פורטל פיננסי > אג"ח > ריכוז תוצאות המסחר באג"ח

ריכוז תוצאות המסחר באג"ח

שם הענףעליהירידהללא שינויסה"כתמורה בא' ₪תמורה בא' $סה"כ ב-%
אג"ח (ללא מק"מ)1823761326902,500,708712,250100.0%
  אג"ח ממשלתיות3243302,139,756609,44385.6%
    ממשלתיות לא צמודות3142191,752,566499,16470.1%
      ריבית קבועה2131161,742,587496,32269.7%
      ריבית משתנה11139,9802,8420.4%
    ממשלתיות צמודות מדד010111387,189110,27915.5%
  אג"ח קונצרניות179352129660360,952102,80614.4%
    קונצרניות צמודות מדד6215355270158,38945,1126.3%
    קונצרניות צמודות מט"ח11952511,8783,3830.5%
    תעודות סל אג"ח003793790.0%
    אחרות10619069365190,68554,3117.6%
מק"מ71412125,14935,645---

דירוגים נוספים