פורטל פיננסי > כלכלת ישראל
search
  • תיק אישי
  • פורטל פיננסי
  • מניות
  • ארביטראז'
  • שווקים
נכון ל-16/09/2019
כלכלת ישראל
יומן אירועים כלכליים שבועי
מועד פרסום שם הנתון יחידה בפועל קודם חשיבות
א 15.9 מדד המחירים לצרכן %
מדד המחירים לצרכן
0.20
8/19
-0.30
7/19
גבוה
מדד מחירי הדירות %
מדד מחירי הדירות
---
0.51
5/19
בינוני
גירעון בחשבון השוטף מל' $
גירעון בחשבון השוטף
---
2,607
Q1/19
בינוני
מכירות דירות חדשות יח
מכירות דירות חדשות
---
2,567
6/19
גבוה
ביקוש לדירות חדשות יח
ביקוש לדירות חדשות
---
3,622
6/19
גבוה
ב 16.9 תמ"ג %
תמ"ג
---
1.01
Q2/19
גבוה
ג 17.9 השקעות ישראלים במניות בחו"ל מל' $
השקעות ישראלים במניות בחו"ל
---
635
6/19
בינוני
השקעות זרים במניות בישראל מל' $
השקעות זרים במניות בישראל
---
-163
6/19
בינוני
ה 19.9 התחלות בנייה יח
התחלות בנייה
---
3,306
3/19
בינוני
גמר בנייה יח
גמר בנייה
---
3,947
3/19
בינוני
אינדיקטורים כלכליים עיקריים
פיננסי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
ריבית בנק ישראל i % 0.258/19 0.257/19
יתרות מט"ח בבנק ישראל i מל' $ 119,8238/19 119,9947/19
סה"כ גרעון/עודף הממשלה i מלר₪ -4.98/19 -27/19
גביית המסים i מלר₪ 24.58/19 29.57/19
מדדי מחירים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
מדד המחירים לצרכן i % 0.208/19 -0.307/19
מדד מחירי הדירות i % --- 0.515/19
חשבונאות לאומית תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
תמ"ג i % --- 1Q2/19
סחר חוץ - יבוא סחורות i מל' ₪ 21,3488/19 25,6397/19
סחר חוץ - יצוא סחורות i מל' ₪ 15,3328/19 14,8877/19
מאזן תשלומים תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
גירעון בחשבון השוטף i מל' $ --- 2,607Q1/19
השקעות ישראלים במניות בחו"ל i מל' $ --- 6356/19
השקעות זרים במניות בישראל i מל' $ --- -1636/19
עבודה ושכר תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
שיעור אבטלה i % 3.77/19 4.16/19
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר
(עובדים ישראלים בלבד)
i 11,1756/19 10,4825/19
בינוי תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
התחלות בנייה i יח --- 3,3063/19
גמר בנייה i יח --- 3,9473/19
מכירות דירות חדשות i יח --- 2,5676/19
ביקוש לדירות חדשות i יח --- 3,6226/19
המדד המשולב תיאור גרף (לחץ לגרף מלא) יחידה נתון נוכחי נתון קודם
המדד המשולב למצב המשק i % 0.197/19 0.196/19