבר באסיפת בעלי מניות החברה, יום אחד בלבד לפני שאמ"צ דיווחה לבורסה על מזכר ההבנות למכירתה של גולן טלקום לסלקום. זימון אסיפת בעלי המניות לאישור מדיניות התגמול פורסמה בתחילת ינואר, עוד לפני שנודע דבר המגעים בין אמ"צ לבין סלקום בעניינה של גולן טלקום. 

במסגרת האסיפה, אישרו בעלי המניות של אמ"צ את העלאת תקרת השכר החודשית המירבית למנכ"ל שווימר בכמעט 20%, מ-80 אלף שקל ל-95 אלף שקל - מה שצפוי להגדיל את סכום המענק השנתי של המנכ"ל, "המתקבל, בין היתר, כתוצאה של מכפלה של משכורות". לפיכך, המענק השנתי המקסימלי של שווימר צפוי לגדול בכ-180 אלף שקל ולהגיע ל-1.14 מיליון שקל, לעומת סכום מקסימום של 960 אלף שקל שהיה מקבל על בסיס משכורתו הקודמת. 

המניה עלתה ב-60% מאז מינוי שווימר

באמ"צ מעריכים את עלות העסקתו השנתית של שווימר ב-3.1 מיליון שקל. מלבד סכום המקסימום של המענק המוזכר, כוללת עלות העסקתו שכר בעלות שנתית של 1.5 מיליון שקל ותגמול מנייתי של יותר מ-400 אלף שקל.

שווימר מונה למנכ"ל אמ"צ בתחילת אוקטובר 2018, וזמן קצר לאחר מכן נקבע שכרו החודשי, נוסף על זכאות לבונוס שנתי של עד 12 משכורות "כתלות ברווח המתואם", כשסכום המינימום שלו נקבע על 40 מיליון שקל - סכום שממנו מחושב הבונוס בהתאם לנוסחה שנקבעה. כעת החליטו באמ"צ לעדכן את שכרו החודשי, כחלק מעדכון מדיניות התגמול, ובשאר תנאי העסקתו לא בוצעו שינויים. 

שווימר (41) החליף בתפקיד המנכ"ל את זאב קלימי, והגיע לאמ"צ אחרי כהונה של כשבע שנים כמנכ"ל חברת ההלבשה התחתונה דלתא ישראל, שאליה הגיע מקבוצת האופנה פוקס. מאז שמונה לתפקיד לפני פחות משנה וחצי, טיפסה מניית אמ"צ בכ-60%, והיא משקפת כיום לחברה שווי שוק של כ-1.4 מיליארד שקל. 

פעילותה של אמ"צ, שהשלימה את רכישתה של גולן טלקום באפריל 2017, מתרכזת ביבוא, ייצור ושיווק מוצרי צריכה חשמליים והפעלת רשתות השיווק למוצרי חשמל - מחסני חשמל ושקם אלקטריק (קמעונות חשמל). קבוצת אלקו, שבאמצעותה מחזיקים האחים דניאל ומיכאל (מייקי) זלקינד במניות השליטה באמ"צ, מעניקה לחברה שירותי יו"ר פעיל (דניאל זלקינד) תמורת 1.3 מיליון שקל בשנה. עוד נותנת אלקו לאמ"צ "שירותי ניהול נוספים", וזכאית למענק שנתי הנגזר מרווחי החברה הבת. מענק זה מחושב ביחס להון העצמי המאוחד של אמ"צ, ובסכום שנתי מקסימלי של 3 מיליון שקל צמוד למדד, וניתן להעריך כי כעת יגיע המענק לסכום המקסימום, לאור רווחיה הצפויים של אמ"צ ממכירת גולן טלקום. 

מיכאל (מימין) ודניאל זלקינד, בעלי חברת אלקו  / צילום: ישראל הדרי

ב-2018 הסתכמו דמי הניהול ששילמה אמ"צ לאלקו בכ-4.5 מיליון שקל - 1.3 מיליון שקל גמול יו"ר (בהיקף משרה של 60%) ו-3.1 מיליון שקל שירותי ניהול נוספים - ולא כללו כל מענק. את 2018 סיכמה אמ"צ עם רווח נקי של 8 מיליון שקל, ורווח נקי מפעילויות נמשכות של כ-45 מיליון שקל. 

