גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בנק ישראל: גידול באשראי הבנקאי ויציבות לכאורה בריביות במרץ

בנק ישראל: "מאז החל המשבר, במהלך חודש מרץ, העמידה המערכת הבנקאית אשראי בהיקף של כ-24 מיליארד שקל נטו" ● במהלך חודש מרץ המערכת הבנקאית דחתה לכ-200 אלף מלקוחותיה תשלומים בסך של כ-3.3 מיליארדי שקל

משכנתאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס
משכנתאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

גידול באשראי שניתן על ידי הבנקים, יציבות בריביות על ההלוואות, דחיית תשלומי הלוואה בהיקף של 3.3 מיליארד שקל שכ-200 אלף לקוחות היו אמורים לשלם בחודשים הקרובים אך שנידחו, למול דחייה בפועל של הלוואות בהיקף כולל של כ-3.3 מיליארד שקל. אלה הם המספרים המתונים על פניו שפרסם היום בנק ישראל ואשר מספרים את סיפור האשראי שהעמידה המערכת הבנקאית בחודש מרץ 2020 בצל משבר הקורונה, שמנוגדים לטענות שמושמעות כנגד המערכת הבנקאית על כך שהיא דוחה בקשות רבות להלוואות ומעלה את הריביות.

ואולם, חלק ניכר מהגידול באשראי שנרשם במרץ היה למעשה סגירת הלוואות בתנאים של טרום המשבר, שנקבעו עוד קודם להעלאות הריבית שאפיינו את סוף חודש מרץ, בין אם במשכנתאות שהציבור רץ לממש על פי התנאים שהוצעו לו בתחילת החודש ושאינם קיימים כיום ובין אם באמצעות ניצול קווי אשראי שסוכמו זה מכבר. אך לא רק זאת, בבנק ישראל עצמו מודעים לכך ש"לאחרונה ניתנו הצעות להלוואות במחירים גבוהים יותר", שמספרים על מגמה של ייקור ריביות בשלהי מרץ ובעיקר במבט קדימה.

"מאז החל המשבר, במהלך חודש מרץ, העמידה המערכת הבנקאית אשראי בהיקף של כ-24 מיליארד שקל נטו, גידול חודשי ניכר של 2.3% (ושל 28% במונחים שנתיים), זאת לעומת ממוצע חודשי של כ-2 מיליארד שקל בלבד בחודש ינואר ופברואר 2020". כך מסר היום בנק ישראל שציין כי מניתוח האשראי והריביות במערכת הבנקאית בצל משבר הקורונה נמצא כי הגידול אפיין את כל חמשת הבנקים הגדולים במערכת" כאשר "עיקר הגידול באשראי היה ללווים מסחריים ועסקיים בהיקף של 21 מיליארדי שקל".

עם זאת, בבנק המרכזי מסבירים כי חלק ניכר מהגידול האמור בהיקפי האשראי, במיוחד ללקוחות עסקיים ומסחריים, נבע ממימוש מהיר של קווי אשראי שהועמדו להם על ידי הבנקים עוד טרום המשבר, כך שמדובר באשראי שתנאיו נקבעו זה מכבר. "כ-30% מהאשראי החדש ללקוחות מסחריים ועסקיים הועמד על בסיס ניצול מסגרות אשראי שהועמדו לחברות אלו טרום המשבר", נאמר בהודעת בנק ישראל מהיום.

לצד זאת, הבנק המרכזי מציין כי "ככלל, ממוצע מחירי האשראי בשבוע האחרון של חודש מרץ (שיא המשבר עד עתה) נותר ללא שינוי לעומת המחירים בחודש פברואר 2020, שקדם למשבר" בהתייחסו להלוואות שניתנו. ואולם, גם בבנק ישראל מודעים לגידול בהצעות של הבנקים להלוואות, שבהן יש גידול חד בהרבה בריבית מכפי שמוצג מההלוואות שכבר ניתנו ושלא אחת התנאים בהם - הן מול הציבור הפרטי והן מול המגזר העסקי - נקבעו עוד טרם המשבר והעלייה בריביות.

