פורטל פיננסי > אג"ח > בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב
הנתונים בהשהייה של 20 דקות

בורסת ת"א - מדדי אגרות חוב

שם מדד מספר מדד שעת עדכון אחרונה שער אחרון שינוי יומי ב-% שינוי מתחילת החודש שינוי מתחילת השנה שינוי ריאלי מתחילת השנה
 
אג"ח כללי 601 רציףרציף 381.34 0.03% 0.71% 0.71% 0.66%
אג"ח לא-ממשלתיות 603 רציףרציף 352.04 0.03% 0.64% 0.64% 0.61%
אג"ח מדדיות 604 רציףרציף 381.37 0.05% 0.86% 0.86% 0.80%
אג"ח מטחיות 626 רציףרציף 258.44 -0.10% 1.48% 1.48% 1.57%
אג"ח ממשלתי כללי 602 רציףרציף 385.34 0.03% 0.75% 0.75% 0.70%
מדד מעורב -- 20/01/2020 315.13 -0.02% 1.23% 1.23% 1.24%
מדד מק"מ 800 רציףרציף 278.71 0.00% -0.00% -0.00% -0.01%
מדד תל בונד 20 707 סגירהנעילה 370.72 0.06% 0.46% 0.46% 0.40%
מדד תל בונד 40 708 סגירהנעילה 342.38 0.07% 0.47% 0.47% 0.39%
מדד תל בונד 60 709 סגירהנעילה 357.52 0.06% 0.46% 0.46% 0.39%
מדדיות לא-ממשלתיות 606 רציףרציף 392.53 0.03% 0.48% 0.48% 0.44%
מט"חיות לא-ממשלתיות 628 רציףרציף 249.96 -0.10% 1.48% 1.48% 1.57%
ממשלתי לא צמוד 690 רציףרציף 445.44 0.01% 0.43% 0.43% 0.40%
ממשלתי לא צמודות +5 שנים 704 רציףרציף 739.02 0.04% 0.97% 0.97% 0.92%
ממשלתי לא צמודות 0-2 שנים 702 רציףרציף 327.54 -0.01% -0.02% -0.02% -0.03%
ממשלתי לא צמודות 2-5 שנים 703 רציףרציף 448.76 -0.01% 0.03% 0.03% 0.03%
ממשלתי מדד 10- 5 שנים 658 רציףרציף 383.19 0.01% 0.71% 0.71% 0.69%
ממשלתי מדד 2 - 0 שנים 637 רציףרציף 238.34 0.00% 0.03% 0.03% 0.02%
ממשלתי מדד 5 - 2 שנים 646 רציףרציף 280.45 0.00% 0.25% 0.25% 0.24%
ממשלתי צמוד 696 רציףרציף 381.49 0.06% 1.22% 1.22% 1.14%
ממשלתי צמוד מדד 605 רציףרציף 379.02 0.06% 1.22% 1.22% 1.15%
ממשלתי ריבית משתנה 701 רציףרציף 283.40 0.00% 0.01% 0.01% -0.00%
ממשלתי ריבית קבועה 700 רציףרציף 517.62 0.02% 0.49% 0.49% 0.46%
סה"כ צמוד 695 רציףרציף 365.91 0.04% 0.88% 0.88% 0.83%
צמודות למדד ריבית קבועה 698 רציףרציף 374.78 0.06% 1.22% 1.22% 1.15%
צמודות מדד 10+שנים 728 רציףרציף 421.73 0.15% 2.75% 2.75% 2.58%
צמודות מדד 15+ שנים 694 רציףרציף 421.64 0.15% 2.75% 2.75% 2.58%
צמודות מדד 5+ שנים 727 רציףרציף 404.55 0.10% 2.05% 2.05% 1.93%
קונצרני צמוד 697 רציףרציף 351.79 0.02% 0.56% 0.56% 0.53%
שקלי קבועה 10+שנים 730 רציףרציף 618.26 0.08% 1.89% 1.89% 1.80%
שקלי קבועה 10-5שנים 729 רציףרציף 520.68 0.01% 0.32% 0.32% 0.30%
תל בונד - גלובל 719 סגירהנעילה 379.25 0.09% 1.78% 1.78% 1.68%
תל בונד - צמודות 0-3 721 סגירהנעילה 342.79 0.01% 0.19% 0.19% 0.17%
תל בונד - צמודות 3-5 722 סגירהנעילה 351.99 0.07% 0.42% 0.42% 0.34%
תל בונד - צמודות 5-15 723 סגירהנעילה 374.59 0.03% 0.77% 0.77% 0.72%
תל בונד - שקלי 0-3 724 סגירהנעילה 398.51 0.00% 0.46% 0.46% 0.46%
תל בונד - שקלי 3-5 725 סגירהנעילה 394.68 0.06% 1.02% 1.02% 0.95%
תל בונד - שקלי 50 720 סגירהנעילה 398.57 0.02% 0.53% 0.53% 0.50%
תל בונד - שקלי 5-15 726 סגירהנעילה 399.54 0.02% 0.71% 0.71% 0.68%
תל בונד - תשואות 714 סגירהנעילה 374.93 -0.02% 0.73% 0.73% 0.74%
תל בונד צמודות 711 סגירהנעילה 358.64 0.04% 0.48% 0.48% 0.44%
תל בונד צמודות - בנקים 713 סגירהנעילה 328.70 -0.02% 0.15% 0.15% 0.16%
תל בונד צמודות - יתר 712 סגירהנעילה 362.05 -0.01% 0.53% 0.53% 0.53%
תל בונד שקלי בריבית קבועה 710 סגירהנעילה 395.62 0.03% 0.76% 0.76% 0.72%
תל בונד-דולר 739 סגירהנעילה 357.92 -0.10% 1.45% 1.45% 1.54%
תל בונד-לא צמודות 717 סגירהנעילה 368.13 0.03% 0.72% 0.72% 0.68%
תל בונד-מאגר 715 סגירהנעילה 364.48 0.02% 0.69% 0.69% 0.66%
תל בונד-ריבית משתנה 716 סגירהנעילה 339.84 0.06% 0.25% 0.25% 0.19%
תל-בונד תשואות שקלי 718 סגירהנעילה 380.67 0.00% 1.54% 1.54% 1.54%