נוסף על שווימר ואלקו, גם המשנה למנכ"ל והסמנכ"לים של אמ"צ צפויים ליהנות מהרווח הנאה שהעריכה אמ"צ כי יירשם ממכירת גולן טלקום, מכיוון שגם הם זכאים למענק שנתי הנקבע כמכפלה על הרווח, בנוסחה דומה ובסכומי מקסימום של 9-10 משכורות חודשיות. ניתן להעריך כי מדובר בעד כמה מאות אלפי שקלים לכל אחד. 

מדיניות התגמול של אמ"צ אושרה על ידי בעלי מניותיה במאי 2018 לתקופה של שלוש שנים - כלומר, עד למאי 2021. ואולם, כעת ציינו בחברה כי "לאור הגידול בפעילות החברה והיקף ומורכבות עסקיה, בחנו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את הצורך בעדכון מדיניות התגמול". המדיניות המעודכנת נכנסה לתוקף רטרוקאטיבית, מתחילת השנה. 

עסקה של 800 מיליון שקל או יותר

כפי שדיווחה אמ"צ בשבוע שעבר, ובהתאם לנתונים שנחשפו ב"גלובס" שבוע קודם לכן, חתמה החברה על מזכר הבנות מחייב למכירת גולן טלקום - שבה היא מחזיקה 90% מהמניות - לידיה של סלקום. אם העסקה תאושר ותושלם, צפוי היקפה לעמוד על 800 מיליון שקל - ואולי אף יותר. זאת, כשאמ"צ עצמה רכשה את גולן טלקום לפני פחות משלוש שנים תמורת 350 מיליון שקל בלבד - פחות ממחצית היקפה של העסקה הנוכחית.

בסך הכל יקבלו בעלי גולן טלקום - אמ"צ וגיל שרון (יו"ר ומנכ"ל גולן טלקום) - סכום של 667-700 מיליון שקל במזומן עבור החזקותיהם, כשנוסף על כך, תוותר סלקום לחברה הנרכשת על חוב של 130 מיליון שקל (הלוואה שהועמדה לגולן טלקום במועד רכישתה בידי אמ"צ). מסכום התמורה במזומן תקבל אמ"צ 600-630 מיליון שקל - כשמחצית הסכום תוכר כאמור כרווח. שרון, המחזיק ב-10% ממניות גולן טלקום, יקבל 67-70 מיליון שקל עבור מניות שקיבל בתמורה סמלית בלבד. 

על פי תנאי המכירה, תשלם סלקום למוכרים 590 מיליון שקל במזומן, כש-30% מסכום זה יועמד לה על ידי אמ"צ כהלוואת מוכר לשלוש שנים, בריבית שנתית של 3%, שתובטח במניות שתנפיק סלקום לאמ"צ. נוסף על כך, יקבלו אמ"צ ושרון את יתרת המזומנים שתהיה בקופת גולן במועד ההשלמה, בניכוי חוב פיננסי (לא כולל ההלוואה מסלקום). יתרת המזומן בקופת גולן עמדה בסוף 2019 על כ-67 מיליון שקל. 

עוד תשלם סלקום לאמ"צ כמה עשרות מיליוני שקלים נוספים בתלות במועד השלמת העסקה, על בסיס תזרים חודשי של כ-8 מיליון שקל מגולן טלקום, וכן "סכומים שהשקיעה גולן בתשתיות דור 5 במסגרת הרשת המשותפת החל במועד חתימת מזכר ההבנות ועד למועד ההשלמה". במזכר ההבנות לעסקה נקבעו כמה תנאים מתלים, הכוללים בעיקרם קבלת אישור הממונה על התחרות ומשרד התקשורת. כוונת הצדדים היא להשלים את העסקה במהרה, כאשר ככל שעד לסוף השנה לא יתקבלו כל האישורים שנקבעו במסגרת התנאים המתלים, תתבטל העסקה. 

עוד כתבות

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור ● התאגדות רשתות האופנה והמסחר: "חלק ניכר מבעלי הנכסים אשר מבינים את גודל השעה, ואת המשמעויות החוקיות של משבר שכזה על הסכמי השכירות, הציעו מיוזמתם לוותר על דמי השכירות בתקופת הסגירה"

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ועד טייסי ארקיע נגד היו"ר: "מוביל את החברה לפירוק"

הוועד שיגר מכתב חריף ליו"ר ארקיע בו הוא מאשים אותו בהתנהלות שמסבה נזק לחברה ● דורש לקבל את המושכות בדיונים מול משרד האוצר ● חורמרו: "לא אמרתי פירוק, אם המדינה לא תתעורר מהר ארקיע תישאר בהדממה"

