גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה צפוי להיות השווי של מיליון שקל בעוד 10 שנים ב-3 ניירות שונים?

האם השווקים הפיננסיים בישראל יצאו משיווי משקל? ● מה כדאי לרכוש כיום לטווח ארוך: אג"ח ממשלת ישראל, אג"ח בנקאיות או מניות בנקאיות? מה תעשה השקעה בת מיליון שקל בעוד 10 שנים?

שטרות ישראלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
שטרות ישראלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

משבר וירוס הקורונה הוציא את שוקי ההון משיווי משקלם ויצר כמה הזדמנויות השקעה מעניינות לטווח ארוך. אחת מהן היא השקעה במניות בנקים בישראל.

מניות הבנקים, ככלל, ירדו בשיעורים ניכרים במשבר הנוכחי, אף יותר מן השוק בכללותו. הסיבה היא החשש שהמשבר יגיע אליהם באופנים שונים ויפגע ברווחיותם. ובכלל, מניות הבנקים הן סקטור רגיש מאוד למיתון, והן גם הראשונות לעלות כאשר מסתמן מעבר ממיתון לצמיחה.

יורדים במיתון, עולים בהתאוששות

יש לא מעט דאגות לגבי העתיד הצפוי לרווחיות המערכת הבנקאית: עמלות הבנקים, ובעיקר מרווחי האשראי שלהם הצטמקו, אף כי הם גדלו בעקבות המשבר, וייתכן שהם ימשיכו לעמוד תחת לחץ רגולטורי בשנים הבאות. הרווחיות של הבנקים עלולה להיפגע, שכן הבנקים שילמו ומשלמים קנסות כבדים בגין ההסתבכות שלהם בארה"ב, והם (למעט דיסקונט) נאלצו להיפרד מחברות כרטיסי האשראי שלהם שהיו מקור רווח חשוב. אם לא די בכך, הם צפויים להפריש סכומים ניכרים בגלל חדלות פירעון של חברות, של טייקונים ושל יחידים, תוצאה צפויה של המשבר הנוכחי ששיתק לפי שעה חלקים ניכרים של הפעילות המשקית והזניק את שיעור האבטלה.

היחס בין שווי השוק לבין ההון העצמי של חמשת הבנקים הגדולים

האיומים על הבנקים הם גם טכנולוגיים - גופים שהתשתית שלהם היא אינטרנטית ודלת כוח אדם, שעלולים מבחינת הבנקים להיכנס לתחומי פעילותם המסורתיים ולחתוך בהכנסותיהם וברווחיהם.

לכאורה, איפוא, יש למשקיעים דווקא את כל הסיבות האפשריות להתרחק ממניות הבנקים.

ואולם, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, נאמר שדווקא מניות הבנקים הן ההשקעה האטרקטיבית ביותר לטווח ארוך מבין שלוש ההשקעות האלטרנטיביות שמנינו בכותרת המשנה של מאמר זה: מניות בנקים, איגרות חוב של בנקים ואיגרות חוב ממשלתיות.

אז בואו נעשה את החישוב ונתייחס להשקעה לטווח ארוך של 10 שנים, מעין בניית תוכנית חיסכון ארוכת טווח.

מה צפוי להיות השווי של 1 מיליון שקל בעוד 10 שנים

נתחיל באיגרות החוב השקליות הארוכות ל-10 שנים של ממשלת ישראל, שעשו מהלך מדהים של עליות בשנים האחרונות. הן עלו כמעט מידי שנה בשיעורים חד-ספרתיים גבוהים, ונהנו מהרוח הגבית שהעניקו להן הנזילות הכספית האדירה, הריבית ההולכת ופוחתת עד כדי כמעט אפס, ועליות השערים שנרשמו באג"ח ממשלת ארה"ב, ש"סחבו" אחריהן את איגרות החוב של ממשלת ישראל. כתוצאה מכך, הן הגיעו לזה שהתשואה השנתית שלהן לפדיון עומדת כיום על 1.1%. מכאן החישוב כמה הן תענקנה לנו על השקעה בהן בהנחה שנחזיק בהן עד לפדיונן על ידי המדינה, הוא עניין פשוט מאוד.

