פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-15/11/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
ד 13.11 סחר חוץ - יבוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יבוא סחורות
---
19,506
9/19
נמוך
סחר חוץ - יצוא סחורות מל' ₪
סחר חוץ - יצוא סחורות
---
13,526
9/19
נמוך
ה 14.11 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
---
2,679
8/19
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
---
3,930
8/19
גבוה
ו 15.11 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
---
-0.20
9/19
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
0.10
7/19
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.2510/19 0.258/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 121,36110/19 119,4699/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -6.710/19 -1.99/19
גביית המסים i מלר₪ 21.810/19 27.89/19
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % --- -0.209/19
מדד מחירי הדירות i % --- 0.107/19
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % 0.56Q2/19 4.4Q1/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ --- 19,5069/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ --- 13,5269/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 4,207Q2/19 2,768Q1/19
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ 1,0098/19 9607/19
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ -2338/19 1217/19
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.79/19 3.88/19
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,8088/19 11,0177/19
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,8206/19 3,4705/19
גמר בנייה i יח 3,4156/19 3,6515/19
מכירות דירות חדשות i יח --- 2,6798/19
ביקוש לדירות חדשות i יח --- 3,9308/19
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.259/19 0.208/19