הטריק החדש של אלשטיין לשמירת השליטה בכלל ביטוח יוצא לדרך, אבל עדיין בעייתי מאוד

המהלך של מכירת מניות כלל ביטוח מאי.די.בי לדסק"ש, ששתיהן נמצאות בשליטת אדוארדו אלשטיין, לא צפוי לעבור בדיקות פיט אנד פרופר שמבצע הרגולטור • ככל הידוע, המהלך נעשה ללא הבנות עם הממונה - רשות שוק ההון, בראשות משה ברקת

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

אדוארדו אלשטיין שוב מנסה לשלוף ג'וקר מהשרוול, בתקווה שיוכל לשמור על השליטה בכלל ביטוח. הפעם הוא מניע מהלך מכירה של מניות כלל ביטוח מידי קונצרן אי.די.בי שבשליטתו - שכבר לא יזכה להחזיר לידיו את השליטה בפועל בקבוצת הביטוח - לידי חברת דסק"ש, שגם היא בשליטת אלשטיין.

עם זאת, ולמרות שלדסק"ש יש איתנות פיננסית חזקה מזו של אי.די.בי, סביר שהמשוכות הגבוהות ביותר שעומדות בפני החזרת השליטה בכלל לאלשטיין תחת אי.די.בי, ייוותרו כפי שהן גם בכל הקשור לדסק"ש, בלי קשר לאיתנותה הפיננסית, כי אם בשל מבנה השליטה בה.

היום דיווחו כלל ביטוח , אי.די.בי פתוח ודסק"ש , כי דירקטוריון אי.די.בי  פתוח מינה ועדה בלתי תלויה "למטרת גיבוש הצעה למכירת השליטה בכלל עסקי ביטוח לדסק"ש, ולדון בתנאי עסקה כאמור". ביום חמישי האחרון הוועדה פנתה "ליו"ר דירקטוריון דסק"ש במכתב, במסגרתו הציעה לדסק"ש לפתוח בהליך של מו"מ לרכישת השליטה בכלל עסקי ביטוח. יצוין, כי במסגרת הפנייה לא הציעה החברה תנאים כלשהם לעסקה, וכי טרם התקבלה התייחסותה של דסק"ש לפנייה".

בדסק"ש הבהירו היום כי "החברה והאורגנים המוסמכים בה יבחנו את הפנייה", ו"כי אין ודאות כי החברה תקבל הצעה כלשהי מאי.די.בי פתוח ו/או שהחברה תיכנס להליך של משא ומתן לעסקה כאמור". 

ככל הידוע, אלשטיין מוביל את המהלך ללא הבנות עם הרגולטור האחראי על כלל ביטוח - רשות שוק ההון בראשות ד"ר משה ברקת. הרקע שעליו מגיעה ההצעה של אלשטיין לעסקת בעלי העניין הגדולה והמסובכת, הוא הוראתו של הממונה ברקת בחודש דצמבר לחדול מלבצע עסקאות החלף (סוופ) למניות כלל ביטוח שעל אלשטיין למכור מדי תקופה, ולבצע עסקאות מכר אמיתיות. בעקבות ההוראה של ברקת בוצעה כבר עסקה "רגילה" של מכירת מניות כלל ביטוח שברשות אי.די.בי.

נכון להיום מחזיקה אי.די.בי ב-25.3% ממניות כלל ביטוח, בשווי של כ-673 מיליון שקל, שמתוכן כ-20.3% באמצעות הנאמן למניות השליטה שמונה על ידי הרגולטור עוד באוגוסט 2013. לטענת אי.די.בי, עם זאת ההשקעה שלה בכלל ביטוח "כוללת בנוסף להחזקה האמורה גם השקעה באמצעות עסקאות החלף ביחס למניות החברה בשיעור של כ-29% (נוסף על המניות שהיא מחזיקה "כרגיל", ר"ש)".

הנאמן מטעם הפיקוח על הביטוח הוא משה טרי, והוא מחזיק בשליטה דה פקטו בכלל ביטוח במקום אלשטיין ואי.די.בי. טרי מונה בעת קריסת הקונצרן - אז תחת הבעלים הקודם, נוחי דנקנר, ומשפחות מנור ולבנת. לאחר מינויו על ידי הממונה הקודמת על שוק ההון, נוסח מתווה שלפיו אי.די.בי פתוח תגבש מתווה למכירת השליטה בכלל ביטוח עד לסוף יוני 2016, ואם מתווה זה לא ימומש, בכפוף לכמה אבני דרך, אזי יפעלו הנאמן טרי ואי.די.בי למכירה הדרגתית של מניות כלל ביטוח.

אי.די.בי כשלה במאמציה להביא רוכש שיזכה לאישור הרגולציה, כולל ניסיונות של אלשטיין לשנות את מבנה השליטה בכלל ביטוח ולהותירה בידיו - והמהלך למכירה במנות של כלל ביטוח דרך שוק ההון יצא לפועל.

מבנה שליטה מסועף בדסק"ש

העברת כלל ביטוח לדסק"ש אינה עסקה שהשלמתה ברורה מאליה, ואולי אף ממש להיפך. זאת מאחר שקבלת אישור שליטה בחברת ביטוח, בדומה לנעשה בענף הבנקאות, כפופה להליך אישור ארוך מאוד שמוביל הרגולטור האחראי. בכלל זה מבצע הרגולטור בדיקות מעמיקות שכוללות בחינה אישית של בעל השליטה הסופי, בצמרת קבוצת ההחזקות, כמו גם בדיקה מקיפה של כל החברות בדרך. בדיקות אלה קרויות Fit and Proper, והן מורכבות מאוד - וזאת נוסף על הצורך לגבש מתווה שיקבל את אישור מחזיקי המניות ואיגרות החוב בדסק"ש ובאי.די.בי, ושלא יעורר התנגדות בפיקוח על הביטוח.

עד כמה מבנה הבעלות בדסק"ש מורכב, ועלול להקשות על אישור מתן השליטה בחברת ביטוח לקבוצה הישראלית? 80.1% ממניות דסק"ש נמצאות בידי דולפין איי אל שהינה בבעלותה המלאה של דולפין נדרלנדס, שבעצמה הינה חברה הנשלטת בעקיפין על ידי אלשטיין וחברות בשליטתו. כך, בין בעלי המניות הישירים בדסק"ש גם חברת אירסה שנסחרת בארה"ב, שמחזיקה ב-1.4% ממניות דסק"ש, וגם שולטת בחברת דולפין נדרלנדס, ונשלטת על ידי קרסוד שגם היא ציבורית בארה"ב, כשבמעלה הפירמידה עוד גופים בהם איפיסה הפרטית. מדובר בשליטה מסועפת שהפיקוח בישראל אמור להידרש להבהיר כל קומה בה, כולל הקומות הפרטיות בארגנטינה.

יצוין כי לדסק"ש גם החזקה בבית ההשקעות אפסילון, שאינו מחזיק בפעילות חיסכון לטווח ארוך. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988