תכנון מס נדל"ן הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

הוצאות מימון מותרות בניכוי: חרב פיפיות

קבלת הטענה בדבר פתיחת השומה בעקבות פס"ד מ.ל עלולה להוביל גם לפתיחת השומה לעניין מס רכישה והטלת הפרש מס בדיעבד על הנישום

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 30.03.2003

ניכוי דמי חכירה לבעלי שליטה: 10 השנים הטובות

כל המגבלות אינן חלות אם בעל שליטה מחכיר קרקע לחברה שלו לתקופה שמעל 15 שנים ועד 25 שנים - החכירה חייבת במס רווחי הון ואיננה חייבת מס הכנסה, והיא תהיה זכאית להפחתת דמי החכירה לפי תקנות מס הכנסה

עו"ד אברהם אלתר 30.03.2003

מסלולי מיסוי הכנסות מהשכרת דירות מגורים

מול מסלול תשלום מס על הרווח מהשכרה, בניכוי הוצאות פחת, ריבית והוצאות ניהול ואחזקת הנכס, בהתחשב בשיעור המס השולי החל על המשכיר, ניתן לשלם מס בשיעור 10% על ההכנסות בלי קיזוז הוצאות, או ניצול אחד ממסלולי הפטור ממס

רו"ח שאול טבח ועו"ד צדוק צדיק 30.03.2003

פס"ד מ.ל השקעות: תיקון השומה

האפשרות לפתוח שומות לגביהן לא ביקש הנישום הכרה בהוצאות המימון, תלויה בשאלת מעמדו של התקדים שיצא מתחת ידיו של בית המשפט העליון

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 23.03.2003

ויש גם עיוות בלתי מוצדק

בהיעדר תיזמון בין חוק מס שבח לבין פקודת מס הכנסה, נתהוו עיוותי מס בלתי מוצדקים ובאותה מידה נתאפשרו תכנוני מס מגוונים

רו"ח נדב הכהן 16.03.2003

זה לא שחלוף, זה אולי אפילו מילכוד

רק שינוי מהיר ימנע את הפיכת כלי השחלוף לאות מתה, כי ההוראות לגבי השחלוף נחקקו כהוראת שעה, שהינה בתוקף עד תום שנת 2003

עו"ד ניר הורנשטיין 16.03.2003

החבות בפיצוי ב-197: הוועדה המקומית היא הכתובת

הסכם שיפוי שניתן לוועדה המקומית בתביעות, לפי סעיף 197, אינו משחרר את הוועדה המקומית מחבותה לשלם את הפיצוי

עו"ד עפר טויסטר 16.03.2003

ייפוי כוח נוטריוני: טענת הזיוף

מוטב לרוכש הנדל"ן להתאמץ, למצוא את המייפה ולדאוג לקבל ממנו, בשלב כלשהו בחיי העיסקה, "חתימה" - ובכך לרכוש מעין פוליסת ביטוח

עו"ד מוטי בניאן 16.03.2003

תקנות מס הכנסה: פחת מואץ לנכס שנרכש בתקופה הקובעת

הכוונה בנוסח הוראת הביצוע היא, כי למרות השימוש במילה "בנין" בתקנות, הכוונה הינה גם לקרקע, ובלבד שהבנייה עליה החלה בתקופה הקובעת, אך לעומת זאת, באותם מקרים בהם הבנייה לא החלה בתקופה הקובעת, לא יהיה לדעת רשויות המס זכות ליהנות משיעור פחת מוגדל

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 09.03.2003

"מכר פטור" בשחלוף וחכירה

לפי התכנון, חוכר המשנה יוכל לנכות דמי חכירתו, החוכר הראשי יוכל לנכות דמי חכירתו, הכנסת החוכר הראשי תאופס ע"י הוצאותיו ובמס הכנסה הוא נותר נייטרלי

עו"ד אברהם אלתר 26.01.2003

הרפורמה במיסוי נדל"ן ונפלאות הפחת

מומלץ, אם הדבר ניתן, לנכות פחת בפועל, שכן בכל מקרה פחת זה יילקח בחשבון במכירת הנכס לצורך חישוב השבח

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 19.01.2003

חשבונאות מול פרויקטים לאומיים

המצב הכלכלי מחייב, שגם אצלנו יונח נושא הטיפול החשבונאי בפרויקטים לאומיים על סדר יומם של גופי התקינה

רו"ח רוני אלרואי 19.01.2003

התארגנות לבנייה: האם רכישת נכס בנוי או קרקע ושירותי בנייה

שורש הבעייה מתחיל בנקודת המבט: בעניין נורדיה המחלוקת העיקרית שהתגלעה בין רשויות המס לרוכשים היתה בשאלה, האם מדובר ברכישת דירות מגורים, כעמדת רשויות המס, או שמא מדובר ברכישת קרקע, כעמדת המשתכנים

עו"ד אודי ברזילי 19.01.2003

יתרונות לליווי פרויקט נדל"ן במסלול שבין הונגריה לסינגפור

יש לפעול לפי עקרונות פרומדיקו, בשקיפות ובהסתמכות על חוות דעת בכל הקשור לתכנוני מס בינלאומיים

רו"ח רון בירשאן 19.01.2003

להיפך, הרפורמה דווקא בולמת את התכנון הזה

הפירצה המאפשרת העברה בפטור ממס של קרקע לחברה ומכירת המניות מיד אחר כך ללא מס נוסף, קיימת כבר 26 שנים, מאז הרפורמה של ועדת בן-שחר, והרפורמה האחרונה עשויה לסגור אותה

עו"ד אברהם אלתר 12.01.2003

התחכמות מול הוראות "אנטי תכנוניות" וסמכות מנהל מס שבח

בתיקון 50 הורחבה סמכותו של מנהל מס שבח להתעלם מכל הימנעות ממס או הפחתת מס שהינן "בלתי נאותות"

רו"ח נדב הכהן 12.01.2003

   789101112131415161718192021   

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 14 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988