השווי הנכסי הנקי של אי.די.בי צנח למינוס 324 מ' ש'; רואי החשבון מתריעים מפני יכולת פירעון בעוד שנתיים

את הרבעון הראשון של 2019 סיימה אי.די.בי בהפסד של 328 מיליון שקל • היא צפויה להגיע לאפריל 2021 עם מזומנים בשווי של 232 מיליון שקל והתחייבויות עתידיות בהיקף של 2.24 מיליארד שקל • החברה האחות דסק"ש הציעה 654 מיליון שקל עבור החזקות הציבור בנכסים ובניין, בפרמיה של 3.4% בלבד ביחס למחיר השוק

אדורארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: איל יצהר
אדורארדו אלשטיין, בעל השליטה באי.די.בי / צילום: איל יצהר

איגרות החוב של חברת אי.די.בי פתוח מסדרה ט' המשיכו להיסחר היום (א') בהנחה של 40% על ערך הפארי שלהן, ובתשואה שנתית לפדיון של 22%, לאחר שהחברה פרסמה בסוף השבוע דוחות כספיים ללא בשורה חדשה למשקיעים. אי.די.בי, שבשליטת אדוארדו אלשטיין, מציגה בדוחות שווי נכסי נקי (NAV) שלילי של 324 מיליון שקל ורמת מינוף של 117% נכון לסוף מרץ, וזאת לאחר שאלשטיין השקיע בחברה סכום עתק של כ-2.5 מיליארד שקל.

את הרבעון הראשון של 2019 סיימה אי.די.בי בהפסד של 328 מיליון שקל, לאחר שהפסידה 230 מיליון שקל ב-2018 כולה. ההפסד ברבעון הראשון הרחיב את הגירעון בהון העצמי של אי.די.בי ל-444 מיליון שקל, ובעקבותיו ממשיכים רואי החשבון של החברה להתריע מפני יכולתה של החברה לפרוע את חובותיה החל משנת 2021.

"יכולת הפירעון של החברה של יתרת חובותיה בעיתוי הנדרש, החל משנת 2021, תלויה בין היתר בגורמים שאינם בשליטתה ובעיקר בשוויה הכלכלי של איגרת החוב מדולפין איי.אל (גם היא בשליטת אלשטיין) ובתזרימי המזומנים שינבעו ממנה עד לסיום התחייבות החברה כלפי נושיה", כותבים רואי החשבון. עוד עולה מהדוחות כי במהלך הרבעון הראשון נאלצה אי.די.בי לבקש הלוואה של 5 מיליון דולר (18 מיליון שקל) מהחברה הבת אי.די.בי תיירות. הלוואה זו נפרעה בחודש מאי.

דוח מקורות ושימושים שפרסמה אי.די.בי מלמד כי היא צפויה להגיע ל-1 באפריל 2021 כשברשותה מזומנים בשווי של 232 מיליון שקל, וזאת לאחר שפרעה תשלומי קרן וריבית למחזיקי האג"ח וביצעה תשלומים אחרים בהיקף כולל של 1.25 מיליארד שקל. עם זאת, לחברה באותו המועד יוותרו עדיין התחייבויות עתידיות למחזיקי האג"ח בהיקף של כ-2.24 מיליארד שקל - מחציתן בדצמבר 2022 בעת פירעון סדרת אג"ח י"ד.

לדברי רואי החשבון, בעייתה המרכזית של אי.די.בי בתקופה זו תהיה כמות הנכסים המצומצמת שתיוותר בידיה. בשנתיים הקרובות אמורה אי.די.בי למכור את מרבית מניות כלל ביטוח שבידיה תמורת כ-490 מיליון שקל ולהשלים את מכירת חברת התעופה ישראייר בתמורה ל-201 מיליון שקל (כפי שעולה מדוח התזרים החזוי שצורף לדוח הדירקטוריון).

כך שהחל באפריל 2021 ועד לפירעון מלוא יתרת החוב, צפויה אי.די.בי להישאר עם שלושה נכסים עיקריים: החזקותיה בחברת IDBG שבבעלותה מרכז מסחרי בלאס וגאס; החזקה בכ-5% ממניות כלל ביטוח עם בשווי שוק נוכחי של כ-156 מיליון שקל; וכן איגרת החוב שקיבלה אי.די.בי מחברת דולפין איי.אל, שמובטחת בשעבוד על 116.4 מיליון מניות דיסקונט השקעות (דסק"ש). כך, שיכולת הפירעון של אי.די.בי תלויה בעיקר ביכולתה של דסק"ש לשלם דיבידנדים לדולפין איי.אל, שיועברו לאי.די.בי בדרך של תשלומי קרן וריבית לפירעון איגרת החוב.

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-50% ממניות IDBG, שרשומות בדוחותיה לפי שווי מאזני של 43 מיליון שקל ולפי שווי נכסי של 176 מיליון שקל. ביתרת המניות מחזיקה נכסים ובניין, שהיא חברה בת של דסק"ש. בדוחות מציינת אי.די.בי כי בספטמבר הקרוב צפוי חלקה ב-IDBG להיות מדולל, מאחר שהיא אינה מתכוונת להעמיד את חלקה בסך של 25 מיליון דולר בהלוואה שהעמידה נכסים ובניין ל-IDBG בשמה של אי.די.בי.

