גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ברקת יאפשר למוסדיים לדחות אג"ח ולהחליף חוב בקלות לחברות לוות שנקלעו למשבר

מנייר התייעצות שתפרסם רשות שוק ההון עולה כי התוכנית שלה לשיקום החברות הטובות שנקלעו לקשיי החזר באג"ח תכלול בין היתר דחייה של עד שנה בתמורה לתוספת בריבית של 0.55% ועד 3.5%, ללא תספורת בחוב 

משה ברקת/ צילום: רפי קוץ
משה ברקת/ צילום: רפי קוץ

רשות שוק ההון יוצאת במהלך שנועד לאפשר למוסדיים לדחות לוחות סילוקים של הלוואות ושל אגרות חוב לתקופה של עד שנה, או להחליף סדרות אג"ח של חברות טובות שעומדות בשורת סטנדרטים אך שבגלל משבר הקורונה נקלעו לקשיים תזרימיים ניכרים.

מחר תפרסם הרשות, שבראשות הממונה ד"ר משה ברקת, נייר התייעצות עם השוק שמטרתו ליצור מנגנון שיאפשר מסלול מקל וירוק להקלות על חברות לוות במיחזור או דחיית החוב שלהן, כך שישרדו את משבר הקורונה ויוכלו לשוב לפעילות בשוך המשבר תוך שישלמו את כל החוב שלהן למוסדיים ללא תספורות ועם פיצוי בדמות תוספת ריבית.

בסביבת רשות שוק ההון מסבירים כי "הממונה על רשות שוק ההון לא בעד לחלץ חברות שהמודל העסקי שלהן כושל. אם חברה שאינה סולבנטית צריכה לשנות את תנאי החוב שלה אז היא צריכה לעשות הסדר חוב מול המוסדיים, ועל המוסדיים להתכבד ולעשות הסדר מיטבי לטובת העמיתים, עם נציגות מחזיקי אג"ח כפי שהיה בעבר.

"אבל, יש חברות טובות שייתכן ונקלעו למשבר נזילות ושהרשות רוצה שישמרו את כוחן ועל עובדיהן כדי שכשנצא מהמשבר לא יקרסו חברות טובות ושהיציאה מהמשבר תהיה חלקה יחסית". בהקשר זה, מציינים בסביבת הרשות, היא זיהתה שהמשבר הנוכחי כבר פוגע ממש גם בחברות טובות ולכן הם רוצים לשמור על זה שלא תהיה פגיעה רוחבית. ככל הידוע מבחינת הרשות מדובר למשל בחברות קמעונאות אופנה טובות וחזקות שכיום, ובמפתיע, אין להן הכנסות אך עדיין יש להן הוצאות.

"חברות כאלה צריכות גשר נזילות, והרעיון הוא לתת להן דרך לקבל נזילות מהמוסדיים באמצעות דחייה של לוחות הסילוקין. זה יכול להיעשות בשוק בלי הרגולטור, בהחלפת אג"ח והחלפת מח"מ. הבעיה היא שהשוק הקונצרני לא מתפקד כתמיד ולכן יש לעשות מנגנון ברור", מסביר גורם שמכיר את תנאי הנייר שרשות שוק ההון עמלה עליו. לדבריו, "המשבר הנוכחי הוא שונה ואין בו בהכרח בעיות סולבנטיות אלא בעיות נזילות שנובעות מכך שזהו משבר ריאלי".

על כן אומרת הרשות הגולטורית שאחראית על המערכת המוסדית שמנהלת נכסי ציבור בהיקף כולל של כ-1.6 טריליון שקל, כי יש קבוצה של חברות סולבנטיות שרוצות נזילות ו"במצב דברים זה רשות שוק ההון מבקשת להדגיש כי כדי לשמור על טובת העמיתים עשוי להידרש דיאלוג אקטיבי בין הגופים המוסדיים לבין אותם לווים סולבנטיים, שנקלעו למשבר נזילות זמני באופיו, לשם ביצוע התאמות לחוב".

לפיכך, ברקת שהיה בעבר בכיר ברשות ניירות ערך כראש מחלקת תאגידים, בא עם ניסיון ממשבר קודם, ויוצר מנגנון שעיקריו עולים בנייר התייעצות בעניין "מתווה דגל - אספקת נזילות לחברות סולבנטיות עקב השלכות מגיפת הקורונה: עקרונות מנחים למתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין של הלוואות ואגרות חוב, שהועמדו על ידי גופים מוסדיים, בנסיבות הללו".

