גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דעה: האם קורונה היא כוח עליון המבטל חוזה או דוחה את ביצועו?

חלק נכבד מהמשק הישראלי אינו עומד בחיוביו החוזיים בשל המגפה ומצפה כי יוכל לבטלם או לדחותם בטענה ל"כוח עליון". אלא שלפי הדין הקיים, הקורונה אינה כוח עליון ● נדרש תיקון חקיקה

טיהור בית משפט השלום בבאר-שבע מקורונה / צילום: יח"צ
טיהור בית משפט השלום בבאר-שבע מקורונה / צילום: יח"צ

האם קורונה היא כוח עליון בארץ? מדוע עלתה שאלה זו לדיון? כתוצאה ממגפת הקורונה חלק נכבד מהמשק הישראלי אינו עומד בחיוביו החוזיים. בין אם זה הסכמים שלא מבוצעים בכלל, או שמבוצעים חלקית; ובין אם זה אי-עמידה בלוחות זמנים של פריטים שהוזמנו בכל התחומים. עסקים רבים סגורים, אספקה מחו"ל אינה מתקבלת או מתעכבת. אנשים חולים או מבודדים.

הציבור מייחל לכך שהמחוקק ייתן פתרון למצב זה, ושהוא יוכלו כתוצאה מהמצב, לבטל כדין הסכמים או לדחות מועד ביצועם. זאת, בטענה כי מדובר בכוח עליון, שלא איפשר לבצע חיובים כדין, למרות רצונם.

וכאן נקדים את מסקנתנו: על-פי הדין הקיים, מגפת הקורונה, לרבות כל מחלה נגיפית שהיא, לא תיחשב ככוח עליון. כדי לאבחנה כך ולתת הגנה כזו או אחרת למתקשרים - הדבר מצריך תיקון חקיקה של הגדרת כוח עליון.

המחוקק קבע בסעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) שלושה תנאים מצטברים, שבהתקיימם יוכר קיומו של כוח עליון שמונע מצד לקיים את חיוביו: 

1. מפר החוזה לא ידע אודות נסיבות שקרו אחרי כריתת החוזה;
2.מפר החוזה לא יכול היה לצפות מראש נסיבות אלה וגם לא למונען;
3. קיום החוזה הוא בלתי אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים.

במקרה ששלושת התנאים מתקיימים, ההפרה לא תהיה עילה לאכיפת החוזה או לפיצויים (הוראה דומה קיימת גם בסעיף 79 לחוק המכר (מכר טובין בין-לאומי) התש"ס-1999).

ידיה של הפסיקה נכבלו בעקבות הוראות אלה, מאחר שמטבע הדברים, תופעות שמתקשר סביר לא יכול היה לצפות מראש, הן מצומצמות. מכאן שהתוכן הרחב שניתן לאלמנט הצפייה רוקן כמעט מתוכן טענה זו, שהיא טענת הגנה כנגד הפרת חוזה. 

כך, למשל, השופט לנדוי באימרת אגב הביע עמדתו כי "כל עוד השלום אינו שרוי בין ישראל ובין כל שכנותיה, יש סכנה של פרוץ מלחמה" (כץ נ' נצחוני); תופעה של קרה בחקלאות שגרמה לאובדן כל היבול, לא הוכרה ככוח עליון שמביא לסיכול החוזה.(ע"א 421/74 שגן נ' מדר); גירוש ישראלים מאוגנדה בשנת 1972 לא הוכר ככוח עליון, מאחר שלעמדת בית המשפט היה צורך לצפות מהפכות ותהפוכות באוגנדה (חירם לנדאו נ' פיתוח מקורות מים); עיכוב בקבלת אישור מסים לצורך העברת זכויות במקרקעין בעקבות מעבר מס שבח למחשוב לא הוכר ככוח עליון המסכל חוזה (גולדשטיין נ' גוב-ארי); גם שינוי בשער המטבע לא הוכר ככוח עליון (ריטברג נ' נסים).