חברת בת אחרת, אי.די.בי תיירות שמחזיקה במלוא מניות ישראייר, סיימה את הרבעון הראשון של 2019 בהפסד של 18 מיליון שקל, לעומת הפסד של 20 מיליון שקל שרשמה ברבעון המקביל. הכנסות אי.די.בי תיירות התכווצו ברבעון הראשון ב-28% ל-172 מיליון שקל בהשפעת מכירת פעילות התיירות הנכנסת ועיתוי חג הפסח, שחל השנה כולו בחודש אפריל.

על רקע הירידה בהכנסות צנח הרווח הגולמי של ישראייר ב-70% ל-6 מיליון שקל ואילו ההפסד התפעולי גדל ב-7% ל-12 מיליון שקל. אי.די.בי עוסקת בשנה האחרונה בניסיונות למכור את ישראייר, לאחר שעסקת מיזוגה עם סאן דור (חברה בת של אל על), לא אושר בידי הממונה על הגבלים עסקיים. עם זאת, מיעוט יחסי של מתעניינים רציניים ופערי מחיר בינם לבין המוכרת, פגעו עד כה בניסיונות לחתום על עסקת המכירה.

דסק"ש: הצעת רכש לנכסים ובניין

בד בבד מבקש אלשטיין לקפל שכבה בפירמידת דיסקונט השקעות (דסק"ש) שבשליטתו, אותה הוא מחזיק לצד אי.די.בי, במטרה לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות. בסוף השבוע הגישה דסק"ש הצעת רכש מלאה להחזקות הציבור במניות החברה הבת, נכסים ובניין, וזאת במטרה למחוק אותן מהמסחר.

דסק"ש, שמחזיקה כיום ב-68.83% ממניות נכסים ובניין, מציעה כעת לרכוש את יתרת המניות שבידי הציבור בתמורה ל-653.7 מיליון שקל. הצעת הרכש מותנית בהיענות מספקת של הציבור שתאפשר את רכישת מלוא המניות ומחיקתן מהמסחר.

ממתווה הצעת הרכש עולה כי דסק"ש מציעה לרכוש את המניות במחיר של 333 שקל למניית נכסים ובניין, המשקף פרמיה של 3.4% על מחיר של 322 שקל בו סיימה אתמול המניה את שבוע המסחר בבורסה. בתגובה להצעה טיפסה היום מניית נכסים ובניין בכ-4% למחיר של כ-335 שקל, המעיד על הערכת חלק מהמשקיעים כי דסק"ש תידרש להעלות את מחיר ההצעה כדי להשלים את הרכישה.

עוד מציינת דסק"ש בהצעת הרכש, כי הונה העצמי של נכסים ובניין עמד בסוף מרץ על 1.595 מיליארד שקל, או 253.258 שקל למניה. כך, שההצעה משקפת פרמיה של 31.5% ביחס להון העצמי.

לדברי דסק"ש, אם תושלם הצעת הרכש, תיהפך נכסים ובניין לחברה פרטית בבעלותה המלאה של דסק"ש. עם זאת, החברה תיוותר חברה מדווחת בשל אג"ח בהיקף של 4.97 מיליארד שקל ערך נקוב שהנפיקה בעבר בבורסה, ותצטרך למצוא פתרון לעניין זה כדי שהחברה לא תמשיך להיחשב כחברת שכבה לפי הגדרות חוק הריכוזיות.

דסק"ש היא חברת החזקות שמחזיקה גם בסלקום, שופרסל, אלרון ובבית ההשקעות אפסילון. נכסים ובניין מהווה את זרוע ההשקעות בנדל"ן של דסק"ש ופועלת גם היא כחברת החזקות, באמצעות חברות בנות ציבוריות ופרטיות. קודם לפרסום פרסמו שתי החברות את תוצאותיהן לרבעון הראשון של 2019.

דסק"ש רשמה ברבעון הראשון הפסד לבעלי המניות של 31 מיליון שקל, בין השאר בהשפעת הפסדיה של אלרון, וזאת שב-2018 כולה הציגה דסק"ש רווח נקי לבעלי המניות של 539 מיליון שקל. לדברי דסק"ש, היו בידיה בסוף מרץ השנה מזומנים בשווי של 1.851 מיליארד שקל, כשסך הפירעונות של קרן וריבית למחזיקי האג"ח שלה בשלושת הרבעונים הנותרים של 2019 ובשנת 2020 מסתכמים בסך של 536 מיליון שקל ו-482 מיליון שקל, בהתאמה.

נתונים אלו מלמדים כי בידי דסק"ש די והותר אמצעים נזילים להשלמת הצעת הרכש ממקורותיה העצמיים בלבד. עוד עולה מהדוחות כי נכון לסוף מארס 2019 עמד ההון העצמי של דסק"ש על 1.868 מיליארד שקל, וזאת לעומת 2.317 מיליארד שקל בסוף 2018. 

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988