ככל הידוע ברשות שוק ההון צופים ומקווים כי תהיה החלפה רחבה בשוק, כאשר ברשות שוק ההון מאמינים שאם בנק ישראל יהיה מרוצה מהמהלך שבו בכוונתם לנקוט אז בנק ישראל עשוי להצטרף ואולי לרכוש 10% מסדרות האג"ח החדשות, דבר שייתן לבנק ישראל מסלול נוח לכניסה לתמיכה בנזילות בשוק האג"ח הקונצרניות המשני וגם יקל על המוסדיים ועל החברות עצמן עם יצירת נזילות בשוק.

במה מדובר בתוכנית הנרקמת לשיקום שוק החוב הקונצרני מהזווית המוסדית? בנייר ההתייעצות שהרשות מפיצה לראשי הגופים המוסדיים היא קובעת כי "עקרונות מנחים לגיבוש מתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין של הלוואות ואגרות חוב העקרונות המנחים לגיבוש מתווה של גוף מוסדי עם הגוף הלווה, לדחייה זמנית במועד פירעון אגרות חוב או הלוואה" יהיו דחייה זמנית של עד שנה בהחזרי הקרן או הריבית, "לרבות אפשרות של דחייה בכל התשלומים שנותרו או חלקם, וזאת ללא ביצוע תספורת לכספי ציבור החוסכים" כאשר "המתווה ילווה בנטילה של תנאים מגבילים על ידי התאגיד הלווה, שתכליתם הגנה על כספי הנושים שחובם נדחה, בין היתר בפני מצבים של העדפת נושים אחרים", ושגם "יכלול פיצוי בדמות ריבית נוספת, בשיעור הגבוה משיעור הריבית הרגיל שנקבע, שיינתן למלווים".

לגבי מנגנון התאמת הריבית מציעים ברשות שוק ההון כי מנגנון הפיצוי באמצעות תוספת לריבית ינוע בטווח של 0.55% לחברות חזקות עם מרווח ממוצע בין תשואת אגרות החוב או ההלוואות לגביהן נערך ההסדר בחודש שקדם למועד הקובע לבין אגרות חוב ממשלתיות בעלות משך חיים ממוצע דומה נמוך בשיעור של עד 1.5%, ועד לתוספת ריבית 3.5% ומעלה לחברות עם מרווח כאמור בשיעור של מעל 5%.

עוד קובעים ברשות כי לגבי חובות גוף מוסדי המגבש מתווה החלפה ודחייה זמנית של לוחות סילוקין בהתאם לעקרונות המנחים לעיל במסגרת מתווה הדגל, מוצע לקבוע כי במצבים שבהם מתקיימים העקרונות המנחים דלעיל, כך שמתקיימות אינדיקציות לכך שהמתווה המוצע על-ידי הלווה הוא "מחמיר", כדוגמת המתווה לדוגמה המוצע להלן, גופים מוסדיים אשר יבחרו להיענות לו יוכלו, בכפוף לבחינה משפטית, שלא לסווג את המתווה כהסדר, או להסתפק בנימוקים תמציתיים ביחס למקובל בהסדרי חוב רגילים, והכל בהתאם לנסיבות העניין.

ומיהן החברות שיכולות להתאים למעמד של חברות סולבנטיות ש"רק" נקלעו למשבר נזילות בגלל המשבר? רשות שוק ההון מפרסמת גם מתווה לדוגמא ושלפיו לחברות NAV חיובי, שמשמעו שווי נכסים גבוה משווי ההתחייבויות ושהחברות הלוות או בעלי השליטה בהן לא עשו תספורת באג"ח לציבור בעשרים השנה האחרונות - כמסר לחברות ולשוק.

כמו כן, ברשות רוצים כי החברות שיוכלו להשתמש במנגנון האמור בפעילותן מול המוסדיים, וליהנות מהקלה תזרימית יהיו כאלה שבאג"ח שלהן יש תשואה לפדיון בשיעור של ספרות בודדות (פחות מ- מ-10% ריבית) ולא בשיעור דו ספרתי. זאת במטרה להתרחק מחברות שיש חשש בשוק מקשיים פיננסיים שנובעים מאי סולבנטיות.