בהקשר זה מגלה בנק ישראל כי "הפיקוח עודכן כי הלכה למעשה ניתנו לאחרונה הצעות להלוואות במחירים גבוהים יותר במגזרים השונים, שחלקם לא בוצעו בפועל ולכן לא מתבטאים בנתונים הממוצעים שמוצגים במסמך זה. כך למשל, הערכות על סמך נתוני הימים האחרונים מלמדות על עלייה של 0.7%-1% בריביות על משכנתאות". מציאות זו אף הובילה את בנק ישראל לשלוח מכתב חריף כנגד הבנקים, ביום חמישי האחרון, "ובו ציפייה שהבנקים ירתמו לסיוע למשק בצליחת המשבר על ידי הגדלת האשראי, בדגש על עסקים קטנים ומשקי בית, ותמחור הוגן של הלוואות, גם תוך פגיעה בשולי הרווח של המערכת הבנקאית".

בכל אופן, במבט לאחור ורק על ההלוואות שניתנו אומר הבנק המרכזי היום כי בניגוד למה שחש חלק מהציבור כשהוא בא לבנקים בבקשה לגייס אשראי, הרי שבהלוואות שאושרו ושניתנו "הריבית הממוצעת על האשראי הצרכני בשבוע האחרון של חודש מרץ ירדה בכ-0.1% לרמה של כ-4.9%". בבנק המרכזי מסייגים ואומרים כי "ניכרה שונות גבוהה בין הבנקים בתחום זה", כך שנראה כי הירידה האמורה בריבית אינה מאפיינת את כל הבנקים. עוד אומרים בבנק ישראל כי הריבית הממוצעת לעסקים קטנים כמעט ולא השתנתה בשבוע האחרון של מרץ, ועמדה על 5.14%, כאשר הריבית הממוצעת על האשראי לעסקים מסחריים וגדולים עלתה מעט בשבוע האחרון של חודש מרץ, לעומת חודש פברואר, ב-0.12% ועמדה על 2.5%.

למול זאת, מציינים בבנק המרכזי לגבי המשכנתאות שניתנו בחודש שעבר - ושהתנאים של רובן נקבעו כבר בתחילת החודש עוד לפני ייקור הריביות שמדובר בו ושחל לקראת סוף מרץ - "הריבית השקלית הלא צמודה הממוצעת על האשראי לדיור (משכנתאות) בשבוע האחרון של חודש מרץ נותרה ללא שינוי לעומת חודש פברואר (2.5%). עם זאת הריבית במגזר השקלי הצמוד עלתה בכ-0.2%, לרמה של 2.8%. נדגיש כי עיקר הביצועים בחודש מרץ מקורם בשמירת ריבית ל-24 ימי עסקים מהתקופה שקדמה למשבר", אמרו בבנק, במה שלמעשה אומר כי מדובר בריביות שאינן משקפות את המצב הנוכחי אלא את המצב שהיה טרום משבר הקורונה.

עוד מוסיפים בבנק המרכזי כי "בשל העלייה בעלות גיוס המקורות של המערכת הבנקאית, בפרט מקורות גיוס ארוכי טווח, ולנוכח עלית הסיכון במשק, המרווח של המערכת הבנקאית, בדגש על מקטע המשכנתאות ירד, אל מול עלות גיוס המקורות שהתייקרו".

בבנק המרכזי מפרטים ביחס לאשראי שניתנו במרץ בחלוקה לפי מגזרים כי במרץ ניתנו משכנתאות בהיקף אדיר של כ-9 מיליארד שקל, "הגבוהים ביותר שהיו בעשורים האחרונים", כאשר בשוק מעריכים שזה קרה בשל רצון עז ונרחב לממש עסקאות שסוכמו זה מכבר כשהמשבר המאיים שימש כזרז לסיומן ולמימוש המשכנתאות שתנאיהן כבר סוכמו.

לצד זאת, מציינים בבנק המרכזיף באשראי הצרכני חלה ירידה בהיקף של כ-1 מיליארדי שקל, ירידה חודשית של 0.7% שמשמעותה ירידה של כ-8% במונחים שנתיים, כאשר באשראי לעסקים קטנים - שרבים מהם נקלעו למשבר שמאיים עליהם - חלה ירידה של כ-900 מיליון שקל באשראי, שהינה ירידה חודשית של 0.8% וירידה של 10% במונחים שנתיים. עוד מפרטים בבנק ישראל כי "הירידה באשראי הצרכני לא אפיינה את כל הבנקים, ובחלקם נרשמה עליה בהיקף האשראי הצרכני", כאשר "חלק לא מבוטל מהירידה נובעת מפירעונות של אשראי שהועמד בעבר, בתקופה בה חלק מהבנקים הגדילו מאוד את היקפי האשראי למגזר הצרכני" כשביחס לעסקים הקטנים נראה כי בבנק המרכזי תולים תקוות בכך שהקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה תיתן מענה.