איגרות החוב של הבנקים הגדולים בישראל החרו-החזיקו אחריהן ועלו אף הן, שכן אלה מדורגות בדירוג גבוה מאוד ונחשבות כמעט מחוסנות מפני אפשרות של אי עמידה בהתחייבויות. פרמיית הסיכון השנתית שלהן, ובמלים אחרות - תוספת התשואה שהן מעניקות בהשוואה לאיגרות חוב ממשלתיות מקבילות, עומדת כיום על כ-1%. הנחת העבודה של המשקיעים היא שגם אם בנק כלשהו ייקלע לקשיים, המדינה לא תוכל להרשות לו ליפול, ותעמוד מאחוריו. נציין כי אין ביטחון שבמקרה כזה, גם כאשר המדינה תגן על הבנק ועל פיקדונות הלקוחות, היא לא תעשה תספורת לבעלי איגרות החוב.

אם חישוב שווי ההשקעה של איגרות החוב הממשלתיות ושל איגרות החוב הבנקאיות הוא עניין פשוט, הרי שקשה יותר לאמוד את שוויה העתידי של השקעה במניות בנק כלשהו. לצורך ההדגמה (ההדגמה בלבד) לקחנו את מניית בנק הפועלים. במקרה זה יש צורך להעריך את רווחיותו העתידית של הבנק, שמן הסתם, תשליך על שווי ההשקעה העתידי שלה.

מניות הבנקים בשיווי משקל? ממש לא

מניית בנק הפועלים ירדה בשיעור של למעלה מ-30% מאז תחילת השנה. הבנק הרוויח בעשור האחרון קרוב ל-10% לשנה על ההון העצמי שלו. נניח, לצורך הדיון בלבד, שהוא עתיד להשיג שיעור תשואה נמוך יותר של 8% לשנה בעשור הקרוב, שכן שנת 2020 אמורה להיות קשה מבחינתו. מבחינת המשקיע, כאשר הוא רוכש את מניית הבנק בכ-60% מההון העצמי שלו, תשואה של 8% עבור הבנק, היא תשואה של יותר מ-12% עבור המשקיע.

התשואה על אג"ח ממשלת ישראל עומדת על 1.1%. התשואה על אג"ח דמיונית של בנק הפועלים ל-10 שנים הינה כ-2.1% (על בסיס המרווח בין אג"ח בנקים לבין אג"ח ממשלתית). האם בהשוואה לתשואות אלה, מחיר מניית בנקים הוא הגיוני? האם הוא מייצג שיווי משקל נכון? התשובה שלי: ממש לא.

נכון ומובן שהשקעה במניה אינה כרוכה באותה רמת סיכון של אג"ח של אותו בנק ובוודאי זו של אג"ח ממשלתית, ולכן נדרוש פרמיית סיכון גבוהה יותר. אם פרמיית הסיכון באג"ח בנק הפועלים לעומת אג"ח ממשלת ישראל היא כ-1% לשנה, הרי שפרמיית הסיכון שנייחס למניה צריכה להיות בסביבות מקסימום 5%. בפועל, פרמיית הסיכון במניה בהשוואה לאג"ח בנק הפועלים , עומדת מנקודת ראותו של המשקיע על כ-10%, כלומר, כפול ממצב נורמלי, ובהשוואה לאג"ח ממשלת ישראל היא עומדת על 11%, וזה מה שיוצר את הפערים העצומים בשווי ההשקעה העתידי בכל אחד מן המסלולים.

כמה המיליון יהיה שווה בעוד עשור?

ומה אומר החישוב, לא במונחי אחוזים, שאיתם לא "הולכים למכולת", אלא במונחים של כסף?

היה ובנק הפועלים אכן ירוויח 8% בממוצע רב שנתי על ההון העצמי שלו, שווי ההשקעה בסך 1 מיליון שקל "צריך" יהיה לעמוד בעוד 10 שנים על כ-3.25 מיליון שקל, בין שהוא יגיע דרך עליית ערך, חלוקת דיבידנדים, או שניהם.

