תכנון מס נדל"ן הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

קיזוז הפסדים מהשכרה

לא תמיד מרוויחים בנדל"ן, ולעיתים ההשקעה כרוכה בהפסד. נתייחס להפסדים הנובעים מהשכרת נכס, ולהצביע על האפשרות לנצלם (התלויה בסיווג ההפסד) כמו גם על העיוות החקיקתי הקיים בפקודת מס הכנסה בהקשר זה

עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 15.11.2007

משכירי דירות: שימו לב ליום ה'

לאחרונה הורחבה האפשרות לתשלום מס בשיעור של 10% על הכנסה משכר דירה, במסגרת תיקון חקיקה המאפשר את דחיית מועד התשלום. להלן נסקור את תנאי הזכאות לשיעור המופחת, ונציע עצות פרקטיות

עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 08.11.2007

התכנון הקלאסי של בעל שליטה

רכישת קרקע ע"י בעל שליטה בחברה קבלנית, במקביל לרכישת חלק מן הקרקע ע"י החברה בעסקת קומבינציה, ולאחר מכן הזמנת שירותי בנייה ע"י בעל השליטה מן החברה שבבעלותו, מהווה תכנון מס המוכר ע"י ועדות הערר

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 01.11.2007

הכרה בהכנסה אצל קבלנים בונים

תקציר: לשאלה מהו מועד ההכרה בהכנסה אצל קבלן הבונה למכירה חשיבות כספית ניכרת. דיני המס סוטים מכללי החשבונאות בהקשר זה וקובעים הוראות ספציפיות. נציג להלן בקצרה מהם הכללים הרלוונטיים בשאלה ומהי השפעתם.

עו"ד שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 06.09.2007

מכה לקבוצות הבנייה

ועדת הערר קבעה, כי העוררת שפעלה כמארגנת של קבוצת רוכשים שימשה למעשה כיזם אשר רכש את הקרקע מן הבעלים, ומכר לרוכשים דירות מגורים. בהתאם, הוטל על העוררת מס רכישה, מס מכירה וכן מס הכנסה בגין מכירת דירות המגורים

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 30.08.2007

פריסת מס בירושה, מתנה וגירושין

פריסת מס השבח מתאפשרת על פי לשון החוק לתקופה של 4 שנים או לתקופת הבעלות בנכס, לפי הקצרה מביניהן. לדעתנו, במקרים של העברות פטורות ממס כגון ירושה, מתנה, גירושין ומקרים נוספים - ניתן לקחת בחשבון גם את תקופת הבעלות בידי המעביר, וכך להגדיל את אפשרות הפריסה ולחסוך במס

עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 16.08.2007

הקלות ממס המותנות בבנייה

חלק מן ההקלות בדיני המס למכירה או העברה של מקרקעין קובעות כי תחולתן ביחס לקרקע מותנית בהשלמת בניה על הקרקע. בפסק דין חדש, נקבע כי השלמת הבניה אינה חייבת להיעשות ע"י המוכר דווקא ויכול שתיעשה על-ידי מי שרכש ממנו

מס שבח / עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 02.08.2007

מימוש נדל"ן בחו"ל ע"י תושבים חוזרים

תושבים חוזרים הזכאים בישראל לפטור מרווח הון הנוצר כתוצאה ממכירת נדל"ן בחו"ל, יחויבו בתשלום מס במדינה הזרה למרות שהם אינם תושבי אותה מדינה זרה, וזאת מכוח האמנה למניעת כפל מס

עו"ד אלי דורון ועו"ד אסף הופמן 12.07.2007

פטור ממס במכירת דירה בחו"ל

לא רבים מודעים לכך כי גם מכירת דירת מגורים בחו"ל (ולא רק בישראל) עשויה ליהנות מפטור מלא ממס רווח הון. ברשימה זו ייסקרו התנאים בהם יש לעמוד לצורך דרישת הפטור

עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 14.06.2007

מיסוי הרווח הנוסף בפירוק

הטלת המס על הרווח הנוסף נועדה לסגור פרצת מס, שלפיה רווחי האיגוד היו משמשים לרכישת מקרקעין, שהועברו בפטור לבעלי המניות, מבלי ששולם בגינם מס על חלוקת דיבידנד. ברם, מיסוי הרווח הנוסף במקום שרכישת המקרקעין מומנה באמצעות הלוואות מחטיא את תכלית הטלת המס על הריווח הנוסף ולכן יש לנטרל את מרכיב ההלוואות בחישוב המס

עו"ד ירדנה אייזקוב ועו"ד מאיר מזרחי 31.05.2007

חובת דיווח בשירותי בנייה

בטור מן השבוע שעבר ציינו מהם תכנוני המס החייבים בדיווח הקשורים קשר הדוק למקרקעין. להלן נצביע על דרכי התמודדות עם החקיקה, בפרט בהתייחסות לפעולה שעניינה רכישת שירותי בניה (או קבלת מימון) כנגד תשלום תמורה המחושבת לפי סכומי מכירה של המקרקעין

עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 17.05.2007

תכנוני מס חייבים בדיווח

התקנות בעניין תכנוני מס החייבים בדיווח שהותקנו לאחרונה כוללות בחובן התייחסות גם לעסקאות שירותי בנייה/מימון כנגד קבלת תמורה באחוזים ועסקאות של קבוצות רכישה. להלן יוצגו ההשלכות של סיווג פעולות אלה כתכנון מס חייב בדיווח

עו"ד זיו שרון ועו"ד ניר הורנשטיין 10.05.2007

המועד למתן תשובה בהשגה

בית המשפט העליון קבע, תוך שינוי הלכה קודמת, כי במקרה בו הוגשה השגה על שומה, חייב פקיד השומה להוציא את הצו משליטתו בתוך התקופה הקבועה בחוק, ואין די בקביעת סכום המס שבצו ושידורו למחשב בתוך תקופה זו

עו"ד ירדנה אייזקוב (סרוסי) ועו"ד מאיר מזרחי 03.05.2007

הקטנת חבות המס במכירת נחלות

בעת מכירת נחלה תוך ניצול פטור בגין "דירת מגורים מזכה", ניתן להציג בפני רשויות המס גישה לפיה ניכוי דמי ההסכמה מהחלק החייב במס יבוצע בפרופורציה גדולה יותר מהיחס שבין החלק החייב לסך מחיר העיסקה, זאת ע"י נטרול מרכיב עלויות הבנייה של דירת המגורים. בדרך זו יצומצם גובה המס

גלעד המאירי 15.03.2007

שיווק ותיווך: זהירות, מוקשים

הרשימה מדגימה כיצד שמירה על מבנה עיסקי משפטי פשוט של הסכם תיווך או הסכם עם חברת שיווק עדיפים על התארגנות מסובכת של עמותות, תאגידים ביסוד או מבנים מורכבים אחרים. מתווכים וחברות שיווק אינם מודעים לצורך בשמירת הכללים הללו, והרשימה מדגימה מה חיוני בשמירה על כללי השיווק הבסיסיים. הרעיון הוא לשמור על לשון הפטור ולשלבה בהסכם השיווק

עו"ד אברהם אלתר 22.02.2007

רכישת קרקע בחו"ל (חלק ב')

שיקולי המס המרכיבים החלטה האם לקנות קרקע בחו"ל ביחיד או בחברה מורכבים ביותר, ויש להתאימם לכל מיקרה לגופו. המאמר מונה שורת נימוקים לרכישה כיחיד, אך המסקנה אינה חד משמעית וכל מקרה יוכרע לנסיבותיו

תכנון מס / עו"ד אברהם אלתר ועו"ד אורי כליף 01.02.2007

   123456789101112131415   

   נמצאו 351 כתבות   |   עמוד 5 מתוך 22

צרו איתנו קשר *5988