דסק"ש: רווח של כ-490 מ' ש' לכור מעליית קרדיט סוויס

לאור פרסום נוסח טיוטת תקנות מוצעות על ידי משרד המשפטים בעקבות פניית הרשות לניירות ערך החליטו בדסק"ש להותיר את רישום ההפסד מההשקעה בקרדיט סוויס בדוח רווח והפסד

חברת כור , הנמצאת בשליטת דיסקונט השקעות, תרשום רווח של 490 מיליון שקל ברבעון הראשון כתוצאה מעליית הערך במניית קרדיט סוויס. חלקה של דסק"ש ברווח, המחזיקה בכ-70.1% ממניות כור, הוא כ-340 מיליון שקל. .יצוין, כי כור הינה חברה בת של דסק"ש, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-70.1%. כך מדווחת דיסקונט השקעות מקבוצת אי.די.בי הבוקר.

במקביל, מדווחים בדסק"ש כי לאור פרסום נוסח טיוטת תקנות מוצעות על ידי משרד המשפטים בעקבות פניית הרשות לניירות ערך, בדבר סכומים מסוימים שיראו אותם כעודפים בדו"ח הרווח וההפסד ובמאזן לצורך מבחן הרווח הקבוע בחוק החברות אשר עיקרן הינו כי סכומים הכלולים בהון המיוחס לבעלים של חברה שמקורם ב-"רווח הכולל האחר" והנובעים מרווח או הפסד מהשקעה בנכס פיננסי (IFRS-9), אשר ערכם שלילי ושלא ייזקפו לעולם לרווח והפסד, יראו כחלק מהעודפים כאמור של אותה חברה, אישר דירקטוריון דסק"ש שלא לייעד את ההשקעה של כור במניות קרדיט סוויס בעת יישום התקן לראשונה ל-"רווח הכולל האחר", אלא להכיר בשינויים בשווי ההוגן של ההשקעה דרך דוח רווח והפסד.

כתוצאה מכך לא תקטן היתרה השלילית של הרווחים הראויים לחלוקה של דסק"ש לסוף 2011, כפי שהיתה קטנה אילו היתה מיושמת חלופת הייעוד ל"רווח הכולל האחר", והיא תעמוד על יתרה שלילית של כ-2.46 מיליארד שקל.

ביתר ההחלטות שהתקבלו על-ידי דירקטוריון דסק"ש בחודש דצמבר 2011 לא יחול שינוי.

נציין כי ההחלטה המקורית נועדה לאפשר לכור לחלק דיבידנדים כבר ב-2012 למרות ההפסד הגדול (על הנייר) מההשקעה בקרדיט סוויס והטיוטה שפרסם משרד המשפטים תקשה עליה מאוד להעביר מזומנים לחברות שנמצאות מעליה בפירמידה של קבוצת אי.די.בי.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988