פרשנות נוקשה

ניסיון לשינוי גישה נעשה על-ידי השופט אנגלרד, בדעת מיעוט (רגב נ' משרד הביטחון). הוא הציע כמבחן לא את אלמנט הצפייה של האירוע החריג, אלא את יכולת צפיית השפעתו של האירוע החריג על היחסים החוזיים. השופט עמית (בעניין וליד חמודה נ' מדינת ישראל משרד האוצר) נוטה לכך שיש לרכך את הפרשנות הנוקשה של רכיב הצפחיה שבסעיף 18 לחוק התרופות לעיל, אבל לא נדרש לנושא זה לגופו של עניחן, או במילים אחרות - עמדתו זו אינה חלק אינטגרלי מפסק הדין המחייב.

בפסק דין אחר, לעומת זאת, יש חזרה על העקרונות המסורתיים הנוקשים לפירוש משמעות הסיכול/הכוח העליון. (קונספט שיווק מוצרי אופנה 1995 נ' בנק דיסקונט לישראל). המסקנה היא כבית המשפט העליון לא שינה את תפיסתו באשר לפרשנות המונח כוח עליון. אמירות אחרות מועטות בפסיקה - הן רעיון בלבד.

לכן, נכון להיום יש עוד מקרים חריגים, שלאור הפסיקה לא יוכרו כסיכול בשל כוח עליון והם: צונאמי - לאור העובדה שרשויות מקומיות שונות הציבו בתחומיהם שלטי אזהרה מה לעשות במקרים של צונאמי (בדרך-כלל בשפת הים); שריפת יערות, כפי שהיה בהר הכרמל; הצפת נתיבי איילון ומגפת הקורונה.

הקורונה היא מגפה כלל-עולמית. מגפות כבר היו בעולמנו, ולצערנו הן חלק מהסדר העולמי. המגפה הראשונה שידועה היא בעת מלחמת הפלופונזים (430 לפני הספירה), שגרמה למות רבע מצבא אתונה ורבע מאוכלוסיית העיר. בהמשך הייתה מגפת הדבר שהובאה לסין, ויש הסוברים שגרמה להתמוטטות שושלת האן; התפרצו גם מגפות האבעבועות השחורות, הדבר, המוות השחור, השחפת, הכולרה, השפעת הספרדית, הטיפוס, האיידס, שפעת העופות והסירס).

ועלינו להציב את השאלה - האם מגפה בארץ או מגפה כלל-עולמית היא מסוג הדברים שלא ניתן לצפות אותם? התשובה היא שניתן לצפות מגפות. אולי לא ניתן לצפות את המועד בו הן יקרו, אבל הן חלק מתולדות האנושות.

יתר על כן, בשנת 2007 פורסם דוח של משרד הבריאות, המבוסס על מחקר, ובו פירוט תוכנית פעולה בריאותית, למקרה שתתרחש בארץ התפרצות נגיף.

לפיכך, המסקנה לענייננו היא: כבר לפני שנים צפינו אפשרות של מגפה נגיפית, ולכן מגפה הקורונה אינה יכולה להיחשב ככוח עליון וכסיכול חוזה, על-פי הדין עד כה.

הפתרון: תיקון חקיקה

מה הפתרון, אם כן, במקרה של אי-עמידה בחוזים בשל מגפת הקורונה? הפתרון עשוי להיות במספר מישורים:

לעתיד - צדדים לחוזה יכולים להתנות על הוראות סעיף 18 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) ולהגדיר בפרוטרוט מה הם רואים כסיכול חוזה ומה הסעדים האפשריים כתוצאה מכך. כך, לדוגמה, חוזים של חברות בנייה, לעתים מגדירים היעדר פועלים או שביתה כסיכול חוזה. החוזה לא יתבטל, אלא תינתן אורכה לביצועו, בכפוף לפיצוי הצד הנפגע.

