מניות בולטות בשווקים

שםשערשינוי

פעילות בתיקי גולשי גלובס

הנרכשים
הנמכרים

דירוג מחזורים ת"א 100

2
3
1,804.87
4
1,456.67

אופציות בולטות

הטובות
הגרועות