בנוסף, המתווה שהרשות העלתה לדיון קובע כי "תאגיד זכאי" הוא חברה אשר היו קיימות לה אגרות חוב כלפי תיקי העמיתים והמבוטחים של הגופים המוסדיים שדורגו על ידי חברת דירוג אשראי, או באמצעות מודל דירוג אשראי "פנימי מאושר" של גוף מוסדי, שהינו בקבוצת דירוג A לכל הפחות וזאת למשך של לפחות משך שנה אחת. בהקשר זה מציינים ברשות שוק ההון אם חלה הידרדרות בדירוג החברות הלוות כאמור אך "ניתן להניח את הדעת כי ההידרדרות נובעת מסיבות של מצוקת נזילות זמנית עקב השלכות מגיפת הקורונה", אזי אין לראות בחברה כלא מתאימה להחלפת והארכת החוב כאמור.

כל זאת כל עוד במשך לפחות השנתיים האחרונות לא נכללה הערת "עסק חי" במסגרת חוות דעתו של רואה החשבון המבקר קיים לחברה הלווה הון חשבונאי חיובי, למעט זכויות שאינן מקנות שליטה, העולה על 10% מסך המאזן (ובתאגיד פיננסי עולה על 3% מהמאזן), וגם שלא הועמדו לפירעון מיידי אגרות חוב אשר הונפקו לציבור על ידי אותה חברה בעקבות הפרת אמות מידה פיננסיות או אחרות אשר נקבעו במסגרת שטרי נאמנות של האגרות חוב שהונפקו על ידי החברה הלווה.

ככל הידוע ברשות ניירות ערך לא רואים עין בעין עם התוכנית של רשות שוק ההון ורוצים משהו יותר רחב שייתכן ויביא לחילוץ של חברות שמצבן לא בהכרח סולבנטי גם לולא המשבר. כל זאת בימים בהן יש חברות שמציפות מחדש זכרונות ממשבר 2008, אז נקלעו חברות החזקה גדולות וממונפות למשברים שהסתיימו בתספורות ואף בהעברות בעלויות. כיום מדובר בצורה זו או אחרת בנוגע לחששות לגבי קבוצת דלק או קבוצת אי.דיב.י, כל אחת עם מצבה הייחודי למול שוק ההון או הבנקים (הזרים והמקומיים).

עוד כתבות

לן בלווטניק, בעלי כלל תעשיות / צילום: יח"צ

הכול בגלל מכתב? בלווטניק עצר הזרמת כסף ל"רשת 13"

בעל השליטה בערוץ היה אמור להזרים 15 מיליון שקל, שהיו מיועדים, בין השאר, לתשלום משכורות לעובדים ● ועד עובדי "חדשות 13" שלח השבוע מכתב לרשות השנייה, שבו התריע כי "רשת 13" משלב בניגוד לחוק תכנים המקדמים את תוכניות הערוץ בשידורי החדשות

ניהול חדשנות בהייטק הישראלי / אילוסטרציה: שאטרסטוק

מחקר: ישראל במקום השלישי בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים המובילים

סקר של חברת היעוץ הישראלית-שוויצרית StartupBlink מצביע על התחזקות של ישראל בדירוג האקוסיסטמים הטכנולוגיים העולמי מהמקום הרביעי למקום השלישי ● בדירוג הערים: תל אביב יורדת בדירוג מהמקום השישי לשביעי ● בייג'ינג ושנחאי מזנקות

אילן פז מנכ"ל ברקליס ישראל / צילום: יוסי זליגר

"אימצתי רעיונות טובים מהקולגות באסיה, שהתחילו את המשבר לפנינו"

אתגר המנכ"ל עם אילן פז, מנכ"ל ברקליס ישראל, על ההתמודדות עם משקיעים שצריכים לקבל החלטה מרחוק, על ההתייעצויות עם קולגות בעולם ועל "שעת הקפה" שעברה לזום ● ויש גם טיפ: אחרי מי כדאי לעקוב

חשבון הטוויטר של דונלד טראמפ / צילום: שאטרסטוק

ציוץ גורלי: הכירו את האיש שהחליט לסכן מיליארדים ולצאת למלחמה בטראמפ

מה גרם לג'ק דורסי, מייסד ומנכ"ל טוויטר, לצאת השבוע למלחמה חזיתית וקשה נגד נשיא ארה"ב? ● ולמה הנמסיס שלו, מארק צוקרברג, בחר להתייצב דווקא לצידו של הנשיא? ● הקרב על דמוקרטיה, עתיד האינטרנט ובעיקר על הרבה מאוד כסף ● האזינו לפודקסאט "הצוללת"