ולגבי ההווה - במישור החוקי הפתרון הנכון והיעיל הוא לשנות את סעיף 18 לחוק החוזים תרופות, ולפרט דוגמאות של סיכול אפשרי. זאת, תוך קביעה כי התיקון יהיה רטרואקטיבי לגבי חוזים קיימים. כך, למשל, במישור הבינלאומי ארגון ה-ICC (לשכת המסחר הבינלאומית) מגדיר "סיכול" ככולל, בין היתר: מלחמה, סכסוך מזוין, פעולות טרור, פלישה, מלחמת אזרחים, שיטפון, רעידת אדמה, אש, התפוצצות, חרם, מעשה אלוהים ואפידמיה (רשימה לא ממצה).

מסקנה - ראוי לו למחוקק שיתקן באופן זריז את החוק כדי לכלול בתוכו תופעות חריגות פתאומיות כמפורט לעיל, שניתן אומנם לצפות אותן, אבל לגבי חלקן קשה להאמין את הנזק שיגרמו. זאת, במיוחד אם כתוצאה מקיומם הם ישתקו מהלך תקין של מדינה שלמה למשך זמן רב.

במסגרת התיקון יש לקחת בחשבון הוראות נוספות בגין סיכול שקיימות כמו בחוק השכירות והשאילה, וכן הכרה ברוכה,שקיימת אפשרות של סיכול רגשי ביחסים בין בני זוג (נחמני נ' נחמני). ייתכן כי סעיף הסיכול הגמיש יותר, שמבדיל בין סיכול מוחלט לסיכול חלקי, בהצעת חוק דיני ממונות מ-15.6.2011, יכול לשמש השראה לתיקון הנחוץ. 

ד"ר דרורה פלפל היא מרצה באוניברסיטת בר-אילן, סגנית נשיא (בדימוס) של בית המשפט המחוזי בתל-אביב

עוד כתבות

מזרחי טפחות משכנתא/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ותודה למחיר למשתכן: הציבור לקח באפריל משכנתאות בהיקף 5 מיליארד שקל

היקף המשכנתאות אומנם נפל ב-43% לעומת השיא במרץ, אך עדיין מדובר בהיקפים דומים לאלו שהיו בפסח שעבר ● חלקם של זוכי מחיר למשתכן הגיע לשיא של 13% מכלל המשכנתאות באפריל

מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון / צילום: איל יצהר

אושרה תוכנית המדינה לתמרץ מוסדיים להשקיע בהייטק

המדינה נותנת הגנה של עד 40% מירידת ערך של השקעות המוסדיים ● המדינה מקווה שהמוסדיים יזרימו סכום של 2 מיליארד שקל

מארק צוקרברג מציג בקונגרס האמריקאי את פרויקט ליברה של פייסבוק  / צילום: Erin Scott, רויטרס

זוהי הסיבה לכך שפייסבוק משנה את שם הארנק הדיגיטלי שלה

הארנק הדיגיטלי קליברה, שהושק לפני פחות משנה, ייקרא מהיום "נובי" ● פייסבוק מתמודדת עם לא מעט קשיים רגולטוריים סביב פרויקט המטבע הדיגיטלי ליברה, וארגונים כמו ויזה, מאסטרקארד ואיביי נטשו אותו חודשים ספורים לאחר השקתו

מפגינים בהונג קונג נגד נסיונות החקיקה החדשים של סין / צילום: Vincent Yu, AP

התיאבון של שלטונות סין לבלוע את הונג קונג החזיר את התושבים לרחובות

ההערכה היא כי סין תאיץ את מאמציה לשלוט בתחומים שחיוניים לכלכלת השוק החופשי של הונג קונג, החל ממערכת החינוך והעיתונות החופשית ועד בתי המשפט ומדיניות ההגירה

