רגע לפני שחברות הביטוח יגלו כמה נפגעו מנפילות הקורונה, ברקת משנה את יישום משטר ההון הרגולטורי

רשות שוק ממשיכה בהוצאת הוראות שנועדו לתקן הסדרות קודמות ולהקל על חברות הביטוח בהצגה החשבונאית של תוצאותיהן ושל ההון הרגולטורי שלהן

משה ברקת / צילום: רפי קוץ
משה ברקת / צילום: רפי קוץ

בצל משבר הקורונה ששוחק את חברות הביטוח שתוצאותיהן תלויות בשוקי ההון, הרגולטור פועל לביטול היישום המחמיר בישראל ליישום של הוראות ההון הרגולטורי שיובא מאירופה. רשות שוק ממשיכה בהוצאת הוראות שנועדו לתקן הסדרות קודמות ולהקל על חברות הביטוח בהצגה החשבונאית של תוצאותיהן ושל ההון הרגולטורי שלהן, בצעד שיסייע בעיקר  לחברות שמחזיקות בתיקי ביטוח חיים ישנים וגדולים ובראשן מגדל וכלל ביטוח.

כל זאת לקראת פרסום הדוחות הכספיים של חברות הביטוח לשנת 2019 ויותר מכך, לקראת  פרסום דוחות הרבעון הראשון לשנת 2020 עם ההשלכות המלאות של הצניחה בשוקי ההון בעקבות התפרצות הקורונה והמאמצים להגבילה כולל ירידה בריביות ובשל כך שחיקה אדירה ברווחיות של החברות הללו.

רשות שוק ההון, בראשותו של הממונה ד"ר משה ברקת, פרסמה היום כי "בהמשך לשלבי היערכות ובחינה שערכה רשות שוק ההון בחודשים האחרונים, מתפרסמת היום טיוטת תיקון להוראות משטר כושר פירעון כלכלי מבוסס סולבנסי". בכוונת הרשות להפוך את הטיוטה חהוראות סופיות ומחייבות שיהיו תקופות כבר לפרסום הסולבנסי הקרוב של החברות לשנת 2019, שיקרה ביוני השנה.

מהלך זה אמור להקל על חברות הביטוח, כך שלא יידרשו לעמוד בתוואי היישום הקשיח שנקבע בישראל על ידי קודמתו של ברקת, בשונה מבאירופה, ושלדעת רבים היה קשיח הרבה יותר מדי. כעת קובעות ההוראות בטיוטה, הפריסה המחאה של הדרישות לא תקרה תוך שנים אחדות אלא תתאפשר עד ל-2032., כשבמקביל הדרך לחישוב העמידה של החברות ביעד שנקבע לסוף 2019 משתנה אף היא.

למעשה, ההודעה של הרשות מהיום באה לאחר שכבר פרסמה טיוטות לשינוי והקלה ברישום העתודות ולצורך הקטנת התנודתיות האדירה בתוצאות חברות הביטוח כתוצאה מתנודות החריפות בעתודות בשנים האחרונות בעיקר לכיוון הגדלת העתודות והםחתת הרווחיות). במקביל להיבט ניהול ההתחייבויות, וכפועל יוצא הרווחיות של החברות בענף, הרשות גם עמלה בחודשים האחרונים על שינוי ההוראות לגבי ההון הרגולטורי הנדרש.
כך, ברשות מפרטים היום כי "פרסום טיוטת הוראות אלה מהווה צעד נוסף כחלק ממפת הדרכים לאימוץ הוראות סולבנסי במתכונת האירופית. הוראות אלה כוללת את התאמת הוראות הפריסה כך שיתאימו לאופי מוצרי הביטוח לטווח ארוך והתאמות נוספות שנכנסו לתוקף באירופה בשנים האחרונות". בשוק מציינים שמדובר בתיקון ראוי, נדרש ואולי אף מאוחר,להוראות מחמירות מדי של הרגולטורית שקדמה לברקת, דורית סלינגר, שיצרו קושי לא נדרש לחברות הביטוח.

מדובר בהוראות שהקשו על כמה חברות ובראשן מגדל וכלל ביטוח, כאמור, כשהמצב הנוכחי בשווקים יצר תכיפות מיידית בשינוי שלהן. ברשות מסבירים היום בהקשר זה כי "התיקונים אשר מקודמים על ידי הממונה מזה חודשים רבים, היו נדרשים גם בימים כתיקונם, ללא קשר למשבר הנוכחי, אך נחיצותם מתחדדת לאור ההשלכות הדרמטיות של המשבר על שווקי ההון".

בכך מכוונים ברשות לחשיבות בהקלה אחרת משבר הקורונה והשחיקה בעקבותיו באיתנות ובתוצאות חברות הביטוח הייתה גבוהה מאוד בתום הרבעון הראשון, כשכמה מהחברות אולי לא היו עומדות בהתניות שנקבעו בעבר ביחס לעמידה ביישום ההדרגתי של הסולבנסי.

מאז אמצע 2017 משטר ההון בישראל הוא סולבנסי 2 - דירקטיבה אירופית, שמטרתה לנהל את הסיכון של חברות הביטוח, כך שתובטח יכולת הפירעון שלהן גם בעוד עשורים מהיום. בישראל נקבעו הוראות פריסה ויישום רב-שנתיות שונות מאלה הנהוגות באירופה. בטיוטת ההוראה קןבעת הרשות כי תחזיר לאחור הבדלות ייחודיות שנקבעו בישראל, ובכך תאפשר לחברות הביטוח הישראליות לבנות את השלמת ההון הנדרש בסולבנסי בהדרגה, על פני מספר רב של שנים, ולא בפריסה קצרה בהרבה, כפי שההוראות הנוכחיות בישראל מנחות.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988