פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-19/07/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 14.7 מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
1,646
5/19
1,867
4/19
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
3,166
5/19
3,816
4/19
גבוה
ב 15.7 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
-0.59
6/19
0.69
5/19
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
0.51
4/19
0.29
3/19
בינוני
ג 16.7 תמ"ג %
תמ"ג
---
5.02
Q1/19
גבוה
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.257/19 0.255/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 120,1086/19 118,1245/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -6.86/19 -0.975/19
גביית המסים i מלר₪ 236/19 28.85/19
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % -0.596/19 0.695/19
מדד מחירי הדירות i % 0.514/19 0.293/19
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 5Q1/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 22,1286/19 20,9985/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 14,3016/19 14,6505/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ 2,607Q1/19 2,764Q4/18
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ -5984/19 5223/19
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ 1354/19 7803/19
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.65/19 3.84/19
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 10,7794/19 11,1443/19
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח 3,3063/19 3,2402/19
גמר בנייה i יח 3,9473/19 5,2612/19
מכירות דירות חדשות i יח 1,6465/19 1,8674/19
ביקוש לדירות חדשות i יח 3,1665/19 3,8164/19
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.135/19 0.234/19