רשות ני"ע לחברות הנסחרות בבורסה: לתת גילוי מלא על השפעות הקורונה

בין היתר, מבקשת הרשות נתונים על המצב הכספי של התאגיד ועל נזילות ואיתנות פיננסית

ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס
ענת גואטה / צילום: איל יצהר, גלובס

רשות ניירות ערך דורשת שחברות ציבוריות ייתנו גילוי ברור בדבר ההשפעות הפוטנציאליות של סערת הקורונה על עסקיהן. בהודעת סגל שפרסמה הרשות, שבראשות היו"רית ענת גואטה, היא מגדירה את דרישותיה להרחבה של הגילוי בדבר השלכות התפשטות נגיף הקורונה על הפעילות העסקית של תאגידים מדווחים, שניירות הערך שלהם נסחרים בבורסה.

"יש לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות השלכות משמעותיות על כלכלות רבות וכן על שוקי ההון בעולם", ציינו ברשות, והוסיפו: "עד כה עשרות תאגידים מדווחים, הפועלים במספר ענפים עסקיים מסוימים, פרסמו דיווחים מיידיים אודות השלכות נגיף הקורונה על פעילותם העסקית. חלק מהדיווחים אף כללו אומדנים כמותיים של ההשפעה הצפויה על תוצאות הפעילות העסקית בתקופה הקרובה".

ואולם, הגילויים שנעשו עד כה לא מספיקים לדעת הרשות, ויש להרחיב את מעגל המדווחים. "התפשטות נגיף הקורונה והתמשכות האירוע עלולות מטבע הדברים להשפיע על מגוון תאגידים מדווחים ועל ענפים עסקיים שונים, שנמצאים במעגלי החשיפה הישירים והעקיפים, ולהציב אתגרים משמעותיים על פלח רחב של תאגידים בשוק ההון", כתבו ברשות.

על כן, סגל הרשות קובע, כי "על תאגידים שפעילותם העסקית מושפעת או עלולה להיות מושפעת בצורה מהותית מהאירוע, לוודא כי ניתן גילוי נאות למשקיעים". במקביל, ברשות מתריעים שלא לתת גילויים אלה "בצורה סלקטיבית".

זאת, כך מפרטת הרשות, באמצעות דיווחים מיידיים שוטפים ובאמצעות מתן גילוי בדוחות השנתיים על השפעת התפשטות נגיף הקורונה על התאגיד, "ובכלל זה על מצבו הכספי, תוצאות הפעילות, נזילות ואיתנות פיננסית, מקורות מימון ויכולתו לעמוד בפירעון התחייבויותיו, מצב העסקים, תכניות ופעולות שבכוונת התאגיד לנקוט כדי להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים מהשלכות אלה".

כמו כן, הרשות רוצה שהחברות יפרסמו "אומדן השפעה של האירועים מבחינה איכותית וכמותית... על פעילותו העסקית של התאגיד".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988