מסעדה סגורה בסיאטל. בעל המסעדה חוסם את החלונות כדי למנוע ביזה / צילום: Ted S. Warren, AP

OECD: חודש מרץ מסתמן כגרוע בהיסטוריה מבחינה כלכלית

על-פי סקירה שמפרסם היום הארגון, הסימנים לכניסה למיתון באירופה ובגוש האירו חזקים יותר מכפי שהיו במהלך משבר 2008 ●לפי כותבי הסקירה, לא ניתן כעת לצפות מתי המיתון יגיע לסופו, אולם ככל שהסגרים יתארכו הפעילות הכלכלית צפויה להתאים את עצמה למציאות החדשה

צילומים: שלומי יוסף, Shutterstock | א.ס.א.פ קריאייטיב

בלי "מה נשתנה?" ובלי "אחד מי יודע?": (כמעט) 100 קושיות לחג

בחנו את עצמכם: קושיות קשות יותר ופחות על אקטואליה, פוליטיקה כלכלה, ספורט ועוד ועוד (כולל נועה קירל!)

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

העוצר נגמר, הסגר הכללי יימשך עד מחר; מניין המתים בישראל עלה ל-79

ההנחיות הנוגעות לליל הסדר הסתיימו היום ב-07:00, אך עדיין אסור לעבור בין הערים ● המרכולים והפארמים נפתחים, ומותרת ההצטיידות במצרכים חיוניים ● הסגר יימשך עד ליום שישי בבוקר, אך ייתכן והממשלה תאריך את המועד ● 9,755 בני אדם נדבקו עד כה בנגיף בהם 165 במצב קשה ו-119 מונשמים

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

עליות חדות בסיום המסחר בוול סטריט לאחר שסנדרס פרש מהמרוץ לנשיאות

הסנאטור ברני סנדרס נשר מהמירוץ לנשיאות ● נעילה שלילית בבורסות סין, יפן עלתה בלמעלה מ-2% ● טראמפ האשים אתמול את ארגון הבריאות העולמי בכך שטעה "בכל היבט" של הטיפול במגפת הקורונה

ניר זוהר, נשיא ויקס / צילום: יח"צ

"לא תיאמן המכה שאנשים קיבלו, שם הקוד לחזרה לעבודה הוא מערכת החינוך": אסטרטגיית היציאה של ניר זוהר, נשיא ויקס

"ברמת הביזנס", אומר נשיא ויקס ניר זוהר, "העסק שלנו כמעט מושלם להתמודד עם משבר מהסוג הזה; המוצר שלנו לא מתבסס על קווי אספקה או ייצור, הכל אונליין" ● "לעומת זאת, המשתמשים שלנו הם עסקים קטנים שחוטפים כרגע הכי חזק, וזה עצוב ממש"

הקורונה במספרים / אינפוגרפיק: אפרת לוי, גלובס

האם מספר החולים היומי באמת בירידה? הגרפים של מגפת הקורונה בישראל

כמה חולים אובחנו היום לעומת השבוע שעבר? כמה מהם במצב קשה וכמה כבר החלימו? כמה בדיקות כבר בוצעו בישראל וכמה מהן יצאו חיוביות? ● ״גלובס״ מציג את סיפורה של המגפה בישראל בשישה גרפים פשוטים ● בשיתוף עידן דרדיקמן ורות השקס

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

עוד קרן אשראי בדרך: 6 מיליארד שקל לעסקים גדולים

קרן אשראי נוספת תספק הלוואות לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקלים ומעלה בערבות מדינה חלקית ● חשיפת המדינה לקרן הוגבלה ל-720 מיליון שקל

ג'ק דורסי, מנכ"ל טוויטר / צילום: מייק בלייק, רויטרס

מייסד טוויטר ג'ק דורסי תורם מיליארד דולר למאבק במגפת קורונה

דורסי צייץ אמש כי בכוונתו לתרום כשליש מהונו העצמי והוסיף כי כי לאחר שיחלוף המשבר והחיים ישובו למסלולם, הכסף שיישאר יוקדש לחינוך ולבריאות של ילדות ולנזקקים ● "מקווה שזה יעודד אחרים בעלי השפעה לעשות מעשה דומה"

אתר בנייה של פרויקט התחדשות עירונית בתל אביב, בשבוע שעבר. ממשיכים לבנות למרות משבר הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מריחות הזדמנות: חברות המימון החוץ בנקאי מסתערות על השוק