כאמור מעלה, בבנק המרכזי מציינים כי "במהלך חודש מרץ המערכת הבנקאית דחתה לכ-200 אלף מלקוחותיה תשלומים בסך של כ-3.3 מיליארדי שקל". מדובר בתקופות גרייס שהבנקים הודיעו עליהן מיוזמתם על מנת להקל על האתגרים התזרימיים המשמעותיים שנוצרו לרבים בשל אובדן מיידי ומשמעותי בזרם ההכנסות שלהם, בשל עצירת המשק בגין משבר הקורונה. ואולם, הגרייס, נציין, אינו חינם, והתשלומים שנדחים ישולמו ביתרת תקופת ההלוואה, כך שיתר ההחזרים החודשיים יתייקרו על מנת להחזיר את התשלומים שלא שולמו במועדם המקורי, ושהגדילו בפועל את היקף ההלוואה.

לצד זאת מפרט הבנק המרכזי כי "יתרת התשלומים שנדחו בפועל לעסקים קטנים הינה בהיקף של כ-1.1 מיליארדי שקל; יתרת התשלומים שנדחו בפועל לנוטלי המשכנתאות הינה בהיקף של כ-1.1 מיליארדי שקל; יתרת התשלומים שנדחו בפועל ללווים העסקיים הינו בהיקף של 696 מיליוני שקל; ויתרת התשלומים שנדחו בפועל ללקוחות הצרכניים הינו בהיקף של כ-374 מיליוני שקל". בבנק המרכזי מפרטים כי התפלגות התשלומים שנדחו עמדה על 11% מכלל הדחיות באשראי הצרכני, 33% בהלוואות לדיור (משכנתאות), 35% בעסקים קטנים והיתרה, 21% בעסקי-מסחרי.

עוד כתבות

מתוך תיעוד הרצח של פלויד ומתוך הסרט "עשה את הדבר הנכון" בסרטון שספייק לי צייץ / צילום: צילום מסך

צפו: סרט קצרצר ועוצמתי של ספייק לי על אלימות משטרתית באמריקה

"זה קורה שוב ושוב ושוב לאורך ההיסטוריה, אמר לי לסי.אן.אן, "האלימות נגד השחורים הייתה פה מההתחלה. אני לא מסכים עם כל מה שקורה בהפגנות אבל אני מבין מאיפה הם מגיעים"

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

בורסות אירופה ננעלו בעליות; מגמה מעורבת בוול סטריט

ראש עיריית ניו יורק: העוצר הלילי יימשך עד סוף השבוע ● הנשיא טראמפ איים להפעיל את הצבא נגד המפגינים ברחבי ארה"ב ● נתוני האינפלציה בדרום קוריאה הצביעו על האטה לשפל של שמונה חודשים ● וויקס ממשיכה לטפס ורושמת שיא חדש ● מדד דאקס זינק ב-3.8%, פוטסי 100 טיפס ב-0.9% ומדד קאק 40 קפץ ב-2%

מימין: שר הבריאות הברזילאי לואיז אנריקה מנדטה ונשיא ברזיל ז'איר בולסונרו  / צילום: Andre Borges , AP

ארה"ב שולחת סיוע לברזיל הכולל 2 מיליון מנות הידרוקסיכלורוקווין

מדובר בתרופה שמקדם טראמפ למרות הצטברות עדויות כי התרופה אינה מועילה ויכולה אף להזיק ● על פי הצהרת ארה"ב וברזיל, המוצר ישמש למניעה אצל עובדי מערכת הבריאות הברזילאית – למרות שהעדויות לגבי מניעה קלושות עוד יותר מאשר לגבי טיפול

אסדת קידוח נפט בים הצפוני / צילום: Andrew Milligan, Associated Press

"נראה גל פשיטות רגל של מפיקי נפט לקראת סוף השנה"