זאת, לעומת כ-1.22 מיליון שקל שתהיה שווה ההשקעה באג"ח בנקאיות של בנק הפועלים, וכ-1.12 מיליון שקל בלבד שיהיה שווי ההשקעה באג"ח ממשלת ישראל, בעוד 10 שנים, כאשר היא תיפרע.

יאמרו המתנגדים: מי מבטיח לי שבנק הפועלים יידע להרוויח 8% על ההון העצמי? הרי יש לא מעט גורמי סיכון שאתה בעצמך מנית. התשובה היא שנכון, יש גורמי סיכון ולכן "הסתפקנו" ב-8%, אבל מנגד, הבנקים בישראל מגיעים למשבר הנוכחי כשהם מוכנים ועדיין יש להם כר נרחב להתייעלות, הן בתחום כוח האדם והן בתחום הטכנולוגי, דרך סגירת ומכירת סניפים, תוכניות פרישה, ענן ועוד, וזה עוד לפני שהבאנו בחשבון את ערך ההשקעות הריאליות של הבנק.

אבל גם אם נהיה יותר שמרנים ויותר צנועים בציפיות שלנו, ונניח שבנק פועלים ישיג בממוצע רב-שנתי על פני 10 שנים, תשואה של 6% על ההון העצמי שלו, גם אז שווי ההשקעה שלנו יהיה כ-2.45 מיליון שקל, עדיין הרבה יותר מאשר על אג"ח של בנק הפועלים או על אג"ח ממשלת ישראל. ההפרש הוא דרמטי: יותר מ-1 מיליון שקל.

התרחיש היחיד שבו עדיפות ההשקעה במניות הבנקים "תתאייד", הוא אם יתברר בדיעבד שמדובר במיתון מתמשך, לא של שנה אחת, אלא של כמה שנים. 

הכותב הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב דש. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

עוד כתבות

קנינג פוק, מנכ"ל האצ'יסון / צילום: איל יצהר, גלובס

הערכות: האצ'יסון תמכור את מניות פרטנר עם התאוששות השוק

החברה הפנימה שבעקבות ביקור שר ההגנה האמריקאי פומפיאו בישראל לפני שבועיים הסיכוי לקבל היתר שליטה אפסי והיא צריכה להיערך למכירת המניות

אוריאל רייכמן/ צילום: אביב חופי

מתנת הפרידה של מייסד הבינתחומי: המוסד ייקרא על שמו

האסיפה הכללית של הבינתחומי אישרה את שינוי שמו של המוסד ל"אוניברסיטת רייכמן" ● במל"ג לא מתכוונים להשלים עם המהלך ואף אומרים כי הוא מנוגד לחוק וכי הכרה במוסד כאוניברסיטה היא החלטה שלהם

רומן אברמוביץ’ והאחוזה שרכש בהרצליה פיתוח / צילום: AP, איל יצהר

רגע לפני הקורונה: רומן אברמוביץ' רכש את האחוזה היקרה בישראל

תמורת האחוזה, שנמצאת בהרצליה פיתוח, שילם אברמוביץ' 226 מיליון שקל ● שטח האחוזה הינו כ-9.5 דונם והיא ממוקמת בהרצליה פיתוח וכוללת שני מבנים ששטחם הבנוי כ-3,000 מ"ר ● המוכר הוא אלן הווארד, מנהל קרן גידור בינלאומית ● השיחה

שירה רבן (מימין) ושרה נתניהו. ההחלטה לפתוח בחקירה בגין עדות שקר חריגה בנוף המשפטי בישראל / צילום: מארק ישראל סלם - ג'רוזלם פוסט

הנחיות לא חד משמעיות ומיעוט אישומים: על מערכת האכיפה ועדות שקר

על רקע החלטת המשטרה לפתוח בחקירה פלילית נגד שתי עובדות במעון רה"מ בחשד למתן עדות שקר לטובת שרה נתניהו, "גלובס" בדק ומצא כי בתיהמ"ש לא ממהרים להפנות לחקירה עדי שקר, וכי הנחיות פרקליט המדינה בשאלה אם להעמיד לדין בגין עדות שקר קובעות כי יש לאזן בין שיקולים שונים

