הרבעון הרביעי סידר לגדולות בביטוח גידול של 17% ברווח השנתי

הרווח המצרפי של קבוצות הביטוח הגדולות ב-2016 הסתכם ב-1.7 מיליארד שקל, והרווח ברבעון הרביעי היווה 92% ממנו

ביטוח חיים/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
ביטוח חיים/ צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

תוצאות קבוצות הביטוח ב-2016 במיליוני שקלים
 תוצאות קבוצות הביטוח ב-2016 במיליוני שקלים

1.7 מיליארד שקל היא השורה התחתונה של הרווח הכולל שהציגו שש קבוצות הביטוח הגדולות במשק - הראל, מגדל, הפניקס, כלל ביטוח, איי.די.איי ביטוח (המוכרת לציבור הרחב כביטוח ישיר) ומנורה מבטחים. הסכום האמור מהווה שיפור של כ-17% ביחס לרווח הכולל המצרפי שרשמו שש הקבוצות הללו ב-2016. הרווח הכולל משקלל את הרווח הנקי יחד עם רווחי השקעה שנזקפו להון, ונחשב לאמת המידה המובילה לבחינת הרווחיות של קבוצות הביטוח.

ואולם, בעוד שהשורה התחתונה מלמדת על גידול ברווח הכולל ב-2016 ביחס ל-2015, הרי ששש החברות לא מציגות חזית אחידה: הפניקס, בניהול אייל לפידות, מציגה זינוק של יותר מפי שניים ברווח הכולל. מנורה מבטחים, שעסקי הביטוח שלה מנוהלים על-ידי מוטי רוזן, מציגה גידול נאה של כ-40%. הראל, בניהול מישל סיבוני, ומגדל, בניהול עופר אליהו, מציגות גידולים נאים, ואילו איי.די.איי ביטוח, בניהול רביב צולר, וכלל ביטוח, בניהול איזי כהן, מציגות קיטון של כמה עשרות אחוזים בשורה זו.

לא זאת אף זאת, השורה התחתונה שמציגות שש קבוצות הביטוח הגדולות, שנסחרות כל אחת בשווי של מיליארדי שקלים, משקפת רכבת הרים של ממש בכל הנוגע לרווחים במהלך שנת 2016. זאת, במידה רבה כתוצאה מהמגמות הבולטות ביותר בשנה החולפת - מגמות מרכזיות שמשפיעות על אופן חישוב העתודות האדירות שמנהלות החברות הללו, לצד תוצאות ההשקעה בשוקי ההון - שהן אלו שמכריעות, לא אחת הרבה יותר מאשר ההיבטים העסקיים ה"טהורים".

במה מדובר? בהשפעות סביבת הריבית האפסית (ירידה בריביות שהשלכותיה הצולבות השפיעו בסיכומו של דבר לרעה על התוצאות, ולאחר מכן עלייה בריבית חסרת סיכון, שתמכה ברווחי קבוצות הביטוח), בשינויים באומדנים המשמשים לקביעת העתודות (בעיקר ביחס לתוחלת החיים הצפויה), ובהשלכות המלצות ועדת וינוגרד, שחתכו ברווחי החברות בעיקר בתחומי ביטוחי החבויות (בעיקר הרכב חובה) ועוד.

לאלה נוסיף, כאמור וכרגיל, את תוצאות ההשקעות בשוקי ההון, שמהוות משקל חשוב בכיוון שאליו הולכים רווחי קבוצות הביטוח, ושהשנה יצאו בשורה התחתונה בחיוב.

אגב, לצד אלה היו גם השפעות חד-פעמיות נוספות, כגון רווחי שערוך נדל"ן של כ-126 מיליון שקל במנורה מבטחים, או מחיקות מוניטין של 75 מיליון שקל בהראל פיננסים בגלל קרנות הנאמנות, או 25 מיליון שקל בגמל בכלל ביטוח, ו-30 מיליון שקל במנורה מבטחים בגין הפיננסים.

1.55 מיליארד שקל הוא הרווח הכולל הרבעוני המצרפי ששש קבוצות הביטוח הגדולות רשמו ברבעון הסוגר של שנת 2017. ברבעון זה התנקזו כמה השפעות "חיצוניות", שבמחצית הראשונה של 2016 השפיעו לרעה, וברבעון האחרון לחיוב.

למעשה, הרבעון הרביעי היה טוב במיוחד, וככלל הוא היווה שיפור נאה לרבעון המקביל מ-2015, והיווה המשך לרבעון השלישי ב-2016 של חברות הביטוח, שהיה רבעון טוב. אותו רבעון שלישי, כמו הרביעי שבא בעקבותיו, היווה תמונת מראה לרבעון ראשון חלש במיוחד שהן רשמו באותה שנה, ושהשפיע לשלילה על כל המחצית הראשונה של השנה, שהייתה חלשה.

הנתונים מלמדים כי כ-92% מהרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של שש קבוצות הביטוח הגדולות בכל 2016, מיוחד לרבעון הרביעי בלבד. זאת בעיקר משום שמגדל וכלל ביטוח, שהן שתי הגדולות בענף בתחום ביטוח החיים, רשמו ברבעון הרביעי רווח כולל גבוה יותר מזה שרשמו בכל 2016. אצל יתר החברות הרווח ברבעון הרביעי התווסף לרווחים שנרשמו בשלושת הרבעונים הראשונים של אותה שנה.

את הרווח הגבוה בענף הציגה הפניקס, שבשליטת קבוצת דלק, ושכיום נמצאת בליבה של עסקת ענק למכירת השליטה בה לידי יאנגו הסינית.