סיימון רדמונד, ראש תחום אנרגיה וכרייה בחברת דירוג האשראי הגלובלית S&P, סבור שהשפל בביקוש לנפט אינו תופעה זמנית ● משבר הקורונה, לדבריו, שינה את הרגלי העבודה והנסיעה של האנשים בצורה שתימשך גם בעתיד ● "לא ראינו עד היום הרבה פשיטות רגל כי אנחנו רק בתחילת המשבר"

יזהר שי ודוד אמסלם / צילום: שלומי יוסף, עדינה ולמן, דוברות הכנסת

שר המדע נגד שר הסייבר: "דבריו עושים עוול בלתי מוצדק וחסר ביסוס"

פנייתו של השר יזהר שי לנתניהו ולגנץ, נעשתה בגין דברים שאמר אמסלם אתמול מעל בימת הכנסת, בעת שהיה השר המשיב לשאלות חברי הכנסת מטעם הממשלה ● אמסלם פנה לחברי האופוזיציה ואמר "אתם מזכירים לי משטרים אפלים שככה מתנהגים"

טרנס פלויד, אחיו של ג'ורג' פלויד, נואם לזכר אחיו במיניאפוליס / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

הנאום המרגש של אחיו של ג'ורג' פלויד: "אלימות היא לא הדרך"

טרנס פלויד דיבר במקום בו נרצח אחיו ותקף את אלו שמוחים באלימות, ונדליזם וביזה ● פלויד האיץ במוחים לבחור בדרכי שלום, השכלה וחינוך ובעיקר לצאת להצביע בקלפיות: "רק כך נחזיר להם" ●  הקשיבו הנאום המלא

תורות עמוסים בכניסה לרשתות השיווק / צילום: איל יצהר, גלובס

הסל של רשתות המזון ברבעון הראשון גדל ב-20% בזכות הקורונה, פסח והצרות של נחום ביתן

נתוני הרבעון הראשון שהציגו בימים האחרונים שש רשתות הסופרמרקטים הנסחרות בבורסה מצביעים על צמיחה דו-ספרתית בכל השורות - מההכנסות ועד הרווח ● אבל ההתנפלות על הסניפים במרץ בגלל הקורונה נמשכה גם באפריל, ובמבט קדימה נראה כי גם המשך השנה יעשה טוב לקמעונאיות המזון

בנק UBS / צילום: Gaetan Ball, Associated Press

היזהרו מעמלות סמויות בתיק ההשקעות שלכם

משבר הקורונה עלול לפגוע מהותית בביצועי התיקים של המשקיעים הפרטיים ● כדי להקטין את הפגיעה, בתקופה כזו חשוב לבחון בקפדנות את העמלות - שחלקן עקיפות ואף סמויות ● שווייץ, מרכז ניהול העושר של ישראלים באירופה, כמשל

מה קורה בתחום הטיפולים בסרטן / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

לא רק תרופות: מה קורה בתחום הטיפולים בסרטן

השבוע נערך באופן וירטואלי כנס ASCO, אחד הכנסים העולמיים המובילים בתחום הסרטן • בין היתר דובר בו על ייחודיות הטיפול בחולים מבוגרים, על השפעתן של גישות פסיכולוגיות וכלכליות בטיפול ועל תוצאות טיפול בחולי סרטן שגם חטפו קורונה

קבלת היתר בנייה / איור: סהר קובר

"שנים מתבזבזות על הליכי סרק": כמה זמן באמת לוקח להוציא בישראל היתר בנייה, והאם יש סיכוי לקיצור משמעותי

רשויות התכנון בישראל אומרות שמשך הזמן לקבלת היתר בנייה מתקצר, והליך הרישוי מתייעל ● בשוק אומרים שהמצב לא רק שלא השתפר, אלא אף הורע ● מי צודק?

