הקץ לתוכנית החיסכון הטובה בארץ

כיצד ניתן להתמודד עם הגדלת שיעור מס השבח על מכירת נכסים היסטוריים?

חוק מיסוי מקרקעין מעניק, בנוסחו היום, הטבה למוכרי נכסים היסטוריים - אותם נכסים שיום רכישתם היה עד תום שנת המס 1960: נכסי מקרקעין שנרכשו עד שנת המס 1948 - שיעור המס החל בעת מימושם לא יעלה על 12% מהשבח; מימוש נכסים שנרכשו בתקופה שבין שנת המס 1949 עד לתום שנת המס 1960 חייב במס בשיעור שהולך וגדל באחוז אחד לכל שנה עד ל-1960, כך שמתקבל שיעור מס מוגבל שאינו עולה על 24%. בעקבות תיקון נוסף הוגבל שיעור המס בפועל עד 20%.

יש שיטענו כי ההקלה בשיעורי מס השבח באה לעודד בעלי נכסים היסטוריים למוכרם. בפועל, התוצאה שהתקבלה בשוק הנדל"ן הפוכה - בעלי נכסים היסטוריים העדיפו להמשיך ולהחזיקם, שכן התברר כי זו תוכנית החיסכון הטובה במדינה - מחד ערך המקרקעין עלה, ומאידך הובטח להם מס מופחת במכירה.

בעבר אנשי האוצר ניסו לבטל "תוכנית חיסכון" זו במספר הזדמנויות, אך כשלו בכך שלא באשמתם. אחת ההצעות נכללה במסגרת המלצות ועדת רבינוביץ, ששימשו כתשתית לתיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין. לבסוף הצליח האוצר לבטל את "תוכנית החיסכון", אך גם הביטול הינו בהדרגה.

לשון חוק מיסוי מקרקעין כיום מעידה על סיום עידן שיעורי המס ההיסטוריים, אך זאת החל מ-1.1.2011: בשנת המס 2011 יתווסף לשיעור המס ההיסטורי 1%, ואחוז נוסף -2012; החל משנת המס 2013 יתווספו 2% על השיעורים ההיסטוריים לכל שנת מס עד לשנת מכירת הנכס, אך לא יותר מ-20% (במקרה של יחיד מוכר) ו-25% (במקרה שחברה מוכרת). כך לדוגמה, אדם שרכש מקרקעין בשנת 1948 וירצה למכור אותם בשנת 2012 - ישלם מס שבח בשיעור 14% במקום 12%.

מכירה לחברה

תוצאת השינוי הינה כי בעלי נכסים היסטוריים צריכים לשקול את מכירתם עד סוף 2010, כדי ליהנות משעורי המס המופחתים, שכן המשך החזקתם כרוך בהעלאת שיעורי המס.

מנגד, אלה שחפצים לשמר את הנכסים בידיהם, כדאי שישקלו מספר תכנוני מס - בהם, למשל, מכירת הנכס לחברה בשליטתם. בעל המקרקעין ישלם במכירה את המס ההיסטורי והמופחת בגין כל עליית הערך עד לאותו מועד, והחברה תקבל כעלות את שווי הרכישה. מכירת המקרקעין על-ידי החברה תחויב בעתיד בשיעור מס שבח של 25%, ככל שתהיה עליית ערך נוספת.

יצוין כי מדובר בפתרון חלקי, שכן עסקת המכירה לחברה תחוב במס רכישה של 5%. על מנת לא להיקלע לבעיה תזרימית, מכירה לחברה מאפשרת לדחות את תשלום מס השבח - שהרי לא בכל מקרה יהיה לחברה מקור כספי לרכוש את הנכס. למס שיידחה יתווספו ריבית והצמדה (בכפוף להקלות).

הכותב בעל משרד עורכי דין העוסק בדיני מסים, עובד לשעבר ברשות המסים.

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988