פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,2194.0%
חיפושי נפט וגז51783035,2709,9775.6%
השקעה ואחזקות1229165774,84921,17411.8%
תעשיה1241146776,42321,61912.1%
נדלן ובינוי186723108129,40636,60720.4%
מסחר ושרותים1048187662,28317,6199.8%
ביטוח2500723,2616,5803.7%
בנקים36009206,45058,40232.6%
סה"כ מניות והמירים62216610888926,655262,137100.0%

דירוגים נוספים