אולפן החדשות של ערוץ 13 / צילום: יח"צ

אחרי ההסלמה: הפסקת אש בין הנהלת רשת לעובדי חדשות 13

הצדדים יכנסו למו"מ מזורז: שכר העובדים לא ינוכה והם מצידם ימנעו מצעדים ארגוניים

יוסי לובטון / צילום: איל יצהר

אפקט הקורונה: פובליסיס ישראל יוצאת בפיילוט לעבודה מהבית

החברה תחל בפיילוט שיימשך שלושה חודשים, במסגרתו במהלך יומיים בשבוע יעבדו העובדים מהבית ● יו"ר הקבוצה: "העבודה מהבית בתקופת הקורונה הוכיחה לנו שמדובר במודל עבודה חדשני המתאים לתקופה"

תומר כהן, מנכ"ל BUYME  / צילום: סיון פרג'

שבוע אחרי שרכשה את מניות המייסדים: טלכלל ממנה מנכ"ל חדש לפלטפורמת השוברים BUYME

המנכ"ל החדש הוא תומר כהן, 32, שהקים ושימש כמנכ"ל ושותף מייסד של Jobit, חברה נוספת מקבוצת טלכלל העוסקת בליווי קריירה לדור המילניאלס

שבתאי אדלסברג/ צילום: יחצ

המניה בשיא: אודיוקודס יוצאת לגיוס של כ-100 מיליון דולר

חברת הטכנולוגיה נהנית מהמעבר לעבודה מרחוק, מגמה שהתגברה בעקבות התפשטות וירוס הקורונה

משה ממרוד / צילום: איל יצהר

משה ממרוד מימש מניות תדיראן בכ-40 מיליון שקל, ובתו נופר מימשה ב-1.5 מיליון שקל

מנייתה של יבואנית ומשווקת מערכות המיזוג עלתה מתחילת השנה ב-15% ● החברה דיווחה על משא ומתן לרכישת חברת מזגנים זרה ב-80 מיליון שקל

הפרלמנט הסיני מריע לנשיא שי ג'ינגפינג בהגיעו להצבעה על הגבלת האוטונומיה של הונג קונג, ב־28 במאי / צילום: Mark Schiefelbein, Associated Press

נשיא סין מנצל את המגפה במערב כדי לשנות את מארג היחסים במזרח

שי ג'ינפינג נוקט בצעדים מדיניים תוקפניים כלפי הונג קונג, טייוואן, מלזיה, הודו ואחרות ● בימים כתיקונם פעולות אלה היו זוכות לגינוי בינלאומי בוטה והתנגדות תקיפה ● בינתיים, הוא בסך הכול מצליח לחמוק מהביקורת, בגלל שארה"ב ובעלות בריתה עסוקות כמעט באופן בלעדי במגפת הקורונה

שאול מזרחי, בעלי מועדון הבארבי / צילום: מתוך יוטיוב

בעלי הבארבי נגד המדינה: "אם אתה רוצה לתת - תיתן, אם לא אז אל תציע"

שאול מזרחי, בעלי מועדון הבארבי בתל אביב, שובת רעב מול בית ראש הממשלה במחאה על כך שלא קיבל סיוע ממשלתי בשל מגפת הקורונה ● "לא יעלה על הדעת שמהמדינה מציעה מתווה כדי לדפוק את האזרח"

פרופ' רפי מלניק / צילום: רפי קוולרצ'יק

פרופ' רפי מלניק לא חושב שצריך לדאוג מהחוב הציבורי התופח

פרופ' רפי מלניק, לשעבר חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, מסביר בטור מיוחד למה הוא חושב שכלכלת ישראל איתנה מספיק להתמודד עם נטל החוב שייווצר, וסוכנויות הדירוג הבינלאומיות תמשכנה לדרג אותה כמקום בטוח להלוות לה כספים ולעשות אתה עסקים

רחוב דפנה בתל אביב. פרויקט הפינוי בינוי נתקע / צילום: איל יצהר, גלובס

מאות דירות חדשות במיקום מנצח במרכז תל אביב? כך נשאר פרויקט פינוי בינוי תקוע במשך שנים

מאות דירות חדשות במיקום מנצח בלב העיר? מסתבר שאפילו כאשר מדובר באזור נחשב, בין בית המשפט לתחנת הרכבת, ובחברות מובילות, פרויקט פינוי בינוי יכול להיתקע לשנים

אדם עוטה מסיכת מגן במהלך התפרצות מגפת הקורונה במנהטן, ניו יורק / צילום: Mike Segar, רויטרס

האם אחוזים משמעותיים מבדיקות הקורונה מציגות תוצאה חיובית כוזבת?

משרד הבריאות: "אנחנו מבצעים בדיקה חוזרת אם היא אינה מתאימה לתמונה הקלינית"