חניה בבניין משותף / צילום: בר-אל

ביהמ"ש: הצמדת חניות לדירות בעלים – רק ב-100% הסכמה

בית המשפט המחוזי הפך החלטה של המפקחת על המקרקעין בנוגע לרוב הדרוש לשם הצמדת חניות לבעלים, וקבע כי לשם כך נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות פה-אחד

מערכת JFMT של אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות, יח"צ

שילוב אופטימלי של יכולות: אלביט מערכות הולכת נגד הרוח

השלכות הקורונה לא יותירו לממשלות ברירה: הן ייאלצו להסיט את תקציבי הביטחון לשיקום הכלכלה ● אלביט מערכות היא דוגמה מובהקת להתחזקות של חברות חזקות בזמן שהשווקים רועדים

הפגנה בקליפורניה בשבוע שעבר, במחאה על הסגר  / צילום: Ronen Tivony, רויטרס

מצאו פרצה: כך סידרה הקורונה לבעלי בניינים במנהטן סיוע חלומי

עשרות חברות נדל"ן בארה"ב הצליחו לקבל סיוע בהיקף עשרות מיליוני דולרים באמצעות חברות ניהול, בגלל "חור" בתוכניות הסיוע

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

נחתמו שתי עסקאות הענק של דלק שיכניסו לה כ-1.1 מיליארד שקל

החתימה סוללת את הדרך גם למכירת דלק ישראל עצמה ● במסגרת העסקה הראשונה מכרה דלק ישראל תמורת 720 מיליון שקל את מלוא זכויותיה בשותפות דלק פי גלילות לקבלן יחיאל אבו ● בעסקה השנייה נמכרו לרפק אנרגיה שתי תחנות כוח ב-367.5 מיליון שקל

אדם עם מסכה עובר ליד בניין בורסת ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, AP

"הגיע הזמן לנתק את חרדת הקורונה מקבלת החלטות השקעה"

מנהל ההשקעות הראשי של הבנק השווייצרי קרדיט סוויס, מייקל סטורבק: "השווקים צופים את פני העתיד. הם התקדמו מעבר לחדשות הכלכליות הרעות ופרצו קדימה בחדות מאז השפל, וסביר להניח שלא יגיעו אליו שוב. אל תחכו שיעשו זאת - זו עלולה להיות טעות יקרה"

סוחרים בוול סטריט / צילום: Brendan McDermid, רויטרס

וול סטריט ננעלה בעליות; מדד נאסד"ק נשק לשיא

המדדים דאו ג'ונס, ו-S&P 500 קפצו ב-3.15% ובכ-2.6%, בהתאמה ● כ-2.5 מיליון אמריקאים חזרו לשוק העבודה בחודש מאי ● ראלי בענף התעופה: מניית אמריקן איירלינס זינקה בכ-7% בואינג הוביל את העליות בדאו ג'ונס עם תוספת של 10% ● מחיר הנפט מתקרב ל-40 דולר ● הזהב יורד בכ-2.3%

קריסטין לגארד, נשיאת הבנק האירופי המרכזי / צילום: Kai Pfaffenbach, רויטרס

התחזיות דיברו על משבר בממדים היסטוריים. הן לא טעו

האיחוד האירופי נכנס למיתון הגרוע בתולדותיו, ובבריטניה מעריכים כי הכלכלה תתכווץ בשיעור החריף ביותר ב–300 השנים האחרונות • בישראל, לעומת זאת, המצב מעט יותר טוב: בנק ישראל צופה מיתון קל יותר מהתחזית, אבל זו לא בהכרח סיבה להיות אופטימיים

קפה ביאליק. גייס יותר מ־70 אלף ש' / צילום: איל יצהר, גלובס

לא מחכים למדינה: המסעדות והברים שפנו לגיוס המונים כדי להציל את העסק

הם פנו לציבור הלקוחות הקבועים באמצעות פלטפורמות כהד–סטארט, ומכרו שוברים לארוחות שאחרי הקורונה במאות אלפי שקלים, ששימשו עבורם כמעין הלוואות גישור • "הלקוחות נתנו לנו אוויר לתזרים", אומר שף מסעדת ג'ורג' אנד ג'ון שגייסה כמעט חצי מיליון שקל

