תכנון מס נדל"ן הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

התמורה הנוספת לא פורטה

זכות הפדיון מהווה תמורה נוספת מעבר לזכות הקיימת בחברה למניה רגילה, שאינה מנויה בהגדרה של "זכות בחבר בני אדם"

רו"ח ג'ק בלנגה 27/07/2003

10% מס על שכ"ד ללא מגבלה

כאשר ההכנסה עולה על תקרת הפטור, בדר"כ יהיה מסלול ה-10% אטרקטיבי יותר מאשר מסלול המס הרגיל (50%-35%), למרות שלילת ניכויים, קיזוזים וזיכויים

עו"ד אברהם אלתר ועו"ד אודי שוסטק 20/07/2003

תקן 15: הבעיה השמאית וחובת הזהירות

התקן החדש מציב בפני רואי החשבון ומנהלי הפירמות שורה של בעיות בכל אחת משתי החלופות לאופן קביעת ירידת ערך הנכסים - שווי השוק ושווי השימוש

אהוד המאירי 29/06/2003

הפער אינו משקף את המציאות

פיצול העלויות והתמורות בעיסקת הרכישה והמכירה צמצם את פער השבח ממקום בו המס גדול יחסית, והסב את הפער למקום בו המס קטן יחסית - כך נחסמו ונפסלו ארבעה תכנוני מס

רו"ח ג'ק בלנגה ועו"ד אורי דרוקר 22/06/2003

חכירה המשמשת כבטוחה וחיוב המס

גם חוק המשכון קובע, כי הוראותיו יחולו על כל ערובה לחיוב, יהא כינויה אשר יהא, ומכאן שבענייני בטוחות המבחן המהותי הוא הדומיננטי

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 08/06/2003

אופציות ורפורמה (ב'): שאלת ודאות השומה

אופציה עדיפה על הסכם עם תנאי מתלה בעידן של תנודות בלתי צפויות בשערי הדולר, אם השקל מתחזק, אולם אם הדולר יתחזק, או אז עדיף חוזה עם תנאי מתלה - אך גישת שלטונות המס מעוותת

עו"ד אברהם אלתר 25/05/2003

תוכנית החירום הכלכלית: המקל של פקידי מיסוי המקרקעין גדול מדי

ומנגד, אין אפשרות לגרום לכך שיוטלו עונשים משמעותיים על עובדי אגף מיסוי המקרקעין גם כאשר מסתבר בדיעבד, שמתוך רצון כן להעשיר את קופת האוצר הגזימו מאד בהנפקת שומות ודרישות תשלום בלתי מבוססות

רו"ח נדב הכהן 25/05/2003

הטבות להשכרה למגורים: בעיה בהוראת הביצוע

נציבות מס הכנסה בחרה בפרשנות מצמצמת, המפחיתה באופן מהותי את התמריץ להארכת תקופת ההשכרה. על פי הוראת הביצוע יחול על הדירות הנמכרות מיידית מס של 25% במקום 18%

עו"ד צדוק צדיק ורו"ח שאול טבח 25/05/2003

שכ"ט השמאי: ברוב המקרים ניתן לנכות

בעקבות פסק דין מ.ל השקעות, יוכרו הוצאות לשמאים כאשר העבודה קשורה לתמורה ולהשבחה

עו"ד זיו שרון 18/05/2003

ניכוי ריבית ריאלית: משפט שלמה

פקיד השומה, במקרים לא מעטים, יחליט שהוצאות הריבית הריאלית אינן "שלו" ואינן ניתנות לניכוי לצרכי מס הכנסה. מנהל מס שבח, מצידו, יטען אף הוא, כי הילד אינו "שלו", ויחזיר את המוכר המתוסכל אל פקיד השומה

רו"ח נדב הכהן 11/05/2003

אופציות ורפורמה (א'): מול החוק הישן

המחוקק לא השיג את מטרתו וסעיף 49י1 לא ביטל את הילכת בר כסיף, שהרי אופציה משמעותה הקניית כח להורות על הענקת זכות חוזית לקבלת זכות במקרקעין

עו"ד אברהם אלתר ואיתי הוכברג 11/05/2003

הוצאות מותרות בניכוי: מרשימה סגורה לרשימה פתוחה

המדיניות שלא לאפשר ניכוי הוצאות אף שאלו הקטינו את השבח האמיתי, בשל הרשימה הסגורה בסעיף 39, תיבחן מחדש לאור גישתו הליברלית של בית המשפט בפס"ד מ.ל השקעות ולאור תכלית החוק, שהיא מיסוי הרווח האמיתי שנצבר

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 04/05/2003

גיבוש תכלית החקיקה בדיני מיסוי המקרקעין: משימה קשה ומלכודות מס

מספר אירועים היפותטיים בתחום מיסוי המקרקעין, שניתן לצפות לקשיים מסוימים בבואנו לגבש בגינם את תכלית החקיקה

רו"ח נדב הכהן 27/04/2003

ניכוי ריבית ריאלית במכירת נכסים - הדין המצוי

יש מקום להעדיף פרשנות, לפיה ניתן לנכות הוצאות ריבית אף מבלי שיתמלאו כל תנאי סעיף 39 א'

עו"ד נעם אשל ועו"ד שלומי זרחיה 20/04/2003

שכ"ד והוצאות מימון: שני המסלולים

אם היה הנישום בוחר במסלול רגיל (50% מס על שכ"ד), לא היה משלם מס כלל ועיקר, אך אם בחר בסעיף 122(ג), הרי שילם 10% במקום להגיש דו"ח ולדרוש ההפסד כנגד הכנסות שכ"ד, שנגרם כתוצאה מעודף הוצאות מימון

עו"ד אברהם אלתר ורו"ח אלי אברהם 06/04/2003

הניכוי למס שבח: הרשימה לא סגורה

מעתה ואילך, חובה על רשויות מיסוי מקרקעין להכיר בכל הוצאה שתרמה בהשגת סכום המכירה שנתקבלה על-ידי הנישום, כגון: תשלומים לשמאים, לעו"ד, לרו"ח ולמומחים אחרים, לצורך השבחת הנכס ומכירתו

עו"ד יצחק הדרי 06/04/2003

   67891011121314151617181920   

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 13 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988