פורטל פיננסי > ריכוז תוצאות המסחר > ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

ריכוז תוצאות המסחר במניות והמירים

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
תעודות סל0353153425,5197,26410.3%
חיפושי נפט וגז71112307,1532,0362.9%
השקעה ואחזקות121922538,9262,5413.6%
תעשיה1521296513,0983,7285.3%
נדלן ובינוי37313910794,96627,03338.4%
מסחר ושרותים2716327512,6403,5985.1%
ביטוח250073,0328631.2%
בנקים2520982,18723,39533.2%
סה"כ מניות והמירים102111667880276,36078,668100.0%

דירוגים נוספים