התפרצות הקורונה, אומרים יזמים, הכניסה את הבנקים למצב של "נחכה ונראה" בכל הקשור למימון פרויקטים של בנייה ● המרוויחות הגדולות הן חברות המימון החוץ בנקאי ● "מה שמשפיע זה הפאניקה", אומרים בשוק

אצטדיון רמת גן / צילום: איל יצהר

אסטרטגיית היציאה של הספורט הישראלי: פחות מתקנים, פחות תקציבים והרבה יותר מסים

האוצר מבקש (ויקבל) קיצוץ של עשרות אחוזים בתקציב הספורט ● בינתיים כבר הוקפאו קולות קוראים לבניית מתקנים בעקבות מצב הרשויות המקומיות ● בנוסף, הבור התקציבי מחזיר לשולחן תוכניות מגירה כמו ביטול הטבות המס לספורטאים זרים

נעמה קוטרמן, מפיצה סחורה עבור חקלאים / צילום: יאיר עוז

הישראלים שוויתרו על תשלום שכר הדירה ואלו שממשיכים לשלם לעוזרת

בעלת הבית שוויתרה על שכר הדירה, התיכוניסטית שמספקת אוכל לנזקקים, הפנסיונר שממשיך לשלם לעוזר, השכירה בחל"ת שמסייעת לחקלאים והפעיל החברתי שגייס 2 מיליון שקל ליתומי הקורונה • כמה דוגמאות מייצגות לביטויי האלטרואיזם המציפים אותנו בימי הקורונה

אמזון./ צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

נכנסת לתחרות המקומית: אמזון במבצע ראשון בישראל

ענקית הקמעונאות יוצאת במבצע התקף לאתר המקומי שלה בישראל במסגרתו תעניק 10% הנחה על כל קנייה, בהגבלה לסכום של עד 20 דולר לכל קנייה בשילוח מקומי ●  מדובר ביוזמה של אמזון ולא מבצע של ספק זה או אחר

גליה רהב / צילום: איליה מלניקוב, גלובס

האחראית על מתחם הקורונה בשיבא: "הבעיה שלנו תהיה להחליט את מי להנשים ואת מי לא"

היא מנהלת את המכון למחלות זיהומיות בשיבא כבר שנים והתמודדה עם התפרצות האיידס, אבל אף אחד לא הכין את פרופ' גליה רהב לאתגר הרפואי הגדול ביותר שידענו. ועכשיו היא גם נבחרה להדליק משואה ביום העצמאות ● הרופאות שמובילות את המלחמה בנגיף הקורונה בישראל ● ליידי גלובס

צעירות עם מסכות בת"א / צילום: Oded Balilty, AP

בעזרת 8200: מאגרי הנתונים שהממשלה פרסמה על הקורונה

קבצי אקסל עם נתונים על כמאה אלף בדיקות, ועל מספר המבודדים, עלו לאתר מאגרי המידע הממשלתיים ● איסוף המידע והנגשתו מבוססים בין היתר על שיתוף הפעולה של הממשלה עם יחידת המודיעין 8200 ● גורמים בתעשייה שבדקו את המאגר: "לא מספיק אבל התחלה טובה"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עומד לנאום על סכנות נגיף הקורונה / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

הצבעה בצל המגיפה: "טראמפ לא יכול לדחות את הבחירות"

האם הבחירות לנשיאות ארה"ב ייערכו במועד ● איך מקיימים פריימריז בזמן מגפה ● ולמה הצבעה במעטפות הפכה לשאלה המכרעת של הקמפיין ● יפתח דיין, פרשן ובלוגר לפוליטיקה האמריקאית, מתארח בפודקאסט ׳המדריך לטראמפיסט׳ כדי להסביר מה עושה נגיף אחד לקמפיין 2020 ● האזינו

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

מעבדה של BGI בסין. החברה הייתה אמורה לשלוח לישראל עשרות מכונות בדיקה / צילום: China Stringer Network, רויטרס

ישראל תרכוש ערכות לבדיקת קורונה של ענקית הגנומיקה הסינית BGI ב-90 מיליון שקל

העסקה לאספקת מיכשור וחומרים שיאפשרו ביצוע של 10,000 בדיקות PCR נוספות ביום לפחות בוצעה מול חברת AID GENOMICS – השותף של BGI בישראל ● במסגרת עסקה זו יסופק ציוד למעבדות של קופות החולים