עדכון אחרון 15:50 רענן

מדד אג"ח לא-ממשלתיות

General Bond - Corporate
מדד אגרות חוב 603 תל-אביב NIS--
שער
348.17
שינוי
+-0.07%
שינוי באג'
3.68
שם נייר ערך שינוי יומי ב-% תשואה ברוטו תשואה נטו מח"מ ערך מתואם תאריך
פדיון סופי
ריבית נקובה נפח מסחר
(בא' ₪)
שער אחרון  למסחר   לתיק   למעקב 
     
אאורה אגח יד -0.39% 4.30% 3.14% 2.07 103.19 31.12.2022 6.30% 115.9 107.59               
אאורה אגח ט 0.00% 3.36% 2.01% 0.62 102.12 31.12.2020 5.70% 30.9 103.56               
אאורה אגח י 0.00% 3.54% 2.67% 1.19 101.45 31.12.2021 3.90% 17.7 101.89               
אאורה אגח יא 0.00% 3.11% 2.34% 0.87 101.30 31.12.2020 3.50% - 101.64               
אאורה אגח יב 0.11% 5.03% 4.02% 2.64 101.63 31.07.2023 5.65% 143.7 103.40               
אבגול אגח ג 0.00% 1.59% 0.82% 2.49 101.77 31.12.2024 4.75% 399.2 109.95               
אבגול אגח ד 0.00% 3.49% 2.41% 3.78 97.10 31.12.2025 3.90% - 98.68               
אביב ארלן אגח ה 0.00% 0.34% -13.80% 0.05 104.60 01.12.2019 5.80% 209.9 104.85               
אביב ארלן אגח ו 0.02% 3.76% 2.74% 1.29 102.27 31.05.2021 5.00% 21.8 103.92               
אביב בניה אגח 5 0.00% 1.58% 0.74% 0.96 100.18 02.05.2021 5.55% - 103.98               
אביב בניה אגח 6 0.00% 3.42% 2.58% 1.87 101.59 15.01.2023 4.80% - 104.20               
אברות אגח ד 0.00% 5.31% 4.25% 1.97 102.14 30.06.2023 5.75% - 103.12               
אגוד הנפ אגח י -0.11% -0.38% -0.45% 2.83 100.55 15.09.2022 0.28% 327.3 102.43               
אגוד הנפ אגח יא -0.18% -0.25% -0.53% 4.29 101.22 02.04.2024 1.00% 52.6 106.59               
אגוד הנפ אגח יב -0.03% 1.08% 0.91% 4.71 100.21 05.09.2024 1.09% 523.6 100.23               
אגוד הנפקות אגח ז -0.05% 0.75% 0.01% 0.86 101.87 29.03.2021 2.95% 33.7 103.75               
אגוד הנפקות אגח ח 0.00% 0.77% 0.57% 0.55 100.20 01.06.2020 1.02% 210.5 100.32               
אגוד הנפקות אגח ט -0.01% -0.31% -0.60% 2.78 102.08 02.03.2025 0.95% 102.5 105.79               
אגוד הנפקות התח יח -0.01% 0.81% -0.38% 0.05 100.31 01.12.2019 1.56% 607.7 100.35               
אגוד הנפקות התח יט 0.00% -0.44% -1.73% 1.13 105.85 04.07.2021 4.15% 22.5 111.34               
אגוד הנפקות כ רובד 2 0.00% 1.35% 0.59% 1.80 5,084,594.00 11.09.2026 2.85% - 5,220,000.00               
אגוד הנפקות כא רובד 2 0.06% 1.29% 0.85% 2.78 5,110,595.00 10.09.2027 1.69% 103.1 5,165,999.00               
אגוד הנפקות שה נד 1 0.00% 0.24% -1.31% 0.81 110.72 10.09.2059 5.30% - 115.29               
אגוד הנפקות שה נד 2 0.04% 0.64% 0.17% 0.82 100.47 10.09.2059 2.68% 10.2 102.14               
אדגר אגח י -0.10% 1.47% 0.75% 5.38 102.39 01.09.2027 2.85% 22.0 110.19               
אדגר אגח ז 0.00% 0.68% -4.32% 0.13 108.74 01.01.2020 5.60% - 109.42               
אדגר אגח ח -0.12% 0.55% -0.47% 1.60 101.40 01.01.2023 3.50% 101.1 106.16               
אדגר אגח ט -0.20% 0.97% -0.21% 3.38 102.83 01.07.2025 4.65% 86.6 116.00               
אדמה אגח ב -0.19% 1.25% 0.08% 7.69 124.14 30.11.2036 5.15% 1,644.0 163.89               
או פי סי אגח א 0.00% 1.82% 1.17% 5.45 101.66 30.12.2030 4.45% - 116.59               
אול-יר אגח ב -0.04% 14.59% 12.29% 1.70 103.12 30.11.2023 6.85% 502.2 91.56               
אול-יר אגח ג 0.00% 7.14% 6.08% 3.70 100.84 28.02.2024 4.20% 67.5 91.08               
אול-יר אגח ד -0.31% 15.00% 12.79% 3.72 101.83 31.07.2028 6.35% 169.8 75.11               
אול-יר אגח ה -0.18% 4.40% 3.74% 4.22 100.93 31.07.2024 3.25% 424.1 96.24               
אופטיבייס אגח א 0.47% 4.13% 2.80% 1.08 102.50 31.12.2021 6.70% 10.1 105.80               
אופל בלאנס אגחג 0.00% 2.40% 1.90% 0.38 100.29 31.03.2020 2.50% - 100.34               
אורון אגח ב 0.10% 4.69% 3.92% 3.32 100.68 30.09.2025 4.80% 25.3 101.19               
אוריין אגח ב -0.02% 2.16% 1.64% 4.18 101.21 31.12.2026 3.25% 0.6 105.85               
אורן השק אגח ד 0.00% 4.47% 3.26% 2.52 101.70 15.08.2023 6.90% - 108.00               
אורשי אגח א 0.00% 1.59% 0.70% 0.38 101.13 30.06.2020 3.04% - 101.67               
אורשי אגח ב 0.00% 2.44% 1.72% 0.86 101.25 30.06.2021 3.35% - 102.03               
אזורים אגח 9 -0.23% 0.56% -1.11% 1.11 104.44 31.12.2021 5.35% 56.5 109.93               
אזורים אגח 10 -0.03% 1.69% 0.67% 1.08 101.86 31.12.2021 5.00% 15.5 105.46               
אזורים אגח 11 -0.08% 1.61% 0.81% 1.99 101.73 30.06.2023 4.65% 177.3 107.59               
אזורים אגח 12 -0.29% 2.01% 1.47% 2.96 101.17 30.06.2025 3.15% 117.2 104.61               
אזורים אגח 13 -0.14% 2.20% 1.73% 4.62 100.90 31.12.2026 2.95% 203.1 104.50               
אידיבי פיתוח ט -0.27% 27.83% 21.13% 2.64 123.97 18.12.2025 4.95% 155.4 69.80               
אידיביפת אגח יא 0.00% 9.49% 2.70% 0.04 102.51 28.11.2019 4.25% - 102.30               
אידיביפת אגח יג -0.06% 18.08% 12.47% 0.04 101.14 28.11.2019 5.40% 50.3 100.60               
אידיביפת אגח יד -0.79% 16.05% 13.76% 2.85 100.58 30.12.2022 5.00% 485.5 75.63               
הצג הכל (660 תוצאות)