הפניקס, שהציגה רווחים גבוהים במיוחד ביחס לענף בביטוחי החבויות ולמעשה בכל הביטוחים הכלליים, סגרה את 2016 עם רווח כולל של כ-694 מיליון שקל, שהיווה זינוק של יותר מפי שניים ביחס ל-2015.

אחריה ניצבות, בסדר יורד, הראל - שמככבת בתוצאותיה כבר שנים, ואוחזת בחוזקה בשווי שוק הגבוה בענף; מנורה מבטחים, שנהנתה מרווח נאה במיוחד של כ-127 מיליון שקל (לפני מס) מתחום הפנסיה, שבו היא מובילת השוק; מגדל; כלל ביטוח; ואיי.די.איי ביטוח - שבניגוד ליתר הגדולות היא מתמקדת בביטוחי פרט בתחום הביטוחים הכלליים.

אגב, הרווח המצרפי האמור הושג למול הון עצמי מצרפי של כ-24 מיליארד שקל, וביחס לשווי שוק של כ-18.1 מיליארד שקל נכון לסוף 2016 (ושצמח מאז ועד לאתמול בכ-9%, לסך מצרפי עדכני של שווי שוק של 19.8 מיליארד שקל).

5% הוא שיעור הגידול שרשמו שש קבוצות הביטוח הגדולות בשורה העליונה, של היקף הפרמיות ברוטו, שהסתכמה בסך מצרפי של כ-50.1 מיליארד שקל. כפי שכל קבוצות הביטוח הגדולות הציגו ב-2016 רווח כולל חיובי, כך גם כל השש הציגו בשנה שעברה גידול בפרמיות. ואולם, כמו בשורת הרווח, גם בשורת הפרמיות ישנה שונות, שמעידה שלא הייתה מגמה גורפת בענף.

מדוע? בעוד שאיי.די.איי ביטוח, הקטנה יחסית, ומנורה מבטחים, הציגו שיעורי צמיחה דו-ספרתיים, והראל יחד עם מגדל - שתי הגדולות בענף גם במונחי פרמיות - הציגו עלייה נאה גם כן, של כ-4% כל אחת, הרי שהפניקס וכלל ביטוח הציגו עלייה קלילה בפרמיות, שבשקלול שיעור צמיחת המשק מתבררת כקיטון ריאלי מתון.

1.46 מיליארד שקל - זהו הרווח הכולל לפני מס המצרפי של שש קבוצות הביטוח הגדולות ממגזרי פעילות הביטוח המרכזיים: החיסכון לטווח ארוך, הביטוח הכללי, וביטוחי הבריאות.

מגזר החיסכון לטווח ארוך הניב להן רווח כולל לפני מס מצרפי של כ-968 מיליון שקל (כולן, להוציא כלל ביטוח, הרוויחו במגזר זה). נדגיש כי תחום הפנסיה הניב לחמש הגדולות המסורתיות (להוציא איי.די.איי, שלא פעילה בתחום) רווח כולל לפני מס מצטבר של כ-276 מיליארד שקל, וזאת בצל רגולציה תקיפה - שאמורה להביא להמשך שחיקה בהכנסות בתחום - שהתבטאה בהשקת קרנות ברירת מחדל בשלהי 2016, ושתשפיע כנראה בעיקר ב-2017. מדובר בקיטון של כ-6% ביחס לרווח המצרפי בתחום צומח וחשוב זה ביחס ל-2015, בעוד שמנורה מבטחים מצויה רמה מעל יתר השחקניות בשוק.

במגזר הביטוח הכללי רשמו שש קבוצות הביטוח הגדולות הפסד לפני מס מצרפי של כ-67 מיליון שקל, בעוד שהפניקס, הראל ואיי.די.איי הרוויחו במגזר, והיתר הפסידו, בעיקר בגלל ביטוחי החבויות, אך גם תחום הרכב רכוש לא הביא עמו בשורות חיוביות של ממש.

בשנת 2015 רשמו שש הקבוצות רווח כולל לפני מס מצרפי של כ-954 מיליון שקל בביטוח הכללי - פער של יותר ממיליארד שקל בין השנים. במגזר ביטוחי הבריאות, שחווה שינוי אדיר בעקבות הרגולציה, רשמו החברות רווח לפני מס מצרפי של כ-559 מיליון שקל (כל השש הרוויחו ב-2016).

5 מיליארד שקל הוא הסכום ששילמו שש הקבוצות לכל עובדיהן כשכר עבודה ונלוות. מדובר בגידול קל של כ-2% ביחס ל-2015, וההוצאות הללו גדלו בכל החברות, להוציא כלל ביטוח. מדובר בסוגיה חשובה על רקע הקיטון הכפוי בשכר המנהלים בסקטור הפיננסים מחד, והמשך התארגנויות העובדים בענף הביטוח מאידך.

10.9 מיליארד שקל הוא הרווח הכולל המצרפי שרשמו שש קבוצות הביטוח הגדולות במשק בחמש השנים האחרונות. הראל היא זו שמציגה את הרווח החמש-שנתי המצטבר הגבוה בענף (בהיקף של כ-2.73 מיליארד שקל), והפניקס את השני בגובהו (כ-2.65 מיליארד שקל).

בחישוב תלת-שנתי התמונה הכוללת לא משתנה - השתיים בולטות מעל ליתר, אך ביניהן היא מתהפכת: הפניקס ראשונה עם רווח תלת-שנתי מצטבר של כ-1.47 מיליארד שקל, והראל עם רווח מצטבר של כ-1.34 מיליארד שקל באותה תקופה.

נתונים פינננסיים ותוצאות השוואתיות לאורך שנים במיליוני שקלים
 נתונים פינננסיים ותוצאות השוואתיות לאורך שנים במיליוני שקלים

aaaaרוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988