פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,2683.9%
חיפושי נפט וגז51783028,6048,1474.4%
השקעה ואחזקות1216204824,8237,0703.8%
תעשיה20261965126,36535,99119.5%
נדלן ובינוי315521107167,08147,58825.8%
מסחר ושרותים2136187560,32717,1829.3%
ביטוח1600725,2337,1873.9%
בנקים63009189,61354,00529.3%
סה"כ מניות והמירים96162617875868,164247,270100.0%

דירוגים נוספים