מוצרי חלב על מדפי שופרסל / צילום: תמר מצפי

רשות התחרות נגד הרבנות הראשית: דרישת הכשרות המחמירה מייקרת את מוצרי החלב

מבדיקת רשות התחרות עולה כי "דרישת הרבנות לכשרות מחמירה במוצרי חלב מקשה על היבוא ומפחיתה תחרות" ואף מגדילה את עלויות היבוא בשיעור של עד 10% ביחס לעלות המוצר ● ממליצה לאפשר מתן כשרות למוצרים המכילים חלב נוכרי, תוך יידוע הצרכנים על סוג כשרות המוצר

מטוסי אל על מושבתים בשדה התעופה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

החוב הכולל של חברות התעופה יזנק ל-550 מיליארד דולר עד סוף השנה

ארגון התעופה העולמי יאט"א מעריך שבלון ההלוואות של החברות יצמח ב-28% להיקף של 550 מיליארד דולר עד לסוף 2020, גידול של 120 מיליארד דולר לעומת היקפי המימון שעמם פתחו החברות את 2020, במצב אחר לגמרי עם תנופה עולמית בתעופה

מגדל TOHA/ צילום: אמיר מאירי

האם הקורונה והעבודה מהבית ישפיעו על הקמת הפרויקט הגרנדיוזי על איילון

טלטלת הקורונה עשויה להשפיע על ההחלטה בנוגע לעתידו של פרויקט ההמשך הגרנדיוזי, שתתקבל ב-2021 ● בינתיים משדרים היזמים עסקים כרגיל, למרות ששש קומות ב-TOHA1 מושכרות לחברת חללי העבודה המשותפים וויוורק שנקלעה לקשיים

עו"ד מיכה פטמן / צילום: איל יצהר, גלובס

כמה זמן דרוש כדי לנהל "תיק צווארון לבן גדול ומתוקשר"?

וגם: קצת חדשות טובות בימי קורונה וזהר זיסאפל מבטיח עבודה בהייטק

שר התקשורת החדש, יועז הנדל / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שר התקשורת הנדל הורה להקים צוות הפקת לקחים מפרשת בזק

יועז הנדל הורה למנכ"ל המשרד נתי כהן להקים צוות הפקת לקחים כדי לוודא שהמשרד השיל מעליו לחלוטין את פגעי הפרשה ● "תפקיד עובדי ושליחי ציבור הוא להוות מגדלור ערכי במדינת ישראל"

פרופ' דפנה ברק ארז, שופטת עליון / צילום: שלומי יוסף

הלכה חדשה: צירוף העתק מצולם של כתב הערבות להצעה במכרז מצדיק את פסילתו על הסף של המציע

ביהמ"ש העליון שם סוף לשנים רבות של פסיקות סותרות שנתנו בתי המשפט המחוזיים בסוגיה, וקובע כי עיקרון השוויון בין המציעים מחייב פסילת הצעה למכרז שהוגשה ללא כתב הערבות המקורי

אלדד קובלנץ / צילום: דן חיימוביץ

מועצת תאגיד השידור עומדת להתפזר; מי ייפקח על "בור תקציבי" של 40 מיליון שקל?

רובה המכריע של מועצת תאגיד השידור תסיים את כהונתה השבוע, ועד שלא ימונו לה לפחות עוד חמישה חברים, תקציב בהיקף של כ-750 מיליון שקל יישאר ללא פיקוח ● תאגיד השידור: "ההנהלה נערכת לקיצוצים במינימום פגיעה בעובדים ובתוכן"

יעקב הלפרין /    צילום:  יהונתן הלפרין

קניון הזהב נגד אופטיקה הלפרין: תביעה של למעלה מחצי מיליון שקל על סירובה לפתוח את החנות בקניון

ככל הידוע, מדובר בתביעה ראשונה מסוגה מאז הפתיחה המחודשת של הקניונים ומתחמי המסחר עם החזרה לפעילות מחודשת בצל משבר הקורונה לפני כשלושה שבועות, בגין סירוב בית עסק לפתוח את החנות בקניון