משרדי מודרנה / צילום: Brian Snyder, רויטרס

הניסוי הצליח, המניה מתרסקת: מדריך למשקיע הביומד הנבוך

כשחברה מדווחת על "הצלחה" בניסוי - המסקנה של המשקיעים רחוקה מלהיות חד-משמעית, והתנהגות המניה בהתאם ● מודרנה הגדירה את ניסוי הקורונה שלה כהצלחה, אך זכתה לביקורת חריפה, ששלחה את המניה לצלילה של 27% בשבועיים האחרונים וחשפה את המניה לתביעה פוטנציאלית

הימורים ברשת / אילוסטרציה: shutterstock, שאטרסטוק

מתופעות הלוואי של הקורונה: אלכוהול, סמים, הימורים ופורנו

הבשורות הרעות: ההסתגרות שגזרה עלינו הקורונה, הביאו לעלייה במספר המתמכרים לאלכוהול, סמים, פורנוגרפיה והימורים מקוונים בארץ ומסביב לעולם ● הבשורות היותר רעות: למרות החזרה לשגרה, מי שהתחילו להתמכר יתקשו מאוד להחזיר לאחור
את הגלגל

הבורסה בת"א / צילום: שלומי יוסף, גלובס

ההנפקה הטכנולוגית הראשונה בעידן הקורונה: סייברוואן גייסה 26 מ' ש'

החברה סיימה בהצלחה הנפקת מניות ראשונה לפי שווי של 87 מיליון שקל "לפני הכסף" ● עם בעלי המניות בחברה נמנות UMI Israel, איתוראן, חברת גיל-קאר וקשת 12 וכן איש העסקים צביקה בארינבוים, מוטי גוטמן מנכ"ל מטריקס, ליגד רוטלוי, וצחי סולטן

אלפא ג'וליה וולוצ'ה 2020 / צילום: יח"צ

"רומיאו ויוליה" של עולם הרכב: אלפא רומיאו מציגה רומן בהמשכים

מכונית הספורט-סלון אלפא ג'וליה וולוצ'ה 2020 היא קלאסיקה מודרנית עם עיצוב שפונה לרגש והתנהגות דינמית, שכבר קשה למצוא כיום ● הגרסה המחודשת לא מיישרת קו עם הגרמניות באגף האלקטרוניקה אבל מדובר באופציה ייחודית

ליאור רביב / צילום: איל יצהר

מנכ"ל ישרוטל מחזיר 3,500 עובדים מחל"ת ורוצה לגייס עוד 700. האם גם התיירים יחזרו?

מנכ"ל רשת מלונות ישרוטל, ליאור רביב, בשיחה אישית ומקצועית: על העובדים מירדן שלא יכולים לחזור לעבוד, על הירידה הדרסטית בפעילות ועל הצורך לפתוח שוב את שדה דב עד שתהיה רכבת מהירה לאילת

איגרא רמא, ת"א / צילום: מתוך עמוד הפייסבוק של איגרא רמא

60 אלף עסקים עשויים להיסגר בחודשים הקרובים. אלו סיפוריהם של 40 שכבר נסגרו

עסקים קטנים ובינוניים בכל המדינה, מחיפה ועד אילת, ספגו מכה קשה עם פרוץ משבר הקורונה ● עשרות אלפים מהם עוד עשויים להיסגר בקרוב ● הנה אלה שכבר לא הצליחו להיאבק במצב הכלכלי ● סגרתם? פנו אלינו: i-can-help@globes.co.il

הפגנה בכיכר רבין נגד הסיפוח / צילום: בר לביא, גלובס

אלפים בהפגנה בכיכר רבין נגד הסיפוח

הערב התקיימה הפגנה נגד הכוונה לספח חלקים מהגדה המערבית - כאשר תאריך היעד שהציב ראש הממשלה הוא ה-1 ביולי ● עודה נטל חלק בהפגנה באמצעות נאום מוקלט: "אנחנו יכולים לעצור את הסיפוח אבל כולנו נצטרך להיאבק בו יחד"

ניהול בימי קורונה

מחקר אחד בשבוע: איך מנטרלים סטריאוטיפים והטיות בלתי מודעות?

גם אנשים שמחשיבים את עצמם לנאורים, רציונליים ומודעים, פועלים לא פעם בהסתמך על דעות קדומות. כך אפשר להתגבר על זה