אי.די.בי לקראת הסדר חוב: תפנה למחזיקי האג"ח כדי לקבל את עמדתם ביחס לדרכי הפעולה האפשריות

לאי.די.בי יש חוב של 2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח, בעוד שקופתה ריקה לחלוטין ממזומנים • לחברה שווי נכסי נקי שלילי

אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס
אדוארדו אלשטיין, בעלי אי.די.בי / צילום: שלומי יוסף, גלובס

קבוצת אי.די.בי, שבשליטת אדוארדו אלשטיין, נערכת להסדר חוב עם נושיה, תוך תקווה כי אלו יסכימו לתנאים המוצעים על-ידיה ולא יעדיפו את נטילת נכסי החברה לידיהם. זאת כשבע שנים לאחר הסדר חוב קודם בחברת ההחזקות - שנשלטה אז ע"י נוחי דנקנר. 

היום דיווחה אי.די.בי כי בכוונת החברה ובעל השליטה בה לפנות למחזיקי האג"ח בבקשה לקבלת אינדיקציות על עמדתם ביחס לדרכי הפעולה האפשריות, וזאת לצורך קידום מתווה להסדר חוב.

לאי.די.בי יש חוב של 2.03 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח שלה מסדרות ט', י"ד ו-ט"ו, בעוד שקופתה ריקה לחלוטין ממזומנים. נכון לסוף מרץ הציגה החברה שווי נכסי נקי (NAV) שלילי בהיקף עצום של 1.2 מיליארד שקל ורמת מינוף חריגה של 287% (כלומר שסך החובות גבוה כמעט פי שלושה משווי הנכסים). כל זאת לאחר שאלשטיין השקיע בחברה כ-3 מיליארד שקל מאז רכש בה את השליטה.

בדוחותיה הכספיים לשנת 2019, שפורסמו בשבוע שעבר, דיווחה אי.די.בי על מתווה שהושג בינה ובין אלשטיין, וכן בהסכמת ועדת הביקורת שלה, אשר לפיו תפעל החברה יחד עם בעל השליטה לגיבוש תוכנית ומתווה פעולה בקשר עם מצבה הכספי ולצורך המשך שירות התחייבויותיה.

היום עדכנה אי.די.בי כי נכון למועד דיווח זה טרם גובש מתווה פעולה כאמור וכן טרם הוגשו הצעות ו/או התקבלו החלטות ו/או גובשו הסכמות מכל סוג שהוא לרבות באורגני החברה, בין החברה ובעל השליטה אלשטיין ובין החברה ומחזיקי איגרות החוב.

עם את, בהודעת אי.די.בי נאמר כי במועד זה ולצורכי קידום מתווה כאמור, החברה ובעלת השליטה בה (חברת דולפין שבשליטת אלשטיין, ע' כ') יפנו למחזיקי האג"ח  של החברה במטרה לקבל מהם אינדיקציות בדבר עמדתם ביחס לדרכי פעולה אפשריות. "יודגש כי נכון למועד זה אין כל ודאות בדבר גיבושו ויישומו של מתווה פעולה כאמור וכן לא גובשו תנאיו".

הצעה רשמית למכירת רבע ממניות IDBG

דיווח זה מתפרסם לאחר שביום חמישי האחרון קיבלה אי.די.בי הצעה רשמית למכור את אחד מנכסיה - רבע מהמניות בחברת הנדל"ן IDBG. את ההצעה קיבלה אי.די.בי מידיה של החברה הקשורה נכסים ובניין, אשר מחזיקה ביתר מניות IDBG. מהמכתב שהעבירה ועדת הביקורת של נכסים ובניין עולה, כי היא מציעה לשלם לאי.די.בי מחיר הנמוך ב-25% מהשווי הממוצע שהתקבל בשלוש הערכות שווי שונות ובלתי תלויות שבוצעו ל-IDBG.

נכסים ובניין מהווה את זרוע הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי-דסק"ש, שבשליטת אלשטיין, ולכן העסקה בין שתי החברות מוגדרות כעסקת בעלי עניין. משכך, מנוהלת העסקה בידי ועדת הביקורת של נכסים ובניין, שמורכבת מהדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים שלה.

איד.די.בי מחזיקה כיום ב-25.82% ממניות IDBG, שפועלת בלאס וגאס, כאשר יתרת המניות מוחזקות בידי נכסים ובניין. עיקר פעילותה של IDBG מרוכז בפרויקט הנדל"ן המניב טיבולי, שכולל שטחי מסחר ומשרדים להשכרה.

שלוש הערכות שווי בלתי תלויות העניקו לנתח של אי.די.בי שווי של כ-37 מיליון דולר, כלומר כ-135 מיליון שקל. כך, שהמחיר שמציעה נכסים ובניין לשלם מסתכם בכ-28 מיליון דולר, כלומר כ-101 מיליון שקל.

במכתב מציינים חברי ועדת הביקורת של נכסים ובניין, כי "בשלב זה זיהתה ועדת הביקורת מספר יתרונות לרכישת הנכס, זאת לצד מספר משתני אי-ודאות, הברורים לכולנו". משכך כוללת ההצעה הנחה משמעותית על ממוצע הערכות השווי.

בנכסים ובניין גם דורשים כי "15% מסכום התמורה יופקדו בפיקדון למשך תקופה של 4 רבעונים עוקבים, כאמצעי לגידור סיכונים (ירידות ערך, הפחתות וכיו"ב). כספי הפיקדון (או חלקם, בהתאם לעניין) - יועברו לחברה כתלות בהתממשות אירועי הפחתה, פגיעה בנכס או ירידות ערך - אם וככל שיחולו". כך, בשלב הראשון מציעה למעשה נכסים ובניין תשלום מיידי של כ-86 מיליון שקל בלבד, כאשר היתרה בסך 15 מיליון שקל תשולם רק שנה לאחר מכן וזאת בכפוף לתנאים.

לדברי נכסים ובניין, הצעתה תהיה בתוקף למשך שלושת השבועות הקרובים והיא מותנית בשלושה תנאים עיקריים: 1. קבלת הבהרות ביחס לאופן הטיפול החשבונאי בנכס במסגרת דוחות הרבעון הראשון; 2. קבלת אישור האסיפה הכללית של נכסים ובניין; 3. חתימה על הסכם מפורט. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988