ישראל כ"ץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

7,500 שקל על כל עובד: כך נראית התוכנית להחזרת המשק מחל"ת

המענק ישולם בארבע פעימות חודשיות כדי להבטיח שהמעסיקים אינם קולטים את העובד רק כדי לקבל את הכסף ● יצוין כי שר האוצר ישראל כ"ץ ויתר על מספר דרישות שנועדו למנוע ניצול לרעה של המענק

משאית חשמלית על מסלול הניסויים של אלקטריאון בשבדיה / צילום: יח"צ

בלי הכנסות בכלל: הכירו את חברת ההייטק שנסחרת בתל אביב וכבר שווה יותר מאזורים, דלתא ובנק אגוד

חברת הטכנולוגיה אלקטריאון, הפועלת בתחום הטעינה האלחוטית של כלי רכב חשמליים באמצעות "כביש חכם", הכפילה את שווייה פי 30 מאז שהצטרפה לבורסה ב-2017

מוטי בן משה, בעל השליטה בדור אלון / צילום: אלון רון

דור אלון בוחנת העברת נדל"ן לרבוע כחול נדל"ן בתמורה להקצאת מניות

לפי דיווח לבורסה, נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה של חברת האנרגיה יועברו בתמורה להקצאת מניות מהחברה האחות ● הנכסים שיועברו כוללים את פרויקט אלוני ים בהרצליה פיתוח, פרויקט אלוני כפר סבא והמתחם המסחרי בעין שמר, ואינם כוללים שטחים המשמשים את מתחמי התדלוק ואת פעילות קמעונאות המזון

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ההסתדרות לארקיע: צאו מהדממה וקבלו 1.5 מיליון דולר כהלוואה

ההצעה, מסביר יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי באה במטרה "לעודד את החברה ולעזור לה להשתקם והיא מותנית בחזרה לפעילות של החברה. כל עוד החברה לא מתחילה לפעול, היא לא תקבל את הכסף"

בנימין נתניהו ואריה דרעי / צילום: אמיל סלמן-הארץ

יצליח לשחרר את הפקק התיכנוני? דרעי רוצה להחזיר את הסופרטנקר

הכינוי שהושאל ממטוס הכיבוי מהשריפה בכרמל הוצמד לוועדות שנועדו להאיץ תכנון • הצלחתן החלקית הביאה לסגירתן, ועתה עומדת הממשלה לאשרן מחדש במשרד הפנים

דנה ויס / צילום : יחצ אייל בן יעיש

חדשות 12 ודנה ויס בתביעה נגד יאיר נתניהו: "התבטאויות חמורות"

השבוע כתב בנו של ראש הממשלה בטוויטר: "מישהו יודע איך דנה ויס קיבלה תפקיד כה בכיר בערוץ 2? רהוטה? לא. חכמה? לא. מעניין..." ● תביעת הדיבה תוגש בימים הקרובים

נתי כהן/  צילום: כדיה לוי

משרד התקשורת הטיל על על הוט טלקום קנס בסך 1.4 מיליון שקל

הסיבה: פגיעה בתחרות ע"י שיווק סל שירותים משותף (חבילת אינטרנט הכוללת תשתית וספק), בניגוד להוראות המשרד והרישיון

אלון מאסק והחללית דרגון. רושם עוד ניצחון / צילום: Jae C. Hong PA

בדרך לחלל החיצון: כשהחלום האמריקאי פוגש את התעוזה של אלון מאסק

אם הכל יעבוד כשורה ומזג האוויר לא יאכזב, ברביעי בלילה תתרחש היסטוריה בכל הקשור לכיבוש החלל על ידי האדם ● לראשונה, חללית מסחרית תטיס אסטרונאוטים של נאס"א למשימה ● זו גם תהיה אבן דרך בהשתלטותן של חברות מסחריות על תחומים שהמדינות היו האחראיות הבלעדיות להם בעבר