בנק ישראל: המדיניות המוניטרית תיוותר מרחיבה לאורך זמן רב

בנק ישראל מפרסם את פרוטוקול ישיבת החלטת הריבית לחודש נובמבר: רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה ואת הפעילות המקומית

בנק ישראל מפרסם את פרוטוקול ישיבת הריבית לחודש נובמבר, במסגרתה החליטה הוועדה המוניטרית להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%. הפרוטוקול חושף כי ההחלטה התקבלה פה אחד.

בדיון על קצב האינפלציה התייחסו חברי הוועדה לכך שהמדד ירד בספטמבר בשיעור שהיה צפוי, ושיעור זה עקבי עם התוואי העונתי המתיישב עם יעד האינפלציה. הם הוסיפו שהאינפלציה השנתית נמצאת לאחרונה במגמת עלייה, עקב התפוגגות השפעתן של הירידות במחירי האנרגיה ושל הפחתות המחירים שהממשלה יזמה, אך רמתה נותרה נמוכה ומתחת לתחום היעד.

הוועדה ציינה כי בהסתכלות קדימה, ישנם כמה כוחות שיוכלו לתמוך בעליית האינפלציה: צמיחה מתמשכת בצריכה הפרטית, שמקבלת תמיכה מחוסנו של שוק העבודה; התייצבות מחירי הסחורות; ועלייה מתמשכת בעלות העבודה ליחידת תוצר. מנגד העירו חברי הוועדה כי ההשפעה של תהליכים אלו, בפרט על האינפלציה השנתית, אינה מיידית; וישנם גם גורמים שפועלים למיתון האינפלציה, כגון שינויים לשם הגברת התחרות בענפים מסוימים וסביבתה הנמוכה של האינפלציה העולמית, ואלה צפויים להאט את חזרת האינפלציה לתחום היעד.

בדיון על הסביבה העולמית צוין כי המדיניות המוניטרית במרבית הבנקים העיקריים בעולם נותרה מרחיבה מאוד, לנוכח מגמת הצמיחה המתונה בעולם ובפרט לנוכח סביבת האינפלציה הנמוכה במרבית המדינות המפותחות. כמו כן, צוין שהפד צפוי להעלות את הריבית עד סוף השנה, אך קצב ההעלאות לאחר מכן צפוי להיות אִטי.

חברי הוועדה העירו שהמצב הכלכלי באירופה בולט לרעה על רקע אי-הוודאות הפוליטית וכמה אירועים שצפויים להעיב על הצמיחה, בראשם הברקזיט.

בדיון על שוק הדיור התייחסו חברי הוועדה לכך שמחירי הדירות ממשיכים לעלות בקצב דומה לקצב בשנה האחרונה. מלאי הדירות הבלתי מכוּרוּת ממשיך לגדול, ולצד זאת ניכרת רמה נמוכה יחסית של מכירת דירות חדשות, אך גורמים ממתנים אלו עדיין אינם באים לידי ביטוי במחירי הדירות. חברי הוועדה אמרו כי הריביות על המשכנתאות ממשיכות לעלות, ועם הגורמים לכך נמנות בין השאר עלייה במדדי הסיכון של הלווים ועלייה בדרישות ההון שהוטלו על בנקים.

לסיכום, הוועדה הסכימה כי רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה ואת הפעילות המקומית - בהתחשב במצב השורר בעולם הן מבחינת הפעילות הכלכלית והן מבחינת ההתפתחויות המוניטריות במשקים המובילים, וכי היא תומכת בהחזרת האינפלציה ליעדה. חברי הוועדה סברו כי לנוכח הסיכונים הנשקפים להשגת יעד האינפלציה בישראל, ולנוכח הזמן שיחלוף עד שהאינפלציה תשוב לתחום היעד, ניתן להעריך כי המדיניות המוניטרית בישראל תיוותר מרחיבה לאורך זמן רב.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988