רחוב דפנה בתל אביב. פרויקט הפינוי בינוי נתקע / צילום: איל יצהר, גלובס

מאות דירות חדשות במיקום מנצח במרכז תל אביב? כך נשאר פרויקט פינוי בינוי תקוע במשך שנים

מאות דירות חדשות במיקום מנצח בלב העיר? מסתבר שאפילו כאשר מדובר באזור נחשב, בין בית המשפט לתחנת הרכבת, ובחברות מובילות, פרויקט פינוי בינוי יכול להיתקע לשנים

רועי חיון וערן יעקב / צילום: תמר מצפי, כדיה לוי, גלובס

ילד הפלא של שוק ההון, ההרשעה בפלילים והלקח של רשות המסים

רועי חיון, שהורשע בהלבנת הון ובעבירות מס, גרר לביהמ"ש את רשות המסים שרצתה למסות את רכושו שחולט - וניצח ● לפי החלטה תקדימית של שופט המחוזי הרי קירש, לצרכי הכרה בהוצאה, חילוט כספים של עבריין - "מאיין" את ההתעשרות

שלומית סמילנסקי, עוסקת בדיקור סיני כבר 15 שנה / צילום: בעז קורח

"יש לי מטופלים שצריכים לחשוב עכשיו 10 פעמים על כל שקל"

שלומית סמילנסקי היא בעלת קליניקה לדיקור בביתה ● "הקורונה גרמה לי לעצירה מאוד רצינית, יותר מחודשיים לא עבדתי בכלל" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

טראמפ מחזיק תנ"ך מחוץ לכנסיית הקדוש ג'ון / צילום: Patrick Semansky, AP

טראמפ: "אפעיל את הצבא אם ראשי המדינות לא ירגיעו את המפגינים"

כדי לאפשר לכוחות הצבא לפעול בתוך ארה"ב, טראמפ יצטרך להפעיל חוק בן 213 שנה ● הפעם האחרונה שנעשה שימוש בחוק זה הייתה במהומות רודני קינג ב-1992

הפרלמנט הסיני מריע לנשיא שי ג'ינגפינג בהגיעו להצבעה על הגבלת האוטונומיה של הונג קונג, ב־28 במאי / צילום: Mark Schiefelbein, Associated Press

נשיא סין מנצל את המגפה במערב כדי לשנות את מארג היחסים במזרח

שי ג'ינפינג נוקט בצעדים מדיניים תוקפניים כלפי הונג קונג, טייוואן, מלזיה, הודו ואחרות ● בימים כתיקונם פעולות אלה היו זוכות לגינוי בינלאומי בוטה והתנגדות תקיפה ● בינתיים, הוא בסך הכול מצליח לחמוק מהביקורת, בגלל שארה"ב ובעלות בריתה עסוקות כמעט באופן בלעדי במגפת הקורונה

מטוסי חברת לופטהנזה מושבתים בשדה תעופה בגרמניה / צילום: תמר מצפי

גרמניה תעניק 10 מיליארד דולר ללופטהנזה. זה מה שתיתן בתמורה

במסגרת המתווה, חברת התעופה הגרמנית תוותר על חלונות המראה ונחיתה במספר נמלי תעופה ● בנוסף, ממשלת גרמניה תקבל 20% ממניות החברה, שיוכלו לגדול ל-25% ושני מושבים בדירקטוריון ● מתווה הסיוע טרם עבר את אישור הרגולטורים ובעלי המניות בחברה

בנימין נתניהו ובני גנץ בדיון בכנסת, היום / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

עובד משרד ראש הממשלה נמצא חיובי לקורונה

מדובר בעובד אשר היה מעורב בהכנת הצהרת נתניהו ומספר שרים ביום שבת האחרונה ולכן, נשקלת האפשרות להעביר את נתניהו ואת על מי שנכח באירוע להיכנס לבידוד למשך שבועיים

בורסת הונג קונג / צילום: Kin Cheung, Associated Press

עליות בבורסות אירופה: מדד הדאקס הגרמני מזנק ביותר מ-3%

המסחר בוול סטריט צפוי להיפתח במגמה חיובית ● נתוני האינפלציה בדרום קוריאה הצביעו על האטה לשפל של 8 חודשים

