פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,0811.8%
חיפושי נפט וגז183930168,08346,63811.5%
השקעה ואחזקות31484370,35619,5224.8%
תעשיה4513765154,90742,98210.6%
נדלן ובינוי741515104334,19092,72822.9%
מסחר ושרותים6311478207,96057,70314.3%
ביטוח7000774,90120,7835.1%
בנקים80008421,422116,93228.9%
סה"כ מניות והמירים246495748692,004,238556,115100.0%

דירוגים נוספים