פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,3803.0%
חיפושי נפט וגז171033062,54418,0877.3%
השקעה ואחזקות1710194685,03724,5919.9%
תעשיה3323965123,23635,63814.4%
נדלן ובינוי712012103169,75749,09119.8%
מסחר ושרותים47171478136,94939,60316.0%
ביטוח3400732,1329,2923.8%
בנקים44008220,70563,82425.8%
סה"כ מניות והמירים192915888711,290,399373,163100.0%

דירוגים נוספים