רון חולדאי / צילום: שלומי יוסף

"לצלוח את התקופה": עיריית ת"א מקימה מרכז גישור לשוכרי הדירות

המרכז הוקם במטרה לסייע לאזרחים בבעיות כמו סכסוכים משפטיים, עיכובים בתשלום שכירות ותביעות פינוי ● חולדאי: "מקווה שמרכז הגישור יסייע לפחות לחלק מהתושבים לצלוח את התקופה הקרובה, בהסכמה ומתוך סולידריות של בעלי הבתים"

אדם עוטה מסיכת מגן במהלך התפרצות מגפת הקורונה במנהטן, ניו יורק / צילום: Mike Segar, רויטרס

האם אחוזים משמעותיים מבדיקות הקורונה מציגות תוצאה חיובית כוזבת?

משרד הבריאות: "אנחנו מבצעים בדיקה חוזרת אם היא אינה מתאימה לתמונה הקלינית"

אולפן חדשות 13 / צילום: באדיבות חדשות 13

עובדי חדשות 13: רשת משלבת תכנים מסחריים בחדשות בניגוד לחוק

ל"גלובס" נודע כי ועד העובדים וארגון העיתונאים התריעו בפני מנכ"ל הרשות השנייה כי רשת עוברת על החוק ומקדמת תוכניות כמו האח הגדול, הישרדות וגידי ואהרוני במסגרת שידורי החדשות ● גורמים בהנהלת רשת: "אם חלילה רשת תקרוס, ועד העובדים יישא באחריות מוסרית למעשיו המופקרים"

קבלת היתר בנייה / איור: סהר קובר

"שנים מתבזבזות על הליכי סרק": כמה זמן באמת לוקח להוציא בישראל היתר בנייה, והאם יש סיכוי לקיצור משמעותי

רשויות התכנון בישראל אומרות שמשך הזמן לקבלת היתר בנייה מתקצר, והליך הרישוי מתייעל ● בשוק אומרים שהמצב לא רק שלא השתפר, אלא אף הורע ● מי צודק?

נפגעי הקורקינטים והאופניים החשמליים - 1 ביוני

אתמול באיכילוב: 11 פצועים בתאונות קורקינט ואופניים חשמליים

"גלובס" ובית החולים איכילוב חוזרים לדווח על מספר הנפגעים מתאונות שבהן מעורבים כלי רכב חשמליים: אופניים וקורקינטים

מני מזוז ואורי שהם / צילום: דוברות אוניברסיטת חיפה, מארק ישראל סלם, הארץ

הנציב שהם נגד השופט מזוז: "ראוי היה להימנע מאמירת הדברים באופן שבו הם נאמרו"

אל נציב תלונות הציבור אורי שהם, שכיהן עד לא מכבר לצידו של מזוז, הוגשו שלוש תלונות בעניינו של מזוז לאחר שסירב לפסול את עצמו בעתירה נגד השר אוחנה ● שהם כתב כי "שלוש התלונות מבהירות את מידת הזהירות שעל שופט לנקוט בהתבטאויותיו בפומבי בכלל, ובסוגיות רגישות בפרט"

יזהר שי ודוד אמסלם / צילום: שלומי יוסף, עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שר המדע נגד שר הסייבר: "דבריו עושים עוול בלתי מוצדק וחסר ביסוס"

פנייתו של השר יזהר שי לנתניהו ולגנץ, נעשתה בגין דברים שאמר אמסלם אתמול מעל בימת הכנסת, בעת שהיה השר המשיב לשאלות חברי הכנסת מטעם הממשלה ● אמסלם פנה לחברי האופוזיציה ואמר "אתם מזכירים לי משטרים אפלים שככה מתנהגים"

יוסי לובטון / צילום: איל יצהר

אפקט הקורונה: פובליסיס ישראל יוצאת בפיילוט לעבודה מהבית

החברה תחל בפיילוט שיימשך שלושה חודשים, במסגרתו במהלך יומיים בשבוע יעבדו העובדים מהבית ● יו"ר הקבוצה: "העבודה מהבית בתקופת הקורונה הוכיחה לנו שמדובר במודל עבודה חדשני המתאים לתקופה"